Inici UB
Grup de Recerca en Biologia i Ecologia Bentòniques

Dades Generals

Adreça Professional: Diagonal, 645 (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934021441     Fax: 934035740

Correu-e: jromero(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Oceanografia biològica / Processos litorals o sublitorals

Paraules Clau: Ecofisiología / Dinámica de poblaciones / Bentos marino / Defensa química / Gestión sostenible

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Javier Romero Martinengo jromero(a)ub.edu

Marta Perez Vallmitjana maperez(a)ub.edu

Neus Sanmarti Boixeda neussanma(a)hotmail.com

Maria Cruz Palacin Cabañas cpalacin(a)ub.edu

Manuel Ballesteros Vazquez mballesteros(a)ub.edu

Marta Pascual Berniola martapascual(a)ub.edu

Francisco Mestres Naval fmestres(a)ub.edu

Concepcion Avila Escartin conxita.avila(a)ub.edu

Carlos Angulo Preckler carlospreckler(a)hotmail.com

Paula De Castro Fernandez p.decastro(a)ub.edu

Carlos Carreras Huergo carreras(a)ub.edu

Aurora Martinez Ricart auroramartinez(a)ub.edu

Yaiza Ontoria Gomez yaizaontoria(a)ub.edu

Anna Barbanti anna.barbanti.es(a)gmail.com

Teresa Maria Alcoverro Pedrola

Jordi Boada Garcia j.boada(a)ub.edu

Francesc Xavier Turon Barrera xturon(a)ub.edu

Alex Garcia Cisneros alex.garcia(a)ub.edu

Maria Casso Carrasco mariacasso(a)ub.edu

Cuauhtemoch Salazar Moreno

Rafael Sarda Borroy

Oriol Sacristán Soriano

Enric Sagrista Soler esagriso(a)gmail.com

Dario Eliecer Cordoba Gonzalez

Línies de Recerca

Biologia i ecologia de macròfits i invertebrats bentònics

Ecologia química d'organismes bentònics

Gestió d'espècies d'interés comercial

Gestió d'espais naturals

Ecofisiologia de macròfits

Biologia larvària d'invertebrats

Taxonomia d'invertebrats i macròfits marins

Impactes antròpics sobre sistemes litorals

Resum de l'activitat de Recerca

El grup de Recerca en Biologia i Ecologia bentòniques és format per investigadors del Departament de Biologia Animal i el Departament d'Ecologia de la UB. També agrupa diversos contractats de recerca i becaris predoctorals. Les activitats del grup s'han desenvolupat en els darrers 12 anys i s'han centrat en l'estudi de l'estructura i dinàmica de les comunitats bentòniques, amb especial émfasi en els efectes dels impactes antròpics sobre les mateixes, en les interaccions de tipus químic entre organismes, la biologia d'espècies d'interés, el balanç de nutrients i la taxonomia de diversos grups. L'enfoc de la recerca, sense oblidar els aspectes de tipus bàsic, ha tingut molt en compte les possibles aplicacions de la mateixa, especialment en matèria de gestió ambiental i de recursos vius (manteniment d'herbassars de fanerògames, espècies d'invertebrats d'aprofitament comercial, etc.) i de recerca farmacològica (productes naturals d'interés terapéutic). Aquest fet ha permès al grup d'obtenir finançament d'entitats públiques (EU, DGICYT, CICYT, Direcció de Pesca), així com privades (Consorcis, ajuntaments). Els coneixements bàsics de taxonomia, biologia i ecologia de diversos grups han estat una eina invaluable per acometre estudis integrats d'estructura i dinàmica de comunitat litorals i de gestió de les mateixes. En l'actualitat, l'activitat de recerca del grup està molt enfocada cap a l'estudi dels impactes d'origen humà sobre el medi litoral (projectes MAR98-1004, MAR98-0356 i diversos projectes de la Direcció General de Pesca de la Generalitat). L'equip compta amb els mitjans necessaris per a realitzar recerca litoral (embarcacions lleugeres, sondes, equips d'immersió, laboratoris secs i humits...).

Publicacions en Revistes

López, S.; Turon, X.; Montero, E.; Palacín, C.; Duarte, C.M.; Tarjuelo, I. (1998).  Larval abundance, recruitment and early mortality in Paracentrotus lividus (Echinoidea). Interannual variability and plankton-benthos coupling. Marine Ecology Progress Series, 172,  239-251.   ISSN: 0171-8630

Galera, J.; Turon, X.; Uriz, M.J.; Becerro, M.A. (2000).  Microstructure variation in sponges sharing growth form: the encrusting demosponges Dysidea avara and Crambe crambe. Acta Zoologica, 81,  93-107.   ISSN: 0001-7272

Turon, X.; Uriz, M.J.; Willenz, Ph. (1999).  Cuticular linings and remodelisation processes in Crambe crambe (Demospongiae: Poecilosclerida). Memoirs of the Queensland Museum, 44,  617-625.   ISSN: 0079-8835

Manzanera, M.; Pérez, M.; Romero, J. (1998).  Seagrass mortality due to oversedimentation: an experimental approach. Journal Of Coastal Conservation, 4,  67-70.   ISSN: 1400-0350

Romero, J.; Pérez, M.; Alcoverro, T.; Mateo, M.A.; Sánchez-Lizaso, J.L. (1998).  Nutrient dynamics in Posidonia oceanica meadows in Nueva Tabarca marine reserve: mineralomasses and trophic status along a bathymetrical gradient. Oecología Aquatica, 11,  111-121.   ISSN: 0210-9352

Turon, X.; Tarjuelo, I.; Uriz, M.J. (1998).  Growth dynamics and mortality of the encrusting sponge Crambe crambe(Poecilosclerida) in contrating habitats: correlation with population structure and investment in defence. Functional Ecology, 12,  631-639.   ISSN: 0269-8463

Uriz, M.J.; Turon, X.; Becerro, M.A. (2000).  Silica deposition in Demosponges: spiculogenesis in Crambe crambe. Cell and Tissue Research, 301,  299-309.   ISSN: 0302-766X

Turon X.; Codina M.; Tarjuelo I.; Uriz MJ. ; Becerro M. (2000).  Mass recruitment of Ophiotrix fragilis (Ophiuroidea) on sponges: settlementpatterns and juvenile behaviour. Marine Ecology Progress Series, 200,  201-212.   ISSN: 0171-8630

Delgado, O.; Ruíz, J.M.; Pérez, M.; Romero, J.; Ballesteros, E. (1999).  Effects of fish farming on seagrass (Posidonia oceanica) beds in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading cessation. Oceanologica Acta, 22(1),  109-117.   ISSN: 0399-1784

Tarjuelo, I.; Posada, D.; Crandall, K.A.; Pascual, M.; Turón, X.  (2001).  Cryptic species of Clavelina (Ascidiacea) in two different habitats: harbours and rocky litoral zones in the northwestern Mediterranean. Marine Biology, 139,  455-462.   ISSN: 0025-3162

Palacín, C.; Giribet, G.; Carner, S.; Dantart, L.; Turon, X. (1998).  Low densities of sea urchins influence the structure of algal assemblages in the western Mediterranean. Journal of Sea Research, 39,  281-290.   ISSN: 1385-1101

Invers, O.; Pérez, M.; Romero, J. (1999).  Bicarbonate utilization in seagrass photosynthesis: role of carbonic anhidrase in Posidonia oceanica (L.) Delile and Cymodocea nodosa (Varia) Ascherson. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 63(235),  125-133.   ISSN: 0022-0981

Turon, X.; Becerro, M.A.; Uriz, M.J. (2000).  Distribution of brominated compounds within the sponge Aplysina aerophoba: coupling of X-ray microanalysis with cryofixation techniques. Cell and Tissue Research, 301,  311-322.   ISSN: 0302-766X

Uriz, M.J.; Maldonado, M.; Turon, X.; Martí, R. (1998).  How do reproductive output, larval behaviour, and recruitment contribute to adult spatial patterns in Mediterranean encrusting sponges?. Marine Ecology Progress Series, 167,  137-148.   ISSN: 0171-8630

Palacín, C.; Turon, X.; Ballesteros, M.; Giribet, G.; López, S. (1998).  Stock evaluation of three littoral echinoid species on the Catalan coast (northwestern Mediterranean). Marine Ecology, 19,  163-177.   ISSN: 0173-9565

Publicacions en Llibres

Goula, M.; Ballesteros, M.; Blas, M.; De Sostoa, A.; Ferrer, X.; Serra, A.; Turon, X. (1997).  Zoologia. Ensenyament de Biologia (Pràctiques de Laboratori). En Guía. Edicions de la Universitat de Barcelona .

Serveis, Tècniques o Instrumental

Sistema Microtox de'anàlisi de toxicitat

Embarcacions i material per recerca subaquàtica

Submarí de control remot

Microscopia electrònica i confocal

Extracció i seqüenciació d'ADN

Anàlisi d'isòtops estables

citometria de fluxe

HPLC,GC-MS

Àmbits Empresarials

Empreses dedicades a la recerca de noves molècules naturals d'interés aplicat (farmacològic, antifouling...)

Institucions i empreses interessades en avaluació d'impactes en medi marí

Institucions i empreses interessades en conservació del medi marí

Empreses dedicades a pesqueries i cultius d'invertebrats marins

Formació per a Empreses

Tècniques de preparació d'extractes d'organismes marins i tests de toxicitat

Tècniques subaquàtiques de cartografia, anàlisi de comunitats i dinàmica de poblacions

Tècniques d'estudi de la producció primària i secundària en bentos marí

Tècniques d'estudi del balanç de nutrients en el bentos marí

Tècniques d'avaluació d'impacte ambiental en medi marí

Contactes de Recerca

Istituto per la Chimica di Molecule di Interesse Biologico. CNR. Nàpols Accions Integrades. Col.laboració en recerca

Institute of Marine Research. Universitat de Coimbra. Portugal. Accions integrades. Col.laboració en recerca

Universitat de Guam. Marine Laboratory Col.laboració en recerca

Brigham Young University. Utah. Col.laboració en recerca

Hopkins Marine Station. California University Col.laboració en recerca

Stazione Zoologica di Napoli. CNR. Itàlia Col.laboració en recerca

Alfred Wegener Institute (AWI) Bremerhaven. Alemanya Accions Integrades

Presentació de Comunicacions

Tarjuelo, I.; Turon, X. (1998).  Modelos de inversión energética en larvas lecitotróficas: estrategias reproductivas en ascidias coloniales. Presentació comunicació,  X Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Algarve, PORTUGAL.

Turon, X.; Codina, M.; Tarjuelo, I.; Uriz, M.J. (1998).  Reclutamiento en Equinodermos: el fenómeno de la nieve de ofiuras. Presentació comunicació,  X Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Algarve, PORTUGAL.

Palacín, C.; Turon, X.; Montero, E.; López, S.; Tarjuelo, I. (1998).  Análisis de patrones de reclutamiento y mortalidad post-asentamiento en Equinoideos. Presentació comunicació,  X Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Algarve, PORTUGAL.

Turon, X.; Uriz, M.J. (1998).  Non-feeding periods in the Poecilosclerid sponge Crambe crambe: an ultrastructural study. Presentació comunicació,  5th International Sponge Symposium, Brisbane, AUSTRÀLIA.

Martí, R.; Uriz, M.J.; Turon, X.; Ballesteros, E. (1998).  Spatial and temporal variation of the natural toxicity in sponges of a Mediterranean cave: is there a trend?. Presentació comunicació,  5th International Sponge Symposium, Brisbane, AUSTRÀLIA.

Uriz, M.J.; Maldonado, M.; Turon, X.; Martí, R. (1998).  The role of early life-history stages in determining adult spatial patternsof encrusting sponges. Presentació comunicació,  5th International Sponge Symposium, Brisbane, AUSTRÀLIA.

Pedro, X. de; Renom, P.; Pérez, M.; Romero, J. (1998).  Contribution of recently developed algal beds to the oxygen dynamics in a Mediterranean estuarine bay. Poster,  'Estuarine Research and Management in Developed and Developing Countries', Estuarine & Coastal Sciences Association (ECSA) 29, Port Elizabeth, SUD-ÀFRICA.

Pérez, M. (1998).  Las formaciones de fanerógamas marinas y su importancia en la isla de Menorca. Presentació comunicació,  Reservas marinas y ordenación del litoral de Menorca. IME, Mahón (Menorca), ESPANYA.

Romero, J.; Manzanera, M.; Pérez, M. (1999).  Las praderas de fanerógamas marinas del Cap de Creus: inventario, diagnosisy recomendaciones para su conservación. Presentació comunicació,  Ist International workshop on Marine Reserves, Murcia, ESPANYA.

Turon X.; Galera J.; De Caralt S.; Tarjuelo I. ; Uriz, M.J. (2000).  Pautas de crecimiento en esponjas incrustantes en el Mediterraneo: seguimiento a largo plazo de Crambe crambe (Poecilosclerida) y Dysidea avara (Dendroceratida). Presentació comunicació,  XI Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Málaga, ESPANYA.

Turon, X.; Becerro, M.A.; Uriz, M.J. (2000).  Tylodina perversa: una oveja disfrazada de lobo?. Presentació comunicació,  XI Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Torremolinos, ESPANYA.

Tarjuelo I.; Pascual M. ; Turon X. (2000).  ¿Qué pueden aportar los genes al estudio de la estructura poblacional de invertebrados bentónicos?: existencia de especies crípticas de Clavelina (Ascidiacea) en el litoral NE ibérico. Presentació comunicació,  XI Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Málaga, ESPANYA.

Marti, R.; Agell, G.; Ballesteros, E.; Turon, X.; Uriz, M.J. (2000).  Toxicidad natural y estructura en comunidades algales mediterráneas. Presentació comunicació,  XI Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino, Torremolinos, ESPANYA.

Turon, X.; Tarjuelo, I. (2000).  Accounting for variability in egg-size and reproductive effort in groups with lecitotrophic larvae: colonial ascidians. Presentació comunicació,  IV Larval Biology Meetings, Santa Cruz (California), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Tarjuelo, I.; Turon, X.; Pascual, M.; Crandall, K.A.; Posada, D. (2000).  Small-scale population genetics in two compound ascidians with contrasting reproductive strategies. Presentació comunicació,  IV Larval Biology Meetings, Santa Cruz (California), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Mariani, S.; Uriz, M.J.; Turon, X. (2000).  Dispersal strategies within lecitotrophic, short-lived sponge larvae. Presentació comunicació,  IV Larval Biology Meetings, Santa Cruz (California), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Projectes de Recerca

1995 - 1998.   Inducción e inhibición del asentamiento y reclutamientos larvarios en el bentos del litoral mediterráneo.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB94-0015-C02-02.  IP: Francesc Xavier Turon Barrera

1996 - 1998.   Evaluación de la presencia y abundancia de bioactividades de interés aplicado en el bentos mediterráneo, en función de las características del medio y de la biología de los organismos productores.  (Programa Nacional de Recursos Marinos y Acuicultura).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: MAR95-1764.  IP: María Jesús Uriz

1995 - 1998.   Episodios de anoxia en bahías estuáricas mediterráneas: Generación, mantenimiento y consecuencias.  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB95-0171-C02-02.  IP: Javier Romero Martinengo

1990 - 1998.   Seguiment anual de l'evolució natural de la zona vedada de les illes Medes .  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya.  IP: Mikele Zavala

1997 - 2000.   Xarxa de vigilància de la qualitat biològica dels herbassars de fanerògamesmarines durant els anys 1997, 1998 i 1999.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya.  IP: Javier Romero Martinengo

1995 - 1998.   Episodios de anoxia en bahías estuáricas mediterráneas: Generación, mantenimiento y consecuencias.  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB95-0171-C02-02.  IP: Javier Romero Martinengo

1998 - 2001.   Respuestas biológicas del bentos litoral (invertebrados y peces) a impactosantrópicos: Detección de efectos subletales de la contaminación y su repercusión a medio término en el ecosistema..  (Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Marinas).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: MAR98-1004-C02-02.  IP: Francesc Xavier Turon Barrera

1998 - 2000.   Biologia d'invertebrats bentònics.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: ub-3163.  IP: Francesc Xavier Turon Barrera

1998 - 1998.   Evaluación de impactos ambientales en sistemas estuáricos: evaluación y monitorización de poblaciones.  (Acciones Integradas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HP 1997-0028.  IP: Xavier Turon

1998 - 1999.   Sustancias naturales y biogeografía.  (Ayudas a la Investigación).  Ministerio de Asuntos Exteriores.  IP: María Jesús Uriz

1998 - 1999.   Las praderas de fanerógamas marinas del Cap de Creus: inventario, diagnosisy recomendaciones para su conservación.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: PCC-60051/98.  IP: J. Romero

1999 - 2001.   Balance de carbono en la fanerógama marina Posidonia oceanica: fluctuaciones interanuales, consecuencias a nivel de ecosistema y aplicación a problemas de gestión y diagnosis ambiental.  (Programa Nacional de Recursos Marinos y Acuicultura).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: MAR98-03568.  IP: J. Romero

1997 - 2000.   Novel biotechnological approaches for assessing chemical risks posed to the marine environment: biomarkers in marine sponges.  (Specific programme for research and technological developement in the field of marine science and technology. MAST.).  Unió Europea.  Ref.: MAST-III PL961088.  IP: María Jesús Uriz

2000 - 2002.   Grup de Biologia i Ecologia Bentòniques.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1999SGR00320.  IP: Francesc Xavier Turon Barrera

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 17/06/2020