Inici UB
ISMENTAL - GR - Infermeria de Salut Mental

Dades Generals

Acrònim: ISMENTAL - GR - Infermeria de Salut Mental

Adreça Professional: Feixa Llarga, s/n (L'Hospitalet de Llobregat - 08907)

Telèfon: 934024237     Fax: 934024297

Correu-e: tlluch(a)bell.ub.es

Pàgina Web: http://www.ub.edu/xtinfermeriasmc/ismental

Codis Unesco: Psicologia clínica (vegeu 3211, 6101.04 i 6103) / Psicopatologia (vegeu 3201.05, 3211 i 6103) / Altres (especifiqueu)

Paraules Clau: Salud mental positiva / Programas de promoción de la salud mental / Infermeria psicosocial i salut mental / Enfermeria Drogodependencias / Enfermería Psiquiátrica

Àmbit temàtic: Psicologia i Psicofisiologia

Equip Investigador

Maria Teresa Lluch Canut tlluch(a)ub.edu

Maria Honrubia Perez mhonrubia(a)ub.edu

M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara dmiguel(a)ub.edu

Maria Assumpta Rigol Cuadra arigol(a)ub.edu

Ma. Pilar Sabater Mateu psabater(a)ub.edu

Mercedes Ugalde Apalategui mugalde(a)ub.edu

Montserrat Puig Llobet monpuigllob(a)ub.edu

Anna Marta Falco Pegueroles annafalco(a)ub.edu

Amparo Del Pino Gutierrez adelpino(a)ub.edu

Línies de Recerca

SALUT MENTAL POSITIVA: creació i confirmació d'un model factorial de salut mental positiva; construcció, validació i baremació d'un qüestionari per avaluar la salut mental positiva.

INTERVENCIONS PSICOSOCIALS D'INFERMERIA PER LA PROMOCIO DE LA SALUT MENTAL: elaboració i desenvolupament de programes d'entrenament en estrategies de promoció de la salut i estils de vida en alumnes d'infermeria;plans d'autocuidado i metodes alternatius (relaxació,..)

APLICACIÖ DE LA METODOLOGIA INFERMERA A LES DROGODEPENDENCIES.Normalitzacióde les intervencions d'infermeria. Valoració segons model conceptual de V. Henderson. Diagnostics d'infermeria segons NANDA. Intervencions segons NIC. Avaluacions segons NOC.

RECERCA EDUCATIVA: Avaluació de programes de formació. Creació de material digital. Participació en el Grup d'Innovació Docent Consolidat GIOTEI- Grup d'Innocavió i Orientació en Técniques Educatives en Infermeria (EUI-UB). Avaluació de la Competencia Transversal Treball en Equip. Anàlisis del ús i utilitat del feedback en estudiants d'infermeria.

INTERVENCIONS D'INFERMERIA EN LES MALALTIES MENTALS GREUS: avaluació de la efectivitat de les cures domiciliaries d'Infermeria aplicant el model d'intervenció basat en la gestió de casos.

INTERVENCIONS D'INFERMERIA EN SEXUALITAT:estudi qualitatiu cross-cultural (Australia/Espanya)sobre sexualitat i vellesa en les residencies geriatriques; análisis de la formació dels professionals d'infermería en sexualitat:

VALORS PSICOSOCIALS EN INFERMERIA I RENDIMENT ACADEMIC: elaboració, construcció i validació d'un qüestionari autoevaluatiu del valors psicosocials en els estudiants d'infermeria; programes tutorials d'integració dels valors per incrementar el curriculum docent

INTERVENCIONS D'INFERMERIA EN DROGODEPENDENCIES: Análisis de les nece- ssitats de salut de malalts en Programa de Mantenimient amb Metadona(PMM)

INFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA: creació i desenvolupament de dos projectes 'Infermería en Alcoholisme i Drogodependencies Basada en la Evidencia (IADBE)' i 'Infermeria de Salut Mental Basada en la Evidencia (ISMBE)'

APLICACIÖ DE LA METODOLOGIA INFERMERA ALS PROBLEMES DE SALUT MENTAL.Normalitzacióde les intervencions d'infermeria. Valoració segons model conceptual de V. Henderson. Diagnostics d'infermeria segons NANDA. Intervencions segons NIC. Avaluacions segons NOC.

DONA i SALUT MENTAL: estudi de les diferencies de genere i el seu impacte en la salut / malaltia mental.

Resum de l'activitat de Recerca

ISMENTAL es un grup de recerca en infermeria de salut mental, constituit majoritariament per infermeres especialistes en salut mental. La seva activitat de recerca es desenvolupa en el ambit assistencial i docent, treballan en els diferents nivells d'atenció a la salut mental: promoció, prevenció, tractament i rehabilitació.

En la línea de la promoció, s'està treballan en la confirmació d'un model factorial de salut mental positiva i en la validació i baremació d'un qüestionari per avaluar la salut mental positiva. També es treballa en programes de promoció de la salut i estils de vida: plans d'autocuidados i metodes complementaris.

Es desenvolupa una línea de treball centrada en la metodología infermera: construcció d'instruments de valoració segons model conceptual de V. Henderson; taxonomia diagnóstica NANDA; normalització de les intervencions d'infermeria segons NIC i NOC. Aquesta metodologia s'esta aplicant: A) als malalts drogodependents amb programa de manteniment de metadona i B) al malalts amb problemes de salut mental,usuaris d'unitats de psiquiatría hospitalaria i comunitaria

Hi ha una linea de treball amb Malalts Mentals Greus on s'evalua la efectivitat d'un programa de cuidados domiciliaris d'infermeria aplicant el model d'intervenció basat en la gestió de casos.

En la línea de recerca docent s'esta: elaboran material electrónic de supórt; avaluant programes de formació especialitzada; elaborant material audiovisual; participan en el grup d'Excelencia Docent que realitza projectes d'Orientació i Tutorització del alumnat.També s'investiguen els valors socials d'infermeria i la seva relació en el rendiment academic

En la línea de recerca basada en la evidencia es treballa en la creació i desenvolupament de dos projectes: Ínfermeria en Alcoholisme i Drogodependencies Basada en la Evidencia (IADBE) i Infermeria de Salut Mental Basada en la Evidencia (ISMBE)

En la línea de infermeria i sexualitat es desenvolupa un estudi cross-cultural (Espanya/Australia)sobre sexualitat i vellesa en la gent gran ingresada en residencies geriatriques i les actituds vers la sexualitat que tenen els professionals que els cuiden. Tambè es desenvolupen estudis en Barcelona ciutat i en la resta de l'estat per analitzar la formació en sexualitat que tenen el professionals de la salut.

Publicacions en Revistes

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1992).  Salud Mental: Conceptos generales sobre salud mental y epidemiología psiquiátrica. ROL. Revista Española de Enfermería, XV(161),  83-85.   ISSN: 0210-5020

Miguel López de Vergara, M.D.  (1998).  Entrevista Sor Genoveva Masip.Obra Social de Acogida y Orientación. Àgora d'Infermeria(7),  7-8.   ISSN: 1575-7668

Novel, G.; Lluch, M.T.; Rigol, A. (1988).  Concepción holística de la salud mental. ROL. Revista Española de Enfermería, XI(115),  33-36.   ISSN: 0210-5020

Sánchez, E.; Honrubia, M.; Chacón D. (2015).  Diseño de Material Educativo para personas con Discapacidad Visual. Boletin Científico de ANSSYD, 1(1),  11-25.  Publicación on line (https://issuu.com/sexualidadydiscapacidad/docs/bolet__n_cient__fico_anssyd_noviemb/1) ISSN: 2339-7551

Hurtado, B.; Girbau, M.R.; Casas, I.; LLuch, M.T; Miguel, D.; Roldan, J. (2013).  Identificación de factores de riesgo psicosocial perturbadores del bienestar en docentes universitarios de Enfermería en cataluña. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 9,  17-18.   ISSN: 1885-0219

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1991).  Diagnóstico de enfermería. Instrumento docente en salud mental. Notas de Enfermería, I(3),  21-26.   ISSN: 1130-734X

Lluch, M.T.; Ugalde, M.; Sabater, Mª.P.; Rigol, A.; Honrubia, M.; Miguel, M.D. (2000).  Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: avaluació del programa 'd'immersió teòrica' inicial. Àgora d'Infermeria, 4(3),  60-63.   ISSN: 1575-7668

Sabater, Mª. P.; Puig, M.; Lluch, Mª. T. (2007).  Competencias específicas de enfermería. Análisis estructural comparativo entre las aportaciones del modelo del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y Tuning. Educación Médica, 10 Suplemento 1(Mayo,2007),  30-30.   ISSN: 1575-1813

Sabater, Mª.P. (1997).  La enfermedad de Alzheimer. Àgora d'Infermeria.   ISSN: 1575-7668

Rigol, M.A. (2002).  La Xarxa de Salut Mental 22 anys després. Publicacions servei catala de salut , 1(1),  1-3. 

García, I.; Granada, J.M.; Leal, M.I.; Sales, R.; Lluch, M.T.; Fornés, J.; Rodríguez, A.; Giner, J.  (2010).  Adherencia al tratamiento en la esquizofrenia: Consenso de enfermería en salud mental. Actas Españolas de Psiquiatria, 38,  1-45.   ISSN: 1139-9287

Ugalde Apalategui, M. (2004).  International Nursing Language news. News from Spain. The International Journal of Nursing Language and Classification, XV(3),  33. 

Roldán-Merino, J.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, T.; Menarguez-Alcaina, M.; Sabadell Gimeno, M.; QuestERA Working Group.  (2014).  Validez de Contenido de la Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) en personas con esquizofrenia. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 10(9).  http://www.index-f.com/presencia/n19/p10027.php  ISSN: 1885-0219

Ugalde Apalategui, M. (2000).  International Nursing Language news. AENTDE. The International Journal of Nursing Language and Classification, XI(1),  42. 

López J ; Puig, M.;Rodríguez Ávila,N; Lluch-Canut, T.; Ferrer, C; Roldán-Merino, J.F. (2014).  El cuidado de las personas mayores al final de la vida en instituciones geriátricas. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 10(20),  1-7.   ISSN: 1885-0219

Obiols, J.; Pons, E.; García, M.; Rigol, A. (1984).  L'usage des guerisseurs parmi les patients de la clinique universitaire de psychiatrie de Barcelona. Psychologie Médicale, 16,  1191-1194. 

Puig, M.; Lluch, Mª T.; Sabater, Mª P. (2007).  ¿Cómo aplicar el ABP (aprendizaje basado en problemas) en la asignatura troncal de enfermería psicosocial y salud mental?. Educación Médica, 10 Suplemento 1(Mayo,2007),  52-52.   ISSN: 1575-1813

Rigol, A. (2006).  Editorial: 10 AÑOS AENTDE pp.2-3 Correo AENTDE. Vol 9, nº1. Abril 2006. Correo AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Tasonomía y Diagnóstico de Enfermería), 9(1),  2-3.  www.aentde.com

Lluch, M.T. (2002).  Evaluación empírica de un modelo conceptual de salud mental positiva. Salud Mental, 25(4),  42-55.   ISSN: 0185-3325

Lluch, M. T. (2005).  La promoción de la salud mental en los cuidados de enfermería. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 1(2).   ISSN: 1885-0219

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T.; Guàrdia-Olmos, J. (2013).  Development process and initial validation of the ethical conflict in nursing questionnaire-critical care version. BMC Medical Ethics, 14(22),  1-8.  http://www.biomedcentral.com/1472-6939/14/22/abstract ISSN: 1472-6939

Martínez, C.; Ballbè, M.; Martínez-Sánchez, J.M.; Nieva, G.; Saltó, E.; Puig, M; García, F.; Carabasa, E.; Fernández, E. (2012).  Smoking cessation in hospital workers: effectiveness of a coordinated program in 33 hospitals in Catalonia (Spain). Cancer Nursing, 35(5),  327-336.   ISSN: 0162-220X

Moragas, L.; Granero, R.; Stinchfield, R.; Fernández-Aranda, F.; Fröberg, F.; Aymamí, N.; Gómez-Peña, M.; Fagundo, A.B.; Islam, M.A.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Agüera, Z.; Savvidou, L.G.; Arcelus, J.; Witcomb, G.L.; Sauchelli, S.; Menchón, J.M.; Jiménez-Murcia, S (2015).  Comparative analysis of distinct phenotypes in gambling disorder based on gambling preferences. BMC Psychiatry, 15,  86.   ISSN: 1471-244X

Puig Llobet, M.; Rodríguez Ávila, N.; Farràs Farràs, J.; Lluch Canut, MªTª. (2011).  Calidad de vida, felicidad y satisfacción con la vida en las personas mayores de 75 y más años atendidas por un programa de atención domiciliaria. Americana de Enfermagem, 19(3),  467-475.  http://ead.eerp.usp.br/rlae/ ISSN: 0104-1169

Serrano Zurbitu, A.; Sabater Mateu Mª.P. (2012).  Propuesta de abordaje por la enfermera de salud mental de la persona con trastorno mental severo en el proceso de duelo de su cuidador principal actualizado. Informaciones Psiquiátricas, 207(1),  5-16.  http://www.revistahospitalarias.org/info.htm#ld ISSN: 0210-7279

Sabater-Mateu, M.P.; Puig-Llobet, M.; Honrubia-Pérez, M.; Lluch-Canut, M.T.  (2011).  Feblesa de tutories: manca de feedback i autorregulació en l'estudiant d'infermeria. Valoració de l'avaluació continuada en l'assignatura Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut en el Grau d'Infermeria (EEES), (2009-2010). Àgora d'Infermeria, 15(2),  68-71.  http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn ISSN: 1575-7668

Aymamí N.; Jiménez-Murcia S.; Granero R.; Ramos-Quiroga J.A.; Fernández-Aranda F.; Claes L.; Sauvaget A.; Grall-Bronnec M.; Gómez-Peña M.; Savvidou L.G.; Fagundo A.B.; del Pino A.; Moragas L.; Casas M.; Penelo E.; Menchón J.M (2015).  Clinical, psychopathological, and personality characteristics associated with ADHD among individuals seeking treatment for gambling disorder. BioMed Research International, 2015,  965303.  https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/965303/ ISSN: 2314-6133

Albacar-Ribóo, N.; Lleixá-Fortuño, M.; Lluch Canut, M.; Sequeira, C.; Carvalho, J. C.; Roldán Merino, J. F. (2015).  Psychometric properties of the self-administered version of the 'Self-Care Requisites Scale' among carers for the mentally ill. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (13),  53-60.  http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/n13/n13a07.pdf  ISSN: 1647-2160

del Pino Casado, R.; Ugalde Apalategui, M. (1999).  Lineas de investigación en diagnósticos enfermeros. Enfermería Clínica, IX(3),  115-120.   ISSN: 1130-8621

Perez Escanilla, Y.; Ventura Soriano, M.D.; Ugalde Apalategui, M. (1998).  Drogas de diseño. ROL. Revista Española de Enfermería, XXI(242),  51-55.   ISSN: 0210-5020

Lluch, M.T. (1997).  Potenciació d'actituds positives cap a la recerca a través de l'ensenyament. Àgora d'Infermeria, 2(5),  12-13.   ISSN: 1575-7668

Faura, T.; Trilla, A.; Lluch, T.; Martinez, G.; Canillas, L.; Zabalegui, A. (2014).  Nurse education, experience and the hospital context. Analysis of nurse expertise in a University Hospital of Catalonia (Spain). American Journal of Nursing, 2(3),  50-56.  http://pubs.sciepub.com/ajnr/2/3/4/index.html ISSN: 0002-936X

Puig Llobet, M.; Rodríguez Ávila, N.; Lluch Canut, M.T.;Farràs Farràs, J.; (2013).  Lifestyle of the Elderly Receiving Home Care in Spain. Journal of Gerontology & Geriatric Research, 2(2),  1-2.  http://www.omicsgroup.org/journals/2167-7182/2167-7182-2-121.pdf ISSN: 2167-7182

Moreno, C.; Puig, M.; Cuervo, L. (2011).  La insuficiencia hepática aguda grave: estudio de un caso. Enfermería Clínica, 22(2),  105-110.   ISSN: 1130-8621

Rigol, A: Sánchez, I (2007).  Estudio de la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre las medidas a adoptar para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres'. Enfermeria Comunitaria. Revista Internacional de Cuidados de Salud Familiar y Comunitaria, 3(1).   ISSN: 1699-0641

Icart, M.T.; Pulpón, A.M.; Icart, M.C.; Bielsa, M.; Rigol, A.; Martin, R.; García, R.  (2007).  Malos tratos. Detección en una muestra de población femenina. ROL. Revista Española de Enfermería, 30(2),  34-39.   ISSN: 0210-5020

Sabater Mateu, Mª P. (2007).  Formación enfermera en competencias especificas y referentes teóricos. Una visión contrastada. Àgora d'Infermeria, 11(3),  1-10.  http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn ISSN: 1575-7668

Lluch, M.T. (2003).  Construcción y análisis psicométrico de un cuestionario para evaluar la salud mental positiva. Psicologia Conductual, 11(1),  61-78.   ISSN: 1132-9483

Puig LLobet M., Lluch Canut MT. y Sabater Mateu P. (2007).  Análisis del uso del constructo salud mental en los instrumentos genéricos que evalúan la Calidad de Vida. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 3(6).  http://www.index-f.com/presencia/n6/80articulo.php ISSN: 1885-0219

Granero R; Fernández-Aranda F; Aymamí N; Gómez-Peña M; Fagundo AB; Sauchelli S; Del Pino-Gutiérrez A; Moragas L; Savvidou LG; Islam MA; Tàrrega S; Menchón JM; Jiménez-Murcia S  (2015).  Subtypes of Pathological Gambling with Concurrent Illegal Behaviors. Journal of Gambling Studies, 31(4),  1161-1178.   ISSN: 1050-5350

Sabater, Mª.P.; Lopez, G. (1998).  Demencias: Impacto familiar y prevención del síndrome del cuidador. ROL. Revista Española de Enfermería(243),  21-26.   ISSN: 0210-5020

Ugalde Apalategui, M. (1998).  Tratamiento de los trastornos por abuso de substancias. Àgora d'Infermeria, 2(7),  16.   ISSN: 1575-7668

Lluch-Canut MT.; Puig-Llobet M.; Sánchez-Ortega A.; Roldán-Merino J.; Ferré-Grau C.; Positive Mental Health Research Group (PMHRG).  (2013).  Assessing positive mental health in people with chronic physical health problems: correlations with socio-demographic variables and physical health status. BMC Public Health, 13(928),  1-11.  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/928 ISSN: 1471-2458

Lluch, M.T. (2004).  Familias e hijos de padres con cancer. Enfermería Clínica, 14(6),  335-336.   ISSN: 1130-8621

LLuch, T.; Rigol, A.; Miguel, D.; Honrubia, M.; Ugalde, M.; Sabater, P. (2005).  El Portafoli de l´alumne com instrument d´autoaprenentatge. Àgora d'Infermeria, 9(1),  1-3.  http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn ISSN: 1575-7668

Rigol Cuadra, M.A. (2012).  Percepción social de la discapacidad intelectual en la literatura y el cine. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 8(15),  1-5.  http://www.index-f.com/presencia/n15/p0187.php ISSN: 1885-0219

Icart,T.; Pulpon,A.; Icart,C.; Rigol, A.J.; Garcia, R.; Sanchez,O.; Garcia,M.; Martín,R.;.Mena. (2006).  Detection of bad tretaments in female population's simple in a primary Health care enter in Barcelona. Journal of partnership for gender specific medecine at Columbia University , 3(suplement),  20. 

Miguel López de Vergara, M.D.  (1998).  Serveis de Salut i Politica d'Investigación.Universitat de Pensilvània.EUA. Àgora d'Infermeria(6),  6-8.   ISSN: 1575-7668

del Pino Gutierrez, A.; Ugalde Apalategui, M. (1992).  Salud Mental: Drogodependencias. ROL. Revista Española de Enfermería, XV(163),  87-89.   ISSN: 0210-5020

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T.; Martínez-Estalella, G.; Zabalegui-Yarnoz, A.; Delgado-Hito, P.; Via-Clavero, G.; Guàrdia-Olmos, J. (2016).  Levels of exposure to ethical conflict in the ICU: correlation between sociodemographic variables and the clinical environment. Intensive And Critical Care Nursing, 33,  12-20.   ISSN: 0964-3397

Rigol, A.; Ballester Ferrando, D. (2006).  Entrevista a Radio Nikosia, 8 de febrero de 2006. Rev Presencia 2006 ;2 (3) Disponible en. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 2(3).  www.index-f.com/presencia/revista ISSN: 1885-0219

Montserrat Puig LLobet; Maria Teresa Lluch Canut; Nuria Rodríguez Ávila (2009).  Valoracion de enfermeria: deteccion de la soledad y del aislamiento social en los ancianos de riesgo. Gerokomos , 20(1),  16-21.  http://www.drugfarma.com/spa/gerokomos/03sobre/03correspondencia.asp ISSN: 1134-928X

Miguel López de Vergara, M.D.  (1997).  Metodología i Investigació en Infermeria. Àgora d'Infermeria(5),  8-11.   ISSN: 1575-7668

Jiménez-Murcia, S.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Fernández-Aranda, F.; Granero, R.; Hakänsson, A.; Tárrega, S.; Valdepérez, A.; Aymamí, N.; Gómez-Peña, N.; Moragas, L.; Baño, M.; Sauvaget, A.; Romeu, M.; Steward, T.; Menchón, J.M. (2016).  Treatment outcome in male gambling disorder patients associated with alcohol use. Frontiers in Psychology, 7,  465.   ISSN: 1664-1078

Lluch, M.T. (1997).  Millorar la salut de les persones a partir de la investigació en Infermeri. Àgora d'Infermeria(2),  12-13.   ISSN: 1575-7668

Lluch Canut, M.T.; Sabadell Gimeno, M.; Puig Llobet, M.; Cencerrado Muñoz, M.A.; Navas Alcalá, D.; Ferret Canale, M.; Moreno Jiménez, T.; Ugalde Apalategui, M.  (2009).  Diagnósticos enfermeros en pacientes con trastorno mental severo con seguimiento de enfermería en centros de salud mental. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 5(10).  http://www.indexf.com/presencia/n10/p7151.php ISSN: 1885-0219

Lluch, MªT.  (2002).  Promoción de la salud mental: cuidarse para cuidar mejor. Matronas Profesión(7),  10-14.  http://www.federacion-matronas.org/revista/matronas-profesion/sumarios/i/7542/173/promocion-de-la-salud-mental-cuidarse-para-cuidar-mejor ISSN: 1578-0740

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, T.; Roldan-Merino, J.; Goberna-Tricas, J.; Guàrdia-Olmos, J.  (2015).  Ethical conflict in critical care nursing: correlation between exposure and types. Nursing Ethics An International Journal for Health Care Professionals, 22(5),  594-607.  http://nej.sagepub.com/content/early/2014/10/16/0969733014549883 ISSN: 0969-7330

Lluch, M.T.; Checa, F.; Garcia, J.; Marquez,I.; Camarena, X.; Beltran, J.J.; Ayllon, L.; Sabadell, M.; Alonso, Maite; Diaz, T.; Martinez, S.; Rigol, A.; Sabater M.P. (2006).  Efectividad de la atención domiciliaria de enfermería administrada a pacientes con trastorno mental severo: ensayo clínico controlado. Enfermería Clínica, 16(4),  198-205.   ISSN: 1130-8621

Hidalgo-Blanco, M.A.; Puig-Llobet, M.; Amador-Campos, J.A.; Moreno-Arroyo, C.; Lluch-Canut, T.; Roldán-Merino, J.F (2015).  Factores motivacionales que impulsan a estudiar enfermería. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 11(21),  1-14.  http://www.index-f.com/presencia/n19/p10028.php  ISSN: 1885-0219

Sauvaget, A.; Jiménez-Murcia, S.; Fernández-Aranda, F.; Fagundo, A.B.; Moragas, L.; Wolz, I.; Veciana, M.; Granero, R.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Baño, M.; Real, E.; Aymamí, M.N.; Grall-Bronnec, M.; Menchón, J.M. (2015).  Unexpected online gambling disorder in late-life: a case report. Frontiers in Psychology, 6,  1-9.   ISSN: 1664-1078

Ruiz, J.; Bados, A.; Fusté, A.; García-Grau, E.; Saldaña, C.; Lluch, T. (2016).  Aprendizaje experiencial de habilidades terapéuticas y análisis de su utilidad en función de la personalidad. Psicologia Conductual, 24(3),  405-422.  http://www.funveca.org/revista/PDF/02-24∞pdf ISSN: 1132-9483

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Lluch-Canut, T. (2014).  A intervenção psicoterapêutica em enfermagem de saúde mental: Conceitos e desafios. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental , Especial (1),  103-108.  http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/rpesm/nspe1/nspe1a17.pdf  ISSN: 1647-2160

Jiménez-Murcia S, Fernández-Aranda F, Granero R, Chóliz M, La Verde M, Aguglia E, Signorelli MS, Sá GM, Aymamí N, Gómez-Peña M, del Pino-Gutiérrez A, Moragas L, Fagundo AB, Sauchelli S, Fernández-Formoso JA, Menchón JM. (2014).  Video game addiction in gambling disorder: clinical, psychopathological, and personality correlates. BioMed Research International, 2014,  1-11.   ISSN: 2314-6133

Novel, G.; Lluch, M.T.; Rigol, A. (1988).  Asertividad y fomento de la salud mental. ROL. Revista Española de Enfermería(116),  46-50.  http://www.e-rol.es/body.php ISSN: 0210-5020

Puig, M.; Rodríguez, N.; Lluch-Canut, M.T..; Moreno, C.; Roldán, F.; Montesó, P. (2015).  Quality of life and care burden among informal caregivers of elderly dependents in Catalonia. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental , 2015(14),  9-14.  http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/n14/n14a02.pdf ISSN: 1647-2160

Roldán-Merino J; Miguel-Ruiz D; Lluch-Canut MT; Puig-Llobet M; Feria-Raposo I; QuestERA Working Group. Alba AM; Albacar N; Argemí M; Blazquez MC; Bogas JL; Beltran JJ; Cabello I; Casas I; Castro M; Cobo R; Cuesta D; Falco AM; Farreras P; Ferré C; Foix A; Grumaches G; Guardia J; Herrero MP; Jettha C; Julia E; Lleixà MM; Haro JM; Marquez I; Menarguez M; Miguel J; Morcillo E; Marquez I; Moreno A; Monteso P; Montserrat M; Nuñez M; Ochoa S; Del Pino J; Quilez J; Ramió A; Ramon J; Royo D; Sabadell M; Saez S; Santos A; Selva FJ; Senz M; Soler A; Teba S (2017).  Psychometric Properties of Self-Care Requisites Scale (SCRS-h) in Hospitalized Patients Diagnosed With Schizophrenia. Perspectives in Psychiatric Care, 53(1),  16-28.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26269122 / http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291744-6163/earlyview ISSN: 0031-5990

Puig LLobet, M.; Moreno Arroyo, C. (2011).  Valoración enfermería en atención domiciliaria. Gerokomos , 23(1),  119-121.   ISSN: 1134-928X

Rigol, M.A.; Sanchez, I. (2006).  Estudio de la percepción que tienen los estudiantes de enfermería sobre las violencias contra las mujeres. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 2(3),  1-8.  www.index-f.com/presencia/revista ISSN: 1885-0219

Ugalde Apalategui, M. M. Teresa Lluch Canut (2003).  International Nursing Language news. Quality Nursing Care of Drug-Dependent Patients. The International Journal of Nursing Language and Classification, XIV(4),  51. 

Lluch, MªT.; Miguel, M.D.; Sabater, P. (1993).  Diseño de caso único o N=1: su importancia en enfermería. Todo Enfermería, 1,  39-45. 

Zuriguel-Pérez, E.; Falcó-Pegueroles, A.; Roldán-Merino, E.; Agustino-Rodriguez, S.; Gómez-Martín, MC.; Lluch-Canut, MT. (2017).  Development and psychometric properties of the nursing critical thinking in clinical practice questionnaire. Based Nursing, 14(4),  257-264.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wvn.12220/epdf ISSN: 1545-102X

Gorman, D.; Rigol Cuadra, A.; Honrubia Perez, M.; Sanchez Zaplana, I.; Rodriguez Martín, D.; Tur Bujosa, N.; Beccaria, L.; Martyn, L.A.; Dawson, R.; Beccaria, G.; Hossain, D. (2016).  Preparation of Australian and Spanish nursing students for intimate partner violence. Journal of Nursing Education and Practice, 6(12),  131-135.  http://jnep.sciedupress.com / http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v6n12p131 ISSN: 1925-4040

Puig llobet, M.; Moreno Arroyo, C.; Falcó Pegueroles, A.; Galimany Masclans, J.; Rodriguez Ávila, N. (2011).  Puntos fuertes y puntos débiles en la investigación enfermeria en la atención primaria. Ágora de Enfermería,  15 (2)(58),  53-56.  http://www.agoradenfermeria.eu/ ISSN: 1575-7668

Miguel López de Vergara, M.D.; Vives Fortuny, M.J.  (1998).  De la confianza a la productividad. Revista de Psicologia Social, (13)(3),  513-520.   ISSN: 0213-4748

Jiménez-Murcia, S.; Granero, R.; Fernández-Aranda, F.; Arcelus, J.; Aymamí, M.N.; Gómez-Peña, M.; Tárrega, S.; Moragas, L.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Sauchelli, S.; Fagundo, A.B.; Brewin, N.; Menchón, J.M (2015).  Predictors of Outcome among Pathological Gamblers Receiving Cognitive Behavioral Group Therapy. European Addiction Research, 21(4),  169-178.   ISSN: 1022-6877

Lluch, M.T. y Sabater, P. (2002).  Educación para el control del estrés en personas con diabetes. AhoraSalud.com

Jiménez-Murcia, S.; Granero, R.; Tárrega, S.; Sauvaget, A.; Grall-Bronnec, M.; Álvarez-Moya, E.M.; Agüera, Z.; Aymamí, N.; Gómez-Peña, M.; del Pino-Gutiérrez, A.; Moragas, L.; Menchón, J.M.; Fagundo, A.B.; Sauchelli, S.; La Verde, M.; Aguglia, E.; Signorelli, M.S.; Fernández-Formoso, A.; Fernández-Aranda, F.  (2015).  Gambling Disorder and Substance Use Disorders: Effect of Early Age and Personality. Drogues, santé et société, 14(1),  79-110.  http://drogues-sante-societe.ca/ ISSN: 1703-8839

Soares de Carvalho, N.; Ferre-Grau, C.; Lluch-Canut, M.T.; Serrano-Parra, D.; Albacar, N.; Palomino, A. (2016).  Trabajar las emociones mediante b-learning en los futuros profesionales de enfermería: una experiència diferente de promoción en salud mental. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (3 (Special)),  51-57.  https://issuu.com/spesm/docs/revista_especial_3_final ISSN: 1647-2160

Rigol, A.  (2006).  ¿Qué hacer contra el estigma asociado al trastorno mental? Rev Presencia 2006 ;2 (4). Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 2(4).  www.index-f.com/presencia/revista ISSN: 1885-0219

Sequeira, C.; Carvalho, J. C.; Sampaio, F.; Sá, L.; Lluch-Canut, T.; Roldán-Merino, J. (2014).  Avaliação das propriedades psicométricas do Questionário de Saúde Mental Positiva em estudantes portugueses do ensino superior. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (11),  45-53.  http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602014000200007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt ISSN: 1647-2160

Lluch, Mª. T.; Sabater, Mª. P.; Puig, M.  (2007).  Sistemas de evaluación continuada: análisis de las horas de trabajo del alumno en las actividades no presenciales y de trabajo autónomo dirigido en la asignatura troncal de Enfermería Psicosocial y de Salud Mental. Educación Médica, 10 Suplemento 1(Mayo,2007),  48-48.   ISSN: 1575-1813

Roureda, A.; Sabater, Mª.P. (1989).  Drogodependencias. ROL. Revista Española de Enfermería(Septiembre),  97--99.   ISSN: 0210-5020

M. Puig Llobet, P. Sabater Mateu, N. Rodriguez Avila  (2012).  Necesidades humanas: Evolución del concepto según la perspectiva social. Aposta: Revista de Ciencias Sociales(54),  1-12.  http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/monpuigllob.pdf ISSN: 1696-7348

M. Puig LLobet, Nuria Rodriguez Avila  (2011).  Calidad de vida, felicidad y satisfacción con la vida en un grupo de mayores en una zona rural. Nursing, 29(9),  56-59.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Assumpta Rigol Cuadra; Anna Bastidas (2003).  Anorexia nerviosa. Estudio de un caso. Nursing, 21(10),  51-56.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Rigol, A.; Lluch, M.T.; Ugalde, M. (1989).  Consulta de enfermería en Salud Mental. ROL. Revista Española de Enfermería, XII(125),  17-20.   ISSN: 0210-5020

Lleixá-Fortuño, M.; García-Martínez, M.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.; Espuny-Vidal, C.; Ferré-Grau, C.; Albacar-Riobóo, N. (2015).  Diseño de una web 2.0 para cuidadores de persones con problemes crónicos de salud. Bit. Revista de Medios y Educación(47),  149-161.  http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p47/10.pdf ISSN: 1133-8482

Montesó-Curto, P.; Jiménez, M.; Falcó, A.; Puig, M.; Lahosa, F.; de Cid Ibeas, M.J. (2014).  Actitudes y valores en los adolescentes de dos localidades de Tarragona. Estudio exploratorio. Revista Paraninfo Digital,  AÑO VIII (20).  http://www.index-f.com/para/n20/012.php  ISSN: 1988-3439

Del Pino-Gutiérrez A; Fernández-Aranda F; Granero R; Tárrega S; Valdepérez A; Agüera Z; Håkansson A; Sauvaget A; Aymamí N; Gómez-Peña M; Moragas L; Baño M; Honrubia M; Menchón JM; Jiménez-Murcia S. (2016).  Impact of alcohol consumption on clinical aspects of gambling disorder. International Journal Of Mental Health Nursinghttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26952336 ISSN: 1445-8330

Galimany, J; Lluch, T; (2010).  enfermería y nuevas tecnologías. proyecto de investigación para evaluar la percepción del profesional de enfermería en relación a la utilidad de la Historia Clínica informatizada en la atención primaria de salud: diseño y objetivos. Nursing, 28(2),  64-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Lopez, G.; Sabater, Mª.P. (1998).  Demencias: un reto para el siglo XXI (Editorial). ROL. Revista Española de Enfermería(243),  9-9.   ISSN: 0210-5020

Lluch, M.T. (2004).  Anàlisi qualitatiu, a partir de la observació participant, de l'estat de la Infermeria de Salut Mental: A propòsit del XXIè Congrés Nacional d'Infermeria de Salut Mental. Àgora d'Infermeria, 8(3),  653-655.   ISSN: 1575-7668

Sabater, P.; Garrido, E.; Puig, M.; Vilchez, C.; Moreno, T; Coletas, J.  (2015).  Retroalimentación docencia-asistencia-docencia. Estudio sobre burnout en enfermeras de salud mental como estrategia de innovación y calidad docente. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària(7),  1-14.   ISSN: 2013-2298

Roldán-Merino, J.F.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, T.; Ferré-Grau, C.; Sequeira, C.; Lleixà, M.; Montesó, P.; Cortez, E.A.; Cavalcanti, G.S.; Carvalho, J.C.; Falcó, A. (2014).  Creación de un proyecto internacional para fomentar la investigación de enfermería en salud mental. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 10(19),  1-14.  http://www.index-f.com/presencia/n19/p10028.php  ISSN: 1885-0219

Carreira L; Puig M; García M (2015).  Percepción de calidad de vida y bienestar de las personas mayores del programa universitario para mayores en la Universidad de Barcelona. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 18(1 S1-S16),  26-26.  http://www.fundacioneducacionmedica.org  ISSN: 2014-9832

Ugalde Apalategui, M. (2001).  Aplicación de la metodología enfermera en el campo de las drogodependencias. Adicciones, XIII(Suplement1),  55-57.   ISSN: 0214-4840

Ugalde Apalategui, M.; Rigol Cuadra, A. (1999).  Cuidados de enfermeria a la paciente con anorexia. Nursing, XVII(5),  41-44.   ISSN: 0212-5382

Mantas Jiménez, S., Juvinyà i Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán Merino, J., Sequeira, C.; Lluch Canut, M. T (2015).  Evaluation of positive mental health and sense of coherence in mental health professionals. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (13),  34-42.  http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/n13/n13a05.pdf  ISSN: 1647-2160

Lluch, M.T. (1997).  La música: una alternativa d'intervenció per infermeria. Àgora d'Infermeria, II(3),  8-9.   ISSN: 1575-7668

Falguera, G.; Lluch, M.T.; Costa, D.; López-Grado, E.; Medrano, A.; Guix, D.; Pipó, C.; GRASSIR.  (2014).  Anàlisi del web Sexe Joves: ww.sexejoves.gencat.cat. Annals de Medicina, 97(4),  150-154.  http://www.academia.cat/files/499-282-FITXER/vidre3.pdf  ISSN: 0210-7465

Rigol, A.; Galbany, P.; Fuentes, C.; Burjales, M.D.; Rodríguez, D.; Ballester, D. (2015).  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre violencia de pareja: conocimientos, creencias y rol profesional. Americana de Enfermagem, 23(3),  527-534.   ISSN: 0104-1169

Ugalde Apalategui, M. (2000).  Los diagnósticos enfermeros son el sistema de trabajo del futuro. Huntza(32),  14-18. 

Sampaio, F., Sequeira, C.; Lluch Canut, M. T. (2015).  Nursing psychotherapeutic interventions: A review of clinical studies. Journal of Clinical Nursing, 24(15-16),  2096-2105.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.12808/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+on+Saturday+17th+December+2016+a ISSN: 0962-1067

Lluch, M.T.  (2005).  ¿Qué significa investigar?. Reflexiones y sugerencias para la promoción de la investigación en enfermería. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 1(1),  1-17.   ISSN: 1885-0219

Granero, R.; Penelo, E.; Stinchfield, R.; Fernandez-Aranda, F.; Savvidou, L.G.; Fröberg, F.; Aymamí, N.; Gómez-Peña, M.; Pérez-Serrano, M.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Menchón, J.M.; Jiménez-Murcia, S (2014).  Is Pathological Gambling Moderated by Age?. Journal of Gambling Studies, 30(2),  475-492.   ISSN: 1050-5350

Sabater, Mª. P. (2007).  Reflexiones en torno a los contenidos de la competencia comunicativa en la formación de de profesionales de la salud. Aportación de una experiencia sobre pérdidas y duelo en Enfermería. Educación Médica, 10 Suplemento 1(Mayo,2007),  60-60.   ISSN: 1575-1813

Puig Llobet, M.; Rodríguez Ávila, N.; Farràs Farràs, J.; Lluch Canut, M.T. (2011).  Quality of life, happiness and satisfaction with life of individuals 75 years old or older cared for by a home health care program. Americana de Enfermagem, 19(3),  467-475.  http://www.scielo.br/revistas/rlae/iaboutj.htm ISSN: 0104-1169

Sanromà-Ortiz, R.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, T.;. Luna-Gamez, R.; Miguel- Ruiz, D.; Roldán-Merino, J.F.  (2015).  Revisión bibliográfica: Las conductas promotoras de salud en estudiantes Universitarios. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 11(21),  15-30.  http://www.index-f.com/presencia/n19/p10028.php  ISSN: 1885-0219

Granero, R.; Fernández-Aranda, F.; Steward, T.; Mestre-Bach, G.; Baño, M.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Moragas, L.; Aymamí, N.; Gómez-Peña, M.; Mallorquí-Bagué, N.; Tárrega, S.; Menchón, JM.; Jiménez-Murcia, S. (2016).  Compulsive Buying Behavior: Characteristics of Comorbidity with Gambling Disorder. Frontiers in Psychology, 7,  625.   ISSN: 1664-1078

Sabater, Mª.P.; Verdura, T. (1997).  Miedo a hablar en público o miedo escénico. ROL. Revista Española de Enfermería, XX(227-228),  99-101.   ISSN: 0210-5020

Lluch, M. T.; Biel, A. (2005).  La adherencia al tratamiento en pacientes psicóticos desde una perspectiva de enfermería. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 2(3).   ISSN: 1885-0219

Roldán-Merino, J.; Lluch-Canut, T.; Menarguez-Alcaina, M.; Foix-Sanjuan, A.; Haro Abad, JM.; QuestERAWorking Group: Alba, A.M.; Blazquez, M.C.; Bogas, J.L.; Casas, I.; Castro, M.; Cobo, R.; Farreras, P.; Grumaches, G.; Guardia, J.; Jettha, C.; Julia, E.; Miguel, D.; Miguel, J.; Montserrat, M.; Morcillo, E.; Nuñez, M.; Ochoa, S.; Puig, M.; Quilez, J.; Ramió, A.; Ramon, J.; Royo, D.; Sabadell, M.; Saez, S.; Senz, M.; Teba. S. (2014).  Psychometric Evaluation of a New Instrument in Spanish to Measure Self-Care Requisites in Patients with Schizophrenia. Perspectives in Psychiatric Care, 50(2),  93-101.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppc.12026/pdf  ISSN: 0031-5990

Puig, M.; LLuch, M.T. (2012).  Eficacia de la musicoterapia en el contexto de la promoción de la salud mental. Metas de Enfermería, 15(9),  58-61.  http://www.enfermeria21.com/publicaciones/metas ISSN: 1138-7262

Puig, M.; Moreno, M.C.; Falcó, A.; Garrido, E.; Solà, M.; Roca, M.; Torres, P.; Úbeda, I. (2013).  Integración docencia-investigación: automedicación y uso de terapias complementarias en estudiantes universitario. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 16,  23-23.   ISSN: 2014-9832

Huizing, E.; Molino Contreras, J.L.; Rigol Cuadra, A.; Padilla Obrero, L.; Betolaza López de Gámiz, E.; Serna Montero, L.; López Cócera, J.A.; Pérez Vera, (2013).  Opinión de las enfermeras de salud mental de España sobre cuidados a pacientes con trastorno mental basada en el enfoque de recuperación. elsevier ltd, 9(1).  Opinión de las enfermeras de salud mental de España sobre la prestación de cuidados a pacientes con trastorno mental basada en el enfoque de recuperac (http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0688.php>)

Honrubia, M.; Miguel, M.D. (1993).  Ciencias psicosociales: Conceptos generales sobre ciencias psicosociales. ROL. Revista Española de Enfermería, XVI(183),  91-94.   ISSN: 0210-5020

Rigol, .; Lopez, C. (2015).  L'acompanyament de les persones amb discpacitat intel.lectual: les dimensions de la cura. AFIN. Newsletter. Adopciones, familias infancia(69),  1-7.  htpp://www. postadopcion.org/newsletter

Rigol, A (2005).  Evolucion de los modelos de enfermeria en salud mental. Publicacions servei catala de salut , 1(27),  20. 

Lluch-Canut, M.T. (2015).  Promoción de la salud mental positiva. Revista de Enfermería y Salud Mental(1),  16-22.   ISSN: 2385-7021

Rigol, A. (2006).  El otro cuerpo de la identidad: análisis de modelos culturales de los trastornos del cuerpo femenino¿., Revista cultura de los cuidados. Revista de Enfermería y humanidades. 1 semestre 2006, año X, nº 19pp.47 a 55. Cultura de los Cuidados. Revista de enfermería y humanidades, 10(19),  47-54.  http://culturacuidados.ua.es/enfermeria/index ISSN: 1138-1728

Miguel López de Vergara, M.D.  (1999).  Especialitat d'Infermeria en Salut Mental EUI. Àgora d'Infermeria(12),  11-12.   ISSN: 1575-7668

Lluch, M.T.; Miguel, M.D.  (2001).  Entrevista a Gloria M. Bulechek i Marion Johnson. Àgora d'Infermeria, 5(4),  232-233.   ISSN: 1575-7668

Roldán-Merino, J.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, T.; Menarguez-Alcaina, M.;Sabadell, M.; QuestERA Working Group (2014).  Validez de Contenido de la Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) en personas con esquizofrenia. Content validity of the Scale of Self-Care Requirements (ERA). Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 10(19),  1-14.   ISSN: 1885-0219

Moreno, C.; Puig, M: Roca M. (2012).  Estado actual de los riesgos biológicos en los profesionales sanitarios. ROL. Revista Española de Enfermería.   ISSN: 0210-5020

Granero, R.; Fernandez-Aranda, F.; Mestre-Bach, G.; Steward, T.; Baño, M.; del Pino-Gutiérrez, A.; Moragas, N.; Mallorquí-Bagué, N.; Aymamí, M.; Gómez-Peña, S.; Tárrega, J.M.; Menchon, S.; Jiménez-Murcia, S. (2016).  Compulsive Buying Behavior: clinical comparison with other behavioral addictions. Frontiers in Psychology, 7,  914.   ISSN: 1664-1078

Ugalde Apalategui, M. (2005).  International Nursing Language news. From Spain. The International Journal of Nursing Language and Classification, XVI(1),  24. 

Basco, L.; Rodríguez, N.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Fariñas, S.; Giménez, M.A. (2016).  Revisión del concepto de Pensamiento Crítico en Enfermería: Definición, composición, contextualización y medición. NURE Investigación , 83(Julio-Agosto),  1-13.  http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/774 ISSN: 1697-218X

Moreno-Poyato; A. R.; Montesó-Curto; P.; Delgado-Hito; P.; Suárez-Pérez; R.; Aceña-Domínguez; R.; Carreras-Salvador; R.; Leyva-Moral; J. M.; Lluch-Canut; T.; Roldán-Merino; J. F. (2016).  The therapeutic relationship in inpatient psychiatric care: a narrative review of the perspective of nurses and patients. Archives of Psychiatric Nursing, 30,  782-787.   ISSN: 0883-9417

Assumpta Rigol Cuadra (2003).  Saberes de mujeres. Legitimización del conocimiento masculino. Cultura de los Cuidados. Revista de enfermería y humanidades(14),  21-26.  http://culturacuidados.ua.es/enfermeria/index ISSN: 1138-1728

Ugalde Apalategui, M. (1997).  Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia. Àgora d'Infermeria(2),  17.   ISSN: 1575-7668

Rigol, M.A. (2005).  Marco conceptual enfermero: pasado o presente. Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental, 1(1).  www.index-f.com/presencia/revista.php ISSN: 1885-0219

Rigol, A.; Lopez, C. (2015).  L'acompanyamanet de persones amb discapacitat intel.lectual:Les dimensions de la cura. AFIN. Newsletter. Adopciones, familias infancia(69),  1-6. 

Ayats, N.; Juncadella, M.; Martín, C.; Rodriguez, F.; Sans, M.; Ugalde, M. (1986).  Anorexia nerviosa: un nuevo enfoque asistencial. Revista de Psiquiatría, Psicología y Medicina Europea, Americana y Latina, XVII(6),  361-366. 

Zuriguel-Pérez, E.; Lluch-Canut, M. T.; Falcó-Pegueroles, A.; Puig-Llobet, M.; Moreno-Arroyo, C; Roldán-Merino, J. (2015).  Critical thinking in nursing: Scoping review of the literature. International Journal of Nursing Practice, 21(6),  820-830.   ISSN: 1322-7114

Galimany-Masclans, J.; Garrido-Aguilar, E.; Girbau-García, M.R.; Lluch-Canut, T.; Fabrellas-Padrés, N. (2011).  New technologies and nursing: use and perception of primary healthcare nurses about electronic health record in Catalonia, Spain. Health, 17(8),  635-640.   ISSN: 1530-5627

Rigol-Cuadra, A.; Galbany-Estragues, P.; Fuentes-Pumarola, C.; Burjalés-Martí, M.D.; Rodríguez-Martín, D.; Ballester-Ferrando, D. (2015).  Perception of nursing students about couples' violence: knowledge, beliefs and professional role. Americana de Enfermagem, 23(3),  527-534.   ISSN: 0104-1169

Miguel López de Vergara, M.D.  (1998).  Els nous alumnes d'Infermeria. Àgora d'Infermeria(8),  7-8.   ISSN: 1575-7668

Puig, M.; Moreno, MC.; Falcó, A.; Garrido, E.; Solà, M.; Roca, M.; Torres, P.; Úbeda, I. (2013).  Integración docencia e investigación: automedicación y uso de terapias complementarias en estudiantes universitarios. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 16(S1),  S35-S36.   ISSN: 2014-9832

Miguel, M.D.; Sabater, P. (1986).  La salud, un estudio psico-social. ROL. Revista Española de Enfermería, IX(98),  47-52.   ISSN: 0210-5020

Lluch, M.T.; Sabater, P.; Rigol, A.; Puig, M.; Ugalde Apalategui, M.; Honrubia, M.; Lleixà, M.; Albacar, N.; Berenguer, M.; Royo, D.; Miguel, D.; Roldán, J. (2007).  Presentación multimedia de la creación de un grupo interuniversitario de innovación docente en Enfermería de Salud Mental y Comunitaria: INFERTIC, utilizando la plataforma Moodle. Educación Médica, 10(Sup 1).   ISSN: 1575-1813

Falcó-Pegueroles, A. (2012).  ¿Más conflictos éticos en tiempos de crisis económica?. Enfermeria Intensiva, 23(2),  49-50.   ISSN: 1130-2399

Benito Aracil, L. ; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T. (2013).  Burnout en la profesión enfermera: una aproximación bibliométrica inicial. Metas de Enfermería, 16(6),  68-72.  http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/portada/ ISSN: 1138-7262

Publicacions en Llibres

Puig, M. (2013).  Pèrdua de Valors. En Diari LA FURA (pp. 1 - 1).  La fura. Setmanari del Penedès i el Garraf - N.

Puig, M. (2013).  Evolució del concepte de les Necessitats humanes: la pèrdua de Valors de la societat actual. En CELL (pp. 1 - 2).

Lluch-Canut, M.T.  (2013).  Pesquisa em diagnósticos de enfermagen da NANDA International, INC. En Herdman TH (Organizadora), PRONANDA Programa de atualizaçaô em diagnósticos de enfermagen (pp. 65 - 108).  Artmed / Panamericana Editora Ltda. - N. ISBN: 978-85-6433O-49-8.  

Lluch-Canut, M.T.; Sabater-Mateu, M.P.; Boix-Domingo, M.; Corrionero-Alegre, J. (2013).  La enseñanza del autocuidado de la salud (física y mental) desde la enfermeria psicosocial. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.

Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F.; Cuesta-Lozano, D.  (2013).  Presentación de REICESMA - Red Española de Investigación en Cuidados de Enfermería de Salud Mental y Adicciones. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.

Puig, M. (2013).  Calidad de vida y felicidad de peronas mayores en una zona rural. En Ancosa (pp. 1 - 2).  ANCOSA-CELL - N.

Mota De Almeida, S.J.; Halboth, N.V.; Rigol Cuadra, M.A. (2013).  Percepciones de los enfermeros de salud pública respecto al suicidio y los comportamientos suicidas. (pp. 863 - 878).  Artes Gráficas Cañada S.L. - N. ISBN: 978-84-938231-5-3.  

Rigol, M.A. (2013).  Ciencia, tecnologia y ética: el espacio futuro de los cuidados. En 30 años de experiencia para mirar el futuro XXX congreso enfermeria de salud mental (pp. 36 - 52).  Artes Gráficas Cañada S.L. - N. ISBN: 978-84-938231-5-3.  

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; Sabater Mateu, P.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, T.; Ugalde Apalategui, M.; Alvarez, R.; del Pino Gutiérrez, A.; Garrido Aguilar, E.; Viñas Llebot, H.; Roca Roger, M.; García Vinyets, L. (2012).  Elaboración de una web para trabajar los casos integrados del Dpto. .  CRAI de la UB - N.www.casosintegrats/ub.edu

Lluch, M.T. (2012).  La investigación en el contexto de las taxonomias enfermeras. Perspectiva de AENTDE. .  Depòsit digital UB - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28802

Sabater Mateu, P.; Honrubia Pérez, M.; Isla Pera, P.; Valls Molins, R.; López Matheu, C.; Rigol Cuadra, A.; Rozas García, R.; Puig Llobet, M.  (2012).  Feedback profesor-alumno ¿Que modalidad prefieren los estudiantes?. En LLIBRE D'ACTES 2012. SP1 (pp. 1 - 22).  CIDUIC - N. ISBN: 978-84-695-4073-2.  

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Perez, M.; Lluch Canut, T.; Garrido Aguilar, E.; Roca Roger, M.; Puig Llobet, M.; Sabater Mateu, P.; Galimany Masclans , J. (2012).  Disseny de casos integrats per assolir les competències del GRAU d'Infermeria com a mètode de treball col¿laboratiu d'un equip docent. En LLIBRE D'ACTES 2012. SP1 (pp. 1 - 10).  CIDUIC - N. ISBN: 978-84-695-4073-2.  

Sabater Mateu, P.; Honrubia Pérez, M.; Isla Pera, P.; Valls Molins, R.; López Matheu, C.; Rigol Cuadra, A.; Rozas García, R.; Puig Llobet, M. (2012).  Feedback profesor-alumno ¿Que modalidad prefieren los estudiantes?. En Llibre d' actes del Congres Internacional de Docencia Universitaria i Innovació CIDUI 2012 (pp. 1 - 14).  Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-695-4073-2.  

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; Lluch Canut, T.; Garrido Aguilar, E.; Roca Roger, M.; Puig Llobet, M.; Sabater mateu, P.; Galimany Masclans, J. (2012).  Disseny de casos integrats per assolir competències del GRAU d'infermeria com a mètode de treball col.laboratiu d'un equip. En Llibre d' actes del Congres Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI 2012 (pp. 1 - 15). ISBN: 978-84-695-4073-2.  

Sabater, P.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Sanchez, I.; Pardo, A.; Olivé, C. (2012).  Competencia Transversal trabajo en equipo: construcción y validación de una rúbrica para su evaluación. Grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona. En Llibre d'actes CIDUI (pp. 1 - 24).  VII CIDUI - N. ISBN: 978-84-695-4073-2.  La Universisad: una institución de la sociedad (http://##article.pdf.download##)

Ugalde-Apalategui, M.; Lluch-Canut, M.T.; González-Gutiérrez, R.M.; Murúa-Navarro, F.; Cadena-Caballero, R.; Martínez-Masegosa, E.; Atienza-Rodríguez, E.; Alonso-Durana, I.; Balaguer-Sancho, J.; Bourza-Pita, R.;  Cabellos-García, M.I.; García-Carrascosa, R.; Honrubia-Pérez, M.; Márquez-Romero, M.I.; Rigol-Cuadra, A.; Roldán-Merino, J.F.; Sabater-Mateu, M.P.; Sánchez-Linares, A.; Sierra-García, M.; Vílchez-Esteve, M.C. (2014). (2011). 

Estudio  multicéntrico del uso y utilidad de las Taxonomías Enfermeras en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. . En En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.) (2014). Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones (pp. 108-118) (pp. 108 - 118). ISBN: 978-84-9398-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/es/campus-docent/sello-editorial/proyectos-investigacion

Lluch, M.T; Checa F; García-Morales, J.;  Márquez Mª I; Camarena, X;  Beltrán, J.L;  Ayllón L; Sabadell, M;  Alonso, M;  Díaz T; Martínez, S.;  Rigol, A; Sabater, M.P. (2014). (2011). 

 Evaluación de la efectividad de los cuidados domiciliarios de enfermería administrados a pacientes afectos de un Trastorno Mental Severo (TMS) mediante la aplicación del modelo de intervención basado en la gestión de casos. . En En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.) (2014). Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones (pp. 37-51). (pp. 37 - 51). ISBN: 978-84-9398-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/es/campus-docent/sello-editorial/proyectos-investigacion

Sabater Mª P; Puig, M; Garrido E.Mª; Vílchez M.C; Moreno, A; Cuixart I..  (2011). 

Título: Retroalimentación asistencia-docencia: mejora de la formación preventiva del síndrome de burnout en el Grado de Enfermería. Estudio en enfermeras de hospitalización y de urgencias de salud mental. En:

Roldán, J.F.; Lluch, M.T. (2014) (Coordinadores).  Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. 

 . En Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Protocolos subvencionados, desarrollados por la Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y adicciones (ISMENTAL-A) durante el periodo 2000-2012. (pp. 196 - 207). ISBN: ISBN: 978-84-9398.  http://www.santjoandedeu.edu.es/es/campus-docent/sello-editorial/proyectos-investigacion

Sabater, P.; Amador, J.A.; Honrubia, M.; Isla, M.P.; López, C.; Lluch, M.T.; Olivé, C.; Pardo, A.; Puig, M.; Rigol, A.; Rozas, R.; Sánchez, I.; Valls, R. (2011).  Rúbrica treball en equip. Competencia transversal (CT) en el Grau d' Infermeria. .  Deposit digital Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/21062

Sabater, M.P.; Puig, M.; Honrubia, M.; Lluch, M.T. (2011).  Feblesa de Tutories: manca de feedback i autoregulació en l'estudiant d'infermeria. Valoració de l'avaluació continuada en l'assignatura Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut en el Grau d'Infermeria. .  Àgora d'Infermeria SRL - N.http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; Álvarez Miró, R.; Galimany Masclans, J.; García Viñets, L.; Garrido Aguilar, E.M.; Isla Pera, M.P.; López Matheu, C.; Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M.; del Pino, A.; Roca Roger, M.; Salas Miravitlles, C.; Sabater Mateu, M.P.; Úbeda Bonet, I.; Ugalde Apalategui, M.; Viñas Llebot, M.H. (2011).  Dissenys de casos integrats. Equip docent de les assignatures del Departament D'Infermeria de salut pública, salut mental i maternoinfantil. .  Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. CRAI - N.http://www.ub.edu/casosintegrats

Sabater P, Amador JA, Honrubia M, Isla P, Lopez Matheu C, Lluch Mª T, Olive MC, Pardo A, Puig M, Rigol A, Rozas R, Sanchez Zaplana I, Valls R.  (2011).  Rúbrica treball en equip. Competència transversal en el Grau d’Infermeria. (pp. 1 - 4).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu//dspace/handle/2445/21062 (http://diposit.ub.edu)

Sabater, P, Puig M, Honrubia, M, Lluch, M.T (2011).  Valoración de la evalución continuada en la asignatura ciencias psicosociales aplicades a la salud en el grado de enfermeria. (pp. 42 - 42).  Educación Médica Internacional - N. ISBN: 1575-1813.  

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, Mª.T. (2011).  Explorar los conflictos éticos en las Unidades de Cuidados Intensivos a través del cuestionario de conflictividad Ética para Enfermeras/os: análisis métrico inicial. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/18350

Sabater Mateu, M.P.; Amador, J.A.; Honrubia Pérez, M.; Isla Pera, M.P.; López Matheu, C.; Lluch Canut, M.T.; Olivé Ferrer, M.C.; Pardo Fernández, A.; Puig Llobet, M.; Rigol Cuadra, A.; Rozas Garcia, M.R.; Sánchez Zaplana, I.; Valls Molins, R. (2011).  Rubrica treball en equip. Competència Transversal (CT)en el Grau d'Infermeria. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21062

Ugalde Apalategui, M.; Lluch Canut, M.T. (eds.) (2011).  Estudio multicentrico del uso y utilidad de las taxonomias enfermeras en unidades de hospitalización psiquiátrica. .  Dipòsit Digital de la UB. Recerca. - N.Diposit Digital de la Universitat de Barcelona,Colecció RECERCA (http://hdl.handle.net/2445/19207)

Lluch Canut, M.T. (2011).  Decalogue of Positive Mental Health / Decalogo de Salud Mental Positiva / decàleg de Salut Mental Positiva. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/20062

Falcó Peguerolas, M.; Lluch Canut, M.T. (2011).  Explorar los conflictos éticos en las Unidades de Cuidado Intensivos a través del Cuestionario de Conflictividad Ética para enfermeras/os (CuCEE): fase inicial. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18350

Lluch Canut, M.T. (2011).  Orientació docent per el desenvolupament de la recerca infermera dins del marc de l'Espai Europeu de Investigació ERA (European Research Area). .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/17882

Moreno, C.; Puig, M.; Jerez, J.A. (2011).  La prevención de la enfermedad a lo largo de la historia. En HIADES .

Sabater, P; Honrubia, M.; Isla, P.; Lopez, C.; Lluch, Mª.T.; Olive, C.; Pardo, A.; Puig, M.; Rigol, A.; Rozas, R.; Sanchez, I.; Valls, R. (2011).  Rubrica treball en equip. Comptència transversal (CT) en el Grau d'Infermeria. En MATERIAL DOCENT. DIPOSIT DIGITAL UB- OMADO .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21062

Rodríguez Ávila, N.; Puig, M. (2011).  Long-term care of the elderly aged 75 aged over: A home care service. En Long term care services in 4 European Countries (pp. 137 - 147).  dia-e-logos. Journal of Social Science - N. ISBN: 978-3-943087-01-7.  

Assumpta Rigol (2011).  Caso clínico 2. Paciente con un trastorno esquizofrénico de larga duración, con incumplimiento terepeútico. En Enfermeria de salud mental y psiquiátrica. Valoración y cuidados (pp. 325 - 331).  Editoral Panamericana - N. ISBN: 978-84-9835-389-1.  

Assumpta Rigol; Miguel,C. Genoveva Granados; Miguel Sanchez (edit)  (2011).  Cuidados de enfermeria en los trastornos somatomorfos. En Ciencias de la Salud. Enfermeria en Salud Mental (pp. 1 - 307).  Editorial Universitaria Ramón Areces - N. ISBN: 978-84-9961-027-6.  

Falcó Pegueroles, A.; Lluch Canut, M.T. (2011).  Estudio de los conflictos éticos en las Unidades de Cuidados Intensivos: construcción y validación de contenido del Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras/os. En Bioética: La toma de decisiones. (pp. 545 - 554).  Proteus - N. ISBN: 978-84-15047-54-4.  

Rigol, A.; Honrubia, M.  (2010).  La creaciónde un equipo docente para fomentar el trabajo coopertivo entre el profesorado. En Buenas prácticas docentes en la Universidad. MODELOS Y EXPERIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA T. PAGES; CORNET,A. PARDO,J. (ed.) (pp. 193 - 203).  INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA-EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - N. ISBN: 978-84-9921-116-9.  

Fornés, J.; Lluch, M.T.  (2012).  Plan de cuidados para la adhesión / colaboración en el tratamiento. En J. Fornés (Ed.), Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Valoración y cuidados (2ª ed.) (pp. 145 - 160).  Editorial Médica Panamericana - S.

Ugalde Apalategui, M.; Honrubia Perez, M. (2009).  Las drogas en la adolescencia. En Ruiz, M.D.; Martínez, M.R.; Gonzalez, P. Enfermería del niño y adolescente.Difusión Avances de Enfermería DAE. (Grupo Paradigma) (pp. 377 - 401).

Lluch, M.T. (2008).  ¿Qué significa investigar?. Desarrollo de la actividad investigadora según niveles. En Colecció OMADO (Objectes i materials docents). Diposit Digital UB .  Publicacions i Edicions UB - S.http://hdl.handle.net/2445/5361

Lluch Canut, M.T. (2008).  Concepto de Salud Mental Positiva: factores relacionados. En Enfermeria Psicosocial .  Fundación para el desarrollo de la enfermería (FUDEN) - N.

Lluch, M.T.; Roldan, J.F. (2007).  Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. (pp. 1 - 140).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3224-7.  

Lluch, M. T.; Checa, F.; García, J.; Márquez, M. I; Camarena, X.; Beltrán, J. J.; Ayllón, L.; Sabadell, M.; Alonso, M.; Díaz, T.; Martínez, S.; Rigol, A.; Sabater, M. P. (2005).  Atención domiciliaria de enfermería en salud mental. Evaluación de la efectividad de la atención domiciliaria de enfermería administrada a pacientes afectos de un Trastorno Mental Severo (TMS) mediante la aplicación del modelo de intervención basado en la gestión de casos. .  Laboratorios Janssen-Cilag - N.

Lluch, M.T.; Sabater, M.P. (2003).  Creació d'un dossier electrònic de treballs psicosocial de camp. En Experiències d'Innovació Docent:2000-2002. (pp. 83 - 88).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2727-I.  

Rigol, A.; Sabater, M.P. (2001).  Delirium y demencia. En Enfermería de salud mental y Psiquiàtrica. Captítol 21 (pp. 323 - 342).  Serie Manuales de Enfermería - N. ISBN: 84-458-1006-5.  

Juall Carpenito, L.  (2003).  Diagnósticos de enfermería. Aplicaciones a la práctica clínica. 9ª Ed. (pp. 1 - 935).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 84-486-0483-0.  

Juall Carpenito, L.  (2003).  Manual de diagnósticos de enfermería. 9ª Ed. (pp. 1 - 794).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 0-7817-3366-9.  

Valls, R.; López, C.; Sabater, P.; Sánchez, I. (2003).  Estudiants d'Infermeria cap al món laboral. En Experiències d'innovació docent. Publicacions Universitat de Barcelona (pp. 89 - 96). ISBN: 84-475-2727-1.  

Lluch, M. T.; Novel, G.; Miguel, M. A.; Rigol, A.; Ugalde, M. (1989).  Una experiencia de prácticas integradas. En Diez años de enfermería en España: Análisis de una situación (pp. 203 - 209).

Miguel, M.D.; Honrubia, M. (2001).  Etiología de la Enfermedad Mental. En Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. Assumpta Rigol Cuadra y Mercedes Ugalde Apalategui (pp. 13 - 18). ISBN: 84-458-1006-5.  

Honrubia Maria; Miguel Dolores (2003).  Valors psicosocials en infermeria i rendiment acadèmic. En Experiències d'innovació docent. Grup d'Innovació en l'Orientació i Tutorització dels Estudiants d'Infermeria (pp. 97 - 105).  Publicacions de la UB - N. ISBN: 84-475-2727-1.  

Ugalde, M.; Miguel, M.D.; Honrubia, M.  (2001).  Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades. En Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. 2º edición (pp. 41 - 45).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Trastorno Delirante. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 309 - 320).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Trastornos esquizofrénicos. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 289 - 305).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Trastornos de la personalidad. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 171 - 188).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Trastronos de ansiedad. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 125 - 144).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Rol terapeútico de la enfermera psiquiátrica. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 101 - 113).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Rehabilitación psicosocial. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 69 - 75).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Salud mental comunitaria. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 61 - 66).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Necesidades fundamentales significativas en salud mental. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 49 - 57).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2001).  Hsitoria de las ideas en psiquiatría. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica (pp. 1 - 10).  Masson - S. ISBN: 84-458-1006-5.  

Montals Guardia, M.; Boqué Cavallé, M. (1999).  Atenció domiciliària. nº 4. En Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria. (CADI) (pp. 1 - 83).

Rigol, A.; Ugalde, M. (1994).  Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. En Ed. Masson (pp. 1 - 512).

Olivé, E.; Novel, G.; Lluch, M. T. (1997).  El liderazgo en enfermería. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 291 - 298).

Lluch, M. T.; Novel, G.; Royo, M. D. (1997).  La enfermedad y la hospitalización. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 157 - 164).

Honrubia, M. (1997).  Comentario sobre un libro de Sexualidad en Atención Primaria. En Agora. Revista de Enfermería (pp. 1 - 17).

Rigol, A. (2003).  La xarxa de salut mental 22 anys després. En Jornada Conmemorativa 22 aniversaro (pp. 1 - 103).

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1995).  Enfermería de Salud Mental y psiquiárica. En Masson, SA (pp. 1 - 512).

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (2000).  Enfermería de salud mental y psiquiátrica. En Serie Manuales de Enfermería. Masson (pp. 1 - 512).

Lluch Canut, M.T.  (2004).  Enfermería Psicosocial y de Salud Mental: marco conceptual y metodológico. En book y CD (pp. 1 - 235).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-475-2634-8.  

Lluch Canut, M.T.  (2004).  Enfermería Psicosocial y de Salud Mental: marco conceptual y metodológico. En book y CD (pp. 1 - 235).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-475-2634-8.  

Lluch, M.T.; Sabater, M.P. (2003).  Creació d'un dossier electrònic de treballs psicosocial de camp. En Experiències d'Innovació Docent:2000-2002. (pp. 83 - 88).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2727-I.  

Pardo, A.; Lluch, M.T. (2003).  Adequació del model tutorial i orientació a l'estudiant d'infermeria de l'EUI: Model d'apadrinament mixt (alumne-alumne). En Grup d'Innovació en l'Orientació i Tutorització dels Estudiants d'Infermeria (Ed.), Experiències d'Innovació docent.Publicacions UB. (pp. 37 - 56). ISBN: 84-475-2727-1.  

López, C.; Chaure, I.; Girbau, R.; Gusiñé, F.; Honrubia, M.; Lluch, M.T.; Miguel, M.D.; Olivé, M.C.; Pardo, A.; Sabater, P.; Salas, K. Sánchez, I.; Valls, R.; Viñas, H. (2003).  Experiències d'innovació docent. En Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Dept. d'Infermeria Fonamental i MQ i Dpt. d'Infermeria de Salut Pública,SM i MI. Grup d'Innovacio en l'Orientació i Tutorització dels Estudiants d'Infermeria (pp. 1 - 105). ISBN: 84-475-2727-1.  

Lluch, M.T.; Sabater, M.P. (2002).  Educación para controlar el estrés. En Curso de educación sanitaria en diabetes (Bayer Scientific Communication Managemen) (pp. 16 - 19).  Bayer - N.

Ugalde, M.; Lluch, M.T. (2001).  Salud mental. Conceptos básicos. En Enfermeria de Salud Mental y Psiquiátrica, (2ª edición) Serie Manuales de Enfermeria (pp. 21 - 30).

Ugalde Apalategui, M.; Honrubia Perez, M. (2000).  Las drogas en la adolescencia. En Ruiz, M.D.; Martínez, M.R.; Gonzalez, P. Enfermería del niño y adolescente.Difusión Avances de Enfermería DAE. (Grupo Paradigma) (pp. 443 - 466).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Trastornos del estado de ánimo. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 443 - 466).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Trastornos por uso de sustancias psicoactivas. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 341 - 372).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Trastornos de la conducta alimentaria. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 315 - 340).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Alteraciones psicofisiológicas. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 289 - 314).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Trastornos del desarrollo. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 253 - 288).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Neurosis histérica. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 211 - 234).

Ugalde Apalategui, M.; Garriga, X. (1991).  Proceso de cambio y crisis. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 173 - 180).

Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Sistemas de clasificación diagnóstica en psiquiatría. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 141 - 154).

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M.; (1991).  Necesidades fundamentales significativas en salud mental. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 79 - 92).

Ugalde Apalategui, M.; Honrubia, M; Miguel, M.D. (1991).  Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 69 - 78).

Ugalde Apalategui, M. (1991).  Marco conceptual. Metodología. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 57 - 68).

Ugalde Apalategui, M.; Lluch Canut, T. (1991).  Salud Mental. Conceptos básicos. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 47 - 56).

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M.; Honrubia, M.; Miguel, M.D. (1991).  Teorías Psicológicas y Modelos Conceptuales. En Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. Assumpta Rigol Cuadra y Mercedes Ugalde Apalategui (pp. 13 - 38).

Lluch, MªT. (2000).  Construcción de una escala para evaluar la salud mental positiva. En Publicacions de la Universitat de Barcelona, Tesis Doctorals Microfitxades i Tesis Digitals (pp. 1 - 322).

Jonhson, B. (revissió científica ); Rigol, A.; Ugalde, M. (2000).  Enfermería Psiquiátrica. y de Salud Mental. En Interamericana,Mc Graw-Hill (pp. 445 - 1059).

Coock, J.S; Fontaine, K.L. (revissió científica ); Rigol, A.; Ugalde, M. (1993).  Enfermería Psiquiátrica. (2ª edición). En Interamericana, Mc Graw-Hill (pp. 1 - 781).

Miguel, M.D.; Honrubia, M. (2000).  Ciencias psicosociales aplicadas. En Textos docents 194. Edicions Universitat de Barcelona. (pp. 40).  Ediciones Omega & Edicions Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-8338-193-1.  

Novel, G.; Lluch, M. T.; Rourera, A. (1997).  Aspectos psicosociales del paciente crónico. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 239 - 246).

Novel, G.; Lluch, M. T.; Olivé, E. (1997).  Aspectos psicosociales del paciente terminal. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 249 - 257).

Novel, G.; Lluch, M. T. (1997).  El equipo de enfermeria como grupo de trabajo. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 299 - 306).

Novel, G.; Lluch, M. T. (1997).  El paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 233 - 238).

Novel, G.; Lluch, M. T. (1997).  Aspectos psicosociales del paciente quirúrgico. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 227 - 232).

Novel, G.; Lluch, M. T. (1997).  Las pérdidas y el proceso de duelo. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 185 - 192).

Lluch, M. T.; Novel, G.; Ortiz, A. (1997).  La ansiedad y el estrés como componentes básicos del enfermar. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 165 - 174).

Lluch, M. T.; Novel, G. (1997).  El autocuidado como estrategia para el crecimiento personal. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 49 - 54).

Lluch, MªT. (1997).  Métodos alternativos para mejorar el bienestar del paciente. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 193 - 204).

Lluch, MªT. (1997).  Técnicas para desarrollar los recursos personales. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 55 - 67).

Lluch, MªT. (1997).  La relación intrapersonal. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 39 - 48).

Lluch, MªT. (1997).  Consideraciones psicosociales básicas. En Enfermería psicosocial y salud mental (pp. 3 - 10).

Novel, G.; Lluch, M. T.; Miguel, M. D. (1997).  Enfermería psicosocial y salud mental. En Masson (pp. 1 - 333).

Ugalde Apalategui, M.; Lluch Canut, T. (1991).  Salud Mental. Conceptos básicos. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 47 - 56).

Ugalde Apalategui, M.; Rigol Cuadra, A. (1995).  Diagnósticos de enfermería. Taxonomía NANDA. Traducción ,revisión y comentarios. En Masson, SA (pp. 1 - 331).

Lluch, MªT. (1991).  Programas de salud mental. En Enfermería de salud mental y Psiquiátrica. Ed. Saluat, S.A. (pp. 133 - 140).

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1991).  Enfermería de salud mental y psiquiátrica. En Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 1 - 512).

Novel, G.; Lluch, T.; Miguel, M.D. (1991).  Enfermería Psicosocial II. En Enfermería psicosocial. Serie Manuales de Enfermería (pp. 333).  Editorial Salvat - N. ISBN: 84-345-2320-5.  

Ugalde Apalategui, M.; Honrubia, M; Miguel, M.D. (1991).  Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades. En Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Serie Manuales de Enfermería. Salvat Editores (pp. 69 - 78).

Miguel, M.D.; Honrubia, M. (2001).  Etiología de la Enfermedad Mental. En Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. Assumpta Rigol Cuadra y Mercedes Ugalde Apalategui (pp. 13 - 18). ISBN: 84-458-1006-5.  

Novel, G.; Sabater, M. P. (1991).  Familia y formas familiares. En Enfermería Psicosocial II (pp. 69 - 79).  Editorial Salvat - N. ISBN: 84-345-2320-5.  

Miguel, M.D.; Honrubia, M. (2000).  Ciencias Psicosociales Aplicadas. Oposiciones de Enfermería. En Hernández Conesa (Comp.). Mc-Graw-Hill (pp. 511 - 535).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 84-486-0268-4.  

Guirao-Goris, S.J.A.; Lluch-Canut, M.T. (2016).  Líneas de investigación en lenguajes enfermeros estandarizados. En P. Echevarria Pérez (Dir.), Investigación en metodologia y lenguajes enfermeros (pp. 53 - 64).  Elsevier España - N. ISBN: 978-84-9113-008-6.  

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Falcó-Pegueroles, A (2016).  Fases da relaçâo de ajuda profissional. En Sequeira, C (Coord) Comunicaçâo clínica e Relaçâo de Ajuda (pp. 289 - 294).  Lidel - Ediçôes Técnicas - N. ISBN: 978-989-752-168-3.  

Sequeira, C.; Pinho, P.; Puig, M. (2016).  Estilos de comunicaçao. En Comunicaçao clinica (pp. 132 - 145).  Editorial Lidel - N.

Puig, M.; Albacar, N.; Berenguer, M.; Falcó, A.; Miguel, D. (2016).  Relatos de diferentes experiencias en la realitzación e una tesis doctoral. En Investigación en enfermeria: teoria y practica (pp. 221 - 246).  Publicacions Universitat Rovira i Virgili - N.

Roldán-Merino, J.F.; Casas-García, I.; Lluch-Canut, M.T.; Lleixà Fortuño, M.M. (2016).  La investigación y el método científico en las ciències de enfermería. En J.L. Galiana Roch (Ed.), Enfermería Psiquiátrica (pp. 341 - 349).  Elsevier España - N. ISBN: 978-84-90226810.  

Sánchez, E.; Reoyo, R.; Honrubia, M. (2015).  Código de Buenas Prácticas para profesionales en sexualidad y Diversidad Funcional. .Publicación on-line (http://http//: www.anssyd.es/codigobuenaspracticas/)

Honrubia, M. (2015).  Módulode Formación: Mujeres y Salud. En line Análisis multidisciplinar en materia de igualdad Género y mujer .  Instituto Universitario de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid - N.Publicación on-line (http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-37625/Curso_Igualdad_G%C3%A9nero_Mujer.pdf)

Soares de Carvalho, N.; Ferré-Grau, C.; Lluch-Canut, M.T. (2015).  Trabajar las emociones mediante B-Learning: una experiencia diferente. En M. Villca Pozo y A. Carreres Casanovas (Coords.), Docencia virtual y experiències de innovación docente: entornos b-learning y e-learning (pp. 305 - 321).  Huygens editorial - N. ISBN: 978-84-15663-49-2.  

Puig, M. (2016).  Cuidar-se amb la musicoterapia. En CELL (pp. 1 - 2).

Sabater-Mateu, M.P.; Lluch-Canut, M.T.  (2015).  Comunicació Terapèutica i Relació amb Equip de salut. Grau d'Infermeria. Estades Clíniques I. En Colección OMADO (Objetos y materiales docentes) .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/65908

Lleixà-Fortuño, M.; Ferré-Grau, C.; Albacar-Riobóo, N.; Rodero-Sánchez, V.; Boqué-Cavallé, M.; García-Martínez, M.; Vives-Relats, C.; Salvadó-Usach, T.; Martí- Cavallé, M.; Espuny-Vidal, C.; Marqués-Molias, L.: Lluch-Canut, MT.; Roldán-Merino, JF.; Martínez-Riera, JR.; Saavedra-Llobregat, MD.; Carrión-Robles, T. (2015).  Cuidadorascrónicos [ Textos originales de la web cuidadorascrónicos.com en CD-ROM ]. .  Ediciones Universitat Rovira i Virgili - N. ISBN: 978-84-8424-372-4.  

Lleixà-Fortuño, M.; Lluch-Canut, M.T.  (2015).  Recerca en infermeria: nivells i estratègies. En Lleixà-Fortuño, M. y Montesó-Curto, P. (Coord.) Investigació en infermeria: teoria i pràctica (pp. 17 - 38).  Publicacions Universitat Rovira i Virgili - N. ISBN: 978-84-8424-368-7.  http://www.publicacionsurv.cat/cataleg/eina/item/515-investigaci%C3%B3-en-infermeria-teoria-i-pr%C3%A0ctica

Basco, L; Rodríguez, N; Puig, M; Lluch, MT; Fariñas, S; Gimenez, MA. (2015).  Escala de autopercepción del pensamiento crítico en alumnos de enfermería. En CINAIC. La Sociedad del Aprendizaje. III congreso internacional sobre aprendizaje, innovación i competitividad. (pp. 542 - 546).  Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid - N. ISBN: 978-84-606-8850-1.  http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/Actas_CINAIC_2015.pdf

Puig-Llobet, M; Lluch-Canut, MT. (2015).  Autoanálisis reflexivo de los estilos de comunicación interpersonal en el ámbito asistencial/ Autoanàlisis reflexiu dels estils de comunicació interpersonal en l'àmbit assistencial. En OMADO (pp. 1 - 97).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/66247

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F. (2015).  Nuevo modelo de análisis de la conflictividad ética en el ámbito clínico. En Boladeras M (Coord). Bioètica del cuidar ¿Qué significa humanitzar la asistencia? (pp. 209 - 216).  Tecnos - S. ISBN: 978-84-309-6692-9.  http://www.tecnos.es/ficha.php?id=4095505&pageid=4

Carulla-Raich, R.; Falcó-Pegueroles, A.; Puig-Llobet, M.; Ubiergo-Perramon, M.J.; Jiménez-Herrera, M.; Busquets-Alibés, E.; Goberna-Tricas, J. (2015).  Repercusión de las políticas de austeridad en los cuidados enfermeros y en la relación asistencial. En Boladeras M (Coord). Bioètica del Cuidar. ¿Qué significa humanitzar la asistencia? (pp. 201 - 207).  Tecnos - S. ISBN: 978-84-309-6692-9.  http://www.tecnos.es/ficha.php?id=4095505&pageid=4

Carreira, L.; Puig, M. (2015).  Universidad de la Ecperiencia promoviendo calidad de vida: un analisis de las personas mayores en la Universidad de Barcelona. En Calidad de vida, cuidadores e intervenciones para la mejora de la salud en el envejecimiento. Volumen III (pp. 177 - 183).  ASUNIVEP - N. ISBN: 978-84-606-8850-1.  

Del Pino, A.; Rigol, A.; Badenas, L.; Miguel, C.; Piñar, S.; Romeu, M. (2015).  Proceso enfermero orientado a personas con trastornos de la conducta alimentaria. . http://hdl.handle.net/2445/65876

Romeu , M.; Rigol, A.; Del Pino, A.,Badenas, L.; Miguel, C.; Piñar, S. (2015).  Proceso enfermero orientado a personas con trastornos de la perrsonalidad. . http://hdl.handle.net/2445/65878

Puig, M. (2015).  Cuidar al cuidador. En CELL (pp. 1 - 2).

Roldán, J.F.; Lluch, M.T. (Coordinadores) (2014).  Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Protocolos subvencionados, desarrollados por la Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y adicciones (ISMENTAL-A) durante el periodo 2000-2012. (pp. 1 - 274).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Puig, M. (2014).  Salut mental positiva. En CELL (pp. 1 - 2).

Rigol,A.; Honrubia, M; Sanchez, I., Rodriguez, D. (2014).  Perception and understanding of intimate partner violence. Comparative study in nursing students. University of Barcelona, University of southern Quensland. En Protocolos subvencionados. Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A), periodo 2000-2012 (pp. 223 - 237).  ediciones san juan de dios campus docente - N.www.santjoandedeu.edu.es/.../proyectos-investigacionenfermeria

Rigol, A.; Honrubia, M., Puig, J.; Bastidas. A.; Toro, J., Castro, J. Fornieles.  (2014).  Estudio epidemiológico de factores de riesgo psicopatológico en mujeres
estudiantes de enfermería. En Protocolos subvencionados. Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A), periodo 2000-2012. Colección Profesionalidad Digital 2 (pp. 119 - 126).  San Joan de Deu - N.www.santjoandedeu.edu.es/.../proyectos-investigaci.

Rigol, A.; Sanchez, I.; Honrubia, M.; Rodriguez, M.D.; Garrido, E.M. (2014).  Perception Understanding of intimate partner violence. Comparative study in nursing students. University of Barcelona, University of Southern Queensland. En Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud mental y Adicciones (pp. 202 - 212).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  

Rigol, A.; Honrubia, M.; Puig, J.; Bastidas, A.; Toro, J.; Castro, J. (2014).  Estudio Epidemiológico de factores de riesgo psicopatológico en mujeres estudiantes de enfermería. En Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (pp. 119 - 126).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; Álvarez Miró, R.; Galimany Masclans, J.; García Viñets, L.; Garrido Aguilar, E.; Isla Pera, M.P.; López Matheu, C.; Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M.; Del Pino Gutiérrez, A.; Roca Roger, M.; Salas i Miravitlles, K.; Sabater Mateu, M.P.; Úbeda Bonet, I.; Ugalde Apalategui, M.; Viñas Llebot, H. (2014).  Portal de Casos integrats de la Escola d' Infermeria de la UB. En OMADO .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.OMADO (Objectes i materials docents) (http://hdl.handle.net/2445/60686)

Roldán-Merino, J.F.; Lluch-Canut, M.T.; Ramió-Jofre, A.; Sabadell-Gimeno, M.; Menárquez-Alcaina, M.; Foix-Sanjuan, A.; Jetha-Araquechande, C.I.; Royo-Arán, M.D.  (2014).  Validación de un cuestionario de requisitos de autocuidado para pacientes con trastornos mentales severos (TMS), según el modelo de enfermería de Dorothea Orem. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 214 - 227).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T. (2014).  La enfermera frente al conflicto ético.Análisis en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de tercer nivel. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 166 - 175).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Lluch-Canut, M.T.; Puig-Llobet, M.; Sánchez-Ortega, M.A.; Miguel-Ruiz, D.; Albacar-Riobóo, N.; Mantas-Jiménez, S.; Broncano-Bolzoni, M.; Pulpón-Segura, A.M.; Solà-Pola, M.; Gelabert-Vilella, S.  (2014).  Evaluación de la Salud Mental Positiva de personas con problemas crónicos de salud atendidos en una consulta de enfermería de Atención Primaria de Salud. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 136 - 145).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Ugalde-Apalategui, M.; Lluch-Canut, M.T.; González-Gutiérrez, R.M.; Murúa-Navarro, F.; Cadena-Caballero, R.; Martínez-Masegosa, E.; Atienza-Rodríguez, E.; Alonso-Durana, I.; Balaguer-Sancho, J.; Bourza-Pita, R.; Cabellos-García, M.I.; García-Carrascosa, R.; Honrubia-Pérez, M.; Márquez-Romero, M.I.; Rigol-Cuadra, A.; Roldán-Merino, J.F.; Sabater-Mateu, M.P.; Sánchez-Linares, A.; Sierra-García, M.; Vílchez-Esteve, M.C.  (2014).  Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las Taxonomías Enfermeras en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 108 - 118).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Ugalde-Apalategui, M.; Lluch-Canut, M.T.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Vílchez-Esteve, M.C.  (2014).  Prevalencia de Intervenciones de Enfermería en atención a drogodependientes, según taxonomia NIC (Nursing Intervention Classification). En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 91 - 95).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Ugalde-Apalategui, M.; Lluch-Canut, M.T.; Arambudo-Salvà, M.; Ortells-Raventós, A.; Salut-Filippova, F.  (2014).  Análisis de las necesidades de salud de pacientes en Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM). En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 86 - 90).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Lleixà-Fortuño, M.M.; Ferré-Grau, C.; Rodero-Sánchez, V.; Vives-Relats, C.; Boqué-Cavallé, M.; Lluch-Canut, M.T.; Albacar-Riobóo, N.; García-Martínez, M.; Salvadó-Usachs, M.T.; Martí-Cavallé, M.; Roldán-Merino, J.F.; Espuny-Vidal, C.; Marqués-Molías, L.; Martínez-Riera, J.R.; Saavedra-Llobregat, D.; Carrión-Robles, T.  (2014).  Cuidadoras 2.0: efectividad de un programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 69 - 84).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Lluch-Canut, M.T.; Checa-Peña, F.; García-Morales, J.; Márquez-Romero, M.I.; Camarena-Pelegri, X.; Beltrán-Megías, J.L.; Ayllón-Ortega, L.; Sabadell-Gimeno, M.; Alonso-Eguileta, M.; Díaz-Bouza, T.; Martínez-Fenollar, S.; Rigol-Cuadra, A.; Sabater-Mateu, M.P.  (2014).  Evaluación de la efectividad de los cuidados domiciliarios de enfermería administrados a pacientes afectos de un Trastorno Mental Severo (TMS) mediante la aplicación del modelo de intervención basado en la gestión de casos. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 37 - 51).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F.; Márquez-Romero, M.I.; Feria-Raposo, I.; Foix-Sanjuan, A.; Sabadell-Gimeno, M.; Ferré-Grau, C.; Tomás-Sábado, J. (2014).  Red Catalana de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones (ISMENTAL-A): creación, desarrollo y producción científica. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 13 - 22).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F. (2014).  ¿Cómo cuidar a persones con esquizofrènia?. La esquizofrènia: la enfermedad de las 'mil cares'. .http://www.cuidadorascronicos.com/como cuidar/ como-cuidar-a-personas-con-esquizofrènia/

Ferré-Grau, C.; Sequeira, C.; Merino, J.F.; Lluch-Canut, T.; Fortuño, M.; Curto, P.; Puig, M.; Pegueroles, A.M. (2014).  21. Projeto internacional para promover a investigaçâo em enfermagem de saude mental. ASPESM. En BOOK IV CONGRESSO INTERNACIONAL ASPESM. PADRÕES DE QUALIDADE EM SAUDE MENTAL. .  ASPESM - N. ISBN: 978-989-96144-5-1.  

Lluch, M.T.; Sabadell, M.; Cencerrado, M.A.; Navas, D.; Ferret, M.; Alonso, M.; Bogas, J.L.; Moreno, A.; Ugalde, M.; Puig, M. (2014).  Diagnosticos enfermeros prevalentes en pacientes con trastorno mental severo (tms) en seguimiento de enfermeria en el centro de salud mental. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 102 - 107).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Roldán, J.F.; Lluch, M.T.; Puig, M.; Royo, M.D.; Quílez, J.; del Pino, J.; Feria, I.; Selva, F.J.; Moreno, A.; Beltrán, J.J.; Herrero, M.P.; Argemi, M. (2014).  Adaptacion y validacion del cuestionario de requisitos de autocuidado segun el modelo de enfermeria de dorothea orem en poblacion hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia. En J.F. Roldán-Merino y M.T. Lluch-Canut (Coords.), Diseños de proyectos de investigación en enfermeria de salud mental y adicciones. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ediciones San Juan de Dios- Campus Docent, Colección Digital Profesionalidad No. 2. (pp. 238 - 249).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T. (2014).  La enfermera frente al conflicto ético. Análisis en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de tercer nivel. En Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Addciones (pp. 166 - 175).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Puig-Llobet, M.; Falcó-Pegueroles, A.; Moreno-Arroyo, C.; Garrido-Aguilar, E.M.; Roca-Roger, M.; Solà-Pola, M.; Úbeda-Bonet, I.; Torres-Egea, P. (2014).  Automedicación y uso de terapias alternativas entre los estudiantes universitarios. En Coleccion digital profesionalidad. diseños de proyectos de investigacion en enfermeria de salud mental y adicciones Fundacion San Juan de Dios. Campus docent. (pp. 146 - 153).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5-5.  http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/disenos-proyectos-investigacion-en-enfermeria-salud-mental-adicciones/

Ferré-Grau, C.; Sequeira, C.; Roldan-Merino, JF.; Lluch-Canut, MT.; Lleixá-Fortuño, M.; Montesol-Curto, P.; Puig-Llobet, M.; Falcó-Pegueroles, A.  (2014).  Projeto internacional para promover a investigaçâo em emfermagem de saúde mental. En In Sequeira, C.; Carvalho, J. C. & Sá, L. (Eds.), IV Congresso Internacional ASPESM: Padrões de Qualidade em Saúde Mental. Porto: ASPESM (pp. 217 - 226).  ASPESM - N. ISBN: 978-989-961.  http://issuu.com/spesm/docs/ebook_iv_congresso_aspesm

Rigol, A.; Lopez, C.; Isla, P. (2014).  Impacto sanitario y social de los trastornos mentales. Cuidados de enfermería en Isla P. Enfermería Clínica Avanzada. En Enfermería Clínica Avanzada. Colección Cuidados de Salud (pp. 67 - 80).  Elsevier - N.

Lluch, M.T.; Puig, M.; Sanchez, M.A.; Miguel, D; Albacar, N; Mantas, S; Broncano, M; Pulpon, A.; Sola, M. (2014).  Evaluación de la salud mental positiva de personas con problemas crónicos de salud física antendidas en una consulta de enfermería de atención primaria: correlaciones con determinantes. En DISEÑOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN ENFERMERIA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES (II) (pp. 109 - 114).  Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent - N. ISBN: 978-84-939878-5.  

Olivé, C.; Sabater, M.P.; Honrubia, M.; Rourera, A. (2013).  Valors Democràtics i foment de competències transversals: capacitat d' aprenentatge i responsabilitat; treball en equip. .  Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/52043

Sánchez, E.; Honrubia, M. (2013).  La Utilización del Cuestionario EVAS-H y EVAS-M como herramienta de valoración en las alteracions sexuales de los pacientes con daño cerebral adquirido. En Actualizaciones en Sexologia Clínica y Educativa (pp. 253 - 263).  Universidad de Huelva-Servicio de Publicaciones - N. ISBN: 978-84-15633-61-7.  

Rigol, M.A (2013).  Ciencia, tecnologia y ética: el espacio futuro de los cuidados. En 30 años de experiencia para mirar el futuro XXX congreso enfermeria de salud mental (pp. 36 - 52).  Artes Gráficas Cañada S.L - N. ISBN: 978-84-938231-5-3.  

Rordiguez, N.; Puig, M.; Soria, V.; García, M.A.  (2013).  Homicidios familiares, vejez y personas mayores. En Crisis i Cambios:propuestas desde la Sociología (pp. 1 - 19).  Federación Española de Sociología - N. ISBN: ISBN: 978-84-697-.  

Serveis, Tècniques o Instrumental

Disseny i avaluació de plans d'autocuidado personal

Metodes alternatius per a millorar el benestar dels pacients:respiració controlada i profunda, relaxació, visulaització, musicoterapia, arterapia.

Planificació i prestació de cures d'infermería en l'ambit psicosocial, psiquiátric i de salut mental:valoració, diagnostic, intervenció i avaluació de resultats.

Tecniques d'observació en Infermeria: observació indirecta, observació participant, sistemes de categorització i registre

Tecniques estadistiques d'anàlisis factorial

Tecniques psicometriques de construcció i validació d'instruments

Avaluació conductual: qüestionaris, entrevistes, autorregistres, tests conductuals

Habilitats terapeutiques: relació terapeutica, empatia, habilitats d'escolta

Tecniques d'intervenció psicosocial d'infermeria segons NIC: intervencions conductuals, intervencions cognitives, potenciació de la comunicació i técniques d'afrontament de situacions dificils

Entrenament en habilitats socials: assertivitat, parlar en públic

Aplicació de Técniques de Dinàmica de Grups

Aplicació de tècniques per potenciar l'autoestima i el creixement personal.

Servei d'assesorament en la utilització /aplicació de les Taxonomies Infermeres NANDA (Diagnóstics d'Infermeria), NIC (Classificacions d'Infermeria) i NOC (Resultats Esperats en les Intervencions d'Infermeria)

Servei d'Assesorament en la construcció i utilització d'instruments d'avaluació en Infermeria

Servei d'Assesorament i Tutorització de projectes de recerca

Servei d'Assesorament i Tutorització en Infermeria Basada en l'Evidencia en Salut Mental i Drogodependencies

Servei d'Assesorament i Tutorització d'alumnes en la formació pre/post graduada i especialitzada d'Infermeria

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Bustamante C, Díaz J, Fitó E, Martínez S (2007).  ¿Puede disminuir la ansiedad una intervención educativa de enfermería?. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Raquel Aguayo Navarro (2007).  Elaboración, implantación y evaluación de un programa de formación en musicoterapia aplicado a enfermeras residentes en salud mental. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ana Belén Cano Sánchez (2007).  Implantación y evaluación de la efectividad y grado de satisfacción de un programa de intervención para el abordaje del burn-out en profesionales de enfermería que trabajan en unidades de hospitalización psiquiátrica. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Pilar Navarro Garcia (2008).  Programa de fomento de ejercicio fisico en la depresion moderada. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alicia Vega Recio (2006).  Aplicación de un Programa educacional de Enfermería en pacientes con fibromialgia. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Anna Biel Tres (2006).  Intervención de la Enfermera de Salud Mental en la Mejora de la Adherencia Terapéutica en Pacientes Esquizofrénicos. Revisión bibliográfica. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Concepción Benítez Vega (2006).  Programa de Enfermería para la Prevención del Consumo de Tóxicos en Adolescentes. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Belen Barroso Lazuen (2006).  Proyecto para la Implantación y Evaluación de la Eficacia de un Programa de Intervención de la Enfermera de Salud Mental en Psiquiatría de Enlace en el Hospital General. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Susana Saez,Conchi Trujillo y Erica Araya (2006).  'Estudi del grau d´angoixa que presenta el malalt caridolòlic davant el personal nou d´infermeria a la unitat de cardiologia.' Postgrado Atenció d´Infermeria al Malalt Cardiològic. Departament d’ Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola Universitaria d´Infermeria. Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Chaxiraxi Guedes Arbelo (2006).  Valoración de la recuperación del paciente en la fase post-tec, tras una adecuada actuación de enfermería. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Granados, R.; Jou, M. (1990).  Estudi de cas únic. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Cairo, M. (1991).  Efectos psicológicos post-aborto. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Junca, M. (1991).  Estudio del conocimiento de su enfermedad en los niños diabéticos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Mansilla, C. (1991).  Proyecto de programa de educación sanitaria para enfermos coronarios ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital JOan XXIII de Tarragona. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Daufi N, Lleoprat T, Melchor T, Velázquez M. (1992).  Repercusión de la profesión de enfermería sobre la vida familiar. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Postigo S, Flavia M, Arasans J. (1992).  Ocio / tiempo libre del personal de enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Grau P, Morillo MC, Santamaria MJ, Vila MT (1992).  Repercusión psicosocial del trabajo nocturno. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Carabí M, Codorniu C, Francisco B. (1992).  Estudio descriptivo del síndrome depresivo en la mujer que realiza trabajo no remunerado. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gomézx AM, Navarro L, Rubio MC (1992).  Estudio sobre los servicios dados en el ABS de Sant Quirze del Vallès a los usuarios, por el personal médico y de enfermería en sus consultas respectivas. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Izquierdo I,Miranda B, Montoya L,Serés S, Zamora A (1992).  Valoración de la calidad de vida de los ancianos que acuden a las consultas de enfermería del CAP de Amposta (Tarragona). Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Nieto MP, Alsina M. (1992).  Estudi sobre les motivacions que indueixen a una persona a anar a una consulta d'infermeria per perdre pes. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Carrascosa M, Mitjans M, Ramiro A. (1993).  Correlaciones entre variables familiares y el retraso escolar en los colegios públicos de Vilafranca del Penedès. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Masjuan MA, Mas MN. (1993).  Actitud de las enfermeras ante el nuevo enfoque de la enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Pérez JA, Escribà O, Sanjuan V. (1993).  Existencia de ansiedad en pacientes hipertensos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Fontanet G, Pardina P, Rodríguez C. (1993).  Separación o divorcio. ¿Cómo afecta a los hijos?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

LOZANO, M.T. y SERES, S (1994).  Actitudes del personal de enfermería ante el enfermo terminal relacionadas con la eutanasia pasiva. Prostgrau Relacions Humanes i Tecniques grupals. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Lacalle MC. (1995).  Ansiedad y obesidad en atención primaria. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Farrero S, Iglesias S, Rubio D. (1995).  Trastorno de la adaptación en pacientes trasplantados de médula ósea. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Berruezo M, Montilla MT. (1995).  Los profesionales de enfermería. Evolución. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Llompart MP, Arroyo A, Martínez MC. (1995).  Enfermería y detección de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gimferrer P. (1998).  Estudio descriptivo de los casos de anorexia en el área básica de Pubilla Cases (Barcelona). Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Miras M, Paterna S, Perea Y, Sánchez MT. (1998).  Programa de sensibilización a la población de Terrassa sobre la esquizofrenia. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Martínez A, Telleria L, Urzain M, Zandio M. (1998).  Rehabilitación ocupacional en pacientes esquizofrénicos crónicos: programa de intervención. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Serrano MD,Biesa S,Mendoza B,Guerra M,Bonilla RJ (1998).  Programa piloto con técnicas de relajación en un centro de atención primaria. Un recurso de afrontamiento ante la ansiedad. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

López M. (1998).  La formación específica como elemento modificador de actitudes. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Sánchez RM, López N. (1998).  Incidencia de los protocolos en la calidad de vida de los pacientes esquizofrénicos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Aliart X, Carretero M, Jiménez E, Pratdesava A. (1998).  Programa de intervención en las familias de enfermos psicóticos para disminuir la angustia. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Batlle N, González J, Hernández I,Nogué M,Thelen I (1998).  Comunicación en una red de salud mental: programa de intervención en enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Sapera,Tarradellas,Comellas,Dolado,Castellana (1998).  El abandono de la medicación en enfermos esquizofrénicos: ¿por qué?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Albacar N, Izquierdo I, Ramón ML. (1998).  Programa de intervención para reducir el estrés profesional en el personal de enfermería del hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Caro C. (1998).  Programa piloto de formación para la intervención de enfermería sobre aspectos relacionados con la salud mental. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

García F, Anguera M, Muñoz J, Ros R. (1998).  Programa de seguimiento del paciente psiquiátrico después del alta médica. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gracía P, Gispert A, Pérez B, Sala F. (1998).  Vivir con la esquizofrénia. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Dalmau S, Miguel A, Muñoz C, Sardà MM. (2000).  La necesidad de descanso y sueño en el personal de enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Rodríguez Pradera, Susana (2001).  Intervención de enfermería en pacientes esquizofrénicos con alteración del patrón del sueño. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Corbín Ordoñez, Patricia Maria (2001).  Intervención de enfermería en la obesidad secundaria a los neurolépticos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Camarena Pelegri, Xavier (2001).  Seguimiento y evaluación de los factores que intervienen en la prevención de recaídas de los pacientes con trastornos psicóticos. Diferencias entre incluidos y o incluidos en un programa de gestión de casos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Troi, Gabas, Benaigues, Gibert, Segovia, Santiago (2001).  Elaboración y validación de una guía informativa para el cuidador de enfermos con trastornos alimentarios: anorexia y bulimia nerviosa. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Muñoz RB. (2001).  Valoración del proceso de inserción de la enfermera de familia. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alcayaga C, Bustamante C. (2001).  Evidencia científica de la ética en enfermería de salud mental y psiquiatría. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Moreiras N, Miralles E, Roani R. (2001).  Intervenciones de enfermería en la rehabilitación del paciente esquizofrénico extrahospitalario. Un análisis de evidencia científica en enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

González A, Ferre M, Estrada I, Morales A. (2001).  Enfermería Basada en la Evidencia: Terapia ocupacional en el enfermo psiquiátrico. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Domínguez T, Santiago L. (2001).  Enfermería Basada en la Evidencia: abordaje de los efectos psicológicos del consumo crónico de cocaina. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alvarez O, Alvarez C, Montserrat M, Sala I. (2001).  Enfermería Basada en la Evidencia: Patología Dual. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Copado MC, Díaz Y, Oliveira I, Pérez D. (2001).  ¿Existe evidencia del consumo de drogas intrahospitalarias en el personal sanitario?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Areny M, Forcada N, Hernández A, Ortiz N, Riaño M. (2001).  Evidencia de la intervención de enfermería en drogas de síntesis. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Valls G, Min M, Montes A, Montes A. (2001).  ¿Es el arterapia una terapia complementaria en el proceso de desabituación y desintoxicación en los enfermos drogodependientes?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

García Galvez, M. (2001).  Detección de los diagnósticos de enfermería más frecuentes en pacientes portadores de CPAP domiciliaria de Barcelona ciudad, según modelo de las 14 necesidades de V. Henderson y taxonomia de la NANDA:. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Sandra Martinez Fenollar (2002).  Diseño de un Programa de Enfermería Fundamentado en la Relación de Ayuda en un Marco de Terapia Familiar. Especialitat d'Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ana Hernández Alemany (2002).  Programa de prevención y detección del maltrato infantil en el ámbito escolar. Especialidad de Enfermería de Salud Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alegret Sánchez, Margarita (2002).  Elaboración y evaluación de un programa de visitas individualizadas y estructuradas de enfermería al paciente hospitalizado en una unidad de patología dual. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jiménez D, Cana P, Guajardo A, Alcalde E. (2002).  Evidencia del papel de enfermería en los programas de rehabilitación psicosocial de la esquizofrénia aplicados a la comunidad. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Aspa B, Cortes M, Barba, Gracia C, Martín, Huerta (2002).  ¿Son efectivas las técnicas de relajación en el tratamiento de la anorexia?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Galán M, Hidalgo M, Saens L, Talleda J. (2002).  Enfermería Basada en la Evidencia en el abordaje del autismo. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gallego,Herranz,Medina,Proschazca, Sánchez, Mónica (2002).  Enfermería Basada en la Evidencia: musicoterapia y esquizofrénia. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Caballero F, Gibert A, Gómez R, Izquierdo M, Lapri (2002).  Enfermería Basada en la Evidencia y Programas de Mantenimiento con Metadona. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gómez A, Grané E, Khoe S, Noguera D. (2002).  Efectividad de las técnicas de relajación aplicadas en pacientes alcohólicos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Chaparro M, Alvarez M, Doménech S, Rodríguez C. (2002).  Evidencia enfermera en patología dual. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Valdés S, Valls RM, Carbonés K. (2002).  La millora a través de la opinió. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ballesta Figueroa, Carmen (2003).  Programa de intervención grupal de enfermería para la persona con Trastorno Límite de Personalidad. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Arto Asensio, Lourdes (2003).  Análisis del estado actual de la formación del Enfermero Interno Residente (EIR) en salud mental en materia competencial. Algunas propuestas para la reflexión y posterior puesta en marcha. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Martí Gasch, Sebastià (2003).  La donació d'organs: l'assignatura pendent dels estudiants d'infermeria. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Boté A, Clúa R, Martínez S, esteve MA. (2003).  ¿Para que sirve el informe de enfermería al alta?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Peregrina F, Bermúdez M, Martín L. (2003).  ¿Cúal es la efectividad de la utilización de suero salino frente a suero salino heparinizado en el lavado de catéteres periféricos?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Sáenz L, Galán M, Talleda J. (2003).  ¿A que se enganchan las enfermeras?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

García MJ, Callés A, Gallego MA. (2003).  ¿Enfermería utiliza la musicoterapia como terapia alternativa y/o complementaria para el tratamiento de desintoxicación en pacientes con problemas de alcoholismo y drogodependencias?. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Assumpta Rigol Cuadra (2004).  El otro cuerpo de la identidad. Análisis de modelos culturales de los trastornos del cuerpo femenino. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Ramirez Morgado, Mª Angeles (2004).  Evaluación de la eficacia de un programa de higiene y arreglo personal en pacientes que viven en pisos terapéuticos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Manchón López, Luís Fernando (2004).  Intervención de enfermería en pacientes esquizofrénicos con afrontamiento individual inefectivo. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Cristina Lalaguna López de Medrano (2005).  Cansancio en el desempeño del rol de cuidador: un diagnóstico de enfermería y una realidad a atender. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Blaya T, Loban JM (1992).  Actitudes del equipo terapéutico ante las manifestaciones de la sexualidad de los internos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Barnés I, Fernández R, Martí M, Planas L. (1992).  Estudio del paciente psiquiátrico recluido y delito cometido. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Berges, D.; Gimenez, E.; Jiménez, M. (1991).  Protocolo de valoración psicosocial en el paciente psiquiátrico, al ingreso hospitalario. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Cañadell, E. (1991).  Aplicación práctica de la metodología del proceso de atención de enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Agudo, C.; Castillo, N.; Muñoz, L. Tomás A. (1991).  Estudio de los conocimientos sobre la diabetes en la población diabética de Castelldefels. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Arauz, A.; Camus, J.M.; Garrote, A.; Vadri, R. (1990).  Efectes de l'utilització de tècniques repressives en el marc hospitalari envers el comportament del pacient psicótic. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Fernández I,Hermoso A,Macias I,Sánchez G,Serrano M (1990).  Relació entre depressió i mestresses de casa inactives professionalment. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Díaz, M.; Grau, C.; Ollero, A. Pérez M. (1990).  Actitud d'infermeria davant l'administració d'un placebo. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Queralt MJ, Ribes D, Tornos L, Beltrán M, Ramos C. (1990).  Alteració de la son en la vellesa. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

García, D.; Manonelles, A. (1990).  Aplicació del control de qualitat al servei de podología del Patronat Municipal de Seveis Comunitaris de l'Hospitalet. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Cabrera, I.; Garrido,C. Jiménez, M.A.; Tarancón,E. (1990).  L'ulcus gastroduodenal en treballadors del torn de nit. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ayestaran Y. (1995).  Alteración de la conducta en el autismo. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Doménech MC, Justé A, Revilla MC. (1995).  Evaluación de las consultas de enfermería. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Burjales MD, Prat O, Prats R. (1995).  Actitudes hacía el enfermo mental en enfermería de salud mental y general. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Estevez G. (1995).  Factores que condicionan los reingresos de los pacientes psiquiátricos. Fenómeno de 'puerta giratoria'. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Cardó G, González MC, Sumalla E. (1995).  Actitud de enfermería ante pacientes toxicómanos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Priego D, Bernal A, Ribas L. (1993).  Enuresis infantil. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Plaza N, Lozano MT, Cenizo A. (1993).  Estudio descriptivo de un centro de acogida de niños con familias desestructuradas. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

García del Pozo P, Garrido I,Miguelez A,Montilla M (1993).  Los trastornos emocionales y el test DFH. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Pérez P, Aguilar N, Moreno F. (1993).  La enfermedad de Alzheimer: familia y recursos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jiménez C, Glez MJ. (1993).  La ansiedad en el estudiante de enfermería al finalizar la carrera. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Guardia L, Casas C. (1993).  la menopausia y el estrés: técnicas de relajación. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Martínez MC (1992).  Nivel de burn-out entre los profesionales de enfermería del Hospital San Lorenzo de Viladecans (Barcelona). Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Paramo J, Arreciado A, Fernández C. (1992).  Conocimiento y actitud de enfermería ante el enfermo mental. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Villarreal MP. (1992).  Programa de intervención de enfermería con técnicas de relajación dirigido a pacientes con reumatismo psicógeno crónico. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Arjona A, Masgoret M, Padín C. (1992).  La relajación como alternativa terapéutica en enfermos somatoformes. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Helena Serrano Peralta (2002).  Estudio de la eficacia de la intervención enfermera en pacienters psicoticos a través de un módulo de rehabilitación. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Inmaculada Rueda Ruiz (2003).  Cronología de la realidad de mobbing visto desde los aspectos sociolaborales y personales. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

María Lorenzo Tejeiro (2004).  Terapia combinada de respiraci#on profunda y relajación muscular progresiva para mejorar los niveles de salud. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Isabel Gomez Torrente (2003).  Diseño y evaluación de un plan de cuidados estandarizado para depresión mayor. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Arreciado, A.; Páramo, J.; Fernández, C. (1991).  Actitudes del personal de enfermería frente al paciente psiquiátrico. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Palencia, N.; Call, E.; Perera, A. (1991).  Estudio de los hábitos tóxicos en la población reclusa de Lerida. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Sanz, A.; López, N.; Lanzarote, M.A.; Rius, L. (1991).  Niveles de ansiedad en el personal de enfermería frente a determinadas situaciones. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Aldosa, E.; Cuesta, J.; Olivé, M.E. (1990).  Estudi comparatiu del nivell d'ansietat en pacients heroinomans durant el tractament de desintoxicació en relació a la quantitat de segells administrats. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Serra, L.; Thelen, A.; Ruhi, M.; Masgrau, C. (1990).  Programa sobre els joves de 14 a18 anys envers les motivacions que tenen a consumir productes que continguin alcohol. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Montserrat Sanromà Ortiz (2016).  Evaluación de un programa de empoderamiento para potenciar y desarrollar conductas promotoras de salud y salud mental positiva en estudiantes de enfermería. "Dinamiza la Salud: Cuídate y Cuida ". Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marta Romero García (2016).  Diseño y validación de un cuestionario de satisfacción con los cuidados enfermeros desde la perspectiva del paciente crítico. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://handle.net/2445/98701

Amparo del Pino Gutiérrez (2016).  Trastornos adictivos y relacionados con la impulsividad: psicopatología, personalidad y respuesta al tratamiento. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Jover Sancho (2016).  La Práctica reflexiva en el desarrollo profesional de las enfermeras de atención al paciente crítico. Liderazgo de los cuidados. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Núria Albacar Riobóo (2015).  Atenció d'infermeria a la cuidadora principal de persones amb esquizofrènia:Valoració dels requisits d'autocura i de la salut mental positiva. Rovira i Virgili. Campus Terres de l'Ebre. Tesi Doctoral. . 

Maria Aurelia Sánchez Ortega (2015).  Efectividad de un Programa de Atención Psicosocial Enfermera para potenciar la Agencia de Autocuidado y la Salud Mental Positiva en personas con problemas crónicos de salud. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Moreno Arroyo (2015).  Bases para la adquisición de una cultura preventiva ante los riesgos biológicos en los estudiantes de grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tesisenred.net/handle/10803/364773

Mª Dolores Miguel Ruiz (2014).  Valoración de la Salud Mental Positiva y de los Requisitos de Autocuidado, en pacientes hospitalizados diagnosticados de Esquizofrenia, según la Teoría de Enfermería de Dorothea Orem. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56453/1/MDMR_TESIS.pdf

Mª Dolors Burjales Martí (2014).  Percepción de la violencia de pareja en estudiantes de enfermería: Adaptación y validación de una escala. Rovira i virgili. Tesi Doctoral. . 

Ester Muñoz Sellés (2013).  Terapies alternatives i complementaries en l'atenció al part: Implantació i ús en els hospitals acreditats per a l'atenció natural al part normal i formació de les llevadores que hi donen assistència. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/134964/EMS_TESI.pdf?sequence=1

Mª Teresa Faura Vendrell (2013).  Anàlisi dels components professionalitzadors i de l’entorn hospitalari dels Hospitals Magnètics en infermeres i pacients de dos hospitals de Barcelona. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Gemma Falguera Puig (2012).  Análisis del uso de la web Sexe Joves y evaluación de una estrategia de mejora de la consulta virtual, basada en la formación complementaria de las enfermeras obstétrico-ginecológicas (matronas) que gestionan la web. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jéssica Bachiller I Elisabeth César (2012).  Comparación de los conocimientos de RCP entre enfermeras de UCI/Hospitalización. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

Ramón Mata i Cristina Albareda (2012).  Prevención del pie equino en el enfermo crítico. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

Roser Cadena Caballero (2012).  Treball final de Màster: L'Ús dels llenguatges infermers estandaritzats en la pràctica assistencial. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Treball d'Investigació. . 

Falcó-Pegueroles A (2012).  Análisis de la conflictividad ética en los profesionales de Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos. UB. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/84082

Adrián Jiménez Pérez (2011).  Projecte d'Investigació d'Infermer Intern Resident: Estudio cuantitativo de valoración de las respuestass a unas intervenciones de enfermería en personas en proceso de duelo. Unitat Docent: Hospital Clínic Provincial. . Tesi de Masters. . 

Amparo del Pino Gutiérrez (2016).  Trastornos adictivos y relacionados con la impusividad: Psicopatología, personalidad y respuesta al tratamiento. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  lectura 08/02/2016 (https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do)

EVA Mª DELGADO TRIGO  (2011).  Programa de educación Diabetológica en la Diabetes Gestacional. Universidad de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Soraya Gonzalez Pérez (2011).  Necesidad de enfermeria de salud mental en un centro de atención familiar. UB. Treball d'Investigació. . 

Maria Luisa Parrado Parra (2010).  “Evaluación de un programa de intervención de enfermería dirigido al fomento de la conciencia de enfermedad y la adherencia al terapéutica en pacientes psicóticos. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Elena Martínez Martin. (2010).  Valoración de la percepción de crear una consulta de enfermería especialista en salud mental en las Áreas Básicas de Salud para el control de pacientes psiquiátricos en tratamiento con carbonato de litio, valproato y carbamazepina”. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Maria Mateo Estevez (2010).  Las competencias de enfermería de salud mental en los hospitales de dia Infanto-Juveniles de Catalunya. Estudio exploratorio. Universitat de de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Lourdes Fernández Guasch (2010).  Hacía la creación de un proyecto de vida. Programa de enfermería de pisos con soporte para personas con trastorno mental severo. Evaluación de la calidad de vida. (Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental: Parc de Salut Mar: Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López / Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). . Treball d'Investigació. . 

Marina García Barrachina  (2010).  Estudio comparativo para evaluar la efectividad de un programa de cuidados de enfermería basado en las taxonomías NANDA, NIC, NOC para la prevención del síndrome metabólico en pacientes con primer episodio psicótico y en tratamiento con antipsicóticos atípicos. (Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental: Mútua de Terrassa/Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). . Treball d'Investigació. . 

Ana Moledo Duran  (2010).  Valoración de la efectividad de un programa de seguimiento continuado e integral de enfermería a pacientes que se encuentran ingresados en una unidad de patología dual durante el permiso hospitalario. (Unidad Docente Especialidad de Enfermería de Salud Mental: Parc de Salut Mar: Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López / Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). . Treball d'Investigació. . 

Lia Tamar Sánchez Salido (2010).  Análisis del entorno de la práctica enfermera en el Hospital Universitario de Bellvitge. Unversidad de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Gisela Honrado Martínez (2010).  Anàlisi de l’evidència en l’ús dels llenguatges estandarditzats d’infermeria: la seva aplicació informàtica. Universidad de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sandra Arco Rodríguez (2010).  Anàlisis de l’intercanvi de torn d’infermeria en un àrea d’hospitalització. Universidad de Barcelona. Tesi de Masters. . 

María Torres Torres (2011).  Implantación de un programa integral para mujeres víctimas de una agresión sexual especialitat infermeria de salut mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

CARMEN REVUELTA I VERONICA MATO (2011).  Necesidades de la enfermera suplente en servicios de hospitalización MASTER INRMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

SILVIA VALDIVIA I YOLANDA GIMENEZ (2011).  Conocimientos por parte de enfermería de la técnica de aspiración de secreciones MASTER INRMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

CDELIA DONAIRE I CRISTIN GARCIA (2011).  Complicaciones de los sistemas de monitorización del gasto cardiaco en pacientes críticosMASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

EVA MARIA MARTINEZ I ESTER NISTAL (2011).  Conocimientos de los profesionales sanitarios ante la violencia de género ¿sabemos detectar y tratar a las víctimas MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

CRISITNA GRIEGO I RAUL GOMEZ (2011).  Humidificación activa en ventilación mecánica versus ventilación convnecional MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

CARMEN PAVO I GLORIA MELO (2011).  Repercusiones de la higiene en el paciente sedado con ventilación mecánica invasiva MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

SILVIA PEÑALVA I AURA ASO (2011).  MAEstudio del grado de conocimiento del SVA en las enfermeras de un servicio de UCI. MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

ANA OLMO I RAQUEL HERNANDEZ (2011).  Comparar los métodos de desinfección manual y automático de los broncoescopios a través de los controles microbiológicos MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

ELISEO FELIPE I MIRIAM FERNANDEZ (2011).  Incidencia de infección en catéteres ventriculares MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

IRIS PUJOL I MARIA DEL MAR RAMON (2011).  Evaluar la incidencia de bacteriemia en catéteres venosos centrales según el antiséptico utilizado INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

ANA RISPA I ARIADNA ODENA (2011).  Descanso en pacientes ingresados en una planta de hospitalización y en un servicio de UCI INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

lidia Sidera i Begoña Maeras (2011).  Comparación de la afectación muscular de pacientes ingresados en UCI con sedación de más de 6 días versus pacientes con sedación de menos de 6 días INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

Verónica Lozano i Nadia Puertas (2011).  Análisis del burnout de enfermeras de un servicio de hospitalización y un servicio de UCI INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

RUT ROMAN (2011).  Valorar la necesidad de utilización de guantes estériles en la inserción de un catéter periférico en UCI INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

Manuela Fritz i Raqeul Mateo (2011).  Repercusión en los pacientes de UCI la visita de sus familiares MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

RAUL FELIPE Y RUBEN FERNANDEZ (2011).  Satisfacción de los familiares de pacientes ingresados en UCI respecto a los cuidados proporcionados por el personal sanitario MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

RUBEN CASTRO Y CRISTIAN MESA (2011).  Prevalencia de infección urinaria en pacientes portadores de sonda vesical permanente. MASTER INFERMERIA MALALT CRITIC. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Tesi de Masters. . 

Berta Nueno Mairal (2011).  Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jessica Solano Barragán. (2011).  Análisis del déficit de habilidades sociales relacionadas con la sexualidad y evaluación de la efectividad de un programa psicoeducativo orientado en dichas habilidades en pacientes asolescentes con síndrome de Asperger. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Berta Nueno Mairal. (2011).  Análisis de la incidencia de la actual crisis económica en la salud mental de la población de los CAPS de la ciudad de Martorell. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Mercè Cámara Pérez (2011).  L’art del cuidar infermer naturista en salut mental. Anàlisis d’alguna literatura escollida (espanyola). Universitat de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Roser Álvarez Miró (2011).  Influencia de la Atención Domiciliaria de Enfermería en la evolución del prematuro con alta precoz. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Paula García-De Marina Oller  (2011).  Intervención de enfermería en un programa de salud para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con ezquizofrenia en un CSM. (Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental: Mútua de Terrassa / Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). Tutor docente. . Treball d'Investigació. . 

Noemí Clemente López (2011).  Prevalencía del Burnout en profesionales de Enfermería que trabajan en unidades de Salud Mental y posibles factores causales .(Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental: Serveis Assistencials en Salut Mental de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús de Martorell/ Escola d’Infermeria. Universitat de Barcelona). . Treball d'Investigació. . 

Llúcia Benito Aracil (2011).  Evaluación de la efectividad de una intervención enfermera psicoeducativa para personas con neurofibromatosis. . Tesi de Masters. . 

Jorge Quílez Jover (2011).  Los roles en los equipos directivos de Enfermería. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lydia Riba Bellera (2011).  Posición de las enfermeras de los centros de salud en relación a la recogida de datos sobre creencias y valores de la persona atendida. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laura Macià Astorch (2011).  Analisis de la experiencia subjetiva de las personas sometidas a medidas coercitivas en una unidad psiquiátrica penitenciária. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Assumpta Rigol (2011).  Les formes de convivència de les persones amb discapacitat intel·lectual: La inclusió social com a construcció d’una identitat valorada. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Juan Francisco Roldán Merino (2011).  Estudio métrico de la Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) basada en la Teoría de Enfermería de D. Orem, para pacientes con esquizofrenia. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Amaiur Tejero (2012).  IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PRECOZ DIRIGIDO A PERSONAS CON SÍNDROME POSTRAUMÁTICO. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

MARIA POTEL MILLAR (2012).  Evaluar la efectividad de intervención de enfermeria sobre Actividades de la Vida Cotidiana en pacientes con TMS Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

PAQUI CAÑETE RUIZ (2012).  ¿Tiene sintomatologia ansiosa los adolescendes de 1º ESO? Evaluación de la eficacia de un programa psicoeducativo de soporte a los colegios para reducir la ansiedad de los adolescentes. Especialitat d’Infermeria de Salut Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Muñoz Marzo, Gemma (2012).  Estigma en salud mental y adolescencia. Programa de Prevencion desde Enfermeria de Salud Mental. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Subirana Casacuberta, Mireia (2009).  Análisis de la influencia que tienen los cambios en la estructura hospitalaría sobre la seguridad del paciente y los cuidados de enfermería. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Galimnay Masclans, Jordi (2009).  Enfermería y nuevas tecnologías. Análisis de la percepción de la enfermería en relación a la utilidad de la Historia Clínica Compartida en la Atención Primaria de Salud. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Isabel Oto Cavero (2009).  Evaluar la utilidad de la plantilla de observación del alumno en prácticas. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Arqué Blanco, Mercè (2009).  Evaluación de la efectividad de la Reflexología Podal como intervención de enfermería en pacientes hipertensos. Barcelona. Tesi de Masters. . 

- Larraiz Zubieta Alonso (2009).  Análisis de la estructura y contenido de un instrumento de valoración de enfermería elaborado para pacientes con problemas de salud mental. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

- Christian Correa Sotoca (2009).  Construcción y validación de un Plan de Atención de Enfermería estandarizado para la etiqueta diagnóstica: Riesgo de violencia: dirigida a otros,en una unidad de hospitalización psiquiátrica de pacientes agudos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Rafi Segura, Nieves (2008).  Consulta telefónica de enfermería: una mejora en la atención del paciente crónico. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Nogués Domingo, Carmen (2008).  Relaciones entre autonomía, dependencia y estrés en enfermería. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Esteve Ortega, Margarita (2008).  La aplicación de las Trayectorias Clínicas como instrumento de gestión clínica para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Plana Turmo, Maria (2008).  Programa de Intervención de Enfermería para potenciar la Disposición para mejorar el afrontamiento familiar en el Trastorno Mental severo (NANDA, NOC, NIC). Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Blancou Gaztañaga, Urtzi (2008).  Validación etiqueta diagnóstica de la Taxonomía enfermera NANDA: “aislamineto social” relacionado con padecimiento de enfermedad mental: Esquizofrenia. Universidad de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Àmbits Empresarials

Serveis Assistencials de Salut Mental Dr. Emili MIra i López. Diputació de Barcelona.

Serveis de Salut Mental Benito Menni. Sant Boi de Llobregat

Servei de Psiquiatria. Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge. Servei Català de la Salut.

Serveis de Salut Mental. Consorci Sanitari de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Serveis de Salut Mental. Martorell.

Revisiones Sistemáticas en la Atención Sanitaria. Centro Cochrane Iberoamericano.

Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona.

Col·legi Oficial de Psicolegs de Catalunya.

Pla Municipal de Acció sobre Drogodependències. Área de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona

Servicio de Psiquiatría y Toxicomanías. Hospital del Mar. Barcelona

Associació Benestar i Salut. Energycontrol

Institut Genus

Formació per a Empreses

Participació en la formació básica de policies i mossos d'esquadra. Escola de Policia. Generalitat de Catalunya. Assignatura impartida: Tecniques d'autocontrol i actuacions interpersonals

Participació en la formació superior (caporals i sergents). Escola de Policia. Generalitat de Catalunya. Assignatures: Tecniques d'autocontrol, tecniques d'enfrontament a l'estres, tecniques de comandament

Formació del personal de la Montanya de Montserrat. Patronat de la Montanyade Montserrat. Generalitat de Catalunya. Temática: Tecniques per a potenciar els recursos personals

Participació en la formació de professionals d'Infermeria en tècniques de treball en equip i resolució de problemes. Centres de Salut Mental Benito Menni.

Participació en la formació de professionals d'Infermeria en Metodologia Infermera, Diagnostics i Intervencions. Serveis de Salut Mental Torribera. Diputació de Barcelona.

Participació en la formació postbàsica del professionals d'infermería en Sexualitat. Col·legi de Diplomats d'Infermeria de Barcelona.

Participació en la formació de Llevadores en temes de Sexualitat. Associació Catalana de Llevadores.

Participació en la formació postbàsica als professionals d'infermeria en pediatria.Tema: abusos sexuals en nens. Escola Universitaria d'Infermeria Sant Joan de Deu

Participació en la formació postbàsica dels professionals d'infermería en salut mental. Tema: valoració dels valors de risc de la violencia en nens. Escola d'Infermeria. Universitat de Girona.

Participació en la formació de professionals d'Infermeria en Metodologia Infermera, Diagnostics i Intervencions. Osakidetza. Servicio Vasco de Salud.

Assessorament per a la realització del projecte de formació especialitzada en infermería de salut mental i psiquiatria en la Universitat de Magallanes en Punta Arenas. Chile

Contactes de Recerca

University of Southern Quensland. Towomba Quensland, Australia. Faculty of Sciences. Departament of Nursing. Mr. Don Gorman: Associate Professor (Mental Health Nursing). Projecte conjunt: estudi intercultural sobre sexulaitat i vellesa.

University College Stockholm. Department of Nursing. Ms. Fim Cuzten, Professor Head

University of Connecticut (USA). Departaments of Public Health and Psychiatric Nursing and Medical, Surgical and Administrative Nursing. Ms. Marga Simon Coler, collaborating professor.

PRESENTACION MODELO EVALUATIVO SALUD MENTAL POSITIVA. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.MEXICO.

La Trobe University de Melbourne(Australia).Departament of Nursing. Mss.Ronda Nay.

Departamento de Antropología de la Universidad de Guadalajara. México. Dr. Joan Vendrell.Dña. Beatriz Karottki.

The University of Western Ontario.Departament of Psychology.David A. Wolfe.

Universidad de Iowa.Facultad de Enfermería. Dra. Gloria M. Bulechek. Coinvestigaora principal del Proyecto de Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) de Iowa.

Universidad de Iowa.Facultad de Enfermería. Dra. Marion Johnson.Profesora y Investigadora principal del Proyecto de Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) de Iowa.

Universidad de St. Louis. Dra. Mary Ann Lavin. Presidenta de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).

Escuela Universitaria de Enfermería de Andorra. Sra. Carmen Espinosa. Profesora

Universidad de Toronto (Canadá). Dra. Denise Gastaldo. Profesora de la Facultad de Enfermería.

Universidad de Wales-Swansea (Reino Unido). Dra. June Clark. Profesora. Consultora de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Internacional de Enfermería. Especialista en Sistemas de Información y Clasificación Enfermera.

Universidad de Buenos Aires. Profesor Santiago Kovadloff. Filósofo. Premio Nacional de Poesia.

Presentació de Comunicacions

Asuncion Rigol Cuadra (2001).  Conferència convidada. Ponència,  Congreso Virtual de Psiquiatría , Internet, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1999).  Conferència convidada. Ponència,  XVI Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental , Toledo, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1995).  Conferència convidada. Ponència,  I Jornadas Nacionales de Enfermería en Salud Mental. , Palencia, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1996).  Conferència convidada. Ponència,  NANDA 12th Biennal Conference on the Classification of Nursing Diagnosis. , Pittsburg, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Asuncion Rigol Cuadra (1998).  Conferència convidada. Ponència,  North America Nursing Diagnosis Association. 1998 National Conference. , Orlando, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Asuncion Rigol Cuadra (1998).  Conferència convidada. Taula rodona,  24th Conference of ANZCMHN. , Fremantle, AUSTRÀLIA.

Asuncion Rigol Cuadra (2000).  Conferència convidada. Ponència,  Changing Geographies: Australia and the Millenium. 1st Universitat de Barcelona - La Trobe University Conference. , Barcelona, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (2000).  Conferència convidada. Ponència,  XIV Biennial Conference on Nursing Diagnosis. 'NANDA: Forging links to the Future'. , Orlando, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ugalde Apalategui, M.  (2002).  Mesa Redonda: International Panel. Ponència,  Conference NANDA, NIC y NOC , Chicago, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2002).  Ponencia: Hacia un lenguaje común. Ponència,  Simposium 'Enfermería Europea en el siglo XXI' , Salamanca, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2002).  Ponencia: Los diagnósticos enfermeros en salud mental. Ponència,  IIª Jornada de Enfermería en Salud Mental de Sevilla , Sevilla, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2001).  Ponencia: Valoración y diagnósticos de enfermería. (Aplicación de la metodología enfermera en el campo de las drogodependencias. Ponència,  XXVIII Jornadas Nacionales Socidrogalcohol., Santander, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2000).  Moderar Mesa Redonda: Codificación y Clasificación del Lenguaje de Enfermería. Ponència,  III Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. Organiza la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería(AENTDE), Pamplona, ESTÒNIA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2000).  Presidenta Comité Científico: III Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. 'Desde la conceptualización enfermera a la informatización'. Ponència,  III Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. Organiza la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería(AENTDE), Pamplona, ESTÒNIA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2000).  Ponencia: Diagnósticos en Enfermería. Ponència,  I Forum de Metodología Clínica en Enfermería. Organiza el Col·legi d'Infermeria de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2000).  Moderar Mesa Redonda: Aplicación Método Científico en la práctica diaria dela enfermería de las unidades de hospitalización a domicilio. Ponència,  V Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio. Organiza Sociedad Española de Hospitalización a domicilio., Santander, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2000).  Ponencia: Situación actual de los Diagnosticos de Enfermería. Ponència,  V Jornada de Enfermería de Atención Primaria de la Región de Murcia. Organiza la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región de Murcia (SEAPREMUR), Murcia, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1999).  Mesa Redonda: Diagnostics Infirmiers: Faisabilité, Utilité, Pérennité. Ponència,  IX Journées d'Etude Européennes de l'Association Francophone Européenne des Diagnostics Infirmiers (AFEDI)., Saint Etienne, FRANÇA.

Ugalde Apalategui, M.  (1999).  Mesa redonda: Salud Mental y formación de los profesionales. Ponència,  I Congreso Catalán de Salud Mental. Memorial Emili Mira i Lopez, Barcelona, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1999).  Miembro del International Advisory Scientific Committee. Ponència,  4th European Conference and Exhibition. Valuing Mental Health Nursing: Service Users, Service Providers: A working relationship. Royal College of Nursing, Jersey, ANGLATERRA.

Ugalde Apalategui, M.  (1998).  Mesa redonda: International panel: Dissemination of NANDA language around the world. Ponència,  XII Conference. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Sant Louis, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ugalde Apalategui, M.  (1998).  Coordinar Taller Investigac Diag.: II Simposium Internacional de Diagnósti cos de Enfermería. Diagnóstico enfermero, vía de desarrollo profesional. Ponència,  II Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. Organiza la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería(AENTDE), Valladolid, ESTÒNIA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1998).  Presidenta del Comité Científico: II Simposium Internacional de Diagnósti- cos de Enfermería. 'Diagnóstico enfermero, vía de desarrollo profesional. Ponència,  II Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. Organiza la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería(AENTDE), Valladolid, ESTÒNIA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1998).  Moderar la Ponencia: Clasificación Internacional de la Práctica Enfermera. Ponència,  II Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. Organiza la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería(AENTDE), Valladolid, ESTÒNIA.

Ugalde Apalategui, M.  (1998).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  I Encuentro sobre Enfermería Basada en la Evidencia. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno Infantil. Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1998).  Mesa redonda y taller: El proceso de cuidados y su adaptación al área quirúrgica. Ponència,  IV Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica de la Asociación Nacional de Enfermería Quirúrgica, Sevilla, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1998).  Mesa redonda: El rol de la enfermera en el equipo de atención sociosanitaria. Ponència,  XIII Jornadas de enfermeria de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1997).  Miembro del Comite Cientifico. Participació comitè científic/organitzador,  1er Congreso Europeo de Informática en Enfermería. Organizado por la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, Barcelona, PAÏSOS BAIXOS.

Mercedes Ugalde Apalategui (1997).  Miembro del Scientific Advisory Committee. Ponència,  The first European Conference of The Association for Common European NursinDiagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO), Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Mercedes Ugalde Apalategui (1997).  Ponencia: ¿Existe un lenguaje profesional en enfermería?. Ponència,  XIV Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería en Salud Mental, Murcia, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1997).  Ponencia: La formación de pregrado y postgrado. Ponència,  VI Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanías, Santander, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1997).  Mesa redonda: Diagnosticos de Enfermería: de la utopía a la realidad. Ponència,  Jornada organizada por la Sociedad Catalano Balear de Enfermeria, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1996).  Atelier: Diagnostics infirmiers et interventions en santé mentale. Ponència,  6èmes Journées d'Etudes Européennes de l'Association Francophone Européenne des Diagnostics Infirmiers (AFEDI), Arcachon, FRANÇA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1996).  Ponencia: Diagnostics infirmiers et interventions en santé mentale. Ponència,  VI Journées d'etudes européennes de l'Association Francophone Européenne des Diagnostics Infirmiers (AFEDI)., Arcachon, FRANÇA.

Martínez-Barellas, M.R.; Ugalde, M. (1996).  -. Presidència comitè científic/organitzador,  I Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermeria, Barcelona, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1996).  Ponencia: Diagnosticos de Enfermería: Aplicación en la práctica. Ponència,  IV Jornadas de Debate del Colegio de Diplomados de Enfermeria de Girona, Girona, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1996).  Ponencia: Enfermería en Adicciones. Estandarización o intuición. Ponència,  XIII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería en Salud Mental., La Coruña, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1995).  Miembro del comité científico. Participació comitè científic/organitzador,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1995).  Miembro del Comite Cientifico. Participació comitè científic/organitzador,  Primeras Jornadas Nacionales de Enfermería en Salud Mental. Organizadas porel Hospital Psiquiátrico San Luis de Palencia, Palencia, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1995).  Ponencia :Diagnósticos de enfermería en salud mental. Ponència,  Jornadas Nacionales de Enfermería en Salud Mental. Hospital Psiquiátrico deSan Luis de Palencia, Palencia, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1995).  Coordinadora de la sesión paralela: Formación e investigación. Ponència,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1995).  Coordinadora de la sesión: Los nuevos riesgos de la vida moderna. Ponència,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (1995).  Miembro del comité organizador. Ponència,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1994).  Ponencia: Modelo/s de enfermería en salud mental. Ponència,  I Jornadas de Enfermería y Salud Mental en Canarias. Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Hospital Psiquiátrico de Las Palmas, Las Palmas, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol, A.; Juvé, M.E.  (1996).  Organización Congreso. Participació comitè científic/organitzador,  I Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (1995).  Moderadora de Taula Rodona. Ponència,  Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Ma. Pilar Sabater Mateu (2001).  Conferenciante Invitada Infermeria: Nous reptes en el segle XXI. Ponència,  Jornada Extraordinaria: Dia Internacional de la Enfermera. Hospital Municipal de Badalona, Badalona (Barcelona), ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P. (1999).  Sesión Extraordinaria sobre Estilos de vida y salud. Taula rodona,  Postgrau Abordatge del Malalt Crònic. Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P.; Miguel Lopez de Vergara, M.D. (1997).  Ponència invitada: La depresión en la adolescencia: Visión sociológica. Ponència,  III Jornades sobre l'adolescència i les seves crisis Benito Menni. Complex Assistencial en Salut Mental., Sant Boi de LL. (Barcelona), ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P. (1996).  Vocal. Participació comitè científic/organitzador,  Simposium Internacional de Diagnósticos en Enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P. (1995).  Moderadora de Mesa ¿Estan en crisis las relaciones humanas?. Presidència de sessió,  Dia Internacional de la Enfermera. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P. (1995).  Mesa: Sesión Paralela Mujer y Salud Mental. Presidència de sessió,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería en Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P. (1995).  Vocal. Participació comitè científic/organitzador,  XII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería en Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Ma. Pilar Sabater Mateu (1993).  Conferencia invitada Sobre un modelo de Salud Mental Positiva. Ponència,  Escuela de Graduados. Maestría en Ciencias de la Salud Pública Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Guadalajara, MÈXIC.

Ma. Pilar Sabater Mateu (1993).  Conferencia invitada Sobre la Salud Mental en el estado español. Ponència,  Escuela de Graduados. Maestría en Ciencias de la Salud Pública Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Guadalajara, MÈXIC.

Ma. Pilar Sabater Mateu (1991).  Conferència extraordinaria: Cloenda curs acadèmic 'Infermeria i Societat'. Ponència,  Escola d'Infermeria Joan XXIII. Universitat Rovira i Virgili., Tarragona, ESPANYA.

M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara, Pilar sabater (1997).  La depressió com a fenomen sociològic. Ponència,  III Jornades sobre l'adolescència i les seves crisis. La depressió en l'adolescència complex assistencial Benito Menni. , Sant Boi de Llobregat, ESPANYA.

Miguel Lopez de Vergara, M.D.  (1996).  ---. Ponència,  I Simposium internacional de diagnósticos de enfermería, BARCELONA, ESPANYA.

Miguel Lopez de Vergara, M.D.  (1995).  Comunicación y relaciones humanas. Ponència,  XII Congreso Nacional de la Asociación de enfermería de salud mental , BARCELONA, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.  (2002).  La enseñanza del autocuidado de la salud (física y mental) desde la enfermería psicosocial. Ponència,  II Congreso Internacional Virtual de Educacion. Cibereduca.com. http://www.cibereduca.com/cive/ponencias/lluch/index.asp, Via Internet, Sense Especificar.

Lluch Canut, M.T. (2001).  La promoción de la salud mental de los profesionales. Cuidarse para rehabilitar mejor. Ponència,  IX Jornada per a Professionals d'Infermeria. Serveis Assistencials Torribera. Diputació de Barcelona., Sta. Coloma de Gramanet, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.  (1995).  ¿Existe la salud mental positiva?. Ponència,  XII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental , Barcelona, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.  (1990).  Intervenciones de Enfermería en el diagnóstico y optimización de la calidad de vida del paciente cardíaco. Sustrato teórico. Ponència,  VII Reunión de la sociedad valenciana de cardiología , Valencia, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.  (1990).  La enfermería en salud mental: hacía un modelo conceptual. Ponència,  VIII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental , Vigo, ESPANYA.

Rigol, A. (1990).  Diagnósticos de enfermería en Salud Mental. Presentació comunicació,  VIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental., Vigo, ESPANYA.

Isla, P.; López, C.; Frances, C.; Rigol, A.  (2002).  Concepto teórico de salud versus percepción comunitaria. Presentació comunicació,  III Jornadas Internacionales de la cultura de los cuidados, Alicante, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M. (2002).  Estudio cualitativo sobre sexualidad y vejez. Presentació comunicació,  III Jornadas Internacionales de la cultura de los cuidados, Alicante, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Isla, P.; López, M.; Frances, L.  (2002).  La Salud Mental: análisis desde una perspectiva de género. Presentació comunicació,  II Jornadas Internacionales de la cultura de los cuidados, Alicante, ESPANYA.

Gorman, D.; Rigol, A.  (2000).  Sexuality in Age Care, in Spain and Australia. Presentació comunicació,  Changing Geographies: Australia and the Millenium. 1st Universitat de Barcelona-La Trobe University Conference. , Barcelona, ESPANYA.

Ballester D;Rigol A; Orón A.M; Honrubia M; Juvinyá D; Miguel D; Ferrer M; Olivé E. (2001).  Evaluación de la Formación de la especialidad de Enfermeria en salud mental. Poster,  XVIII Congreso nacional De Enfermeria en Salud mental, Girona, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.  (2001).  Sexuality in elderly: a comparision of Australia and Spain. Presentació comunicació,  'XV Congreso Mundial de Sexología' , Paris, FRANÇA.

Lluch, M.T.; Checa, F.; Camarena, X.; García, F.; Márquez, I.; Alonso, M.; Ayllon, L.; Bertrán, J.J.; Díaz, T.; Martínez, S.; Rigol, A.; Sabadell, M. y Sabater, P. (2004).  The effectiveness of a Domiciliary Nursing Care Program in Patients with Severe Mental Disorders (SMD). Poster,  12th. Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers. 12th. Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers. Book of Abstracts, pp.91-92, Lisboa, PORTUGAL.

Ugalde, M.; Lluch, MªT.  (2002).  Quality Nursing Care with Drug Dependent Patients. Presentació comunicació,  Nanda Nic Noc 2002 Conference Nursing Language and Informatics . International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, Vol.14, Nº4, Suplement, pp. 51, Chicago (IL), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Lluch, M.T.; Sabater, P.  (2001).  Projecte de creació d'un dossier electrònic de treballs psicosocials de camp. Poster,  III Jornades Multimedia Educatiu . Rodríguez, J.L., Escofet, A., Gros, B., Quintana, J. y Rubio, M.J. (2001).'Llibre de abstracts'. Barcelona: ICE, UB, pp:99, Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Mª Dolores Miguel; Novel, G. (1987).  Asertividad y fomento de la salud mental. Presentació comunicació,  V Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería y Salud Mental, Vitoria, ESPANYA.

Miguel, Mª D.; Sabater, Mª P. (1986).  La juventud: un reto para enfermería. Presentació comunicació,  Jornadas Constituyentes de la Asociación de Enfermería Andaluza, Sevilla, ESPANYA.

Novel, G.; Rigol, A.; Sabater, P. et al (1986).  Fundamentación teórica del Proceso de Atención de Enfermería en el enfermo psiquiátrico. Presentació comunicació,  Jornadas sobre asistencia psiquiátrica: la Unidad de Psiquiatría del Hospital General y las alternativas a la hospitalización de enfermos agudos, Barcelona, ESPANYA.

Novel, G.; Rigol, A.; Sabater, P.et al (1986).  Atención psicológica de enfermería al paciente oncológico adulto. Presentació comunicació,  II Congreso Nacional de Enfermeria Oncológica y I Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, Pamplona, ESPANYA.

Novel, G.; Rigol, A.; Sabater, P.et al (1986).  Atención psicológica de enfermería al paciente oncológico adulto. Presentació comunicació,  II Congreso Nacional de Enfermeria Oncológica y I Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, Pamplona, ESPANYA.

Miguel, M.D. et al. (1990).  Evolución académica alumnos enfermeria 1984/85 Escuela de Enfermeria. Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  XI Sesiones de trabajo de la Asociacion Española de Enfermeria Docente., Cáceres, ESPANYA.

Rigol, A.; Ugalde, A. (1997).  Linies de treball en Diagnóstics d'Infermeria en l'Estat espanyol. Taula rodona,  I Simposium Internacional en Diagnósticos de Enfermeria, Barcelona, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1999).  La educación de postgrado de los enfermeros en adicciones. Presentació comunicació,  II Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia InternacionalOrganiza Programa Cambio, Cordoba (Argentina), ARGENTINA.

Gorman, D.; Rigol, A. (1998).  International colaboration to advance Mental Health Nursing Educacion. Presentació comunicació,  Conference of ANCCMH (Australian and New Zeland College of Mental Health), Perth, AUSTRÀLIA.

Ugalde, M.; Rigol, A.; Martínez, E.; Rourera, A. (1990).  Modelo de enfermería. Nuevo enfoque docente. Presentació comunicació,  Asociación de Enfermería en Salud Mental, Vigo, ESPANYA.

Obiols, J.; Pons, J.; Rigol, A.  (1983).  Curanderisme: A survey among psychiatric patients. Presentació comunicació,  Congreso Mundial de Psiquiatría , Viena, ÀUSTRIA.

Saracibar Razquin, I.; Ugalde Apalategui, M.; Del Pino Casado, R. (1999).  Situación del Diagnóstico de Enfermería en el Estado Español. Presentació comunicació,  Conferencia del Centenario del CIE. Consejo Internacional de Enfermeras, Londres, ANGLATERRA.

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1999).  La educación de postgrado de los enfermeros en adicciones. Presentació comunicació,  II Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia InternacionalOrganiza Programa Cambio, Cordoba (Argentina), ARGENTINA.

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M.; Honrubia Perez, M. (1998).  Multidisciplinary Post Registration Education in Mental Health at the Barcelona. Presentació comunicació,  24 th. Conference of ANCCMH (Australian and New Zeland College of Mental Health), Perth. Western Australia, AUSTRÀLIA.

Rigol Cuadra, A.; Ugalde Apalategui, M. (1997).  Analysis and evaluation of psychopatoloogical concepts in taxonomic NANDA. Presentació comunicació,  The first European Conference of The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO), Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Rigol, A.; Sabater, Mª.P.; Lluch, Mª.T.; Ugalde, M.; Honrubia, M.; Miguel, M.D. (2000).  Evaluación del programa de 'inmersión teórica' aplicado a los estudiantes de la especialidad de enfermeria de salud mental de Cataluña. Poster,  XVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Zaragoza, ESPANYA.

Miguel, M.A.; Lluch, M.T.; Sabater, P.; Vives, M.J. (1997).  De la confianza a la productividad. Presentació comunicació,  Congreso nacional de Psicología Social, San Sebastián, ESPANYA.

Sabater, Mª.P.; Lluch, M.T. (1994).  Training program in health sociology for nurses. Presentació comunicació,  XIIIth World Congress of Sociology, Bielefeld , ALEMANYA.

Novel. G.; Lluch, M.T. (1993).  A psychosocial intervention model for nurses. Poster,  5th International Congress on Mental Health Nursing, Manchester, REGNE UNIT.

Honrubia, M.; Miguel, M.D. (1997).  Valores sociales en Enfermería. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional de Psicología Social. Universidad Pais Vasco, San Sebastián, ESPANYA.

Honrubia, M.; Barreiro, B.; Morata, C.; Nos, M.; Serrano, S.; Viladomat, G. (1997).  Primeras relaciones sexuales y concepto de virginidad de los alumnos de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  13 Congreso Mundial de Sexualidad y Derechos Humanos, Valencia, ESPANYA.

Honrubia, M.; Castellano, M.; Gil, C.; Moreno, A.; Gay, A. (1997).  Conducta sexual y pornografía. Presentació comunicació,  13 Congreso Mundial de Sexualidad y Derechos Humanos, Valencia, ESPANYA.

Honrubia, M. (1996).  Elaboración de un programa de la asignatura de Sexualidad en el curriculum de Enfermería. Experiencia en la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  Federación Española de Sociedades de Sexología, Barcelona, ESPANYA.

López, C.; Valls, R.; Ugalde, M.; Argerich, M.J.; Isla, P. (1994).  Nursing Education in the EC Countries on the Political Agenda. Presentació comunicació,  Health Eduction Project for HIV+ Patients. International Nursing Symposium.International Society for University Nurses, Utrecht, PAÏSOS BAIXOS.

Ugalde, M.; Rigol, A.; Martínez, E.; Rourera, A. (1991).  Investigación del diagnóstico de enfermería: ansiedad, aproximación inicial. Presentació comunicació,  Asociación de Enfermería en Salud Mental, Pamplona, ESPANYA.

Ugalde, M.; Rigol, A.; Martínez, E.; Rourera, A. (1990).  Modelo de enfermería. Nuevo enfoque docente. Presentació comunicació,  Asociación de Enfermería en Salud Mental, Vigo, ESPANYA.

Rigol, A.; Ugalde, M. (1989).  Diagnósticos de enfermería: instrumento para la formación postbásica. Presentació comunicació,  X Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente, Madrid, ESPANYA.

Ugalde, M.; Novel, G.; Rigol, A.; Sabater, Mª.P (1989).  Diagnóstico de enfermería en salud mental. Presentació comunicació,  VII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería en Salud Mental, Granada, ESPANYA.

Rigol, A.; Ugalde, M. (1987).  Niveles de dependencia. Unidad de Psiquiatría. Presentació comunicació,  Asociación de Enfermería de Madrid, Madrid, ESPANYA.

Rigol, A.; Ugalde, M.; Honrubia, M. (1987).  Evaluación adaptada a enfermería: propuesta eje VI para el DSM IV. Presentació comunicació,  Asociación de Enfermería en Salud Mental, Vitoria, ESPANYA.

Sabater, P.; Lluch, M.T.; Olive, E. (1990).  Plan de intervención psicosocial de enfermería en pacientes con SIDA. Poster,  Jornadas sobre Sida y Salud Mental. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Novel, G.; Miguel, D.; Rigol, A.; Ugalde, M. (1989).  Una experiencia de prácticas integradas. Presentació comunicació,  X Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente. Asociación Española de Enfermería Docente. Madrid: pp.203-209, Madrid, ESPANYA.

Novel, G.; Lluch, M.T.; Ugalde, M. (1987).  Enseñanza de los aspectos psicosociales del enfermar en el curriculum básico de enfermaría. Presentació comunicació,  II Jornadas de Trabajo de la Asociación de Enfermería Andaluza, Granada, ESPANYA.

Ugalde, M.; Lluch, M.T.; Rigol, A. (1987).  Cuidados de enfermería al paciente toxicómano en una unidad hospitalaria de desintoxicación. Presentació comunicació,  II Congreso Mundial Vasco. Vitoria-Gasteiz:Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco: Tomo IV, pp. 227-234, San Sebastián, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Novel, G. (1987).  La resolución de problemas: Un procedimiento cognitivo de trabajo. Presentació comunicació,  III Jornadas de Enfermaría de Madrid, Madrid, ESPANYA.

Rigol, A.; Lluch, M.T. (1987).  La enfermara psiquiátrica consultora. Presentació comunicació,  III Jornadas de Enfermaría de Madrid, Madrid, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Mª Dolores Miguel; Novel, G. (1987).  Asertividad y fomento de la salud mental. Presentació comunicació,  V Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería y Salud Mental, Vitoria, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Mª Dolores Miguel; Novel, G. (1987).  Asertividad y fomento de la salud mental. Presentació comunicació,  V Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería y Salud Mental, Vitoria, ESPANYA.

Miguel, M.D.; Vives, M.J. (1986).  Entorno familiar y adaptación infantil. Presentació comunicació,  Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Bilbao, ESPANYA.

Miguel, M.D.; Vives, M.J. (1986).  Adolescencia y salud. Presentació comunicació,  Jornadas Nacionales de Psicología y Salud, Santander, ESPANYA.

Sabater, P.; Lluch, M.T.; Ugalde, M.; (1988).  Déficit de investigación en enfermería: problema previo crucial. Presentació comunicació,  I Reunión Internacional de Enfermeria en Álava, Vitoria, ESPANYA.

Teixeira, S.; Sequeira, C.; Lluch-Canut, M.T.; Ferré-Grau, C. (2016).  Criaçäo e Avaliaçäo de um Programa de Promoçäo de Saúde Mental Positiva. Poster,  VII Congresso International d'A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Viana do Castelo, PORTUGAL.

Sequeira, C.; Carvalho, J.C.; Gonçalves, A.; Lluch, M.T.; Roldán, J.; Nogueira, M.J. (2016).  Levels of vulnerability and positive mental health in nursing students. Presentació comunicació,  3rd World Congress of Health Research, Viseu, PORTUGAL.

Villamor Ordozgoiti, A.; Delgado Hito, P.; Guix Comellas, E.M.; Fernández Sánchez, C.M.; García Hernandez, M.; Lluch Canut, M.T. (2016).  Software quality evaluation models applicable in health information and communications technologies. A review of the literature. Presentació comunicació,  International Conference on "Informatics, Management and Technology in Healthcare, Athens, GRÈCIA.

Villamor Ordozgoiti, A.; Delgado Hito, P.; Guix Comellas, E.M.; Fernández Sánchez, C.M.; García Orus, C.A.; Lluch Canut, M.T. (2016).  Nursing management software evaluation, ISO/IEC-25000 based, in Barcelona hospitals. Poster,  International Conference on "Informatics, Management and Technology in Healthcare, Athens, GRÈCIA.

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Lluch Canut, M.T. (2016).  Desenvolvimento de um Modelo de Intervençâo Psicoterapêutica em Enfermagem. Presentació comunicació,  Seminário Inovaçao & Desenvolvimento em Emfermagem, Porto, PORTUGAL.

Villamor Ordozgoiti, A.; Delgado Hito, P.; Guix Comellas, E.M.; Fernández Sánchez, C.M.; Salas Marco, E.; Lluch Canut, M.T. (2016).  Nurse managers' perceptions of management information technologies. Poster,  International Conference on "Informatics, Management and Technology in Healthcare, Athens, GRÈCIA.

Lluch, M.T. (2016).  Estrategies d'autocura per potenciar el benestar. Ponència,  Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona, Vilanova i la Geltrú, ESPANYA.

Sampaio, F.; Sequeira, C.,; Lluch Canut, M. T. (2016).  Content validity of the psychotherapeutic intervention intervention model in nursing: A modified Delphi study. Presentació comunicació,  Simposium International de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência e V Congresso da Investigaçao em Emfermagen Iberoamericano e de Paises de Lingua Oficial Portuguesa, Coimbra, PORTUGAL.

Rodríguez Zunino, N.; Sánchez Balcells, S.; Callarisa Roca, M.; Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M. (2016).  La calidad de los cuidados en psiquiatría: Adaptación transcultural al castellano y validación de las escalas "Quality in Psychiatric Care". Poster,  IV Congrés Català d'Infermeria de Salut Mental, Vic, ESPANYA.

Sampaio, F.; Araújo, O.; Sequeira, C.; Lluch-Canut, M.T. (2016).  Evaluación de las propiedades psicométricas de dos resultados NOC en una muestra portuguesa: resultados preliminares. Poster,  XI Jornada de Trabajo AENTDE-Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomías y Diagnósticos de Enfermería, Madrid, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2016).  The promotion of positive mental health nursing care. Poster,  World Congress on Nursing & Healthcare, Dubai, UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS.

Zuriguel-Pérez E; Lluch-Canut T; Falcó-Pegueroles A; Gómez-Martín MC; Agustino-Rodríguez S; Roldán-Merino JF (2016).  Diseño y validez de contenido de un instrumento de evaluación del pensamiento crítico en la práctica enfermera. Presentació comunicació,  20th International Nursing Research Conference, A Coruña, ESPANYA.

del Pino,A.;Jimenez, S; Romeu,M.;Badenas, L.;Rigol, A.; Fernandez, F.; Honrubia, M.; Sabater,M.P. (2016).  Addictions: 'Ask to the Nurse':Optional subject of the Nursing Degree'. Presentació comunicació,  XIII Foro Internacional Sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) 30 juny -2 juliol 2016, Granada, ESPANYA.

Rigol-Cuadra, A.; Rodríguez-Martín, D. (2016).  Diversidades y parentescos imaginarios: la discapacidad intelectual. Taula rodona,  II Congreso Internacional de Antropología AIBR 'Identidad: puentes, umbrales y muros' FAcultad de Geografía i Historia. UB 6-9 de setembre 2016, Barcelona, ESPANYA.

Miguel García, C.; Rigol i Cuadra, A.; Piñar Rodríguez, S.; Bádenas Orts, L.; del Pino Gutiérrez, A. (2016).  Avaluació de l´impacte de la docència en l´estigma envers els trastorns mentals dels futurs professionals d´infermeria. Presentació comunicació,  IV Congrés Català d´Infermeria de Salut Mental. Comunicaicó, Vic, ESPANYA.

Mir-Abellán, R.; De la Puente-Martorell, ML.; Cruz-Antolin, A.; Falcó-Pegueroles, A. (2016).  Cultura de seguridad del paciente en profesionales y auxiliares de enfermería y variables correlacionadas. Presentació comunicació,  XXXXIV Congreso Sociedad Española de Calidad Asistencial XXI Congreso Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, Córdoba, ESPANYA.

Romeu Labayen, M.; Rigol-Cuadra, M.A.; Tort Nasarre, G.; Guitard Sein-Echaluce, M.L. (2016).  TLP? Què fem les infermeres de salut mental?. Poster,  IV Congrés Català d'Infermeria de Salut Mental, Vic, ESPANYA.

Rodríguez-Martín, D.; Rigol-Cuadra, A.; Galbany-Estragués, P.; López-Mateu, C.; Maestre-Gonzalez, E.; Acasuso-Fernández, B. (2016).  ¡Sordo! No discapacitado! Comunidad Sorda y sentimiento identitario. Presentació comunicació,  II Congreso Intrernacional de Antropología AIBR 'Identidad, Puentes, Umbrales y Muros', Barcelona, ESPANYA.

López, J.; Puig, M.; Rodríguez, N. (2016).  Perfil y participación del cuidador informal de personas mayores dependientes institucionalizados. Poster,  58 Sociedad Española de Geriatria y Gerontología, Sevilla , ESPANYA.

Basco, L.; Rodríguez, M.T.; Puig, M.; Lluch, M.; Gimenez, M.A.; Fariñas, S. (2016).  Las prácticas hospitalarias como elemento percecptivo de pensamiento crítico en alumnos del Grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Poster,  IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria y Innnovación, Cerdanyola del Vallés , ESPANYA.

Sánchez, S.; Rodríguez, N.; Callarisa, M.; Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M. (2016).  Prospero: la herramienta para registrar tus revisiones sistematicas a escala internacional. Poster,  IV Congreso Nacional de Enfermería Salud Mental, Vic , ESPANYA.

Rodríguez, N.; Sánchez, S.; Callarisa, M.; Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M. (2016).  Adaptació trascultural y validación de las escalas: calidad asistencial en Cuidados Psiquiatricos. Poster,  IV Congreso Nacional de Enfermería Salud Mental, Vic , ESPANYA.

Fusté, A.; Ruiz, J.; García-Grau, E.; Saldaña, C.; Bados, A.; Balaguer, G.; Arcos, M.; Lluch, T. (2016).  Utilidad diferencial de dos métodos de aprendizaje experiencial en el entrenamiento de habilidades psicoterapéuticas. Presentació comunicació,  IX Congreso de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/1000/966, Barcelona, ESPANYA.

Garrido-Aguilar, E.M.; Martínez-Olmo, F.; Martínez-Martín, M.; del Pino-Gutiérrez, A. (2016).  Propiedades psicométricas de un instrumento de evaluación de la cultura docente del profesorado universitario de enfermería. Presentació comunicació,  XIII Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La Educación Superior (Fecies) 2016, Granada, ESPANYA.

del Pino-Gutiérrez A.; Jiménez-Murcia S.; Romeu M.; Bádenas L.; Rigol A.; Fernández-Aranda, F.; Sabater, M.P. (2016).  Addictions: Ask your nurse' Optional Subject of the Nursing Degree. Poster,  XIII Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La Educación Superior (Fecies) 2016, Granada, ESPANYA.

Sabater Mateu, MP; del Pino-Gutierrez, A; Curto García, J; Rourera Roca, A; Castillo Ibañez, S. (2016).  Flipped Classroom: Results experience in Nursing Degree. University of Barcelona. Poster,  XIII Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La Educación Superior (Fecies) 2016. no, Granada, ESPANYA.

Sabater, M.P.; Curto, J.; Maestre, E.; del Pino-Gutiérrez, A.; Terré, C.; Morín, V.; Busquets, M. (2016).  Designing a tool to assess the competition cross of teamwork. Last phase. Poster,  XIII Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La Educación Superior (Fecies) 2016, Granada, ESPANYA.

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Lluch Canut, M.T. (2016).  Development and evaluation of a psychotherapeutic intervention model in nursing. Presentació comunicació,  International Meeting of Doctoral Students in Nursing of the University of Lisbon, Lisboa, PORTUGAL.

Correira-Sampaio, F.M.; Sequeira, C.; Lluch-Canut, M.T. (2016).  Desarrollo de un modelo de intervención psicoterapéutica en enfermería. Poster,  XXXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cadiz, ESPANYA.

Lluc Canut, M.T. (2016).  Estrategias para avanzar en el desarrollo de la Red Española de Investigación en Cuidados de Enfermería de Salud Mental- REICESMA. Ponència,  XXXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cadiz, ESPANYA.

Laura Badenas Orts; Maria Assumpta Rigol Cuadra; Maria Romeu Labayen; Sergio Piñar Rodriguez; Carolina Miguel Garcia (2016).  Valoraciónde la Educaciónen primera persona. Poster,  XXXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. ISBN Nº: 978-84-942921-4 Depósito Legal: M - 4877 - 2016 Edita: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental. Madrid, 2015. C/ Gallur, 451 - local Tfno. 914657561 www.anesm.ne, Cadis, ESPANYA.

García Chamorro, G.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T.; Roldán Merino, J.; Moreno Arroyo, C.  (2016).  Hábitos de higiene del sueño en pacientes diagnosticados de insomnio a partir de 65 años. Poster,  XXXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cadiz , ESPANYA.

Puig Llobet, Montserrat; Ferré-Grau, Carme; Rodríguez Avila, Núria; Lluch Canut, Mª Teresa; Roldán Merino, Juan Francisco. (2016).  La calidad de vida según la vivencia de los mayores dependientes y sus cuidadores. Poster,  XXXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cadiz , ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2016).  Qüestions estratègiques de la Recerca en Infermeria. Ponència,  VIII Seminario Internacional de Investigación en Enfermería, Tarragona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2016).  Salud Mental Positiva y Autocuidado dentro del equipo como fuente de motivación para mejorar la calidad asistencial. Ponència,  Jornada de Actualización en Enfermería Quirúrgica: infección relacionada con la asistencia sanitaria, Barcelona, ESPANYA.

Martinez, C.; Fu, M.; Riccobene, A.; Fernandez, P.; Cabrera, S.; Martínez, JM.; Gavilan, E.; Puig, M.; Montes J.; Estrada, JM.; Moreno, C.; Falcó, A.; Galimany, J.; Brando, C.; Suñer, R.; Capsada, A.; Fernandez, E. (2016).  Consumo de tabaco e intervenciones para dejar de fumar en los usuarios de los hospitales catalanes. Poster,  VI Jornada Societat catalana Atenció i Tractament del consum del tabac., Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, MP; del Pino-Gutierrez, A; Curto García, J; Rourera Roca, A; Castillo Ibañez, S. (2016).  Flipped Classroom: Results experience in Nursing Degree. University of Barcelona. Poster,  XIII Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La Educación Superior (Fecies) 2016. no, Granada, ESPANYA.

Sabater, MP; Curto, J; Maestre, E; del Pino-Gutierrez, A; Terré, C; Morin, V; Busquets, M. (2016).  Designing a tool to assess the competence cross of teamwork. Last Phase. Poster,  XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES), Granada, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (2015).  Parlem de sexualitat?. Ponència,  Jornada Conmemorativa del Día Mundial de la Espina Bífida 2015, Barcelona, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez, Esther Sánchez Raja (2015).  Proyecto educativo 'Tengo Derechos como tú. Taller de prevención de abusos sexuales y pevención de violencia de género a mujeres con discapacidad. Ponència,  I Jornadas Técnicas sobre violencia contra personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo.. Por editar, Madrid, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (2015).  Código de Buenas Prácticas Profesionales en Sexualidad y Diversidad Funcional. Ponència,  Sessió de l´Acadèmcia de les Ciències Mèdiques. Código de Buenas Prácticas, Barcelona, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (2015).  Sexualidad en las mujeres víctimas de violencia. Ponència,  Jornada en el Centro de Recursos per a dones, Barcelona, ESPANYA.

Maria Honrubia (2015).  la erotización a partir de los sentidos. Ponència,  VIII Jornadas de Sexualidad, Barcelona, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (2015).  Seminario sobre Diversidades Humanas, diversidades sexuales. Ponència,  Seminario de Expertos del CERMI, Madrid, ESPANYA.

Maria Honrubia Pérez (2015).  Sexualitat les Dones en rics de exclusió social. Ponència,  Jornada de Salut de les Dones, Tarragona, ESPANYA.

Lleixà-Fortuño Mar; Grupo Cuidadoras crónicos: Ferré-Grau Carme; Albacar-Riobóo Núria; Rodero-Sánchez Virtudes; Boqué-Cavallé Montserrat; García-Martínez Montserrat; Vives-Relats Carmen; Salvadó-Usach Teresa; Martí-Cavallé Montserrat; Espuny-Vidal Cinta; Marqués-Molías Luís; Lluch-Canut Teresa; Roldán-Merino Juan Francisco; Martínez-Riera José Ramón; Saavedra-Llobregat Mª Dolores; Carrión-Robles Trinidad; Rut Martí Arques (2015).  Usabilitat del primer any de funcionament del web: www.cuidadorascronicos.com. Poster,  V Jornada del Pla de Salut de Catalunya, Sitges, ESPANYA.

Sánchez-Ortega, M.A.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J (2015).  Em cuido i em trobo bé i com que em trobo bé em cuido!!!. Poster,  V Jornada del Pla de Salut de Catalunya, Sitges, ESPANYA.

Mora-López, G.; Martí-Arqués, R.; Ferré-Grau, C.; Albacar-Riobóo, N.; Lleixá-Fortuño, M.; García-Martínez, M.; Lluch-Canut, T.; Roldán-Merino, J. (2015).  Competencia digital, motivaciones e intereses de las cuidadoras en cuanto al uso de las TIC's. Presentació comunicació,  19 th International Nursing Research Conference, Cuenca, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2015).  Salud mental positiva y autocuidado. Ponència,  II Jornada de Innovación y Evidencia en Cuidados y XI Jornada de Actividad Científica Enfermera., Valencia, ESPANYA.

Correira-Sampaio, F.M.; Da Cruz Sequeira, C.A.; Lluch-Canut, M.T. (2015).  Contributes for the development of a psychotherapeutic intervention model in nursing: a focus group study. Presentació comunicació,  HORATIO- European Psychiatric Nurses Congress, Lisboa, PORTUGAL.

Moreno-Poyato, A.R.; Montesó-Curto, P.; Delgado-Hito, P.; Lluch-Canut, M.T.; Suárez-Pérez, R.; Roldán-Merino, J.F. (2015).  The therapeutic relationship in nursing care in psychiatric units: evaluation of the therapeutic Alliance construct. Poster,  VI Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental , Ponta Delgada (Islas Azores), PORTUGAL.

Soares, N.; Ferré-Grau, C.; Lluch-Canut, M.T, (2015).  Trabalhar as emoçöes mediante b-learning: uma experiencia diferente. Poster,  VI Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental , Ponta Delgada (Islas Azores), PORTUGAL.

Lluch-Canut, M.T. (2015).  Si eres investigador y/o quieres investigar, te esperamos: REICESMA-Red Española de Investigación en Cuidados de Enfermería de Salud Mental y Adicciones. Ponència,  : XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 2ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental., Burgos, 27-29 de mayo de 2015, ESPANYA.

Ruiz Falques, C.; Lluch Canut, M.T. (2015).  Mindfulness y enfermería en el ámbito de las drogodependencias: revisión bibliográfica. Poster,  XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 2ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental., Burgos, 27-29 mayo 2015, ESPANYA.

Basco Prado, L.; Rodríguez Ávila, N.; Puig Llobet, M,; Lluch Canut, M.T.; Fariñas Rodríguez, S.; Giménez Lajara, M.A. (2015).  Escala de Autoperpeción del Pensamiento Crítico en Alumnos de Enfermería. Presentació comunicació,  2015 CINAIC Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, Madrid, 14 al 16 octubre. . Basco Prado, L.; Rodríguez Avila, N.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T.; Fariñas Rodríguez, S.; Giménez Lajara, M.A. Escala de Autopercepción del Pensamiento Crítico en Alumnos de Enfermería Critical Thinking Self-perception scale in Nursing Students. En Fidalgo Blanco, A., Sein-Echaluce Lacleta, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2015). La Sociedad del aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2015 (14-16 de Octubre de 2015, Madrid, España) (pp.542-546). Madrid. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, ESPANYA.

Goberna-Tricas, J.; Biurrun-Garrido, A.; Falco-Pegueroles, A.M.; Garriga-Comas, N.; Escuriet-Peiró, R. (2015).  Decision-making process in birth care: What do women say about it?. Poster,  Normal Labour & Birth: 10th Research Conference, Grange-over-Sands, REGNE UNIT.

Dolors Rodríguez-Martín; Elena Maestre-Gonzalez; María Honrubia-Perez; Isabel Sánchez-Zaplana; Assumpta Rigol-Cuadra; Trinidad Donoso-Vazquez (2015).  Aspectos Facilitadores e Inhibidores que tiene el profesorado universitario para trabajar la Perspectiva de Género. Presentació comunicació,  XII Foro Internacional sobre evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación superior (FECIES), Sevilla, ESPANYA.

Elena Maestre-Gonzalez; Dolors Rodríguez-Martín; Victoria Morín Fraile; Assumpta Rigol-Cuadra; María Honrubia-Perez; Trinidad Donoso-Vazquez (2015).  Implementación de la Perspectiva de Género en la práctica docente: Experiéncias del profesorado. Presentació comunicació,  XII Foro Internacional sobre evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación superior (FECIES), Sevilla, ESPANYA.

Elena Maestre; Amparo del Pino; M. Pilar Sabater; Jorge Curto; Carmen Terré; Montserrats Busquets; Sara Castillo; Victoria Morín; Angela Rourera; David González (2015).  Competencia trabajo en equipo: Ensayo experimental. Presentació comunicació,  XII Foro Internacional sobre evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES), Sevilla, ESPANYA.

Castro, P.; Romero, J.M.; Falcó, A.; Paramio, A.; Saz, A.; Frandsen, A.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Moreno, J.  (2015).  E-Health and Nursing Knowlwdge for Patient Care. Poster,  10th International Biennial Conference of ACENDIO, Bern , SUÏSSA.

Carreira, L.; García, M.; Puig, M. (2015).  Universidad de la Ecperiencia promoviendo calidad de vida: un analisis de las personas mayores en la Universidad de Barcelona. Poster,  II Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento, Almería , ESPANYA.

Carreira, L.; García, M.; Puig, M. (2015).  Percepción de los alumnos mayores acerca de las actividades ofrecidas por la Universidad de la Experiencia en la Universidad de Barcelona. Poster,  XIV Encuentro Nacional de Programas Universitarios de Mayores, nuevos perfiles de alumnos en las aulas de Mayores. Refrelaxiones en torno a sus percepciones y ecpectativas sobre los programas universitarios para mayores en España, Granada, ESPANYA.

Correia, F.M.; Sequeira, C.; LLuch, M.T.; Roldán, J.F.; Puig, M. (2015).  Desarrollo de un Modelo de Intervención Psicoterapéutica en Enfermería: un estudio de Focus Group. Poster,  XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 2ª congreso Internacional de Enfermería de Salud Mental, Burgos, ESPANYA.

Mantas, S.; Puig, M.; LLuch, M.T.; Juvinyà, D.; Roldán, J.F. (2015).  Características sociodemográficas y laborales y análisis de la fiabilidad de instrumentos de evaluación de la Salud Mental desde una perspectiva positiva en profesionales del Sistema de Emergencias Médicas de Girona. Poster,  XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 2ª congreso Internacional de Enfermería de Salud Mental , Burgos, ESPANYA.

Garrido Aguilar, E.M.; Martínez-Olmo, F.; Martínez Martín, M.; Del Pino Gutiérrez, A. (2015).  Diseño y validación de contenido de un instrumento de evaluación de la cultura docente del profesorado universitario de Enfermería. Presentació comunicació,  XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES), Sevilla, ESPANYA.

Sabater, M.P.; Olivé, M.C.; Curto, J.J.; Rourera, A.; Ibañez, S.; Costa, S.; González, D. (2015).  Clase invertida (Flipped classroom): evaluar la complejidad como reto en el EEES. Presentació comunicació,  XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). http://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/LIBRO2015.pdf, Sevilla, ESPANYA.

Miguel, C.; Piñar,S.;Rigol, A.;Romeu, M.;Dominguez, C. (2015).  Evaluación de una innovación decente en la asignatura de enfermeria de Salud Mental: estudio de casos estrategia de aprendizaje. Presentació comunicació,  XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental i 2ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, Burgos, ESPANYA.

Antolin, A.; Dominguez, C.;Rigol,A.;Hummer,A.M.;Silva, A. (2015).  Inteligencia emocional: una herramienta para enfermería. Poster,  XXXII Congreso Nacional de Enfermería de SAlud Mental, 2ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental. 27 al 29 de maig 2015, Burgos, ESPANYA.

Paloma-Castro, O.; Romero-Sánchez, J.M.; Falcó-Pegueroles, A.; Paramio-Cuevas, A.; Saz-Roy, A.; Fradsen, M.; Puig-Llobet, T.; Lluch-Canut, T.; Moreno-Corral, L. (2015).  Evaluation of the Effectiveness of a Mobile Application in the Development of Care Plans by Students. Poster,  10th International Biennial Conference of ACENDIO (Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes), Bern, SUÏSSA.

Fusté, A.; Ruiz, J.; García, E.; Saldaña, C.; Bados, A.; Balaguer, G.; Arcos, M.; Lluch, T. (2015).  Utilidad del aprendizaje experiencial y perfil de personalidad en la formación de habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario. Poster,  XXX Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC), Barcelona, ESPANYA.

Carreira, L.; Llobet, M.P.; Garcia, M. (2015).  Percepción de calidad de vida y bienestar en las personas mayores del programa universitario para mayores de la UB. Poster,  VIII Trobada de Professors de Ciències de la Salut. Educación Médica, Barcelona , ESPANYA.

Sabater, Mª P.; Puig, M.; Alcalá, I*; López Domènech, E.*; Gonzalez, D** Grup Innovació Docent Consolidat GIOTEI-UB: Professores membres, *Infermers Col¿laboradors, **Becari  (2015).  SUINBELL: suport infermer a Bellvitge. Poster,  VIII Trobada de Professors de Ciències de la Salut. Educación Médica, Barcelona , ESPANYA.

Fusté, A.; García-Grau, E.; Ruiz, J.; Saldaña, C.; Bados, A.; Balaguer, G.; Arcos, M.; Lluch, T. (2015).  Aprendizaje experiencial de técnicas y habilidades terapéuticas en la formación del Psicólogo General Sanitario. Ponència,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària organitzada per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Donoso, T., Arias, L.; Carrasco, C.; Rodríguez, D.; González, A.;Honrubia, M.; Jayme, M.; Sánchez , I.; Rigol, A.,Velasco, A. ; Llevadot, L.;López, E.; Olivé, C.; Maestre, E.; San Martín, C., Morín, V.;Mentado, T.; Soria, V. (2015).  Estudi de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària. Presentació comunicació,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Sabater, M.P; Costa, S; Olivé, M.C; Curto, J; Rourera, A; Castillo, S; López Domenech, E; Alcalá, I; González, D. (2015).  Flipped Classroom i satisfacció de l'alumnat. Una alternativa a les classes magistrals. Poster,  8ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona. Educació Mèdica, Barcelona, Febrer 2015, ESPANYA.

Sabater, M.P; Morin, V; del Pino, A; Maestre, El; Terré, C; Busquets, M; Curto, J; Castillo, S; Alcalá, I; López Domenech, E; González, D. (2015).  Competencia Trabajo en Equipo (CTE): Modelo GIOTEI. Una representacion gráfica. Poster,  8ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut.. Educació Mèdica, Barcelona., ESPANYA.

Sabater, M.P; Puig, M: Alcalá, I; López Domenech, E; González, D. (2015). 

SUINBELL: Suport Infermer a Bellvitge

(Experiència d'aprenentatge servei a la universitat, ApS-U)

. Poster,  8ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona. Educació Mèdica, Barcelona, Febrer 2015, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2015).  A importância da relação enfermeiro/utente para o desenvolvimento de um modelo de intervenção psicoterapêutica em enfermagem. Taula rodona,  Seminario Intervenções Psicoterapêuticas em Enfermagem, Porto, PORTUGAL.

Romero-García, M., de la Cueva-Ariza, L., Delgado-Hito, P., Trujols-Albet, J., Lluch-Canut; M.T, Acosta-Mejuto, B., Jover-Sancho, C., Ricart-Basagaña, M.T. Solá-Ribó, M., Solà-Solé, N. (2015).  Content validity study of a questionnaire of satisfaction with nursing care. Sense especificar,  6th EfCCNa CONGRESS 2015. Expanding Horizons of Critical Care Nursing in Europe, Valencia, ESPANYA.

Guerrero, L.M; Sabater, M.P.; Rodríguez, L; Antolin, A; Redondo, V.  (2014).  Proyecto de investigación. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la infancia: Desarrollo de un programa de intervención enfermera para los padres.. Poster,  III Congrés Català d'Infermeria de Salut Mental Clausura de la Promoció d'Infermeres Residents de Salut Mental 2012-2014."La Infermeria de Salut Mental en el marc de la Unió Europea". http://www.iiiccism.ascisam.cat/, Girona, maig 2014, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2014).  Estratégias individuais de Promoçâo da Saúde Mental Positiva. Ponència,  V Congresso Internacional de la Sociedade Portuguesa de Enfermagen de Saúde Mental (ASPEM) y Seminario Internacional de Investigaçâo em Saúde Mental, Braga, PORTUGAL.

Moreno-Poyato, A.; Delgado-Hito, P.; Montesó-Curto, P; Lluch-Canut, M.T. (2014).  La investigación-acción participativa como método para mejorar los cuidados en las unidades de agudos de psiquiatría. Presentació comunicació,  V Congresso Internacional de la Sociedade Portuguesa de Enfermagen de Saúde Mental (ASPEM) y Seminario Internacional de Investigaçâo em Saúde Mental, Braga, PORTUGAL.

Alonso, S.; Moreno, M.C.; Delgado, P.; Lluch, M.T.; Saz, M.A.; De la Rua, R. (2014).  Las intervenciones enfermeras NIC relacionadas con el aumento del nivel de ruido en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Presentació comunicació,  X Congreso Panamericano e ibérico de Medicina Critica y Terapia Intensiva, Madrid, ESPANYA.

Lleixá, M.; Albacar, N.; Ferré, C.; Lluch, MT.; Roldán J.; García M. (2014).  Plataforma de apoyo 2.0 'cuidadorascronicos.com' para cuidadoras no profesionales de personas con problemas de salud física y mental. Presentació comunicació,  XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental., Toledo, ESPANYA.

Broncano, M.; Juvinya, D.; González, M.; Lluch, MT.; Marquez, L.; Casadevall, M. (2014).  La conceptualización de la salud mental en el siglo XXI. Poster,  XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Toledo, ESPANYA.

Soares, N.; Ferré, C.; Lluch, MT. (2014).  Los facilitadores e inhibidores personales y sociales del Modelo de Transición de Meléis como elementos de Salud Mental Positiva (SMP) que inciden en el proceso de transición-migración. Poster,  XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Toledo, ESPANYA.

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Lluch, MT (2014).  Intervenciones NIC del dominio conductual: Un estudio de focus group de intervenciones psicoterapéuticas de enfermería. Poster,  X Simposium Internacional de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomías y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE).. http://www.aentde.com/pages/noticias/tablon/*/noticias/2014/04/07/disponible-el-libro-de-ponencias-y-comunicaciones-del-x-simposium-aentde (pp.718-721), Sevilla, ESPANYA.

Estrada Masllorens, J.M.; Cabrera Jaime, S.; Galimany Masclans, J.; Sancho Agredano, R.; Constanti Balasch, M.; Lluch Canut, M.T; Amador Campos, J.A.; Force Sanmartín, E. (2014).  Formación postgraduada en enfermería: motivación, satisfacción e impacto profesional. Presentació comunicació,  XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Vitoria, ESPANYA.

Ferré Grau, C.; Lleixá Fortuño, M.; Albacar Riobóo, N.; García Martínez, M.; Boqué Caballé, M.; Roldán Merino, J.F.; Lluch Canut, M.T.; Carrión Robles, T.; Espuny Vidal, C. (2014).  Cuidadorascronicos 2.0: análisis de su utilización y contenido. Presentació comunicació,  XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Vitoria, ESPANYA.

Moreno-Poyato, A.R.; Montesó-Curtó, M.P.; Delgado-Hito, M.P.; Lluch-Canut, M.T.; Leyva-Moral, J.M.; Suárez-Pérez, R.; Aceña-Domínguez, R. (2014).  El establecimiento de la relación terapéutica en psiquiatría desde el punto de vista de los estudiantes de enfermería. Presentació comunicació,  XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Vitoria, ESPANYA.

Maria Honrubia Perez (2014).  La expresión de la sexualidad en las personas con discapacidad. Ponència,  VII Jornadas de Sexualidad del Institut Gomà junto con la Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia M.; Ferrero, M.; Morero, A.; Aldavert, S.; Varela, B. (2014).  Programa educativo sobre salud sexual y reproductiva a mujeres en casas de acogida. Presentació comunicació,  XII Congreso Español de Sexología y VI Encuentro Iberoamericano de profesionales de la sexología, Córdoba, ESPANYA.

Honrubia Perez Maria; Sánchez Raja, Esther (2014).  Investigación en sexualidad para el fomento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Universidades Inclusivas, Universidades de Futuro CIUD, Madrid, ESPANYA.

Olivé Ferrer, Carmina; Sabater Mateu, Pilar; Honrubia Perez, Maria; López Domenech, Elena; Alcalá Jimenez, Isidro. (2014).  Experiències per l' adquisició de competències transversals en el grau d'infermeria. Presentació comunicació,  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, Tarragona, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2014).  Efectividad de la atención domiciliaria de enfermería en personas con trastorno mental severo. Ponència,  IV Jornadas de Enfermería de Salud Mental de la Región de Murcia, Murcia, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2014).  Investigación en lenguaje enfermero. Ponència,  II Congreso Nacional de Enfermería UCAM 'Visión integral en cuidados especiales', Murcia, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2014).  Salud Mental Positiva. Ponència,  V Jornadas de Enfermería de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 'Afianzando identidad y abriendo caminos', Leganes (Madrid), ESPANYA.

Sampaio, F.; Sequeira, C.; Lluch-Canut, M.T.  (2014).  Intervenciones NIC del Dominio Conductual: un estudio de focus group de intervencions psicoterapéuticas de enfermería. Presentació comunicació,  X Simposium AENTDE. 'Lenguaje enfermero: identidad, utilidad y calidad'. En Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería. AENTDE. (Editores), X Simposium AENTDE. 'Lenguaje enfermero: identidad, utilidad y calidad' (pp. 718-721). Sevilla: AENTDE. I.S.B.N.: 978‐84‐616‐8248‐5 , ESPANYA.

Ferré-Grau, C.; Sequeira, C.; Roldan-Merino, J.F.; Lluch-Canut, M.T.; Lleixá-Fortuño, M.; Montesó-Curto, P.; Puig-Llobet, M.; Falcó-Pegueroles, A. (2014).  Projeto internacional para promover a investigaçâo em emfermagem de saúde mental. Presentació comunicació,  Sequeira, C.; Carvalho, J. C. & Sá, L. (Eds.),IV Congresso Internacional ASPESM: Padrões de Qualidade em Saúde Mental(pp.2017-226). Porto: ASPESM.ISBN:978-989-96144-5-1. . E-book disponible enhttp://issuu.com/spesm/docs/ebook_iv_congresso_aspesm , PORTUGAL.

Garrido Aguilar Eva María; María Dolors Burjales; Assumpta Rigol; David Ballester; Maria Honrubia; Dolors Rodriguez (2014).  Análisis psicométrico preliminar de la escala formación de los estudiantes en la violencia de pareja. Presentació comunicació,  XI Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES), Bilbao, ESPANYA.

Puig, M. (2014).  Salud mental positiva. Conferència invitada,  Fundació Oncolliga Girona. 25 de setembre 2014., ESPANYA.

Puig, M. (2014).  Intervenciones de enfermagem: validación transcultural de intervenciones enfermeras en personas mayores dependientes atendidas a domicilio. Conferència invitada,  V Congreso Internacional ASPESM. Junio 2014., PORTUGAL.

Montesó-Curto, P.; Jiménez-Herrera, M.; Falcó-Pegueroles, A.; Puig-Llobet, M.; Lahosa-Miralles, F.; De Cid-Ibeas, M.J. (2014).  Actitudes y valores en los adolescentes de dos localidades de Tarragona. Estudio exploratorio. Presentació comunicació,  XI Reunión Internacional Investigación Cualitativa en Salud. Jóvenes y Salud ¿Combatir o compartir los riesgos?, Granada, ESPANYA.

Rodriguez, D.; Rigol, A.; Sanchez,I.; Hornubia, M.; Burjales, M.D.; Maestre, H.; Galvany, P.; Ballester, D; Garrido, E. (2014).  Percepción de los estudiantes de enfermería sobre Violencia de Pareja (VP): agredidas y agresores. Presentació comunicació,  XVIII Encuentro Internacional de Investigación en cuidados . 18 th International Nursing Research Conference, Vitora-Gasteiz, ESPANYA.

Rigol, A. (2014).  ¿Síntomas, trastornos, (dis)funciones o diversidades?. Ponència,  VIII AFIN De adopciones, acogimientos o diversidades, Zarqgoza, ESPANYA.

Rodríguez-Martin, D.; Díaz, A.; Vinardell, M.; Falcó-Pegueroles, A.; Maestre, E.; Gómez, E.; Acasuso, B. (2014).  Comunidad sorda y comunicación con los profesionales de salud. Presentació comunicació,  18th International Nursing Research Conference - XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Vitoria-Gasteiz, ESPANYA.

Falcó-Pegueroles, A. (2014).  Investigaçao em Saúde Mental - Instrumentos de Avaliaçao. Escala de conflictividad ética en profesionales enfermeros. Taula rodona,  V Congreso Internacional ASPESM - Seminário Internacional de Investigaçao em Saúde Mental, Braga, PORTUGAL.

Montesó-Curto, P.; Jiménez-Herrera, M.; Falcó-Pegueroles, A.; Puig-Llobet, M.; Lahosa-Miralles, F.; De Cid-Ibeas, M.J. (2014).  Actitudes y valores en los adolescentes de dos localidades de Tarragona. Estudio exploratorio. Presentació comunicació,  XI Reunión Internacional Investigación Cualitativa en Salud. Jóvenes y Salud ¿Combatir o compartir los riesgos?, Granada, ESPANYA.

Fusté, A.; García-Grau, E.; Ruiz, J.; Saldaña, C.; Bados, A.; Balaguer, G.; Arcos, M.; Lluch, T. (2014).  La formación de las habilidades terapéuticas en el Psicólogo General Sanitario: una propuesta basada en el aprendizaje experiencial. Poster,  X Jornadas Anuales de la SEPCyS (Sociedad Española para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Siglo XXI) bajo el lema 'Psicología clínica y Psicología Sanitaria: Retos profesionales y científicos. http://hdl.handle.net/2445/59303, Almería, ESPANYA.

Rigol, A.; Burjales, M.D.; Preciado, M.; Rodriguez, D.; Galvany, P.; Fuentes, C.  (2014).  Conocimientos y actitudes de los estudiantes de enfermería en relación a la violencia de pareja. Aprendiendo del presente para mejorar el futuro. Poster,  XXXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Toledo, ESPANYA.

Burjales, M.D.; Rigol, A.; Ballester, D.; Martorel, M.A.; Garrido, E; Jimenez, M. (2014).  Estudio piloto sobre la percepción de la violencia de pareja en estudiantes de enfermería. Poster,  XXXI congreso Nacional de enfermería de Salud Mental, Toledo, ESPANYA.

Rigol, A.; Burjales, M.D.; Preciado, M.; Rodriguez, D.; Galvany, P.; Fuentes, C.  (2014).  Conocimientos y actitudes de los estudiantes de enfermería. Aprendiendo del presente para mejorar el futuro. Poster,  XXXI congreso Nacional de enfermería de Salud Mental. Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental, Toledo, ESPANYA.

Honrubia, M.; Sanchez, E.; Cortés, E.; Maroto, M.; Gacía, A.; Deogracias, A. (2014).  Derechos sexuales y rrproductivos de las personas con diversidad funcional. Presentació comunicació,   Congreso nacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, Granada, ESPANYA.

Rodriguez, D.; Burjalés, M.D.; Rigol, A.; Honrubia, M.; Galbany, P.; Fuentes, C.; Ballester, D.; Sánchez, I.; Garrido, E.  (2014).  Percepción de los estudiantes del Grado de Enfermería sobre las mujeres objeto de violencia de pareja. Poster,  XX Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar Violencia de género: Escenarios y desafíos Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) 7, 8 y 9 de Mayo del 2014. Universidad Autónoma de Madrid. , Madrid, ESPANYA.

Paloma-Castro, O.; Romero-Sánchez, J.M.; Paramio-Cuevas, J.C.; Falcó-Pegueroles, A.; Saz-Roy, M.A.; Puig-LLobet, M. (2014).  Evaluación de la efectividad de la aplicación informática NANDA-NOC-NIC en la enseñanza-aprendizaje de la elaboración de planes de cuidados en estudiantes: protocolo de investigación. Poster,  X Simposium Internacional de la Asociación Española de Nomemclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería, Sevilla , ESPANYA.

García-Grau, E.; Lluch-Canut, M.T.; Arcos-Pros, M.M.; Bados-López, A.; Balaguer-Fort, G.; Fusté-Escolano, A.; Ruíz-Rodriguez, J.; Saldaña-García, C. (2013).  Aprendizaje basado en las propias experiencias: evaluación de resultados. Presentació comunicació,  II Jornada de Investigación en Docencia Universitaria, Barcelona, ESPANYA.

Amparo del Pino Gutiérrez, Raul Sancho Agredano, Maria Paz Fernández Ortega, Yolanda Lejardi Estévez y Maria Blanca Muntane. (2013).  Iniciación a la metodología científica Nuestra experiencia en despertar el interés a la investigación enfermera. Presentació comunicació,  X FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES). ISBN: 978-84-695-3701-5 , Granada, ESPANYA.

Mª Carmen Olivé Ferrer; Pilar Sabater Mateu; Maria Honrubia Pérez; Isidro Alcalá (2013).  Visiones Globales y Adaptación a nuevas situaciones:Fomento de la competencia capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Presentació comunicació,  XII Conferencia Iberoamericana de educación en Enfermería. Libro de abstracts del Congreso, Montevideo, URUGUAI.

Honrubia, M. (2013).  Que s' ha fet en el Pla d'igualtat de gènere?. Presidència de sessió,  VIIa Trobada de professorat de Ciències de la Salut. Dipositori obert de la UB, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia, M. (2013).  Taller: La innovació docent en Ciències de la Salut. Presidència de sessió,  VII Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Revista Medica, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia Pérez, M. (2013).  Actualización en sexualidad y discapacidad. Ponència,  3er. Congreso Mundial de Sexología Médica. Revolución y Cambios en el Conocimiento Sexual. Librode Actas del Congreso, Málaga, ESPANYA.

Puig, M.; Falcó, A.M.; Moreno, C.; Solà, M.; Garrido, E.M.; Roca, M.; Ubeda, I.; Torres, P. (2013).  Las terapias complementarias en el cuidado de la salud de los estudiantes universitarios. Poster,  XVII Congreso Internacional de Investigación en Cuidados, Lleida, ESPANYA.

Berenguer-Poblet, M.; Lleixà-Fortuño, M.; Salvado-Usach, M.T.; Albacar-Rioboó, N.; Ferré-Grau, C.; Montesó-Curto, P.; Martí-Cavalle, M.; Colomé-Capera, M.; Lluch-Canut, M.T. (2013).  Adaptación y validación de un cuestionario: “La actitud enfermera y la familia”. Fase inicial. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Rigol, M.A. (2013).  Taxonomia infermera: l'eina de treball. Ponència,  X C. Psiquaitria: El lideratge, Barcelona, ESPANYA.

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T.; Martínez-Estalella, G.; Guasch-Pomés, N.; Rodríguez-Martín, D. (2013).  La exposición al conflicto ético en el cuidado del paciente crítico: variables asociadas. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th Internacional Nursing Research Conference, Lleida, ESPANYA.

Rodríguez-Martín, D.; Rigol-Cuadra, A.; Honrubia, M.; Sánchez-Zaplana, I.; Garrido, E. (2013).  Intimate Partner Violence: perception and understanding in Nursing Students. A comparative study Universitat Barcelona/ University of Southern Queensland. Presentació comunicació,  Congreso Internacional 'Genero e Saude: determinaçoes e Aproximaçoes . Libro Abstracts Congreso , COIMBRA, PORTUGAL.

Sanromà-Ortiz, M.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F. (2013).  Aplicación de la escala Health-Promoting-Lifestyle Profile basada en el Modelo de Pender en investigación: una revisión bibliográfica. Poster,  Concha Colomer Symposium: Building Bridges – Creating Synergies for Health. Organizado por The European Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) in collaboration with the University of Girona, Gerona, ESPANYA.

Sánchez-Ortega, M.A.; Puig-llobet, M.; Lluch-Canut, M.T.; Miguel-Ruiz, M.D.; Roldán-Merino, J.F.  (2013).  Relación entre autocuidado y salud mental positiva en personas con problemas crónicos de salud. Poster,  Concha Colomer Symposium: Building Bridges – Creating Synergies for Health. Organizado por The European Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) in collaboration with the University of Girona, Gerona, ESPANYA.

Albacar-Riobóo, N.; Lleixá-Fortuño, M.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F.; Salvador-Usach, M.T.; Montesó-Curto, M.P.; Sarrió-Colas, L.; Bofill-Accensi, E.; Adell-Argento, B. (2013).  Mejorar el autocuidado y la salud mental positiva de cuidadoras de personas con esquizofrenia. Prueba piloto. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Martí-Cavallé, M.; García-Martínez, M.; Lleixá-Fortuño, M.; Salvadó-Usachs, T.; Espuny-Vidal, C.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.F.; Carrión-Robles, T.; Marqués-Molías, L. (2013).  Perfil TIC de posibles usuarios de una web 2.0 para cuidadores de enfermeros crónicos. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Miguel-Ruiz, M.D.; Lluch-Canut, M.T.; Roldan-Merino, J.F.; Puig-Llobet, M.; Herrero-Muñecas, P.; Feria-Raposo, I.; Del Pino-Camara, J.; Marquez-Romero, I.; QuestERA Working Group: Alba, A.M.; Blazquez, M.C.; Bogas, J.L.; Casas, I.; Castro, M.; Cobo, R.; Farreras, P.; Grumaches, G.; Guardia, J.; Jettha, C.; Julia, E.; Miguel, D.; Miguel, J.; Montserrat, M.; Morcillo, E.; Nuñez, M.; Ochoa, S.; Puig, M.; Quilez, J.; Ramió, A.; Ramon, J.; Royo, D.; Sabadell, M.; Saez, S.; Senz, M.; Teba. S. (2013).  Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) en población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia: propiedades psicométricas. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Hurtado-Pardos, B.; Girbau-García, M.R.; Casas-Garcia, I.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.; Miguel-Ruíz, M.D.; Puig-Llobet, M.; Falcó-Pegueroles, A.M.; Lleixá-Fortuño, M.M.  (2013).  Validación de contenido de ítems generadores de malestar docente en profesorado universitario de Enfermería en Cataluña. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Sánchez-Ortega, M.A.; Puig-Llobet, M.; Lluch-Canut, M.T.; Pera, G.; Miguel-Ruiz, M.D.; Roldán-Merino, J.F.; Oriach-Alonso, M.R.; Ingla-Mas, J.; Marchal-Torralbo, A.M. (2013).  Evaluación de la Capacidad de Autocuidado en pacientes atendidos en una consulta de enfermería. Presentació comunicació,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lerida, ESPANYA.

Sampaio F.; Sequeira C.; Lluch T. (2013).  Enfermeiro psicoterapeuta: da formaçâo ao exercício profissional. Presentació comunicació,  IV Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental- SPESM. Coimbra (Portugal), 10-11 octubre 2013, Coimbra, PORTUGAL.

Zuriguel-Pérez, E.; Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, T.  (2013).  Pensamiento crítico enfermero: estado de la cuestión a través del análisis de la producción científica. Poster,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados 17th International Nursing Research Conference. Lerida, 12-15 noviembre 2013, Lleida, ESPANYA.

Cutillas-Arroyo, B.; Falcó-Pegueroles, A.; Calvo-Barriuso, E.; Niño, O.; Álamo, J.M.; Jian,C.; Javierre-Garcés, C.  (2013).  Envejecimiento y salud: impacto de una sesión de QiGong en la variabilidad cardíaca en personas mayores de 55 años. Poster,  XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Lleida, ESPANYA.

Falcó-Pegueroles, A.; Lluch-Canut, M.T. (2013).  Nuevo análisis de la conflictividad ética en el ámbito clínico. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de Bioética, Barcelona, ESPANYA.

Del Pino, A.; Rigol, A.; Honrubia, M. (2013).  Study of eating behavoiour and psychopatological risck factors in youn college women studyng nursing and social education in Barcelona (spain) congress looking back to look forwards. Ponència,  Observatori d’Estudis Australians. The centre for peace and social justice Southern Cross University at the University de Barcelona Looking back to look forwards, Barcelona, ESPANYA.

Isla, P.; Lopez, C.; Rigol, A.; Borras, J.M.; Gil, F.L.; Julve, M.; Fernandez, E. (2013).  Enferntarse a la Realidad Asistencial. Evaluación de una actividad práctica. Poster,  7ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Facultat de Farmacia, Barcelona, ESPANYA.

Rigol, A. (2013).  La perspectiva científica de la Cura. compromis de futur. Ponència,  Jornada dia Internacional de la Infermeria Facultat de Infermeria-Campus Terres de l'Ebre , Tortosa, ESPANYA.

Olivé Ferrer, M.C.; Sabater, M.P.; Honrubia, M.; Isidro Alcalá (2013).  Visiones globales y adaptacion a nuevas situaciones: fomento de la competencia capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Presentació comunicació,  XII Conferencia Iberoamericana de Educacion en Enfermeria V Encuentro de investigación educativa en Enfermería IV Encuentro Latinoamérica - Europa III Encuentro de Estudiantes , Montevideo. Uruguay, URUGUAI.

Calvo, E.; Niño, O.; Álamo, J.M.; Cutillas, B.; Falcó-Pegueroles, A. (2013).  Changes in heart rate variability after a Qi Gong session in an elderly people group. Presentació comunicació,  18th annual Congress of the European College of Sport Science ECSS Barcelona 2013 Barcelona - Spain, 26 - 29 June 2013, Barcelona, ESPANYA.

Sabater, Mª.P.; Puig, M.; Garrido, E.; Vilchez, Mª.C.; Moreno Jimenez, T.; Coletas, J. (2013).  Burnout y enfermeras asistenciales de salud mental. Factores relacionados y estrategias de gestión del estrés. Poster,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Sevilla, 20-22 marzo 2013, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2013).  Bases y estructuras para el desarrollo de la investigación en taxonomías. Ponència,  IX Jornadas de Trabajo AENTDE. Organizadas por: Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE), Barcelona, ESPANYA.

Lluch-Canut, M.T. (2013).  Sesión de trabajo de la Red de Investigación de Cuidados de Enfermería en Salud Mental y Adicciones. Ponencia en Taller de Trabajo. Ponència,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Organizado por: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM)., Sevilla , ESPANYA.

Lluch-Canut MT. (2013).  Red de Investigación de Cuidados de Enfermería en Salud Mental y Adicciones. Ponència,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Organizado por: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM)., Sevilla , ESPANYA.

Albacar, N.; Lleixà, M.; Lluch, M.T.; Salvadó, C.; Tramunt, M.; Olvera, M. (2013).  Valoració dels requisits d’autocura i salut mental positiva del/a cuidador/a principal de persones amb esquizofrènia. Prova pilot. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Zuriguel, E.; Falcó, A.M.; Lluch, M.T.  (2013).  Revisión del concepto de “pensamiento crítico” en Enfermería. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Falcó AM.; Lluch MT.; Martínez G.; Guasch N.  (2013).  Variables relacionadas con la exposición al conflicto ético en profesionales enfermeros de las UCIs. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Mantas, S.; Juvinyà, D.; Bertran, C.; Lluch, M.T.; Garré, J.  (2013).  Avaluació de la Salut Mental Positiva en professionals de la salut. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Broncano M.; González M.; Lluch MT.; Gelabert S.  (2013).  El insight, su relación con la Salud Mental Positiva y el bienestar personal en personas con trastorno mental. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Villamor, A.; Lluch, M.T.; Delgado, P.  (2013).  Evaluación de la calidad del software en el contexto sanitario: revisión de la bibliografía. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Miguel, D.; Roldán, J.; Lluch, M.T.; Puig, M.; Quilez, J.; Del Pino, I.; Feria, I.; Selva, J.; Moreno, A.; Beltran, J.J.; Herrero, P.; Royo, M.D.; Argemí, M.  (2013).  Consistencia interna y estabilidad temporal de la Escala de Requisitos de Autocuidado-ERA aplicada a población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia. Poster,  Jornada Científica Internacional. Organizada por: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Mantas-Jimenez, S.; Juvinya-Canal, D.; Bertran-Noguer, C.; Lluch-Canut, M.T. (2013).  Evaluación de la Salud Mental Positiva en profesionales de la salud. Presentació comunicació,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Organizado por: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental., Sevilla , ESPANYA.

Broncano-Bolzoni, M.; González-Carrasco, M.; Lluch-Canut, M.T.; Cerdán, M. (2013).  Características de Salud Mental Positiva en personas con trastorno mental. Presentació comunicació,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Organizado por: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental., Sevilla , ESPANYA.

Miguel-Ruíz, M.D.; Lluch-Canut, M.T.; Roldán-Merino, J.; Quliez-Jover, J.; Marquez-Romero, I. (2013).  Perfil de Habilidades de la Vida Diaria en personas con diagnóstico de esquizofrénia ingresadas en un hospital psiquiátrico. Presentació comunicació,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Organizado por : Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental, Sevilla , ESPANYA.

Lluch, M.T. (2013).  Aportacions a l’estudi i el desenvolupament dels llenguatges infermers i propostes de futur. Presentació comunicació,  I Jornada de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovacio (R+D+I) en Llenguatges Infermers: Experiències i propostes de futur, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ESPANYA.

Sánchez, M.A.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Oriach, M.R.; Marchal, A.M.; Ingla, J. (2013).  Avaluació de la salut mental positiva en pacients crònics en l’atenció Primaria. Poster,  II Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.. Organizada por: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, Sitges (Barcelona), ESPANYA.

Olivé Ferrer, M.C.; Sabater, M.P.; Honrubia, M.; Rourera, A. (2013).  Valors democràtics i foment de competències transversals: capacitat d'aprenentatge i responsabilitat; treball en equip. Presentació comunicació,  VIIa Trobada de Professorat de Ciencies de la Salut . Revista de la Fundación Educacion Médica www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2013;16 (Supl 1): S1-S68 ISSN (edición digital) 2014-9840 , Barcelona, ESPANYA.

Sara Jemima; Veronica, N.; Rigol, M.A. (2013).  Percepciones de los enfermeros de salud pública respecto al suicidio y los comportamientos suicidas. Poster,  XXX congreso de la asocación Nacional de Enfermería de Salud Mental, Sevilla, ESPANYA.

Rigol, M.A. (2013).  Ciencia, tecnología y ética: El espacio futuro de los cuidados. Ponència,  XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Sevilla, ESPANYA.

Rigol, M.A. (2013).  Experiencia en llenguatges infermers. Presentació comunicació,  I Jornada de Recerca, desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I) en Llenguatges infermers: Experiències i propostes de futur, Barcelona, ESPANYA.

Puig, M. (2013).  Recerca nursing outcomes classification. Presentació comunicació,  I Jornada de Recerca, Desenvolupament Tecnológic i Innovació en LLenguatges Infermers: Experiències i Propostes de Futur, Barcelona , ESPANYA.

Rodriguez N; Puig M; LLuch MT (2013).  Homicidios familiares en la Vejez. Presentació comunicació,  Federación Española de Sociología, Alcala de Henares , ESPANYA.

Sabater, P.; Puig, M.; Honrubia, M.; Isla, M.P.; López Matheu, C.; Lluch, M.T.; Olivé, M.C.; Pardo, A.; Rigol, A.; Rozas, M.R.; Sánchez Zaplana, I.; Valls, R.  (2013).  La innovació docent en Ciències de la Salut: Treballs d'innovació Grup GIOTEI. Poster,  VII Trobada de Professors de Ciències de la Salut. Educación Médica, Barcelona , ESPANYA.

Puig, M.; Moreno, M.C.; Falcó-Pegueroles, A.; Garrido, E.; Solà, M.; Roca, M.; Torres, P.; Ubeda, I. (2013).  Integració docència i investigació: automedicació i ús de teràpies complementàries en estudiants universitaris. Presentació comunicació,  Setena Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, Barcelona, ESPANYA.

Isla, P.; López, C.; Rigol, A.; Borras, J.M.; Guanter, L.; Gil, F.L.; Julve, M.; Fernández, E.  (2013).  Enfrentarse a la realidad asistencial. Evaluación de una actividad práctica. Poster,  Setena Trobada de Professorat de ciències de la Salut. llibre de congressos, Barcelona, ESPANYA.

Fusté, A.; García-Grau, E.; Ruíz, J.; Lluch, T.; Saldaña, C.; Bados, A.; Balaguer, G.; Arcos, M. (2013).  El aprendizaje de las habilidades terapéuticas basado en las propias experiencias: resultados preliminares. Presentació comunicació,  7ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia Pérez M, Rigol Cuadra A, Sabater Mateu P, Lluch Canut T, Ugalde Apalategui M, Viñas Llebot H, Garrido Aguilar E, del Pino Gutierrez A, Roca Roger M (2012).  Diseño Casos Integrados. Estudios de Grado. Dpt. Infermnería A. Pública, S. Mental i Maternoinfantil.UB. Poster,  XVI Encuentro Internacional de Investigación en cuidados. 16th. International Nursing Research Conference., Cartagena, ESPANYA.

Honrubia Pérez, M. (2012).  Looking Back to Look Forwards. December 2012. Participació comitè científic/organitzador,   Congreso del Centro de Estudios Austalianos December 2012, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia, P.; Rigol, A.; Sabater, P.; Lluch, T.; Ugalde, M.; Viñas, H.; Garrido, E.; del Pino, A.  (2012).  Diseño de casos integrados estudios de grado, Departament infermeria salut publica, salut mental, infanto juvenil. Poster,  XVI Encuentro Internacional de Investigación en cuidados. 16 International Nursing Research Conference. Investen , Cartagena, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol, A.; Sabater, P.; lluch, T.; Ugalde, M.; Viñas, H.; Garrido, E.; del Pino, A.; Roca, M. (2012).  Diseños de casos integrados. Estudio de GRADO. Dp. Inf. S. Pública, S. Mental i Maternoinfantil. UB. Poster,  XVI Encuentro Internacional de Investigación en cudiados. 16th International Nursing Research Conference, Cartagena, ESPANYA.

Honrubia Pérez, M. (2012).  Workshop 'Differents moels of sexual therapy: Sexual rights and intervention in disable homosexuality. Ponència,   en el XI Congress of the European Federation of Sexology , Madrid, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T; Sanchez Zaplana, I.; Pardo Fernandez, A.; Olivé Ferrer, M.C. (2012).  Competencia transversal trabajo en equipo: construcción y validación de una rúbrica para su evaluación. Grado de enfermería de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Llibre ponències, Barcelona, ESPANYA.

Rosa Rozas, Mª Pilar Sabater Mateu, Mª Teresa Lluch, Carmen Lopez, Pilar Isla (2012).  Feedback docente de calidad como estategia favorecedora de la autonomia de aprendizaje ¿Que opinan los profesores y los estudiantes?. Taula rodona,  IX Foro Internacional sobre Evaluacion de la calidad de la investigacion y la educacion superior (FECIES) , Santiago de Compostela, 12-15 juny, ESPANYA.

Rigol, A.; Sánchez, I.; Honrubia, M.; Rodríguez, D. (2012).  Perception and Understanding of Intimate Partner Violence. Comparative study in Nursing Students. Universitat de Barcelona, University of Southern Queensland. Ponència,  International Congress. Centre of Australians Studies 'Looking back to Look Forwards' , Barcelona, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol. A.; Sabater, P.; Lluch, MT.; Ugalde, M.; Viñas, H.; Garrido, E.; Del Pino, A.; Roca, M.  (2012).  Diseño de casos integrados, estudios de Grado. Dpt. Infermeria S. Pública, S. Mental i Maternoinfantil UB. Presentació comunicació,  XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados.Entidad organizadora: INVESTEN Grupo de Investigación en Enfermeria. Instituto de Salud Carlos III., Cartagena (Murcia), ESPANYA.

Sánchez, M.A.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Oriach, M.R.; Marchal, A.M. (2012).  Avaluació de la Salut Mental Positiva en pacients crònics en l’Atenció Primaria. Poster,  XI Congrés de l’AIFICC- Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, Sitges (Barcelona), ESPANYA.

Lluch Canut, MªT.  (2012).  El significado de la investigación en taxonomías. Taula rodona,  IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería organizado por la Asociación Española de Nomeclaturas, Taxonomías y Diagnósticos de Enfermería., ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. (2012).  La investigación en el contexto de las taxonomías enfermeras. Perspectiva de AENTDE. Ponència,  IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, ESPANYA.

Sánchez Ortega, M.A.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T.; Oriach Alonso, M.R.; Marchal Torralbo, A.M. (2012).  Avaluació de la Salut Mental Positiva en pacients crònics en l'Atenció Primària. Poster,  Congres Infermeria Comunitaria AIFICC. SITGES , SITGES, ESPANYA.

Sánchez Ortega, M.A.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T.; Oriach Alonso, M.R.; Marchal Torralbo, A.M.; Ingla Mas, J. (2012).  Avaluació de la Salut Mental Positiva en pacients crònics en l'Atenció Primària a la. Poster,  2a. Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, SITGES, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Garrido, E.; Roca, M.; Lluch, M.T.; Puig, M.; Sabater, P.; Galimany, J. (2012).  Disseny de casos integrats EER assolir les competències del grau d'infermeria com a mètode de treball col·laboratiu d'un equip de treball. Presentació comunicació,  VII Congrés internacional de docència universitària i innovació (CIDUIC). SI , BARCELONA , ESPANYA.

Sabater, P.; Puig, M.; Lluch, M.T.; Sánchez, I.; Pardo, A.; Olive, C. (2012).  Competencia transversal trabajo en equipo: construcción i validación de una rubrica para su evaluación. Grado de enfermería de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  VII Congés internacional de docència universitària i innovació (CIDUIC). SI, BARCELONA , ESPANYA.

Sabater, P.; Honrubia, M.; Isla, P.; Valls, R.; López, C.; Rigol, A.; Rozas, R.; Puig, M. (2012).  Feedback profesor alumno ¿que modalidad prefieren los estudiantes?. Presentació comunicació,  VII Congrés internacional de docència universitària i innovació (CIDUIC). SI , BARCELONA , ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; del Pino Gutiérrez, A. (2012).  Health Perspectives. Learning From the Present to Improve the Future. Study of Eating Behaviour and Psychopathological risk factors in Young College Women studying nursing and social education in Barcelona (Spain). Taula rodona,  International Congress Looking Back to look Forwards. Centre of Australian Studies, Barcelona, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Pérez, M.; Sánchez Zaplana, I.; Rodriguez Martín, D.  (2012).  Health Perspectives. Learning From the Present to Improve the future. Perception and understanding of intimate partner violence. Comparative study in nursing students. University of barcelona, University of Southern Queensland. Taula rodona,  International Congress Looking back to Look Forwards. Centre of Australian Studies de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol, A.; Sabater, P.; Lluch, T.; Ugalde, M.; Viñas, H.; Garrido, E.; del Pino, A.; Roca, M. (2012).  Diseño Casos Integrados. Estudios de Grado. Poster,  XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Cartagena, ESPANYA.

Honrubia Perez, M. (2012).  La sexualidad en las mujeres de edad madura. Ponència,  Jornadas Municipales , Viladecans Barcelona, ESPANYA.

Rigol, A.; Sanchez, I.; Honrubia, M.; Rodriguez, D. (2012).  Perception and understanding of partner violence. Comparative study in nursing students. University of Barcelona, University of Southern Queensland. Ponència,  Looking Back to llok forwards. the Australian Studies Centre and The Centre for Peace and Social Justice, Soutthern Cross University at Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Rigol, A.; Miguel, C.; Barcala, B.; González, S. (2012).  La transversalidad de los cuidados enfermeros. Presentació comunicació,  COMITÉ CIENTÍFICO DEL IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. LENGUAJES Y PERSONAS., OVIEDO, ESPANYA.

Sabater, P.; Honrubia, M.; Isla, P.; Valls, R.; López, C.; Rigo, A.; Rozas, R.; Puig, M. (2012).  Feedback profesor-alumno ¿qué modalidad prefieren los estudiantes?. Presentació comunicació,  VII CONGRÉS INTERNACIONAL DE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA I INNOVACIÓ., VALENCIA, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Lluch, T.; Garrido, E.; Roca, M.; Puig, M.; Sabater, P.; Galimany, J. (2012).  Disseny de Casos Integrats per assolir les comptetències del GRAU d'Infermeria com a mètode de treball col.laboratiu d'un equip doecent. Presentació comunicació,  VII Congres Internacional de Docència Universitària i Innovacio, Barcelona, ESPANYA.

Rigol A. Honrubia M. Lluch T. Garrido E. Roca M. Puig M. Sabater P. Galimany J.  (2012).  Disseny de casos integrats per assolir les competències de grau d'infermeria com a mètode de treball co.laboratiu d'un equip docent. Poster,  VII Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació , Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P.; Puig Llobet, M.; Lluch Canut, M.T; Sanchez Zaplana, I.; Pardo Fernandez, A.; Olivé Ferrer, M.C. (2012).  Competencia transversal trabajo en equipo: construcción y validación de una rúbrica para su evaluación. Grado de enfermería de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Llibre ponències, Barcelona, ESPANYA.

Sabater Mateu, M.P.; Honrubia Pérez, M.; Isla Pera, P.; Valls Molins, R.; López Matheu, C.; Rigol Cuadra, A.; Rozas García, M.R.; Puig Llobet, M. (2012).  Feedback profesor-alumno. ¿qué modalidad prefieren los estudiantes?. Poster,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Honrubia Pérez, M.; Isla Pera, P.; Sabater Mateu, P.; López Matheu, C.; Olivé Ferrer, C.; Rigol Cuadra, A. (2012).  Experiencia de feedback docente como elemento innovador en la evaluación continuada con estudiantes del Grado de Enfermería en la Univesidad de Barcelona. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional Sociedad Científica Española de Enfermería. Libro comunicaciones , Castelló, ESPANYA.

Rigol, A; Honrubia, M, Garrido, E; Galimany, J; del Pino, A (2011).  Experiencia de trabajo colaborativo del profesorado para el diseño de casos integrados. Presentació comunicació,  XI Confêfencia Ibero Americana da Educaçâo em Emfermagem, Coimbra, PORTUGAL.

Honrubia Perez, M. (2011).  Pacific Solutions. Participació comitè científic/organitzador,  Congreso del Observatori de estudis Australians. International Conference 2011, ESPANYA.

Honrubia Pérez, M. (2011).  La nova Llei de Salut Sexual i Reproductiva: que ens aporta i quin desenvolupament té ara mateix. Ponència,  Conferencia mensual. Academia de les Ciències Mediques de Catalunya i Balears. Societat Catalana de Sexología , ESPANYA.

Galimany-Masclans, J.; Falcó-Pegueroles, A. (2011).  Training of nurses for the effective implementation of innovation and communication technology in health care systems. Poster,  ICERI International Conference of education, Research and Innovation, Madrid, ESPANYA.

Sánchez, E.; Honrubia, M.; Isla, P.; Moncho, J. (2011).  La sexualidad del paciente con traumatismo craneoencefálico. Poster,  XVII Jornadas de la Asociación Nacional de médicos forenses XI Jornadas Catalanas e actualización en Medicina Forense iX Simposio sobre aspectos médicoprácticos en la valoración del daño corporal 23-25 noviembre 2011, Barcelona , ESPANYA.

Honrubia Perez, M. (2011).  La llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. Valoració de la seva implantació a Catalunya. L' impacte de la Llei en l'àmbit educatiu. Aportacions en l'educació universitària. Taula rodona,  Jornada del Dia Internacional per la despenalització de l'abortament, Barcelona, ESPANYA.

Puig Llobet, M.; Falcó Pegueroles, A.M.; Moreno Arroya, C.; Garrido Aguilar, E.M.; Solà Pola, M.; Roca Roger, M.; Ubeda Bonet, I.; Torres Egea, P. (2011).  Uso de farmacos entre los estudiantes universitarios. Poster,  XV Congreso Internacional de Investigación en Cuidados. Uso de fármacos entre los estudiantes universitarios, Madrid, ESPANYA.

Isabel Alonso (Dept of English Phililogy) Susan Ballyn (Convenor - Dept of English Philology) August Bover (Dept of Catalan Philology) Jaime de Córdoba (Dept of Drawing: Fine Arts) Jordi Serrallonga (Dept of Prehistory, Ancient History and Archaeology) Mar Cruz (Dept of Hispanic Philology) Kathleen Firth (Dept of English Philology) Maria Honrubia ( Dept of Public Health: Mental, Maternity & Childcare) Emma Martinell (Dept of Hispanic Philology) Victoria Medina (Department of Prehistory, Ancient History and Archaeology) Elisa Morera de la Vall (Dept of English Philology) Bill Phillips (Dept of English Philology) Martin Renes (Dept of English Philology) Maria Assumpta Rigol ( Dept of Public Health: Mental, Maternity & Childcare) Mercedes Padial (Secretary, Dept of English Philology) Olga Borderas (Secretary, Dept of English Philology) David Serrat (Dept Geodinamics & GeoPhysics)  (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congress 2011. Pacifics Solutions, ESPANYA.

Mª Pilar Sabater, Montserrat Puig  (2011).  Simultani a l’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa: com hauria de ser el feedback amb l’estudiant?. Taula rodona,  III Jornada d’Intercanvi d’experiències en docència en comunicació: Estratègies d’ensenyament-aprenentatge i avaluació de les competències comunicatives en l’àmbit de la salut. Escola d’Infermeria Gimbernat, adscrita Universitat Autònoma de Barcelona, 6 juliol 2011 , Sant Cugat del Valles, ESPANYA.

Sabater MP; Puig M; Honrubia M; Lluch MT. (2011).  Valoracion de la evaluacion continuada en la asignatura de Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud. Grado de Enfermería (EEES), 2009-10. Poster,  6ª Trobada de Professorat de Ciencies de la Salut. Barcelona, Febrer 2011., ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. (2011).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  VIII Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermeria: el NOC en el proceso de cuidados, La Coruña, ESPANYA.

Falcó Pegueroles, A.; Lluch Canut, M.T. (2011).  Areas de conflicto ético en las Ucis de hospitales de tercer nivel. Poster,  XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Madrid, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. (2011).  La investigación como herramienta para un desarrollo profesional de calidad. Ponència,  7º Encuentro del Foro Enfermeras de Salud Mental : Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental y Cátedra de Enfermería de Salud Mental Comunitaria Francisco Ventosa, Madrid, 24 de octubre de 2011, ESPANYA.

Falcó Pegueroles, A. y Lluch Canut, M.T. (2011).  Explorar los conflictos éticos en las UCI a través del Cuestionario de Conflictividad Ética para enfermeras/os: análisis métrico inicial. Presentació comunicació,  XXXVII Congreso Nacional de la SEEIUC y XLVI Congreso Nacional de la SEMICYCU, Bilbao, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. (2011).  La mujer con cancer de mama en el siglo XXI. Salud Mental Positiva. Ponència,  XII Reunión de Enfermería en Sinologia y Patologia Mamária, Terrasa, ESPANYA.

Puig, M..; Rafi, N.; Lluch, M.T. (2011).  Los diagnósticos de enfermería “Ansiedad” y “Temor” ¿comparten las mismas características definitorias?. Poster,  XXVIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 1ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, Tarragona, ESPANYA.

Rigol, A.; Lluch, M.T.; Miguel, C (2011).  Estudio descriptivo: Valoración de la producción científica de los proyectos de investigación en la Especialidad de Enfermería de Salud Mental. Promociones 207-2008; 2008-2009; 2009-2010. Poster,  XXVIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 1ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, Tarragona, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. (2011).  Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones. Ponència,  XXVIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental y 1ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental: Una mirada a la enfermería de salud mental en el mundo, Tarragona, ESPANYA.

Rafi, N.; Lluch, M.T.; Puig, M. (2011).  Validation of the defining characteristic of the diagnostic labels 'anxiety' and 'fear'in patients undergoing cardiac surgery in Spain. Poster,  8th. International Biennial Conference of ACENDIO: E-Health. How Can E-Health promote patient safety?, Madeira, PORTUGAL.

Rigol,A. (2011).  Dissenys de casos integrats. Equip docent de les assignatures del departament d'infermeria de salut pública, salut mental i maternoinfantil. Taula rodona,  Jornades de professorat de l’escola. E.I .UB. Barcelona 8,9 febrer 2012 , Barcelona, ESPANYA.

Viñas, H, Bermuz, l; Rigol, A; Alvare, R; Ballesteros, E (2011).  Evaluación de las competencias del alumnado del practicum. Poster,  XI Conferencia Iberoamericana de eduacaçao em emfermagem. IV simposio Investigaçao, Coimbra, PORTUGAL.

Puig, M. (2011).  Presentación tesinas Máster enfermo crítico. Participació comitè científic/organitzador,  Segunda jornadas de conocimientos en enfermo crítico, ESPANYA.

Sabater P; Puig M; Honrubia M; Lluch T (2011).  Valoración de la evaluación continuada en la asignatura ciencias psicosociales aplicadas a la salud en el grado de enfermería. Presentació comunicació,  SISENA TROBADA DE PROFESSORAT DE CIENCIES DE LA SALUT. SI. EDUCACION MEDICA, VOLUM 14(1):42-42., BARCELONA, ESPANYA.

Rigol, A. (2011).  Cuidar en tiempo de crisis. Conferència invitada,  Catedra Fco. Ventosa apra el fomento y la difusión de la investigación en cuidados en salud mental, Alcala de Henares, ESPANYA.

Rigol, A. (2011).  ¿En qué medida el lenguaje contribuye al estigma enfermo mental?. Taula rodona,  Catedra Fco. Ventosa apra el fomento y difusión de la investigación en cuidados en salud emntal comunitaria, Alcala de Henares (Madrid), ESPANYA.

Puig, M.; Falco, A.; Moreno, C.; Garrido, E.; Sola, M.; Roca, M.; Ubeda, I.; Torres, P. (2011).  Uso de fármacos entre estudiantes universitarios. Poster,  XV Encuentro Internacional de investigación en cuidados, Madrid 2011, Madrid, ESPANYA.

Mercedes Ugalde (2011).  Enseñar Salud Mental y Adicciones con Diagnósticos de Enfermería y Cine. Presentació comunicació,  Latin American Biennal Simposia. NANDA International, Sao Paulo, BRASIL.

Mercedes Ugalde. Aurora Quero (2011).  Compartir experiencias AENTDE. Presentació comunicació,  Latin American Biennal Simposia. NANDA International, Sao Paulo, BRASIL.

Sabater, P.: Olive, Mª.C.; Puig, M.; Pardo, A.; Honrubia, M.  (2011).  ¿Se puede hablar de calidad docente si no hay feedback estudiante-profesor?. Poster,  XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCAÇAO EM ENFERMAGEM, coimbra, PORTUGAL.

Sabater, P; Olivé, C; Sánchez, I; Rigol, A; Valls, R. (2011).  Competencia transversal trabajo en equipo; algunas mediciones al descubierto. Poster,  XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería de la ALADAFE, Coimbra, PORTUGAL.

Rigol, A. (2011).  La formación en Salud Mental Comunitaria en España. Conferència invitada,  1º Simposio Internacional de Enfermería en Salud Mental: 1ª Jornadas de la Red Internacional de Enfermería en Salud Mental., Córdoba, ARGENTINA.

Sabater, P.; Puig, M. (2011).  Simultani a l'ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa. Presentació comunicació,  III Jornada d'Intercanvi d'Experiències en Docència de comunicació (IES) , Sant Cugat del Vallés, ESPANYA.

Puig, M. (2011).  Segones Jornades d'actualització de coneixements en cures d'infermeria al malat crític. Participació comitè científic/organitzador,  L´Hospitalet de Llobregat, 7 i 9 de juny de 2011., Hopsitalet de LLobregat, ESPANYA.

Viñas Llebot, H.; Bernuz Cámara, L.; Rigol Cuadra, A.; Alvarez Miró, R.; Ballesteros Pérez, E. (2011).  Evaluación de las competencias del alumnado en el prácticum. Poster,  XI Conferencia Ibero americana de Educación en Enfermería. Referencia. Revista de Enfermeria. ISSN: 0874.0283, Coimbra, PORTUGAL.

Sabater Mateu, P.; Olivé Ferrer, M.C.; Puig LLobet, M.; Pardo Fernández, A.; Honrubia Perez, M. (2011).  ¿Se puede hablar de calidad docente si falta feedback profesora-estudiante?. Poster,  XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería. libro comunicaciones, Coimbra, PORTUGAL.

Rafi N, Lluch, T, Puig M (2011).  Validation of the defining characteristic of the diagnostic labels anxiety and fear in patients undergoing cardiac surgery in Spain. Poster,  8 International bienniel conference of Acencio, 25, 26 març de 2011., Funchal, Madeira, Portugal, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.; Lluch Canut, M.T.; Miguel García, C. (2011).  Estudio descriptivo: Valoración de la producción científica de los proyectos de investigación en la Especialidad de Enferemería de Salud Mental. Promociones 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010. Poster,  XXVIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Tarragona, ESPANYA.

Puig M, Rafi N, Lluch, T. (2011).  Los disgnósticos de enfermería ansiedad y temor ¿comparten las mismas características definitorias?. Poster,  XXVIII Congreso Nacional Enfermería Salud Mental, Tarragona, ESPANYA.

Sabater, P; Puig M, Honrubia, M; Lluch, T. (2011).  Feblesa de tutories: manca de feedback: Valoració de l’avaluació continuada en l’assignatura Ciències Psicosocials Aplicades a la salut en el Grau d’infermeria (EEES), (2009-2010). Poster,  6ª Trobada de Professorat de Ciències de la Salut UB, Barcelona , ESPANYA.

Rigol Cuadra, A.; Honrubia Perez, M.; Garrido Aguilar, E.; Galimany Maslans, J.; del Pino Gutiérrez, A. (2011).  Experiencia de trabajo colaborativo del profesorado para el diseño de casos integrados. Poster,  XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería de la ALADEFE . REVISTA DE ENFERMAGEN ISSN:0874.0283, Coimbra, PORTUGAL.

Garrido, E; Rigol, A; Galimany, J. (2011).  Evolución en las valoraciones del curso de capacitación para el desarrollo y mejora del sistema de enseñanza/aprendizaje. Presentació comunicació,  sisena Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, BARCELONA, ESPANYA.

Sabater, M.P.; Puig, M.; Honrubia, M.; Lluch, M.T (2011).  Valoración de la evaluación continuada en la asignatura de Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud. Debilidades de tutorías: falta de feedback y autorregulación en el estudiante de enfermería. Poster,  VI Trobades Professorat Ciències de la Salut. UB. Barcelona, 2-4 febrero 2011. Educación Médica, septiembre 2011, Vol 14, Suppl. 1, pág. 538. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1575-1813&lng=es&nrm=iso, Barcelona , ESPANYA.

E Garrido, J Galimany, A Rigol. (2011).  Evaluation of training course for nursing teachers of clinical practice subject (Practicum) at University of Barcelona. Poster,  International Technology, Education and Development Conference, Valencia, ESPANYA.

Olivé Ferrer, M.C; Honrubia pérez, M (2011).  Trabajo cooperativo del profesorado y perspectiva de género en el currículum, dos asignaturas pendientes en la Universidad. Poster,  Sisena Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. si, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M. (2012).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Gijón, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M. (2012).  Coloquio: Lenguajes y personas. Taula rodona,  IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Gijón, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.; Fernandez Florez, R. (2012).  Speed Networking. Presidència de sessió,  IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Gijón, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (2012).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  NANDA International 40th Anniversary Conference, Houston, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ugalde Apalategui, M. (2012).  Session Host. Ponència,  NANDA International 40th Anniversary Conference, Houston, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ugalde Apalategui, M. (2012).  Innovations in Teaching Nursing Diagnosis. Ponència,  NANDA International 40th Anniversary Conference, Houston, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Rodriguez, N.; Monlau, T.; Puig, M. (2012).  Life cycle, active and quality of life. Presentació comunicació,  Intergenartional workshop experience, lisboa, PORTUGAL.

Roldan, J.F.; Lluch, MªT.; Puig, M.; Royo, M.D.; Foix, A.; Ramio, A. (2010).  Desarrollo histórico de la teoría de Dorothea Orem en la etapa de valoración de requisitos de autocuidado en pacientes con un trastorno mental severo. Poster,  XI Congreso Nacional y VI Internacional de Historia de Enfermería. Organizado por Escola Universitaria de’Infermeria Sant Joan de Déu (Barcelona), Barcelona (27-29 noviembre 2010), ESPANYA.

Galimnay Masclans, J.; Garrido Aguilar, E.; Girbau García, MR.; Fabrelles Padrés, N.; Lluch Canut, MªT. (2010).  Utilización y percepción de la Historia Clínica Electrónica de las enfermeras de Atención Primaria de Salud. Presentació comunicació,  XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería, Burgos (9-12 noviembre 2010), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2010).  El pensament positiu com a font de motivación personal i professional. Ponència,  XIII Jornades d’Infermeria de CirurgiaConsorci Hospitalari de Vic. Organizado por , Vic (7-8 octubre 2010), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2010).  Retos de futuro. La investigación en enfermería. Ponència,  1ª Jornada Interprovincial de Enfermería. Organizada por Dirección de Enfermería de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y con la colaboración del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya., Barcelona (30 septiembre 2010), ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.; Puig Llobet, M.; Luna Gamez, R.; Gutierrez López, R.; Cano Velasco, A. (2010).  Enseñanza de la Terapia Musical (NIC:4000), a estudiantes de enfermería, como intervención psicosocial para la promoción de la salud. Poster,  Congreso Internacional AENTDE / NANDA. Organizado por Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomías y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) y North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) Internacional., Madrid ( 12-14 mayo 2010), ESPANYA.

Falguera, G.; Guix, D.; Soteras, P.; León, C.; Costa, D.; Lluch, T. (2010).  Utilització de la web sexe joves i l’accés a la consulta virtual sobre salut sexual i reproductiva. Poster,  Jornada de Benchmarking del Grup ICS. Organizada por Institut Català de la Salut, Barcelona (26 abril 2010), ESPANYA.

Falguera Puig G; Abella Jove F; Soteras Guasch P; Seguranyes Guillot G; Lluch Canut M.T; Toran Montserrat P; Villanueva Guevara M; López Grado E; Costa Sampere D. (2010).  Utilización de la web “sexe joves” y acceso a la consulta virtual sobre salud sexual y reproductiva. Poster,  X Congreso de la Sociedad Española de Contracepción y II Reunión Iberoamericana de Contracepción , Zaragoza (24-26 marzo 2010), ESPANYA.

Falcó-Pegueroles A; Lluch-Canut MT (2010).  Estudio de los conflictos éticos en las Unidades de Cuidados Intensivos: construcción y validación de contenido del Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras/os. Presentació comunicació,  Congrés Internacional de Bioética 'La toma de decisiones en el ámbito bioético', Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2009).  Resultados de Investigación en enfermería: promoción de la salud mental. Ponència,  I Jornada de Investigación en Enfermería. Organizada por Escuela de Enfermeria de la Universitat de Girona y la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, Girona (2 diciembre 2009), ESPANYA.

Roldán, JF.; Lluch, M.T.; Menarquez, M.; Sabadell, M.; Royo,M.D.; Jetha, C.L.; Foix,A.; Saez, S.; Morcillo, E. (2009).  Validación de un cuestionario de valoración de enfermería para pacientes diagnosticados de esquizofrenía. Presentació comunicació,   XIII Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Organizado por INVESTEN-ISCIII. Unidad de Desarrollo de la Investigación en Enfermería- Instituto de Salud Carlos III, Alicante (11-13 Noviembre 2009), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2009).  Desarrollo de la prestación de cuidados y de la formación en salud mental en España. Ponència,  XIII Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Organizado por INVESTEN-ISCIII. Unidad de Desarrollo de la Investigación en Enfermería- Instituto de Salud Carlos III, Alicante (11-13 noviembre 2009), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2009).  Salud Mental Positiva como estrategia para afrontar la enfermedad. Ponència,  III Jornadas LAM. Organizadas por la Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis - LAM, Salou (Tarragona), 19-09-2009, ESPANYA.

Roldán Merino, J.F.; Menarquez Alcaina, M.; Lluch Canut, M.T.; Ramió Jofre, A.; Foix Sanjuan, A.; Royo Arán, M.D. (2009).  Estudio de fiabilidad y validez del cuestionario de requisitos de autocuidado para pacientes diagnosticados de trastorno mental severo según el modelo de enfermería de Dorothea Orem. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental.Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental., Valencia, 1-3 abril 2009, ESPANYA.

Puig Llobet, M., Lluch Canut, T., Rodríguez Ávila, N, Farràs Farràs, J (2009).  Calidad de vida, felicidad y satisfacción con la vida en las personas mayores de 75 y más años atendidas por un servicio de Atención Domiciliaria de Enfermería. Poster,  XIII Encuentro. Internacional de. Investigación en Enfermería , Alicante, ESPANYA.

Ugalde, M., Puig, M., Lluch, M.T., Lleixa, M., Albacar, N., Ballester, D., Berenguer, M., Burjales, D., Betolaza, E., Luna, R., Miguel, D., Rigol, A., Royo, D. Y Sabater, P. (2009).  Los recursos multimedia como estratégia de aprendizaje de los cuidados en enfermeria de salud mental. Poster,  Cinquena Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Facultad d’Odontologia. Universitat de Barcelona. L'Hospitalet de Llobregat, 4-6 febrer 2009, Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2009).  Reflexions i suggeriments per a la prevenció i/o l’amortiguació del Síndrome del Burn-Out, des de la perspectiva de una infermera docent. Ponència plantejada en el context de la Taula Rodona: “Problemàtica emocional en l’àmbit docent universitari: burn-out”. Ponència,  Cinquena Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M. (2009).  Investigación y Taxonomías Enfermeras. Ponència,  IV Xornadas de Enfermaría de Ourense, Orense, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.; Puig Llobet, M.;Lluch Canut, M.T.; Lleixa Fortuño, M.; Albacar Riobóo, N.; Ballester, D.; Berenguer Poblet, M.; Burjalés Martí, D.; Betolaza, E.; Luna, R.; Miguel, D.; Rigol Cuadra, A.; Rolda, A.; Royo, J.; Sabater Mateu, P. (2009).  Los recursos multimedia como estrategia de aprendizaje de los cuidados de Enfermería de Salud Mental. Poster,  V Trobada de Professorat de Ciencies de la Salut, Barcelona, ESPANYA.

Albacar, N.; Lleixá, MªM., Berenguer, M.; Ferre, C.; Lluch, MªT.; Puig, M.; Royo, MªD.; Miguel, D.; Burjales, D.; Ballester, D. (2007).  INFERTIC: Grupo InterUniversitario de Innovación Docente en Enfermería de Salud Mental y Comunitaria. Poster,  V Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre, Tortosa (Tarragona), ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Sabater, P. (2007).  Estudio epidemiológico de factores de riesgo de psicopatología en estudiantes de enfermería. Poster,  Octavo Congreso virtual de Psiquiatría. Inrterpsíquis 2007. Estudio epidemiológico de factores de riesgo de psicopatología en estudiantes de enfermería, virtual. Interpsiquis, ESPANYA.

Lluch,T.; Sabter, P.; Rigol, A.; Puig, M.; Ugalde, M.; Honrubia, M.; Lleixa, M.  (2007).  “Presentación multimedia de la creación de un grupo interuniversitario de innovación docente en enfermería de salud mental y comunitaria: INFERTIC, utilizando la plataforma MOODLE”. 30/31 de Maig i 1 de juny 2007. Poster,  IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. XI Jornades de Docencia de Medicina. Facultat de Medicina, BArcelona Espanya, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Estape, T. (2007).  Estudi epidemiologic de prevalencia de patologia en estudiants d’infermeria. . Organitzat per UAB 14,15 decembre 2006. Poster,  I congres de Dona i Salut Mental, Barcelona Espanya, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T. ; García-Grau, E.; Gómez Benito, J (2007).  Fiabilidad y validez del Cuestionario de Salud Mental Positiva (CSM+) en una muestra de población general. Presentació comunicació,  XI Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. LIBRO DE PONENCIAS .XI Encuentro de Investigación en Enfermería. Instituto de Salud Carlos III, Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería. Madrid, 2007 (pp. 126-127). ISBN-13 978-84-690-90251, Madrid (14-16 noviembre 2007), ESPANYA.

Lluch, Mª.T., García-Grau, E. y Gómez Benito, J. (2007).  Salud mental positiva: validación de un cuestionario en población general. Poster,  X Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud., Barcelona, ESPANYA.

Albacar, N.; Lleixá, MªM.; Berenguer, M.; Ferre, C.; Lluch, MªT.; Puig, M.; Royo, MªD.; Miguel, D.; Burjales, D.; Ballester, D. (2007).  INFERTIC: Grupo InterUniversitario de Innovación Docente en Enfermería de Salud Mental y Comunitaria. Poster,  IX Conferencia Iberoamericana. Educación en Enfermería. I Encuentro Latinoamérica-Europa. 1st Latin America-Europe Meeting on Nursing Education, Toledo (2-5 octubre 2007), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2007).  Objectivos y diseño del Proyecto de Innovación Docente: El portafolio del alumno como instrumento para potenciar habilidades de autoaprendizaje. Ponència,  III Jornada de Innovación Docente en la Especialidad de Enfermería de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2007).  Análisis de los Proyectos de Investigación en la formación de Especialistas en Enfermería de Salud Mental. Promoción 2006-2007. Ponència,  VIII Encuentro Nacional de Enfermeros Internos Residentes de Salud Mental. , Zaragoza, 8 y 9 de mayo de 2007, ESPANYA.

Vilchez, M.C.; Del Pino, A.; Rigol, A.; Bastidas, A.; Lluch, M.T.; Ugalde, M.  (2007).  Aplicación de las taxonomias enfermeras a pacientes con problemas de salud mental, en las prácticas clínicas de alumnos de tercero de enfermería. Poster,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Menarquez, M.; Roldán, J.F., Lluch, M.T.; Sabadell, M.; Royo, M.D.; Ramio, A.; Foix, A.; Jetha, C. (2007).  Desarollo de un cuestionario sobre requisitos de autocuidado en pacientes con trastorno mental severo según el modelo de Dorothea Orem: objetivos y diseño. Presentació comunicació,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental.Las Palmas de Gran Canaria, 28-30 marzo de 2007, Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Puig, M.; Lluch, M.T.; Sabater, M.P. (2007).  ¿Como aplicar el ABP (Aprendizaje basado en problemas) en la asignatura de Enfermería Psicosocial y Salud Mental?. Poster,  IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. XI Jornades de Docència de la Facultat de Medicina.. Educación Médica Internacional , Barcelona,30 maig a 1 juny 2007, ESPANYA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Sabater, M.P. (2007).  Estudio epidemiológico de factores de riesgo de psicopatologia en mujeres estudiantes de enfermería. Presentació comunicació,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria (interpsiquis 2007), Congreso virtual via Internet, ESPANYA.

Ugalde, M; Lluch, T.; Puig, M.; Lizalde, B.; López, F.; Órtiz de Zárate, A.  (2007).  'Estudio multicentrico del uso y utilidad de las taxonomías enfermeras en unidades de hospitalización psiquiatrica”. Presentació comunicació,  XI Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería, Instituto de Salud Carlos III.Investén-isciii Madrid, dates: del 14 a 16 de Noviembre de 2007.. Cd Congreso, Madrid, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Sabater, M.P.; Puig, M.  (2007).  Sistemas de evaluación continuada: análisis de las horas de trabajo del alumno en las actividades no presenciales y de trabajo autónomo dirigido en la asignatura troncal de enfermería psicosocial y de salud mental. Poster,  IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. XI Jornades de Docència de Medicina. 30,31 de maig i 1 de juny. Barcelona. . Educación Médica Internacional, Barcelona, ESPANYA.

Sabater, P.; Puig, M.; Lluch, MªT. (2007).  Competencias específicas de infermeria. analisis estructural comparativo entre las aportaciones del modelo del Consejo Internacional de Enfermeria (CIE) y tuning. Poster,  IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. XI Jornades de Docència de Medicina. 30,31 de maig i 1 de juny. Barcelona. . Educación Médica Internacional, Barcelona, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.; Sabater Mateu, P.; Rigol Cuadra, A.; Puig Llobet, M.; Ugalde Apalategui, M.; Honrubia Perez, M.; Lleixa, M.; Albacar, N.; Berenguer, M.; Royo, D.; Miguel, D.; Roldán, J. (2007).  Presentación Multimedia de la Creación de un Grupo Interuniversitario de Innovación Docente en Enfermería de Salud Mental y Comunitaria: INFERTIC, utilizando la plataforma Moodle. Presentació comunicació,  IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut . Educación Médica Internacional , Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M. (2007).  Lenguaje Común en la Gestión de los Cuidados Enfermeros especializados. Ponència,  VI Congreso nacional de Enfermería en Ostomías, San Sebastián, ESPANYA.

Rodríguez Ávila, N.; Puig Llobet, M.  (2007).  Cuidados y Calidad de vida en Vilafranca. Ponència,  IX Congreso de la Federación Español de Sociología, Barcelona, 13-14-15 Septiembre. CD congreso, Barcelona, ESPANYA.

Puig, M.; Lluch, M.T.; Sabater, M.P.; Ugalde, M.; Honrubia, M.; Rigol, A. (2007).  Análisis del constructo 'Salud Mental' en los instrumentos de evaluación de calidad de vida. Poster,  XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental, Gran Canaria,Las Palmas marzo 2007, ESPANYA.

Ugalde, M.; Lluch, MªT.; Gonzalez, R.; Sanchez, A.; Sierra, M.; Balaguer, J.; Alonso, I. (2007).  Multicentre study on the use and usefulness of Nursing Taxonomies in Psychiatric Hospitalisation Units. Poster,  6th European Conference of ACENDIO, Amsterdam, 22-24 abril 2007, PAÏSOS BAIXOS.

Ballester, D.;Burjales, MªD.;Rigol, A.; Lluch, MªT.; Lleixa MªM.; Albacar, N.; Berenguer, M. (2007).  Las TIC, herramienta de soporte, innovación docente e investigación en enfermería de salud mental. Poster,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental., Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Puig Llobet, M; Lluch Canut, Mª T; Sabater Mateu, P; Ugalde Apalategui M, Honrubia Pérez M, Rigol Cuadra A.  (2007).  Análisis del uso del constructo “Salud Mental” en los instrumentos de evaluación de la calidad de vida. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil. Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Barcelona. Poster,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Las Palmas de Gran Canaria.El Compromiso en los cuidados de la salud mental.ANESM. 28,29, i 30 de Març.. Revista Salud Mental Presencia i CD Congreso, Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2007).  Intervención de Enfermería para mejorar la adherencia terapéutica en el paciente con esquizofrenia: nuevas herramientas. Fecha: 29 de marzo de 2007. Ponència,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental., Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Pardo, A.; Lluch, Mª T.; Sabater, P.; Olivé, MªC.; Rigol, A.; Valls, R. (2007).  Proceso de Convergencia Europeo y créditos ECTS: Estudio cuantitativo de las horas no presenciales del alumno en diversos trabajos de actividad autónoma dirigida. Fecha: 14 de febrero de 2007. Entidad organizadora: Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería. Poster,  Iª Jornada de Profesorado de Enfermería sobre el Proceso de Convergencia Europea, Madrid, ESPANYA.

Beltran, J.J.; García, J.; Márquez, I.; Lluch, Mª.T.; Sabadell, M.; Sabater, P.; Rigol, A.; Alonso, M. (2007).  ¿Es efectiva la Atención Domiciliaria de Enfermería a largo plazo?. Dificultades de las investigaciones longitudinales. Lugar: Vía internet (http://www.psiquiatria.com) Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Ponència,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29220/ , ESPANYA.

Gómez, Mª J; Balaguer, J.; González, J.; Montia, J.; Selva, F. J.; Vilchez, Mª C.; Jiménez, M.; Lluch, Mª T.; Ugalde, M. (2007).  Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes consumidores habituales de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual Lugar: Vía internet (http://www.psiquiatria.com) Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Ponència,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29219/, ESPANYA.

Roldán, J.; Menarguez, M.; Lluch, Mª T.; Foix, A.; Sabadell, M.; Royo, D.; Ramio, A.; Araquelhande, C.; Saez, S. ; Morcillo, E. (2007).  Validación de un cuestionario sobre requisitos de autocuidado en pacientes con Trastorno Mental Severo según el modelo de Dorotea Orem: Objetivos y diseño Lugar: Vía internet (http://www.psiquiatria.com) Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Ponència,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29217/, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.; Lluch Canut, T.; Bourza Pita, R.; Cabellos García, M.I.; Honrubia Pérez, M.; Márquez Romero, M.I.; Rigol Cuadra, A.; Roldán Merino, J.F.; Sabater Mateu, P.; Vilchez, M.C.  (2007).  Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las Taxonomías Enfermeras en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica: Objetivos y diseño. Lugar: Vía internet (http://www.psiquiatria.com) Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Ponència,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29215/, ESPANYA.

Lluch, MT.; Roldan, J.; Sabadell, M.; Foix, A.; Beltran, JJ.; Balazguer, J.  (2007).  Creación, desarrollo y productividad científica de la Red de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones. Lugar: Vía internet (http://www.psiquiatria.com) Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Ponència,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29214/ , ESPANYA.

Lluch, M.T. (2007).  Moderadora de la Mesa Redonda “Red de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adicciones. Fecha: 1-28 febrero 2007 Entidad organizadora: Psiquiatria.com. Taula rodona,  8º Congreso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis 2007.. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/2007/enfermeria/articulos/29002/, ESPANYA.

Rigol, A. (2006).  Anàlisi i propostes des de la perspectiva dels professionals” . Jornades sobre “La Formació Integral dels Professionals de la Salut mental”. . 11 De Maig 2007. Poster,  Fundació Congrés Cátala de Salut Mental (FCCSM) Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, BArcelona Espanya, ESPANYA.

Lleixa, M.; Albacar, N.; Berengue, M.; Ballester, D.; Ferre, C.; Lluch, T.; Rigol, A. (2006).  “Experiencia colaborativa en docencia”. Poster,  XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. “El compromiso de los Cuidados, Las Palmas de Gran Caranria Espanya, ESPANYA.

Rigol, A.;  (2006).  “La salud mental en el curriculum de los estudiantes de enfermería” 15 al 17 de junio 2006. Buenos Aires. Argentina. Conferència invitada,  III Jornadas Nacionales de estudiantes de Enfermería , Buenos Aires Argentina, ARGENTINA.

Rigol, A;  (2006).  “La Creatividad en la atención de enfermeria” 15 al 17 de junio 2006. Buenos Aires. Argentina. Conferència invitada,  XVIII Congreso Argentino de Enfermeria/ I encuentro Nacional de Bioética/ XXII.Reunión Congreso Nacional de MERCOSUR . , Buenos Aires Argentina, ARGENTINA.

Rigol, A. (2006).  .“Avances en aplicación del proceso de atención de enfermería Diagnósticos de enfermería. Su aplicación en servicios de salud mental.”. .. Posadas. Argentina 20-21 de junio 2006. Conferència invitada,  Simposium. “la enseñanza y la investigación de enfermería de salud mentalCátedra de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Escuela de Enfermería . Facultad de Ciencias Exactas. Químicas y Naturales. UNAM”,  Posadas. Argentina, ARGENTINA.

Rigol, A.  (2006).  Tendencias actuales en Enfermería en Salud Mental y Psiquiatria” . 20-21 de junio 2006. Escuela de Enfermería . Facultad de Ciencias Exactas. Químicas y naturales. UNAM. Conferència invitada,  Simposium. “la enseñanza y la investigación de enfermería de salud mental”,  Posadas. Argentina, ARGENTINA.

Rigol, A.; Honrubia, M.; Sanchez, I. (2006).  Innovació docent de treball pràctic en tres assignatures optatives a la diplomatura d’infermeria. IV 5,6,7, juliol 2006 . UB, UAB, UPC, UPF, U LL, U, Girona, U.Rovira i Virgili. Poster,  Congres Internacional “Docencia Universitaria i Innovació” , Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Checa, P.; Garcia, J.; Marquez, I.; Camarena, X.; Beltran, J.J.; Ayllon, L.; Sabadell, M.; Alonso, M.; Diaz, T.; Martinez, S.; Rigol, A.; Sabater, M.P. (2006).  Avaluació de l'efectivitat a llarg termini d'un programa d'Atenció Domiciliaria d'Infermeria, administrat a pacients amb Trastorn Mental Sever (TMS) mitjançant l'aplicació del model d'intervenció basat en la gestio de casos. Presentació comunicació,  I Jornada Científica de Recerca d'Infermeria i Podologia. Comisio de Recerca de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, Barcelona. juny 2006, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2006).  Projecte de recerca finançat per la Marató 2000: efectivitat d’un Programa d’Atenció DomiciliaSabadell (Barcelona) Fecha: 12 de desembre de 2006 Entidad organizadora: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sabadell. Ponència,  Taula rodona sobre “La recerca en salud mental: mostra dels proyectes finançats amb la Marató 200, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2006).  Moderadora de la Taula Rodona “Cures integrals i continuitat assistencial” Organitzada pel Col•legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.Fecha: 27 de octubre de 2006. Taula rodona,  II Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental., ESPANYA.

Lluch, M.T. (2006).  Avaluació de l’efectivitat de les cures domiciliàries d’infermeria, administrades a pacients afectes de Trastorn Mental Sever mitjançant l’aplicació de un model d’intervenció basat en la gestió de casos. Ponència,  Jornada Científica VII Simposi Fundació La Marató de TV3: Malalties Mentals. Barcelona,25 de octubre de 2006., Barcelona , ESPANYA.

Lluch, M.T. (2006).  Estratègies per promocionar la recerca: Programa GREC. Presentació comunicació,  Jornada de Recerca en Infermeria. Comissió de Recerca de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona (20 juny 2006), Barcelona, ESPANYA.

Rigol, A. (2005).  Instruments utilitzats en la pràctica assistèncial infermera Eines per els cuidados en Infermeria de Salut Mental. Barcelona 14 de Juny 2005. Conferència invitada,  Hospital de St. Gervasi. Unitat de Psiquiatría., BArcelona, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol, A. (2005).  Taula rodona: “percepción de la sexualidad en la vejez” Barcelona 27 y 28 de octubre 2005. Taula rodona,  Jornada de investigación cualitativa en ciencias de la salud. “les personas i sus circunstancias”, BArcelona, ESPANYA.

Lluch Canut, M.T.; Rigol Cuadra, A.; Miguel de Vergara, D.; Ugalde Apalategui, M.; Sabater Mateu, P.; Honrubia Perez, M. (2005).  Promoción de la Investigación a través deGrupos de Investigación (GRs): El Grupo Ismental-Infermeria de Salut Mental. Poster,  XXII Congreso Nacional de la Asociación de Enfermería de Salud Mental, Cáceres, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M. (2005).  Lenguaje Enfermero. Introducción. Ponència,  XI Xornadas Galegas de Enfermería. , A Coruña, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Checa, F.; Camarena, X.; García, F.; Márquez, I.; Alonso, M.; Ayllon, L.; Bertrán, J.J.; Díaz, T.; Martínez, S.; Rigol, A.; Sabadell, M. y Sabater, P. (2005).  Atención domiciliaria de enfermería de Salud Mental. Poster,  XXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cáceres, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A. (2005).  Continuidad de cuidados enfermeros en la comunidad. Ponència,  II Jornadas Iberoamericanas de Enfermeria. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional Entre Rios. Concepcion del Uruguay . Argentina 14/15 julio 2005, Concepcion del Uruguay, ARGENTINA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  Les classificacions infermeres com un dels eixos del treball infermer. Ponència,  VIII Jornades d'Infermeria dels Serveis de Medicina Interna dels Hospitals de Girona, Figueres, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  Origen i desenvolupament de les taxonomies infermeres. Ponència,  Jornada de Normalització de la pràctica infermera, Lleida, ESPANYA.

Pardo, A.; Lluch, M.T.; Sabater, M.P.; Olive, M,C.; Valls, R.; Rigol, A. (2006).  Sistemes d'avaluació continuada: activitat no presencial i hores de treball de l'alumne, en algunes assignatures troncals obligtories de l'ensenyament d'Infermeria. Presentació comunicació,  Congres Internacional 'Docencia Universitària i Innovació', Barcelona, ESPANYA.

Grup de Recerca Infermeria Qualitativa (GRIQ) (2005).  Moderadora de Mesa: Experiencias de Enfermería en Investigación Cualitativa. Presidència de sessió,  Jornada de Investigación cualitativa en Ciencias de la Salud, L'Hospitalet de Llob (Barcelona), ESPANYA.

Lluch, M.T.; Sabater, P.  (2001).  Projecte de creació d'un dossier electrònic de treballs psicosocials de camp. Poster,  III Jornades Multimedia Educatiu . Rodríguez, J.L., Escofet, A., Gros, B., Quintana, J. y Rubio, M.J. (2001).'Llibre de abstracts'. Barcelona: ICE, UB, pp:99, Barcelona, ESPANYA.

Pardo Fernandez, A.; Lluch Canut, M. T.; Sabater Mateu, M. P.; Olivé Ferrer, M. A.; Valls Molins, R.; Rigol Cuadra, A. (2006).  Sistemes d'Avaluació Continuada: Activitats no presencials i hores de treball de l'alumne en elgunes assignatures troncals i obligatories de l'ensenyament d'Infermeria de la EUI-UB. Poster,  4rt Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació'. CD-Rom. ISBN:84-7653-886-3. Disponible a: http://cidui.upc.edu, Barcelona, ESPANYA.

Gómez, J.M.; Lluch, M.T.; Balaguer, J; González, J.; Montia, J; Selva, F.J. (2006).  Diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes con alcoholismo y trastorno de salud mental (patología dual). Poster,  VI Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. “Resultados, gestión y liderazgo”. , Granada, 25-26 mayo 2006, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Murua, F; García, R.; Cadena, R.; Atienza, E; Martinez, E. (2006).  Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las taxonomías enfermeras en unidades de hospitalización psiquiátrica: objetivos y diseño. Poster,  VI Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería. “Resultados, gestión y liderazgo”. , Granada, 25-26 mayo 2006, ESPANYA.

LLuch, M. T. (2006).  Avaluació de l’efectivitat a llarg termini d’un programa d’atenció domiciliaria d’infermeria, administrat a pacients amb Trastorn Mental Severs mitjançant l’aplicació del model d’intervenció basat en la gestió de casos. Ponència,   Iª Jornada Científica de Recerca d’Infermeria i Podologia., L'Hospitalet de Llobregat (BCN), ESPANYA.

Lluch, M. T. (2006).  Objectivos y diseño del Proyecto de Innovación Docente: El portafolio del alumno como instrumento para potenciar habilidades de autoaprendizaje. Ponència,  II Jornada de Innovación Docente en la Especialidad de Enfermería de Salud Mental, L'Hospitalet de Llobregat (BCN), ESPANYA.

Lluch, M. T. (2006).  La formación enfermera: avanzando entorno a Bologna. Ponència,  XXIII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. “Los cuidados de salud mental en el laberinto de las emociones”, Torremolinos (Málaga),6-8 de abril , ESPANYA.

Lluch, M. T.  (2005).  -. Presidència de sessió,  Jornada de Investigación Cualitativa: “Las personas y sus circunstancias”., Barcelona, ESPANYA.

Morejón, M.; Gonzalez, E.; Sabater, M. P.; Lluch, M. T. (2005).  Les pèrdues i el dol en els estudiants d’infermeria. Poster,  Associació Catalana d’Infermeria. XIX Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria, Salou (Tarragona) 7-8 abril 2005, ESPANYA.

López, C; Lluch, M.T.; Honrubia, M.; Rigol, A.; Sabater, P.;Chaure, I.; Miguel, M.D.; Pardo, A.; Olive, C.; Sanchez, I. (2005).  Multidisciplinariedad en la resolución de problemas de salud. Presentació comunicació,  I Trobada de Grups d'Innovació Docent. Programa de Millora e Innovació Docent. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Alba, J.; Rigol,A. (2005).  Ser mujer no es un juego. Presentació comunicació,  Congreso sobre violencia contra las mujeres. Construyendo la igualdad. Vitoria-Gasteiz 19/21 octubre 2005, Vitoria-Gasteiz, ESPANYA.

Rigol Cuadra,A. (2005).  Marco conceptual de la enfermeria en salud mental. La importancia de los modelos. Ponència,  II Jornadas Iberoamericanas de Enfermeria. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional Entre Rios. Concepcion del Uruguay . Argentina 14/15 julio 2005, Concepcion de Uruguay, ARGENTINA.

Rigol Cuadra, A.; Sanchez, I. (2005).  El otro cuerpo de la identidad. analisis de los modelos culturales de los trastornos del cuerpo femenino. Presentació comunicació,  VII Reunión sobre invewstigación cualitativa en salud.IV jorndas internacionales sobre cultura de los cuidados. Granada, granada, ÀUSTRIA.

Lopez, C.; Rigol Cuadra, A.; Sanchez, I.; Frances, L. (2005).  Los jovenes y la comprensión pública de las técnicas de reproducción asistida; mas allá de la opinión científica. Presentació comunicació,  VII Reunión sobre investigación cualitativa en salud.IV jornadas internacionales sobre cultura de los cuidados. Granada, Granada, ESPANYA.

Sanchez, I.; Rigol Cuadra, A.; Lopez, C.; Frances, L. (2005).  Aproximación al análisis de las cargas de trabajo en la unidad familiar. Poster,  VII Reunión sobre investigación cualitativa en salud.IV jorndas internacionales sobre cultura de los cuidados. Granada, granada, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A. (2005).  Les especialitats d'infermeria : el seu reconeixement academic i laboral. Taula rodona,  Jornades 'Compartim coneixements. Compartim experiencies' Catalanes de Salut Mental.Corporacio Parc Tauli Sabadell 11 de maig 2005, Sabadell, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Sabater, M.P.  (2002).  La enseñanza i l'autocuidado de la salud (física y mental) desde la enfermería psicosocial. Ponència,  Congreso Internacional Virtual de Educación, Via internet, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Sabater, P.  (2001).  Projecte de creació d'un dossier electrònic de treballs psicosocials de camp. Poster,  III Jornades Multimedia Educatiu . Rodríguez, J.L., Escofet, A., Gros, B., Quintana, J. y Rubio, M.J. (2001).'Llibre de abstracts'. Barcelona: ICE, UB, pp:99, Barcelona, ESPANYA.

Isla Pera, P.; Lluch Canut, T.; Francés Ribera, L.; Honrubia Pérez, M.; Icart Isern, T.; Lopez, C.; Pulpón Segura, A.; Rigol Cuadra, A.; Sabater Mateu, P.; Ugalde Apalategui, M.  (2005).  La creación de grupos de investigación como estrategia para fomentar la investigación. Grupo de Enfermería en Investigación Cualitativa- GRIQ. Presentació comunicació,  II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Libro de ponencias, pp. 135-136. Edita: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, ESPANYA.

Mª Dolores Miguel López de Vergara y otros. (2003).  Revista Agora d'Infermeria. Poster,  I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE REVISTAS DE ENFERMERIA, GRANADA, ESPANYA.

Mª DOLORES MIGUEL LÓPEZ DE VERGARA (2003).  UNIVERSALIZAR EL CONOCIMIENTO ENFERMERO. Ponència,  I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE REVISTAS DE ENFERMERIA Y AFINES. IX JORNADAS CIENTIFICAS DE LA FUNDACION INDEX. LA ENFERMERIA Y LAS ORGANIZACIONES ENCUENTROS Y DESENCUENTROS., GRANADA, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1987).  Conferència convidada. Ponència,  III Jornadas de Enfermería de Madrid. , Madrid, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1987).  Conferència convidada. Ponència,  V Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental. , Vitoria-Gasteiz, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1989).  Conferència convidada. Ponència,  VII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental. , Granada, ESPANYA.

Mercedes Ugalde Apalategui (1989).  Ponencia: Formación básica y post-básica de enfermería en drogodependencias. Ponència,  Jornada de Enfermería y Drogodependencias. Asociación Vasca de Enfermería, Bilbao, ESPANYA.

Maria Honrubia Perez (1985).  Secretaria del Comité Organizador. Ponència,  Primeras Jornadas de Marginación Social., Albacete, ESPANYA.

Maria Honrubia Perez (1984).  Secretaria del Comité Organizador. Ponència,  Jornadas de Psicología en Castilla-La Mancha., ESPANYA.

Rigol, A; Sabater, P.  (2003).  Formación de Enfermería en salud Mental Comunitaria. Taula rodona,  V Congreso virtual de Psiquiatría . Formación en Enfermería de salud Mental Comunitaria. Interpsiquis.com, Revista de Psiquaitria , ESPANYA.

Sabater, P. (1999).  Ponente invitada. Taula rodona,  Información y debate sobre temas de interés en Enfermería de Salud Mental., Barcelona, ESPANYA.

Sabater, M.P. (2000).  Moderadora Mesa.Perspectivas sobre especialidad enfermería salud mental. Taula rodona,  Sesión Extraordinaria. Reunión de personal asistencial y docente en Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

LLuch, M.T.; Rigol, A.; Miguel, Mª D.; Ugalde, M.; Sabater, P.; Honrubia, M. (2005).  Promoción de la investigación a través de grupos de investigación (GRs): el grupo ISMENTAL Infermeria de Salut Mental. Poster,  XXII Congreso nacional de enfermería de salud mental.Elementos Terapéuticos de los cuidados de enfermería de salud mental. , Cáceres, ESPANYA.

Miguel López de Vergara, M.D. y otros (2003).  Ágora d'Infermeria; Un modelo de coproducción y financiación de las Escuelas de Enfermería de Cataluña, Illes Balears y Andorra. Ponència,  I Conferencia Iberoamericana de revistas de enfermería, GRANADA, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2004).  Que vol dir investigar?. Conferència invitada,  Sessións de Formació. Infermeria. Serveis Assistencials de Salut Mental Dr. Emili Mira i López. Diputació de Barcelona., Santa Coloma de Gramenet (BCN), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2002).  Promoción de la salud mental: cuidarse para cuidar mejor. Conferència invitada,  Clausura de la 7ª promoción de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica (matronas). Paraninfo de la Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2001).  Estudio de casos. Conferència invitada,  Jornada sobre elaboración de proyectos dirigida a los profesores asociados. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil. Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona., L'Hospitalet de Llobregat (BCN), ESPANYA.

Lluch, M.T. (2000).  Aprender a cuidarse. Conferència invitada,  Jornada conmemorativa del día mundial del Alzheimer, Manlleu, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2005).  Recerca en infermeria. Conferència invitada,  Jornada Catalana d'Infermeria de Salut Mental. , Barcelona, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2005).  Objectius i disseny del projecte d'innovació docent per adeqüar la formació especialitzada d'infermeria cap a l'espai europeu de formació superior. Ponència,  I Jornada de Innovació Docent en la Especialitat d'Infermeria de Salut Mental., Barcelona, ESPANYA.

LLuch, M.T.; Rigol, A.; Miguel, Mª D.; Ugalde, M.; Sabater, P.; Honrubia, M. (2005).  Promoción de la investigación a través de grupos de investigación (GRs): el grupo ISMENTAL Infermeria de Salut Mental. Poster,  XXII Congreso nacional de enfermería de salud mental.Elementos Terapéuticos de los cuidados de enfermería de salud mental. , Cáceres, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Rigol, A.; Ugalde, M.; Miguel, M.D.; Honrubia, M.; Sabater, P.  (2005).  El portafolio del alumno como instrumento de autoaprendizaje reflexivo tutorizado. Ponència,  V Congreso Internacional Virtual de Educación. Publicado en formato CD-ROM con DL: PM-398-2005 y ISBN: 84-7632-917-2, Figueres, ESPANYA.

Lluch, M.T.; Checa, F.; Camarena, X.; García, F.; Márquez, I.; Alonso, M.; Ayllon, L.; Bertrán, J.J.; Díaz, T.; Martínez, S.; Rigol, A.; Sabadell, M. y Sabater, P. (2004).  The effectiveness of a Domiciliary Nursing Care Program in Patients with Severe Mental Disorders (SMD). Poster,  12th. Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers. 12th. Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers. Book of Abstracts, pp.91-92, Lisboa, PORTUGAL.

Puigvert, L.; Miguel, Mª D. (2005).  Les i els joves davant els canvis socials i l'educació. Ponència,  II Jornada de Formació i Intercanvi Secundària-Universitat Escola d'Infermeria Universitat de Barcelona. en prensa Revista Àgora d'Infermeria Vol.9nº2 Revista Ägora de Enfermeria Digital nº 2, L'Hospitalet de LL. BCN, ESPANYA.

Miguel Lopez de Vergara, M.D.; Honrubia Perez, M. (1998).  Comprendiendo la jerarquía de necesidades de Maslow. Presentació comunicació,  II CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA, MADRID, ESPANYA.

Miguel Lopez de Vergara, M.D.; Vives Fortuny, M. J.; LLuch Canut, M. T.; Sabater Mateu, P.  (1997).  De la confianza a la productividad: indicadores de la salud mental positiva infantil. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional de Psicologia Social, San Sebastián, ESPANYA.

Honrubia, M.; Miguel, M.D. (1997).  Valores sociales en Enfermería. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional de Psicología Social. Universidad Pais Vasco, San Sebastián, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  El proceso enfermero y clasificaciones enfermeras. Ponència,  VI Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia XVI Jornadas Nacionales de Enfermería de la Infancia, Granada, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  Génesis, desarrollo y proyección de las Taxonomías enfermeras. Ponència,  V Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Valencia, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  La utilización de Taxonomías NANDA, NIC, NOC. Ponència,  XXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Bilbao, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  Introduction to an Operative Structure which Facilitates the Learning of NNN. Presentació comunicació,  NANDA, NIC, NOC. 2004, Chicago, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ugalde Apalategui, M.  (2004).  Los Diagnósticos de Enfermería. Ponència,  II Jornadas de Sociedad Científica Española de Licenciados en Enfermería, Alicante, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2003).  Etude de l’utilisation des Classifications de Diagnostics, Interventions et Résultats des Soins Infirmiers en Espagne. Ponència,  13èmes Journées d’Étude Européennes, Lille, FRANÇA.

Ugalde Apalategui, M.  (2003).  Integrando NANDA, NOC y NIC. Ponència,  IV Jornadas de trabajo AENTDE, Barcelona, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2003).  Actualización de investigaciones en Diagnósticos de Enfermería. Ponència,  22 Congreso Asociación Española de Neuropsiquiatría, Oviedo, ESPANYA.

Ugalde Apalategui, M.  (2002).  De lo empírico a lo evidente. Ponència,  IV Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, A Coruña, ESPANYA.

Rigol, A.; LLuch, M.T.; Miguel, M.D.; Honrubia, M.; Ugalde, M.; Sabater, P. (2005).  Análisis de la producción científica de la Especialidad de Salud Mental a partir de los Proyectos de Investigación de los EIRsm entre los años 2000-2004. Poster,  XXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cáceres, ESPANYA.

Rigol, A.  (2005).  Marc conceptual i perfil d´infermeria en salut mental. Ponència,  Jornada catalana d´infermeria, Barcelona, ESPANYA.

Rigol, A.; LLuch, M.T.; Miguel, M.D.; Honrubia, M.; Ugalde, M.; Sabater, P. (2005).  Análisis de la producción científica de la Especialidad de Salud Mental a partir de los Proyectos de Investigación de los EIRsm entre los años 2000-2004. Poster,  XXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Cáceres, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A (2005).  Marc conceptual i perfil professional de la infermera en Salut Mental. Ponència,  Jornada Catalana d'Infermeria, Barcelona, ESPANYA.

Rigol Cuadra, A (2004).  Evolución de los modelos de Enfermería en Salud Mental. Taula rodona,  XXI Congreso Nacional de Enfermería de salud Mental. XXI Congreso de Enfermería en Salud Mental.El Saber Enfermero: Un marco de acción ISBN 84-930806-8-3 Edita. Osakidetza. Servicio vasco de salud Any: Abril 2004; número 1; pàgines: pag. Inicial 20, pag. Final 27 , Bilbao, ESPANYA.

Vilchez, M.C ; Bastidas, A. ; Del Pino, A ; Rigol, A. (2004).  Análisis de la calidad percibida por los alumnos de sus pràcticas de salud mental. Poster,  XXI Congreso Nacional de Enfermería de salud Mental. Formación en Enfermería de salud Mental Comunitaria. Interpsiquis.com, Revista de Psiquaitria , Bilbao, ESPANYA.

Rigol, A; Sabater, P.  (2003).  Formación de Enfermería en salud Mental Comunitaria. Taula rodona,  V Congreso virtual de Psiquiatría . Formación en Enfermería de salud Mental Comunitaria. Interpsiquis.com, Revista de Psiquaitria , ESPANYA.

Rigol , A ;Sanchez, I. (2004).  Mujer, salud y vida cotidiana: Importancia de su inclusión en el currículo “Los estudios de las mujeres hacia el espacio común europeo” Lloc i data del congrés: Sevilla 15, 16,17 de Noviembre 2004. Ponència,  V Seminario Internacional de la asociación universitaria de Estudios de las Mujeres., Sevilla, ESPANYA.

Lluch, M.T. (2004).  Intervencions d'Infermeria per fomentar el benestar'. Ponència,  Curs 'La salut al segle XXI'. Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre - Universitat d'Estiu URV, Tortosa, ESPANYA.

Lluch Canut, Mª Teresa (2004).  Objetivos y diseño del proyecto de investigación: 'Evaluación de la efectividad de los cuidados domiciliarios de enfermería suministrados a personas afectas de TSM, mediante la aplicación de un modelo de gestión de casos. Ponència,  5º Congreso Virtual de Psiquiatría (Interpsiquis, 2004). CD- 5º Congreso Virtual de Psiquiatria: Interpsiquis 2004. Indice de Conferencias-Enfermería y Psiquiatría-Ponencia 27m3cof6. Deposito Legal PM 551-2004, Via internet, Sense Especificar.

Rigol, A. (2003).  Taula rodona. Ponència,  Quart Congres Virtual de Psiquiatria, virtual, ESPANYA.

Rigol, A. (2003).  Taula rodona. Ponència,  2on. congres Català de Salut Mental. Les fronteres del Psiquisme, Barcelona, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (2002).  Ponencia. Ponència,  XVII Jorandes Catalanes d'Estudiants d'Infermeria, Platja d'Aro Girona, ESPANYA.

Rigol, A. (1995).  Comite Organitzador. Participació comitè científic/organitzador,  XII Congreso Nacional de la Asociacion de Enfermeras de Salud Mental, Barcelona, ESPANYA.

Honrubia, M.; Rigol, A.; Juvé, M.E.  (1996).  Organización Congreso. Participació comitè científic/organitzador,  I Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Assumpta Rigol Cuadra (1998).  Coordinacio de Taula. Taula rodona,  II Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería , Valladolid, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (2001).  Conferència convidada. Ponència,  XIV Congreso Nacional de Enfermería , Santiago de Chile, XILE.

Asuncion Rigol Cuadra (1997).  Conferència convidada. Ponència,  The First European Conference of the Association for Common Euopean Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes (ACENDIO) , Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Asuncion Rigol Cuadra (1995).  Conferència convidada. Ponència,  Congreso Nacional de Enfermería , Toledo, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1990).  Conferència convidada. Ponència,  Congreso de Enfermería de Madrid en Salud Mental , Madrid, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1990).  Conferència convidada. Ponència,  Congreso de Enfermería en Salud Mental , Vigo, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1995).  Conferència convidada. Ponència,  Congreso Nacional de Enfermería , Leon, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1995).  Conferència convidada. Ponència,  Primeras Jornadas Nacionales de Enfermería en Salud Mental , Palencia, ESPANYA.

Asuncion Rigol Cuadra (1996).  Conferència convidada. Ponència,  I International Symposium of Nursing Diagnosis , Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2017 - 2019.   Efectividad de un programa para fomentar la salud mental positiva mediante la web y APP 'cuidadoras crónicos'. Ensayo clínico aleatorizado.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: PI16/01576.  IP: Carmen Ferre Grau

2016 - 2019.   La calidad de los cuidados en salud mental: adaptación transcultural de la batería de escalas 'Qualitty of Psiquiatric Care' y validación de las escalas en castellano.  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: PR-011/16.  IP: Sara Sanchez Balsells

2017 - 2019.   Efectividad de un programa para fomentar la salud mental positiva mediante la web y APP 'cuidadoras crónicos'. Ensayo clínico aleatorizado.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: PI16/01576.  IP: Carmen Ferre Grau

2016 - 2018.   Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de autocuidado y la salud mental positiva en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión.  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: PR-029/16.  IP: Montserrat Puig Llobet

2016 - 2017.   Anàlisi de la motivació i expectatives dels alumnes del Grau d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE16-1540.  IP: Montserrat Puig Llobet

2016 - 2017.   Impact of a programme of Web 2.0-based helping relationship for promoting mental health and wellbeing in young people.  (Sense especificar).  Universitat Rovira i Virgili.  Ref.: 2016EXIT-01.  IP: Pilar Montesó Curto

2016 - 2019.   GIOTEI-UB - Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/040.  IP: Montserrat Puig Llobet

2015 - 2018.   HABITOS DE JUEGO EN LA EDAD AVANZADA Y APLICACION DE UN PROGRAMA PILOTO DE ENTRENAMIENTO EN REGULACION EMOCIONAL A TRAVES DE NUEVAS TECNOLOGIAS.  (Economía (ECON)).  Ministerio de Economía.  IP: SUSANA JIMENEZ MURCIA

2015 - 2016.   Adaptación transcultural del Cuestionario de Conflictividad Ética - Versión UCIs, al portuguès. Nivel de exposición al conflicto ético en profesionales de las UCis de Portugal.  ().  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI14/06.  IP: Anna Marta Falco Pegueroles

2015 - 2017.   Adaptació trasnculutal i validació de lescala: qualitat de latenció en cures psiquiatriques.  (Ajuts a la Recerca).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: ANESM.  IP: Sara Sanchez

2015 - 2016.   Adaptación Trascultural del cuestionario de Conflictividad Ética. Versión UCI,s al Portugués.  (Ajuts a la Recerca).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI14/05.  IP: Anna Falcó Pegueroles

2015 - 2016.   Estudio de la salud mental desde una perspectiva positiva.  (Ajuts a la Recerca).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI14/05.  IP: Montserrat Puig Llobet

2014 - 2017.   Grup de Recerca en Infermeria Avançada. Ajuts URV/2014PFRB2-34. Emergent (SGR 1030).  ().  Grup de Recerca en Infermeria Avançada. Emergent (SGR 1030).  IP: CARME FERRE GRAU

2014 - 2015.   Aprendizaje experiencial de técnicas y habilidades terapéuticas en la formación del Psicólogo General Sanitario.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1390.  IP: Adela Fuste Escolano

2014 - 2015.   Estudio de la salud mental desde una perspectiva positiva .  ().  Comissió de Recerca de l'Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona.  IP: Montserrat Puig Llobet

2014 - 2015.   Adaptación transcultural del Cuestionario de Conflictividad Ética - Versión UCIs, al portuguès. Nivel de exposición al conflicto ético en profesionales de las UCIs de Portugal .  ().  Comissió de Recerca de l'Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona.  IP: Anna Falcó Pegueroles

2014 - 2015.   Classe invertida (flipped classroom) experiència en el grau d'infermeria.  (Projectes d'Innovació Docent).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2014PID-UB/053.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2014 - 2016.   Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID-UB/053.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2014 - 2016.   Aprenentatge i avaluació de competencies específiques a través d'una web amb casos integrats en les assignatures del departament d'infermeria de salut pública, salut mental i maternoinfantil.  (Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario).  Portal Universia, S.A. (Universia Holding, S.L.).  Ref.: http://mind.ub.edu/opid.  IP: Assupmta Rigol Quadra

2014 - 2016.   Análisis, identificación y evaluación de las TICs en las intervenciones enfermeras de Gestión de Equipos en Hospitales de Barcelona..  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: 1907-14.  IP: Alberto Villamor Ordozgoiti

2014 - 2017.   Mejorando la relación terapéutica en los cuidados enfermeros a través de la evidencia. Una investigación -acción participativa en unidades de agudos de psiquiatría..  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: 1915-14.  IP: Antonio Rafael Moreno Poyato

2014 - 2015.   Percepció de la qualitat de vida i benestar de les persones grans que assisteixen al programa universitari per a la gent gran de la Universitat de Barcelona..  ().  Recerca de l’Envelliment: perspectives i interfícies (NEAPE) .  IP: Ligia Carreira

2014 - 2016.   Evaluación del pensamiento crítico en profesionales enfermeros de hospitalización, según el modelo circular de Alfaro-LeFevre.  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: 1820-14.  IP: Esperanza Zuriguel Pérez

2014 - 2017.   Grup de Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia.  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR326.  IP: Joan Guàrdia Olmos

2014 - 2015.   ESTUDI DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA PRÀCTICA DOCENT UNIVERSITÀRIA.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1312.  IP: Trinidad Donoso Vazquez

2014 - 2015.   Aprendizaje experiencial de técnicas y habilidades terapéuticas en la formación del Psicólogo General Sanitario.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1390.  IP: Adela Fuste Escolano

2014 - 2017.   Grup d'Estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salut.  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR1139.  IP: Juana Gomez Benito

2013 - 2018.   Proyecto internacional para fomentar la investigación de enfermería de salud mental..  ().  Fundació per a la Recerca i Docència de Sant Joan de Déu (FSJD).  Ref.: PCP 00132..  IP: Juan Francisco Roldán Merino

2013 - 2015.   Cuidadoras 2.0:efectividad de un programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: PI12/01224.  IP: Lleixà Fortuño Maria del Mar

2012 - 2013.   Integració de coneixements per l' assoliment de competències transversals a Infermeria.  ().  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2012PID-UB/91.  IP: M.Carmen Olive Ferrer

2012 - 2013.   Estudio multicéntrico sobre la percepción de la violéncia en la pareja en estudiantes de enfermería.  ().  Comissió de Recerca de l'Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona.  IP: assumpta rigol Cuadra

2012 - 2013.   Integracio de coneixements per l'assoliment de competències transversals a infermeria .  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: REF 2012PID-UB/091.  IP: Mª Carmen Olive Ferrer

2012 - 2015.   Estudio multicéntrico de evaluación de consumo de tabaco y del nivel de implantación de las intervenciones enfermeras para dejar de fumar en los hospitales catalanes: estrategias para la prevención y la promoción de la salud.  (Sense especificar).  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.  Ref.: PR-2619-12.  IP: Cristina Martinez Martinez

2012 - 2013.   Aprendizaje basado en las propias experiencias: evaluación de resultados..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE12-1720-02.  IP: Eugeni Garcia Grau

2012 - 2013.   Estudio multicéntrico sobre la percepción de la violencia en la pareja en estudiantes de enfermería.  (Salut).  Programa Recerca Escola Universitaria d'Infermeria .   Comissió de Recerca de l'Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI12/05.  IP: Maria Assumpta Rigol Cuadra

2012 - 2013.   La adquisición de competencias en los grados universitarios: Visión y opinión de los estudiantes, docentes y empresarios (VIOPES).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Nuria Rodriguez Avila

2011 - 2012.   TREBALL EN EQUIP, COMPETENCIA TRANSVERSAL EN EL GRAU D'INFERMERIA: INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB/83.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   FEEDBACK AVANÇAT, SINONIM DE QUALITAT: ADEQUACIO A LA DEMANDA DELS ESTUDIANTS (EEES).  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB/84.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL EN PACIENTES EN PROGRAMA DE DISPENSACIÓN DE METADONA. .  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: PADIR 2011.  IP: Amparo del Pino Gutiérrez

2011 - 2012.   Retroalimentació assistència-docència: Millora de la formació preventiva de la sindrome de Burnout en el Grau d'Infermeria. Estudi en infermeres en hospitalització de Salut Mental. .  (Sense especificar).  Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i MaternoInfantil (Escola Universitaria d'Inferemeria de la Universitat de Barcelona).  Ref.: PADIR-2010.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Precepción y comprensión de los estudiantes de enfermeria sobre la violencia en la pareja. Estudio comparativo University Southern Australia/ Universitat de Barelona.  ().  Centre d'Estudis Australians .  Ref.: OEA/12.  IP: Assumpta Rigol Cuadra

2011 - 2012.   Perception and understanding of intimate partner violence. Comparative study in nursing students. Universitat de Barcelona, University of Southern Queensland.  (Salut).  Observatori: Centre d´Estudis Australians CEA Centre interdisciplinari que es dedica a la investigació i difusió dels Estudis Australians. http:.   / www.ub.edu / dpfilsa / welcome.html.  Ref.: OEA/12.  IP: Mª Assumpta Rigol Cuadra

2011 - 2012.   Feedback avançat. Sinonim de qualitat: adequació a la demanda dels estudiants (EEES).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB84.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   FEEDBACK AVANÇAT, SINONIM DE QUALITAT: ADEQUACIO A LA DEMANDA DELS ESTUDIANTS (EEES).  (Projectes d'Innovació Docent).  PID .  Ref.: 2011PID-UB/84.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu
estudiante

2011 - 2012.   TREBALL EN EQUIP, COMPETENCIA TRANSVERSAL EN EL GRAU D’INFERMERIA: INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.  (Projectes d'Innovació Docent).  PID .  Ref.: 2011PID-UB/83.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Feedback avançat, sinònim de qualitat: Adequació a la demanda dels estudiants(EEES) .  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB/84.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu
estudiante

2011 - 2012.   Treball en equip, competència transversal en el Grau d'Infermeria: Instruments d'avaluacio .  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB/83.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Treball en equip, competència transversal en el Grau d'Infermeria: INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: 2011PID-UB/83.  IP: M. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2011.   Automedicació i jovent: l'ús de fàrmacs i teràpies alternatives entre els estudiants universitaris.  (Ajuts a la Recerca).  Comisió Recerca Campus Ciències de la Salut Bellvitge.  Ref.: ACESB10/08.  IP: Montse Puig

2011 - 2012.   GIOTEI Grup d'infermeria orientat a tècniques educatives innovadores.  (Projectes d'Innovació Docent).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: GIDCUB-11/GIO.  IP: Mª Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Fedback avançat, sinonim de qualitat: adeqüació a la demanda dels estudiants.  (Projectes d'Innovació Docent).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2011PID-UB/84 .  IP: Mª Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Treball en equip, competencia transversal en el Grau d’Infermeria: Instruments d’avaluació.  (Projectes d'Innovació Docent).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2011PID-UB/83.  IP: Mª Pilar Sabater Mateu

2011 - 2012.   Avaluació de la Salut Mental Positiva de persones amb problemes crònics de salut atesos en una consulta d'infermeria d'atenció primaria de salut.  (Accions especials de recerca (ACES)).  Comissió de Recerca del Campus de Bellvitge-UB .   Accions Especials de Recerca de la Comissió de Recerca del Campus Universitari de Ciencies de la Salut de Bellvitge (ACES).  Ref.: ACESB2011/03.  IP: M. Teresa Lluch Canut

2011 - 2013.   PROMOS2-Progetto per la Mobilità degli Operatori della Sanità.  (Leonardo da Vinci).  European Commision Education & Training.  Ref.: LLP- LdV-VETPRO-11-IT-076.  IP: Maria Rita Ferreri

2011 - 2012.   REDALUE: Seminari Internacional de Xarxes de Salut Pública en Amèrica Llatina. 2º Seminari REDALUE Salut Pública amb la presentació del llibre de Redalue Salut Pública.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: ARCS1 00181.  IP: Nuria Rodríguez Ávila

2011 - 2011.    Retroalimentació assistència-docència: millora de la formació preventiva de la síndrome del burnout. .  (Ajuts per a Projectes de Recerca).  PADIR.  Ref.: PADIR 2011.  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2011 - 2011.    Automedicació i jovent: l' ús de fàrmacs i teràpies alternatives entre els estudiants universitaris.  (Ajuts per a Projectes de Recerca).  Accions Especials de Recerca de la Comissió de Recerca del Campus Universitari de Ciencies de la Salut de Bellvitge (ACES).  Ref.: ACESB10/08.  IP: Montserrat Puig Llobet

2012 - 2012.   Feedback avançat, sinónim de qualitat: adequació a la demanda dels estudiants (EEES).  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Ministerio de Educación .  Ref.: 2011PID-UB/84 .  IP: Ma. Pilar Sabater Mateu

2010 - 2010.   La enfermera frente al conflicto ético. Análisis en las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales de tercer nivel..  (Ajuts a la Recerca).  Convocatoria Interna Ajuts per la Recerca 2010 EUI UB .   Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI09/09.  IP: Anna Marta Falco Pegueroles

2010 - 2010.   Adaptación y validación del cuestionario de requisitos de autocuidado según la Teoría de Enfermería de Dorothea Orem en población hospitalizada diagnosticada de Trastorno Mental Severo-Esquizofrénia..  (Ajuts a la Recerca).  Programa Recerca Escola Universitaria d'Infermeria.  Ref.: PREUI09/01.  IP: Maria Teresa Lluch Canut

2009 - 2013.   Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salut.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR822.  IP: Juana Gomez Benito

2007 - 2007.   Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes con Trastorno Mental Severo (TMS) en seguimiento de enfermería en el Centro de Salud Mental..  (Ayudas a la Investigación).  Ajuts per a la recerca en Enfermeria (PADIR).  IP: M. Teresa Lluch Canut

2001 - 2002.   Estudiants d'Infermeria cap al mon laboral.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: GAIU 10/IV/-AI03/VALL.  IP: Roser Valls Molins

2001 - ... .   Creació del dossier electrònic: 'Treballs psicosocials de camp'.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: 10/IV/MM-Ww/46/LLUC.  IP: Mª Teresa Lluch Canut

2000 - 2002.   Participació en la creació y desenvolupament del Grup GIOTEI (Grup de Innovació y Orientació en la Tutorizació de Estudiants de Infermería). Peticio formulada en la 1ª convocatoria de la UB per a la creacio de Grups d'Innovacio Docent (any 2000). Gener 2001, reconegut en la atribucio de: Grups d'Excel.lència, fins a 31.12.2002.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .   Vicerectorat de Docència. Universitat de Barcelona / Universitat de Barcelona .  IP: Lopez Matheu, Carmen

2006 - 2006.   Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes consumidores habituales de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuts per a la recerca en Enfermeria (PADIR).  IP: Maria Teresa Lluch Canut

2006 - 2008.   Validación de un cuestionario de requisitos de autocuidado para pacientes con trastornos mentales severos según el modelo de enfermería de Dorothea Orem..  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: PI051587.  IP: Juan Francisco Roldan Merino

2005 - 2008.   Desarrollo de procedimientos e instrumentos eficientes para la evaluación del funcionamiento diferencial de los ítems de tesis y cuestionarios.  (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: SEJ2005-09144-C02-02/PSIC.  IP: Juana Gomez Benito
análisis

2002 - 2009.   Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canví.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00365.  IP: Juana Gomez Benito

1991 - 1992.   Intervenciones de educación para el fomento de estilos de vida saludables en alumnos de Enfermería.  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 3.  IP: Maria Honrubia Perez

1996 - 1996.   Ajut al congrés: 'I Simposi Internacional de Diagnòstics d'infermeria'. (DOGC 6.11.96).  (Ajuts a la Recerca).  Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) .  IP: Mercedes Ugalde Apalategui

2006 - 2006.   Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las taxonomías enfermeras en unidades de hospitalización psiquiátrica.  (Ajuts per a projectes d'investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: PI05/90132.  IP: Mercedes Ugalde Apalategui

2005 - 2006.   Anàlisi i Avaluació de les activitats i/o de les Metodologies Didàctiques d'Innovació Docent susceptibles de complir criteris per a l'Adaptació de l'Ensenyament de Pregrau d'Infermeria a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EES) i al crèdit ECTS..  (Sense especificar).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  IP: Pardo, A.; LLuch, M.T.

2002 - ... .   Construcció i validació d'un qüestionari autoevaluativo de valors psicosocials en Infermeria´ Grup ISMENTAL (Infermeria Salut Mental)Responsable M.Teresa LLuch i Canut.  (Sense especificar).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  IP: Mª Dolores Miguel Lopez de Vergara

2002 - 2004.   Avaluació de l'efectivitat de les cures domiciliàries d'infermeria administrades a pacients afectes de TMS mitjançant l'aplicaciò d'un model d'intervenció basat en la gestió de casos .  (Ajuts a projectes de recerca sobre malalties mentals).  Fundació La Marató de TV3.  Ref.: 012910.  IP: M. Teresa Lluch Canut

2001 - 2003.    Valors psicosocials en Infermeria. Grupo d Excelencia de Innovacion Docente GIOTEI (9 NOVIEMBRE 2000) Prof. responsable del Grupo: Carmen López Matheu Programa Millora i Innovació Docent Universitat Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Mª Dolores Miguel López de Vergara

1991 - 1994.   Análisis de indicadores positivos de salud mental para la población infantil.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara

2004 - 2005.   Integración de valores psicosociales en los alumnos del Prácticum de enfermería.  (Ajuts a la Recerca).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI2004/12.  IP: Mª Dolores Miguel Lopez de Vergara

2004 - ... .   GIOTEI (Grup d'Innovació i Orientació en la Tutorització de l'Estudiant d'Infermeria). Atribucio per la UB: Grups consolidats (desde 2004 i vigent al 2012) .  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2003GCID-UB/13.  IP: Carmen Lopez Matheu

2001 - 2002.   Creació i desenvolupament del Grup d?innovació i Orientació en la Tutorització d'Estudiants d'Infermeria (GIOTEI).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 04519/020ID/68713.  IP: Carmen López

2004 - 2004.   Prevalencia de Intervenciones de Enfermería en Atención a Drogodependencias, según taxonomía NIC (Nursing Intervention Classification)..  (Ayudas a la Investigación).  Comissió de Recerca del Departament d'Infermería de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil. Escola d'Infermería. UB .  IP: Mercedes Ugalde Apalategui

2002 - 2009.   Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canví.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00365.  IP: Juana Gomez Benito

2005 - 2005.   Avaluació de la efectivitat a llarg termini de un Programa d'Atenció Domiciliaria d'Infermeria, administrat a pacients amb Trastorn Mental Sever (TMS) mitjançant l'aplicació del model d'intervenció basat en la gestió de casos..  (Sense especificar).  Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.  Ref.: PREUI2004/01.  IP: Mª Teresa Lluch Canut

2004 - 2004.   Ajuts per a la creació, el desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques dinamitzadores de recerca i desenvolupament i de transferència de tecnologia per a l'any 2004 (XT). Noves 2004XT 00006.  (Xarxes temàtiques).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: M. Teresa Lluch Canut

2001 - 2003.   Elaboración de un dossier digital de Enfermeria Psicosocial y Salud Mental.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .   Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  IP: M. Teresa Lluch Canut

2001 - 2004.   Equidad métrica de los instrumentos de medida: Análisis del DIF y del sesgoen el contexto de la validez.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BSO2001-3751-C02-02.  IP: Juana Gomez Benito

2002 - 2002.   Anàlisis de les necessitats de salut de pacients en Programa de Manteniment amb Metadona (PMM) .  (Ajuts a la Recerca).  Ajuts per a la recerca en Enfermeria (PADIR).  IP: Mercedes Ugalde Apalategui

2001 - 2004.   Avaluació de la efectivitat del cuidados domiciliaris d'Infermeria administrats a pacients afectes de TMS (Trastorn Mental Sever) mitjançant l'aplicació del model d'intervenció basat en la gestió de casos.  (Ajuts econòmics a projectes de recerca sobre malalties del cervell).  Fundació La Marató de TV3.  IP: M. Teresa Lluch Canut

2001 - ... .   Avaluació de l'aprenentatge teòric i pràctic dels estudiants de l'ensenyament d'Infermeria..  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: 10/IV/AV-ES/OS/PEYA.  IP: Margarida Peya Gascons

2000 - 2002.   Adequació del model tutorial i orientació a l'estudiant d'EUI.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .   Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: 10/IV/FP-Tu/02/PARD.  IP: Andrea Pardo Fernandez

2001 - ... .   Creació del dossier electrònic: 'Treballs psicosocials de camp'.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: 10/IV/MM-Ww/46/LLUC.  IP: Mª Teresa Lluch Canut

2001 - 2003.   Infermeria: mercat de treball.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  IP: Roser Valls Molins

2001 - ... .   Valores psicosociales en enfermería y rendimiento académico.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: GAIU:10/IV/AV-ER/08/HONR.  IP: M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara

1993 - 1994.   RECURSOS DIDACTICOS AUDIOVISUALES: 'RELACIONS INTERPERSONALS EN INFERMERIA' 1er. VIDEO: INFERMERIA-PACIENTE/2ºVIDEO: INFERMERA-FAMILIA PACIENTE.  (Ajuts a la Recerca).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: 3/IV/22/Vi/VERG.  IP: M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara

1991 - 1994.   Análisis de indicadores positivos de salud mental para la población infantil.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: M. Dolores de Miguel Lopez de Vergara

1991 - 1992.   Intervenciones en educación en estilos de vida saludables en alumnos de Enfermería.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 003032.  IP: Maria Honrubia Pérez

1993 - 1996.   Valoración de la eficacia de un programa de 'consejo' en una población de individuos infectados por el VIH/SIDA.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 94/0590.  IP: Carmen Lopez Matheu

1988 - ... .   Dossier de enfermería de la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación del Hospital de Bellvitge.  (Ajuts a la Recerca).  Hospital Universitari de Bellvitge.  IP: Mercedes Ugalde Apalategui

Observacions

Grup Coordinador de la Xarxa de Recerca Atenció d'Infermeria en Salut Mental Comunutaria. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya (nº expedient 2004XT/ 00006).

Obtenció del Premio Nacional de Investigación en Enfermería de Salud Mental. Obtingut en la III Convocatoria de Premi Nacional de Recerca 2005, convocat per la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental i els Laboratoris Janssen-Cilag.

Links a altres webs

Asociación Española de Nomenclatura,Taxonomía y Diagnosticos de Enfermeria

Sociedad Española de Enfermería en Internet

Red españolaI+D gestionada por Consejo Superior Investigaciones Cientificas

Asociación Norteamericana de las Enfermeras de Salud Mental y Psiquiatría

Recursos en Enfermería por José María Rodriguez Dacal (enfermero)

Proyecto: Normalización de las Intervenciones de la Práctica Enfermera

Asociación Francófona Europea de Diagnósticos,Intervenc. y Result. Enferm.

Asociación Europea de Diagnósticos,Intervenciones y Resultados Comunes

Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería

Centro de las Clasificaciones Enfermeras de la Universidad de Iowa

Xarxa de Recerca Atenció d'Infermeria en Salut Mental comunitaria

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 25/09/2018