Inici UB
Aporia- Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Etica i Política

Dades Generals

GRUP APORIA

Acrònim: Aporia: Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Ètica i Política

Codi Oficial: 2017SGR146

Adreça Professional: Filosofia Pràctica. C/Baldiri Reixac, s/n (Barcelona - 08001)

Telèfon: 934037836     Fax:

Correu-e: jmesquirol(a)ub.edu

Pàgina Web: www.aporia.cat

Codis Unesco: Política científica i tecnològica / Ètica de la ciència (vegeu 6306.08) / Sociologia de la ciència (vegeu 7103.04)

Paraules Clau: Riesgo Social / Filosofía de la tecnología / Responsabilitat Social / Diseño cultural / Diseño social

Àmbit temàtic: Humanitats

Equip Investigador

Josep Maria Esquirol Calaf jmesquirol(a)ub.edu

Enrique a. Lynch Frigerio lynch(a)ub.edu

Salvio Turro Tomas salvi.turro(a)ub.edu

Maria Begona Roman Maestre broman(a)ub.edu

Misericordia Angles Cervello angles(a)ub.edu

Juan Miguel Morey Farre morey(a)ub.edu

David Casado Redon davidcredon(a)hotmail.com

Julia Pareto Boada juliapareto(a)ub.edu

Alba Moran Cordoba

Andrea Palaudarias Ribera

Marina Garces Mascareñas

Línies de Recerca

1. Filosofía contemporània

De cara a examinar les possibilitats actuals del discurs filosòfic, la línia de recerca més àmplia i ambiciosa consisteix en l’aprofundiment i estudi dels principals filòsofs i corrents moderns i contemporanis. La clau prioritària de lectura ―i no l’única― és la donada per la categoria de subjecte: centralitat, desconstrucció i reconstrucció. També atorguem molta importància al problema de l’experiència (i al llenguatge que li és propi), considerat per autors força diversos el veritable problema de fons de l’era de la tècnica.

2. Filosofia política
Que la filosofia pugui assumir la seva responsabilitat política pasa avui per continuar tenaçment els grans debats basats en els següents nuclis temàtics: sobre el poder (biopolítica, tecnificació i disseminació), sobre la història (dialèctica, interrupció, memòria), sobre la justícia política (estat social, estat mínim i drets), sobre la democràcia (participació i institucions) i sobre la situació de la filosofia a la societat. De forma una mica més acotada tenim un projecte de recerca sobre “cultura política i transparència”.

3. Ètica
D’una banda, aprofundiment en propostes actuals, com ara les presentades sota els títols d’ètica de la responsabilitat, ètica discursiva, ètica de les virtuts, o ètica del respecte. D’altra banda, recerca en el camp de la bioètica, de les ètiques aplicades i de l’ètica dels serveis socials.

4. Filosofia i salut mental
Es tracta d’una línia de recerca en què hom treballa no només els aspectes ètics de l’atenció medicosanitària, sino també l’estretíssima relació que hi ha entre la filosofía -entesa socràticament com a cura de l’ànima-, la psiquiatria i la psicologia. Aquesta línia de recerca es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Hospitalària Pere Claver.

5. La condició humana a l’era de la biotecnologia
La biotecnologia és l’expressió màxima de la possibilitat de transformar-nos nosaltres mateixos. La reflexió i el debat sobre l’abast i la significació d’aquesta transformació han estat ja iniciats per part de pensadors actuals com Sloterdijk, Habermas, Agamben i Žižek, entre d’altres. El nostre objectiu és continuar i aprofundir en aquesta temàtica que, probablement, serà una de les més punyents d’aquesta primera meitat del segle XXI.

6. Filosofia de la tècnica (no activa des de 2013)

7. Ètica de la ciència i de la tècnica (no activa des de 2013)

8. Debats i filosofia actual (no activa des de 2013)

Resum de l'activitat de Recerca

El grup Aporia té com a camp d’estudi el pensament contemporani i centra el seu interès en explorar les possibilitats del discurs filosòfic, ètic i polític en el si del nostre món tecnològic. Amb el nom “Aporia” es fa referència a la recuperació de l’herència socràtica i, alhora, se subratlla la situació de descobert i de problematicitat ―especialment notòria en la filosofia contemporània― que fa del diàleg rigorós, entre nosaltres i amb els grans pensadors, la condició per mantenir viva la vocació filosòfica i la seva força de transformació social.

Publicacions en Revistes

Roman, B. (2004).  Confidencialidad e informatización de los datos de la historia clínica en atención primaria. FMC. Revista de Formación Médica Continuada en Atención Primaria., 11(8),  431-432.   ISSN: 1134-2072

Esquirol, J. M.  (2007).  Sobre la idea de respecte. via. Valors, Idees, Actituds. Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol(05),  48-55. 

Clará, A.; Román, B.; Ortiz, E.; Vidal-Barraquer, F.  (2004).  A practical approach to ethical problems in surgical emergencies. Acta Chirurgique Belgique(104),  125-128. 

Esquirol, J.M. (2004).  Filosofia de la violència. Qüestions de vida cristiana, 213.   ISSN: 0214-7769

Begoña Román (2009).  L'ètica de les professions i organitzacions en l'àmbit dels serveis socials. Quaderns d'Acció Social i Ciutadania,  3-6.   ISSN: 1888-4636

Esquirol, J.M. (2007).  És el progrés el que de debò importa?. Qüestions de vida cristiana(228).   ISSN: 0214-7769

Roman, B. (1996).  Conciencia Moral y pluralismo en la sociedad actual. Ars Brevis, 1(1),  157-176.   ISSN: 1136-3711

Esquirol, J.M. (1999).  A Nocturnal Glance at Human Rights. Convergence(10). 

Busquets, E.; Román, B.; Terribas, N. (2012).  Bioethics in Mediterranean culture: the Spanish experience. Medicine, Health Care and Philosophy(15),  437-451.   ISSN: 1386-7423

Esquirol, J.M. (1999).  Admirar-se de l'home. Solc(12). 

Román, B. (2011).  Aspectes ètics de la recerca en treball social. RTS. Revista de Treball Social(192),  9-13.   ISSN: 0212-7210

Royo-Bordonada, M.A.; Román-Maestre, B. (2015).  Towards public health ethics Public Health Reviews. Annual Review of Public Health, 36(3).  http://www.publichealthreviews.net/content/36/1/3 ISSN: 0163-7525

Román, B. (2013).  El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya:institucionalizant el diàleg i la deliberació. RTS. Revista de Treball Social(199),  46-54.  http://www.tscat.cat/content/rts-199-catala ISSN: 0212-7210

Roman, B. (2001).  Una ética para la genética. Revista española de geriatría y gerontología(28),  13-26.   ISSN: 0211-139X

Turró, S.  (2007).  L'altre origen de la Modernitat: el llibre de l'Escriptura. Convivium. Revista de Filosofía(20),  91-111.  http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/73233 ISSN: 0010-8235

Román, B.; Agulló, S. (2003).  Responsabilidad social de la empresa: Previniendo la corrosión del Ethos corporativo. Papeles de Ética, Economía y Dirección(8),  359-372.  http://www.eticaed.org/actividades4.htm / Responsabilidad social de la empresa: Previniendo la corrosión del ethos corporativo (http://www.eticaed.org/actividades4.htm)

Morey, M. (2007).  Un animal desquiciado. Archipiélago(79).   ISSN: 0214-2686

Lynch, E.  (2005).  La nueva esclavitud y sus cómplices. Claves de Razón Práctica.   ISSN: 1130-3689

Clará, A.; Merino, J.; Mateos, E.; Ysa, A.; Román, B.; Vidal-Barraquer, F. (2006).  The Vascular Surgeon Facing Clinical Ethical Dilemmas (The VASCUETHICS Study): 'V'-shaped association between compassionate attitudes and professional seniority. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery(31),  594-599.   ISSN: 1078-5884

Turró, S.  (2003).  La 'res cogitans' en Descartes. Mente y cerebro(6),  96.   ISSN: 1695-0887

Begoña Román (2013).  Tomando en serio el respeto al paciente: una cuestión 'compleja'. Revista de Medicina y Atención primaria, 17(1),  6-10.  http://www.revistafml.es/upload/ficheros/noticias/201302/17supl1_jornada_humanizacion_1.pdf ISSN: 1989-6832

Roman, B. (2007).  La fundamentación kantiana del deber de vivir y el principio de autonomía: reflexiones para la bioética. Laguna. Revista de filosofia(21),  45-58.   ISSN: 1132-8177

Román, B. (2014).  Sobre el perdón y la reconciliación: algunas reflexiones desde la ética. Temas de Psicoanálisis(7),  1-14.   ISSN: 1137-7682

Román, B. (2015).  Cap a una nova ciutadania. Quaderns de Pensament (Fundació Trias Fargas)Cap a una nova ciutadania http://www.catdem.org/cat/notices/2014/12/cap-a-una-nova-ciutadania-7778.php I

Boladeras, Margarita (2007).  Vida, vida humana, vida digna. Logos. Anales del seminario de metafísica, 40,  91-116.   ISSN: 1575-6866

Roman, B.; Ribas, S. (2004).  Ethics committees as a self.learning commnunity. The CEA_CAT study. Educación Médica, 3(76),  16-26.   ISSN: 1575-1813

Román, B. (2007).  Ética en el trabajo directivo. FMC. Revista de Formación Médica Continuada en Atención Primaria.,  6-10.   ISSN: 1134-2072

Roman, B. (2005).  Ética ecológica y responsabilidad mundial: del porqué al cómo. In Itinere, U. de Fasta, 2(2),  237-253. 

Ramos, S.; i Román, B. (2014).  Las voluntades anticipadas en pacientes con esquizofrenia: un instrumento para potenciar la autonomía. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 34(121),  21-35.   ISSN: 0211-5735

Román, B. (2013).  Educar más allá de lo curricular: algunas reflexiones desde la ética. Monitor educador(157),  6-7.   ISSN: 1139-2339

Boladeras, Margarita (2007).  Ética de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Ágora. Papeles de Filosofía, 24(2),  131-148.   ISSN: 0211-6642

Anglès, M. (2009).  Kantisme i sentit comú en Francesc X. Llorens i Barba

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, Universitat Autònoma de Barcelona, 1(42),  129-140.   ISSN: 0211-402X

Turró, S.  (2007).  Els límits del progrés segons Kant. Qüestions de vida cristiana(228),  20-40.  http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/qvc/228.html ISSN: 0214-7769

Esquirol, J.M. (2005).  La ética del respeto como propuesta. Bioètica & debat(41),  10-11.  http://www.bioetica-debat.org/modules/tinycontent/index.php?id=7 ISSN: 1579-4865

Abel, F.; Busquets, E.; Romñan, B.; Terribas, N. (2009).  Consideraciones sobre el embrión humano» Bioética y Debate. Bioètica & debat, 15(57),  2-11.   ISSN: 1579-4865

Esquirol, J.M. (2010).  De la consciència política. Qüestions de vida cristiana(237),  25-34.   ISSN: 0214-7769

Cabós, J.; Román, B.  (2012).  La ayuda psicológica bajo sospecha: de la necesidad de la filosofía en la práctica psicológica asistencial* DILEMATA año 4 (2012), nº 10, 193-261 ISSN 1989-7022. Dilemata. Revista internacional de éticas aplicadas, 4(10),  193-261.   ISSN: 1989-7022

Román, B. (2007).  La virtut en l'ètica de I. Kant. Qüestions de vida cristiana,  21-30.   ISSN: 0214-7769

Turró, S.  (2006).  Educació i saviesa en Kant. Temps d'Educació, 30(30),  213-233.   ISSN: 0214-7351

Román, B. (2013).  Los Comités nacionales de Bioética: tomándoselos en serio. Jurisprudencia Argentina, IV(2013),  45-51. 

Giménez-Salinas, E.; Roman, B. (2004).  Criminología e inmigración en una sociedad pluralista. Eguzkilore: Revista del Instituto Vasco de Criminología(18),  145-158.   ISSN: 0210-9700

Esquirol, J.M.  (2011).  Técnica y humanismo: cuatro miradas. Argumentos de razón técnica(14),  69-86.   ISSN: 1139-3327

Lynch, E.  (2002).  Sobre la dificultad de ser nihilista. Enrahonar. Quaderns de Filosofia, Universitat Autònoma de Barcelona(35).   ISSN: 0211-402X

Giménez-Salinas, E.; Roman, B; Garcia-Solé, M (2003).  Sociedad abierta y delitos de odio en la era de globalización. Eguzkilore: Revista del Instituto Vasco de Criminología(17),  121-132.   ISSN: 0210-9700

Roman, B. (2001).  Cap a una ètica de la responsabilitat: de Kant a Apel. Comprendre. Revista catalana de Filosofia, 3(1),  19-42.   ISSN: 1139-9759

Boladeras, M. (2016).  Consideracions bioètiques sobre la receca genòmica, l'ús de big data i la comercialització dels descobriments. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 67,  28-32.   ISSN: 0212-3037

Turró, S.  (2015).  '¿Qué tipo de entidades son necesarias para hacer del mundo un mundo?'. A propósito de 'Enciclopedia' # 50. Studia Hegeliana(1),  155-181.   ISSN: 2444-0809

Turró, S. (2001).  De la 'Grundlage' a la 'Nova Methodo': la intersubjectivitat. Comprendre. Revista catalana de Filosofia, 1(III),  43-52.   ISSN: 1139-9759

Roman, B. (2000).  Los retos de la ética en el nuevo milenio. Ars Brevis, 1(6),  311-336.   ISSN: 1136-3711

Lynch, E.  (2005).  La discriminación. Estudios Nietzsche .   ISSN: 1578-6676

Morey, M. (2007).  Foucault. EXIT Express(28).   ISSN: 1697-5405

Turró, S.  (2009).  Vida i filosofia en Fichte. Convivium. Revista de Filosofía(22),  67-80.  http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/130660 ISSN: 0010-8235

Esquirol, J.M. (2012).  La primera palabra, o la esencia del lenguaje como amparo. Ágora. Papeles de Filosofía, 31(1),  103-120.   ISSN: 0211-6642

Román, B. (2008).  El culto al cuerpo: algunas reflexiones filosóficas. Bioètica & debat, 14(52),  1-5.   ISSN: 1579-4865

Esquirol, J.M. (1999).  Reflexions preliminars a una ètica de la societat tecnològica. Revista d'Etnologia de Catalunya(14).   ISSN: 1132-6581

Mauri, M.; Román, B.; Temporal, J. (2013).  Ficcionalisme i competències ètiques. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 6(2),  53-63.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2013.6.2624 ISSN: 1886-1946

Roman, B. (2005).  Repensando la paz perpetua de Kant. In Itinere, U. de Fasta, 1(1),  187-196. 

Roman, B. (2001).  Criteris ètics per a l'audiència. Bioètica & debat(24),  13-15.   ISSN: 1579-4865

Lynch, E.  (2001).  ¿Nietzsche inmortal?. Caja Negra, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , 1(1). 

Boladeras, M. (2001).  La opinión pública en Habermas. Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura(26),  51-70.  https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/15072 ISSN: 0211-2175

Clará, A.; Ysa, A.; Roman, B.; Anglés, M.; Vidal-Barraquer, F. (2004).  The vascular surgeon facing clinical ethical dilemas: are self-interest attitudes related to seniority?. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery(27),  525-533.   ISSN: 1078-5884

Esquirol, J.M. (2000).  Qüestions ètiques sobre les implicacions i els supòsits de la biotecnologia. Sostenible?(2).   ISSN: 1139-966x

Morey, M. (2002).  “El discurso del poder”. Papeles de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales

Turró, Salvio, 1956- (2004).  Bondad y sabiduría en Kant. Revista Éndoxa: Series Filosóficas(18),  209-226.  http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned%3AEndoxa-2004-numero18/demo:Collection/view ISSN: 1133-5351

Román, B. (2009).  Professional Ethics and Business Ethics: a complex and necessary relationship in Veterinary Medicine.  The European Journal of Companion Animal Practice(19 (1)),  43-48.   ISSN: 1018-2357

Turró, S.  (2012).  ¿Como ha de iniciarse la Doctrina de la Ciencia?. Revista Éndoxa: Series Filosóficas(30),  31-48.   ISSN: 1133-5351

Roman, B. (2000).  Educació estética i religiosa: el repte de l'ètica contemporània. Diàlegs - Diálogo. Revista de estudios sociales del INHECA, 3(VII),  107-120.   ISSN: 1138-9850

Morey, M. (2007).  Actualidad de Giorgio Colli: platone político. Estudios Nietzsche .   ISSN: 1578-6676

Turró, S.  (2003).  La filosofia moderna a la llum de la intersubjectivitat. Convivium. Revista de Filosofía, 16,  37-56.   ISSN: 0010-8235

Roman, B. (2004).  La corrosión del carácter: Las condiciones de posibilidad de la ética empresarial. Recerca(4),  137-151.   ISSN: 1135-6014

Román, B. (2012).  Para la humanización de la atención sanitaria: los cuidados paliativos como modelo. Medicina Paliativa, 69,  1-7.  http://dx.doi.org/10.1016/j.medipa.2012.10.002 ISSN: 1134-248X

Argandoña, A.; Bilbeny, N.; Camps, V.; Calsina, M.; Castiñeira, A.; Palazzi, C.; Requejo, F.; Ribera, R.; Román, B.; Sàez, F.; Seguró, M.; Torralba, F.; Vallès, J.M.; Thomas, R. (2012).  Code of ethics for politicians. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 3,  1-9.   ISSN: 2013-8393

Roman, B.; Palazzi, C. (2005).  Ética apliacada, entre la recreación moral y la tradición. Ars Brevis(11),  165-177.   ISSN: 1136-3711

Clará, A.; Ysa, J; Román, B.;Anglès, M.;Vidal i Barraquer,J. (2004).  Clinical Ethical Dilemmas for Vascular Surgeons (The VASCUETHICS Study): Are Self-Interest Attitudes Related to Professional Seniority?. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 27,  525-533.   ISSN: 1078-5884

Roman, B. (2002).  Cap a una ètica per la genètica. Bioètica & debat(30),  1-6.  http://www.raco.cat/index.php/BioeticaDebat/issue/archive / http://www.bioetica-debat.org/ ISSN: 1579-4865

Román, B. (2013).  Sobre el progreso en biotecnología: algunas reflexiones éticas. Sobre Ruedas. Fundación Gottmann(85),  16-18.  http://www.revista-sobreruedas.org/Sobre%20Ruedas%20-%20Revista%2085/revista-sobre-ruedas-75.html#16

Román, B. (2008).  El concepto 'vida' en la ética kantiana: algunas consecuencias para la bioética. Logos. Anales del seminario de metafísica(40),  77-89.   ISSN: 1575-6866

Roman, B. (2005).  La gestión del cuidado en enfermería. Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas(12),  108-112. 

Turró, S.  (2013).  La idea de Europa en Fichte. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Revista de Filosofía, I(30),  107-135. 

Esquirol, J.M. (2004).  Network and Everyday Life: Beyond 'Local Space'?. International Journal of Information Ethics, 2

Esquirol, J.M. (2006).  Institución, identidad y valores. Labor Hospitalaria(281).   ISSN: 0211-8262

Esquirol, J.M. (2010).  The Significance of the Ethics of Respect. International Journal of Technoethics(46),  1-9. 

Roman, B. (2002).  Apuntes para una ética del profesor universitario. Ars Brevis, 1(7),  355-376.   ISSN: 1136-3711

Esquirol, J. M.  (2012).  Finitud y duración. Convivium. Revista de Filosofía(25),  209-220.  http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/272824/361046 ISSN: 0010-8235

Román, B. (2008).  ¿Es pot educar només amb mínims morals? Ètica de mínims versus mínima educació. Temps d'Educació, 35,  267-276.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126529 ISSN: 0214-7351

Román, B. (2013).  La importància de l'ètica en els serveis socials. Bioètica & debat, 19(69),  3-6.  http://www.bioetica-debat.org/modules/tinycontent/index.php?id=7 ISSN: 1579-4865

Boladeras, M. (2004).  Bioética: definiciones, prácticas y supuestos antropológicos. Thémata. Revista de Filosofía. , 2004(33),  383-392.   ISSN: 0212-8365

Lynch, E.  (2001).  Sobre la identidad. Claves de Razón Práctica(109).   ISSN: 1130-3689

Román, B. (2009).  La literatura en l'ensenyament de l'ètica: de la comprensió estètica a la fonamentació filosòfica. Temps d'Educació(36),  129-135.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139983 ISSN: 0214-7351

Publicacions en Llibres

Esquirol, J.M. (1999).  La reflexió filosòfica sobre la tècnica. En Esquirol (coord.), Ciència, tecnologia i societat .  Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC) - S. ISBN: 84-8429-055-7.  

Esquirol, J.M. (1999).  Vuit ponts entre tecnologia i humanisme. En Propostes per a una Catalunya desitjable .  Editorial Mediterrània - N. ISBN: 84-8334-091-7.  

Lynch, E.  (2000).  La televisión: El espejo del reino. En Ed. Plaza y Janés (pp. 1 - 155). ISBN: 84-8450-108-6.  

Esquirol, J.M.  (2000).  Técnica y sacrificio en Jan Patocka. En Jervolino, D. (ed.): L'eredità filosofica di Jan Patocka (pp. 65 - 76).  CUEN - N. ISBN: 887146533-4.  

Turró, S. (2000).  El sentido educacional y moral del racionalismo. En Historia de la educación en valores (pp. 161 - 173).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1514-1.  

Esquirol, J.M. (ed.) (2000).  Perplejidades y paradojas de la vida intelectual. En Esquirol; Torralba (eds.); Perplejidades y paradojas de la vida intelectual. Ed. Caparrós .  caparrós - N. ISBN: 84-87943-81-0.  

Roman, B. (2000).  Aposta ètica per la raó i la vida. En Prospectives de futur. Vers una nova esperança social (pp. 27 - 35).  Edimurtra - N. ISBN: 84-86062-73-X.  

Roman, B. (2000).  Nuevas perspectivas de la educación moral: epicúreos y estoicos. En Historia de la educación en valores; Desclèe de Brouwer (pp. 97 - 115). ISBN: 84-330-1514-1.  

Boladeras, M. (2000).  El present i el futur de l’ètica. En Grans fites de l’ètica, N. Bilbeny (ed.), Ed. Cruïlla (pp. 243 - 268). ISBN: 84-661-0058-X.  

Boladeras, M. (2000).  El racionalismo crítico. En La Filosofía hoy, J. Muguerza y P. Cerezo (eds.) - Ed. Crítica (pp. 167 - 178). ISBN: 84-8432-124-X .  

Boladeras, M. (2000).  La projecció de les dones mediterrànies al segle XX. (pp. 23 - 26). ISBN: 84-393-5221-2 .  

Boladeras, M. (2000).  Calidad de vida y principios bioéticos. En Bioética y calidad de vida, Ediciones El Bosque. (pp. 21 - 54). ISBN: 958-8077-32X .  

Morey, M. (2000).  La Ilustración parisina: del estructuralismo a las ontologías del presente. En J. Muguerza y P. Cerezo (eds.), La filosofía hoy. Editorial: Crítica. .  Editorial Crítica - S.

Esquirol, J.M. (2001).  Què és el Personalisme? Introducció a la lectura d'Emmanuel Mounier. En Què és el Personalisme? Introducció a la lectura d'Emmanuel Mounier .  Editorial Pòrtic - S. ISBN: 84-7306-758-4.  

Turró, S.  (2001).  Kant: filosofía transcendental y educación moral. En Historia de la educación en valores (pp. 19 - 33).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1620-2.  

Turró, S.  (2001).  La encrucijada postkantiana: las éticas idealistas. En Historia de la educación en valores (pp. 33 - 45).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1620-2.  

Roman, B. (2001).  Los desafíos de una ética de la responsabilidad: hacia un balance ético en la evaluación de consecuencias. En Tecnología, ética y futuro; (pp. 266 - 276).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1666-0.  

Roman, B. (2001).  L'ètica a la Universitat. En Jornada de professors de la Univ. Ramon Llull. Publicacions de la Univ. Ramon Llull (pp. 25 - 32).

Boladeras, M. (2001).  L’Escola de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas. En El pensament filosòfic i científic II. El segle XX, Terricabras, J.M.(coord.), Editorial Pòrtic/Univ. Oberta de Catalunya (pp. 67 - 107). ISBN: 84-7306-706-1.  

Boladeras, M.; Campillo, N. (2001).  Filosofía social. Editorial Síntesis. (pp. 1 - 271). ISBN: 84-7738–834-2.  

Morey, M. (2001).  Introducción a Piotr Kropotkin, Palabras de un rebelde. En Piotr Kropotkin, Palabras de un rebelde .  Edhasa - S.

Morey, M. (2001).  Introducción. Michel Foucault: un diálogo sobre el poder. En Michel Foucault: un diálogo sobre el poder .  Alianza Editorial - S.

Esquirol, J.M. (2002).  ¿Es espacio el ciberespacio?. En Esquirol, J.M: Tecnología, ética y futuro .  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1666-0.  

Esquirol, J.M.  (2002).  Ética de la ciencia y de la técnica. En Gómez-Heras, J. (coord.): Ética en la frontera (pp. 149 - 170).  Biblioteca Nueva, S.L. - S. ISBN: 84-7030-979-X.  

Turró, S.  (2002).  Kant. Història i política (Edició, introducció, traducció i notes). (pp. 1 - 291).  Edicions 62 - S. ISBN: 84-297-5120-3.  

Esquirol, J. M.  (2002).  Disseny de l'estil de vida (quotidiana). En Barceló, M. (coord.): Disseny del futur .  Proa - S. ISBN: 84-8437-452-1.  

Roman, B. (2002).  Ética y situaciones de riesgo. En Ética en la frontera; (pp. 123 - 148).  Biblioteca Nueva, S.L. - S. ISBN: 84-7030-979-X.  

Boladeras, M. (2002).  Introducción a Hans Albert. En Hans Albert, Razón crítica y práctica social, Ed. Paidós. (pp. 9 - 37). ISBN: 84-493-1202-7.  

Boladeras, M. (2002).  Introducción a Úrsula Wolf. En Ursula Wolf, La filosofía y la cuestión de la vida buena, Ed. Síntesis. (pp. 9 - 22). ISBN: 84-7738-961-6.  

Morey, M. (2002).  Un fragmento de voz. Conjetura sobre las categorías nietzscheanas. En Joan B. Llinares (ed.), Nietzsche, 100 años después. .  Pre-textos - S.

Morey, M. (2002).  La historicidad de la sexualidad. Reflexiones a partir de Michel Foucault. En Estudios sobre la sexualidad en el pensamiento contemporáneo. .  Navarra Gráfica Ediciones - N.

Román, B. (2002).  Ètica. Teologia por internet. Dossier electrónico. .

Esquirol, J. M.  (2003).  Ortega y Gasset: la dimension anthropologique de la technique et le diagnostic de l''homme de masse'. En Hottois, G.: Les philosophs et la technique (pp. 121 - 140).  LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE VRIN - S. ISBN: 2-7116-1618-5.  

Esquirol, J. M.  (2003).  Europa, la pau i la solidaritat dels commuguts. En Bermudo, J. M. (ed.): Retos de la razón pràctica (pp. 263 - 270).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-2729-8.  

Turró, S. (2003).  Ramon Turró: una introducció al seu pensament. En Pensament i filosofia a Catalunya I: 1900-1923. (pp. 37 - 44). ISBN: 84-920881-2-5.  

Lynch, E.  (2003).  In-Moral: Historia, identidad, literatura. En Fondo de Cultura Económica (pp. 1 - 254). ISBN: 84-375-0556-9.  

Clarà, A.; Roman, B.; Molina, J.; De la Fuente, N.; Vidal-Barraquer, F. (2003).  Bioethical concerns in Vascular Emergencies in Vascular Emergencies. En Vascular Emergencies; Ed. Futura Blackwell Publishing (pp. 1 - 12). ISBN: 1-4051-0387-6.  

Roman, B. (2003).  Reflexiones entorno a la ética de las organizaciones. En Tecnoética (pp. 201 - 211).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-2759.  

Roman, B. (2003).  Universidad, diversidad y exclusión social: reflexiones desde la ética. En Actas del congreso internacional sobre Diversidad y exclusión social(2003) .

Roman, B (2003).  Repensando la paz perpetua de I. Kant. En La guerra y la filosofia; Ed.Prohom (2004) .

Esquirol, J.M.; et alt. (2003).  Tecnoética. Actas del II congreso internacional de tecnoética. En Tecnoética Actas del II congreso internacional de tecnoética .  Ed. Universidad de Barcelona - S. ISBN: 84-475-2759-X.  

Esquirol, J.M. (2003).  Técnica y responsabilidad. En Nuevas tecnologías y futuro del hombre .  Universidad Pontificia de Comillas - S. ISBN: 84-8468-091-6.  

Anglès, M.; Fuentes, M.T.; Giró, J.; Mauri, M.; Román, B.; Torralba, F. (2003).  Altruismo y educación moral. En Por una ética docente (pp. 9 - 30).  Grafite Ediciones SL - N. ISBN: 84-95042-94-0.  

Boladeras, M. (2003).  Prólogo. En E. O. Ramos Duarte, Teoria do Discurso e Correçao Normativa do Direito, Landy Editora. (pp. 13 - 18). ISBN: 85-87731-84-X.  

Foz, M.; Boladeras, M. (eds.) (2003).  Eutanasia. En Humanitas. Humanidades Médicas (pp. 1 - 103). ISBN: 1696-0327.  

Foz, M.; Boladeras, M. (eds.) (2003).  Medicinas alternativas y complementarias. En Humanitas. Humanidades Médicas (pp. 105 - 180). ISBN: 1696-0327.  

Foz, M.; Boladeras, M. (eds.) (2003).  El valor de la salud. En Humanitas. Humanidades Médicas (pp. 181 - 278). ISBN: 1696-0327.  

Foz, M.; Boladeras, M. (eds.) (2003).  Cuerpo, mente, arte y medicina. En Humanitas. Humanidades Médicas (pp. 279 - 364). ISBN: 1696-0327.  

Román, B. (2003).  Repensant la pau perpetua de I.Kant. En Els filòsofs davant la guerra . ISBN: 84-7800-622-2.  

Román, B. (2003).  Tareas actuales de la bioética. En Filosofía práctica y persona humana. Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 262 (pp. 239 - 244). ISBN: 84-7800-622-2.  

Mirabent, Francesc; Roviró, Ignasi (2003).  Estètica i filosofia a Catalunya. (pp. 1 - 91).  Publicacions de la Facultat de Filosofia. URL - N. ISBN: 84-932769-2-8.  

Anglès, Misericòrdia (2003).  La noción de conocimiento en el giro aplicado. En Tecnoética, edr. J.Mª Esquirol (pp. 361 - 367).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2759-X.  

Román, B.; Mauri, B.; Torralba, F.; Anglés, M. (2003).  Apuntes para una ética del profesor universitario. En Por una ética docente. Román, B (coord) (pp. 31 - 64).  Grafite Ediciones SL - N. ISBN: 97884950429.  

Turró, S. (2004).  Notas para una fundamentación de la solidaridad. En Pensar la solidaridad. (pp. 491 - 500).  Universidad Pontificia de Comillas - S. ISBN: 84-8468-124-6.  

Turró, S.; Coletas, R. (2004).  Fichte, Introduccions a la Doctrina de la Ciència (Edició, introducció, traducció i notes). (pp. 1 - 324).  Edicions 62 - S. ISBN: 84-297-5557-8.  

Boladeras, M. (2004).  The interaction between law, Science and Society. En Science, Law and the Courts in Europe. Santosuosso, A., Gennari, G., Garagna, S., Zuccotti, M., Redi, C. A. (eds.) Ed. Ibis (pp. 95 - 100). ISBN: 88-7164-160-4.  

Josep M. Esquirol (2004).  La relazione tra cristianesimo e filosofia come essenza europea. En Convegno internazionale di studi: Le radici cristiane dell'Europa .

Esquirol, J.M. (2004).  Introducción. En Leo Strauss: ¿Progreso o retorno? .  Paidós - S. ISBN: 84-493-1641-3.  

Morey, M. (2004).  Cierra los ojos y mira. En María Zambrano (1904-1991), de la razón cívica a la razón poética .  Residencia de Estudiantes - S.

Morey, M. (2004).  Pequeña doctrina de la soledad. En J.M. Beneyto y J:A. González Fuentes (ed.), María Zambrano. La visión más transparente. .  Trotta - S.

Roman, B. (2004).  Quina ètica per a la genètica?. En Bioètica i dret. Studia Iuridica, 20 (pp. 43 - 60). ISBN: 34:(17:575(061..  

Aragonés, J; Capacés, J; Mendieta, R; Román, B; Verde, M (2004).  Veterinarios y el final de la vida: Eutanasia: un acto clínico complejo. En Asociación española de veterinarios de pequeños animales. Avepa (pp. 3 - 36).

Clará, A.; Román, B.; Vidal-Barraquer, F.  (2004).  Beyond evidence-based surgery: the case for hybrid and unusual vascular procedures. En Hybrid Vascular Procedures in Alain Branchereau, MD (Editor), Michael Jacobs, MD (Editor); Hybrid Vascular Procedures (pp. 15 - 28).  Futura Pub. Co. - N. ISBN: 978-1-4051-2489-8.  

Román, B. (2004).  Repensant la pau perpètua. En Filòsofs davant la guerra (pp. 169 - 182).  Prohom Edicions i Serveis Culturals - N. ISBN: 84-931492-4-1.  

Roman, B. (2004).  Tendencias actuales en bioética. En I. Murillo (Coord.): Filosofía práctica y Persona (pp. 227 - 245).  Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca - S. ISBN: 84-7299-592-5.  

Colomer,E.; Monserrat, J. (2004).  Estudis de filosofia catalana. (pp. 1 - 103).  Publicacions de la Facultat de Filosofia. URL - N. ISBN: 84-932769-5-2.  

Anglès, Misericòrdia (2004).  El sentido común balmesiano en relación con santo Tomás de Aquino. En La síntesis de santo Tomás de Aquino, J.Mª Petit i J.Mª Romero edrs. (pp. 171 - 180).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2796-4.  

Turró, S, (2005).  Emancipació, autonomia i educació. En Ciutadania i participació política (pp. 61 - 66). ISBN: 84-933898-1-1.  

Anglès, M. (2005).  Jaime Balmes. En Enciclopedia de obras de filosofía, Volpi, F.; Martínez Riu, A., editors (pp. 203 - 207).  Herder - S. ISBN: 84-254-21950.  

Anglès, M. (2005).  J. Ferrater Mora. En Enciclopedia de obras de filosofía, Volpi, F.; Martínez Riu, A., editors (pp. 679 - 681).  Herder - S. ISBN: 84-254-21950.  

Anglès, M. (2005).  Joaquín Xirau. En Enciclopedia de obras de filosofía, Volpi, F.; Martínez Riu, A., editors. (pp. 2275 - 2276).  Herder - S. ISBN: 84-254-21950.  

Turró, S, (2005).  L'alteritat en la filosofia. En Pensar l'alteritat (pp. 15 - 30).  La Busca Edicions - N. ISBN: 84-96125-44-0.  

Esquirol, J.M.  (2005).  Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. En Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. .  Herder - S. ISBN: 84-254-2440-2.  

Esquirol, J. M. (2005).  La identitat com a identificació: reflexió filosòfica. En Les identitats i els drets col·lectius .  Edicions raima - S. ISBN: 84-86573-92-0.  

Clará, A.; Ysa, A.; García-León, A.; Román, B.; Vidal-Barraquer, F.  (2005).  Luck, common sense or a systematic approach: what is behind the successful management of Unexpected Challenges in Vascular Surgery?. En  Unexpected Challenges in Vascular Surgery, Editors: Alain Branchereau and Michael Jacobs (pp. 1 - 14).  Futura Pub. Co. - N. ISBN: 978-1-4051-3.  

Román, B. (2005).  Ètica i deontologia a l'activitat professional del professional politècnic. En VVAA: Navegar en el mercat de treball. Claus per titulats i titulades de la UPC (pp. 241 - 245).  Associació d’amics de la UPC - N. ISBN: SCPUPC20057385 .  

Román, B. (2005).  Ética ecológica y responsabilidad mundial: del por qué al cómo. En B. Roman (Coord.): Por una ética ecológica (pp. 99 - 122).  Prohom Edicions i Serveis Culturals - N. ISBN: 84-934127-0-8.  

Román, B. (2005).  Ética ecológica y responsabilidad mundial: del porqué al cómo. En Román, B (coord) Por una ética ecológica (pp. 99 - 122).  Prohom Edicions i Serveis Culturals - N. ISBN: 84-934127-0-8.  

Roman, B. (2005).  ¿Por qué Kant no puede ser un utilitarista: contra Hare?. En Ana María Andaluz Romanillos (Ed.) Kant. Razón y experiencia (pp. 237 - 244).  Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca - S. ISBN: 84-7299-657-3.  

Sanvicens Marfull, A.; Vilanou, C.; Moreu, A. (2005).  Don Tomàs Carreras i Artau, patrici gironí. (pp. 1 - 99).  Publicacions de la Facultat de Filosofia. URL - N. ISBN: 84-934469-0-4.  

Anglès, Misericòrdia (2005).  Filosofia a Barcelona. En Enciclopèdia de Barcelona (pp. 265 - 267).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 84-412-1394-;2:.  

Anglès, Misericòrdia  (2005).  Ramón Turró y su valoración positiva de la filosofía de Balmes. En Homenaje a Alain Guy, Romero Baró, J. editor (pp. 43 - 52).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-412-1394-;2:.  

Román, B. (2005).  La gestión del cuidado en enfermeria. En La gestión del cuidado en enfermeria (pp. 108 - 112).  Cuadernos de la fundación Víctor Grífols - N.www.fundaciongrifols.org

Esquirol, J.M. (2006).  El respeto o la mirada atenta. Una ética para la era de la ciencia y la tecnología. En El respeto o la mirada atenta. Una ética para la era de la ciencia y la tecnología. .  Gedisa - S. ISBN: 84-9784-130-1.  

Román, B. (2006).  Ètica, empreses i joves: reflexions des de l’ètica. En Connexions i desconnexions dels adolescents i joves (actes del congrés) (pp. 7 - 13).  Fundació Pere Tarrés - N.

Anglès, M.; Mauri, M.; Temporal, J. (2006).  L'Ètica a través de la literatura. .  Publicacions i Edicions UB - S.

Terricabres, Josep Mª , editor (2006).  La noció de seny en Ferrater Mora. .  Càtedra Ferrater Mora - N.

Lynch, E. (2006).  Filosofía y/o literatura: Identidad y/o diferencia. En Universidad Pública de Navarra (pp. 1 - 201).  Universidad Pública de Navarra - N. ISBN: 84-9769-128-8.  

Turró, S. (2006).  L'element estètic en el projecte transcendental: Fichte. En Fonamentació i facticitat en l'idealisme alemany i la fenomenologia. (pp. 25 - 36).  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 84-7283-894-3.  

Boladeras, M. (2006).  L'Escola de Frankfurt. En L'Escola de Frankfurt (pp. 1 - 92).  Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC) - S. ISBN: 84-9788-417-5.  

Armengol, R. y Boladeras, M.(dirs.) (2006).  Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio. En Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio. (pp. 1 - 154).  Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social - S. ISBN: 84-8124-228-4.  

Boladeras, M. (2006).  'Ética y biopolítica'. En Román, B. y Palazzi, C. (eds.), Hacia una sociedad responsable: reflexiones desde las éticas aplicadas. .  Prohom Edicions i Serveis Culturals - N. ISBN: 84-934127-6-7.  

Roman, B.; Monterroso, E. (2006).  Generando confianza: El consentimiento informado en veterinaria. En Generando confianza: El consentimiento informado en veterinaria. (pp. 1 - 32).

Clarà, A.; Mateos, E.; Román, B.; Vidal-Barraquer, F.; Miralles, R. (2006).  What does an elderly patient mean?. En En: Branchereau A, Jacobs M, eds. Vascular procedures in the elderly patient. Paris: Consultands Ltd (Greyfriars Court) (pp. 1 - 8).  Consultands Ltd (Greyfriars Court - N.

Anglès, M. (2007).  Joaquim Xirau, Enciclopedia de personalistes. .  Instituto Maritain - N.

Anglès, M. (2007).  Jaume Bofill, Enciclopedia de personalistes. .  Instituto Maritain - N.

Real Academia de la Historia  (2007).  Jaime Balmes. En Diccionario Biográfico Español .  Real Academia de la Historia - S.

Real Academia de la Historia  (2007).  Josep Torras i Bages. En Diccionario Biográfico Español .  Real Academia de la Historia - S.

Mauri, M.; Anglès, M.; Temporal, J.  (2007).  Ètica i Literatura catalana. Una aproximació a conceptes morals a través de la literatura. .  Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-3061-2.  

Boladeras, Margarita (2007).  'Dignitat, llibertat, distribució de recursos i biotecnologia: nous valors, noves dimensions?'. En Dret i ciència. (pp. 123 - 128).  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya - S.

Boladeras, Margarita (coord.) (2007).  Orientacions sobre la diversitat cultural i la salut. En Orientacions sobre la diversitat cultural i la salut. (pp. 1 - 47).  Departament de Salut - N. ISBN: 978-84-8124-250-8.  

Esquirol, J.M. (2007).  Pluralismo cultural y cohesión social: reflexiones filosóficas. En Pluralismo y cohesión social en el País Vasco (pp. 13 - 40).  Idatz - N. ISBN: 978-84-95909-97-8.  

Esquirol, J.M. (2007).  Alexandre Kojève, o com es distreu un hegelià al segle XX. En Vergés (ed.), Cons i neocons: el rerefons filosòfic (pp. 139 - 153).  Unversitat de Girona-Documenta Universitaria - N. ISBN: 978-84-96742-25-3.  

Esquirol, J.M. (2007).  La llibertat. En Terricabras (ed.), Què ens mou? 6 valors a debat (pp. 21 - 39).  Editorial Mina (grup Enciclopèdia Catalana) - S. ISBN: 84-96499-55-3.  

Turró, S. (2007).  De Kant a Heigger: la recepció del cristianisme en la filosofia moderna. En L'obra d'Eusebi Colomer. (pp. 157 - 179).  Documenta Universitaria - S. ISBN: 978-84-96742-40-6.  

Anglès, M. (2007).  Una lectura de l'article 'Criteriologia de Jaume Balmes' de Ramon Turró. En Ramon Turró, científic i pensador (pp. 167 - 189).  Documenta Universitaria - S. ISBN: 978-84-96742-41-3.  

Román, B. (2007).  Turismo, Ética y Política. En Desafíos y compromisos del turismo: hacia una visión más humana (pp. 109-123).  Universidad de Deusto - S. ISBN: 978-84-9830-096-3.  

Ficapal, J.; Román, B.; Palazzi, C. (2007).  Anfitriones e invitados: una reflexión sobre el turismo desde lo ético. En Desafíos y compromisos del turismo: hacia una visión más humana (pp. 269 - 279).  Universidad de Deusto - S. ISBN: 978-84-9830-096-3.  

Esquirol, J.M. (2008).  Respeito ou o olhar atento. Uma ética para a era da ciencia e da tecnologia. En Respeito ou o olhar atento. Uma ética para a era da ciencia e da tecnologia .  Auténtica - N. ISBN: 9788575263228.  

Turró, S. (2008).  Réception de 'La paix perpétuelle' par Fichte. En Fichte et la politique (pp. 195 - 210).  Polimetrica. International Scientific Publisher - S. ISBN: 978-88-7699-133-2.  

Morey, M. (2008).  'Introducción' a Giorgio Colli, La naturaleza ama esconderse. .  Siruela - S.

Morey, M. (2008).  Introducción a Platón Politico de Colli, Giorgio. .  Siruela - S.

Román, B. (2008).  Consideraciones éticas ante la legislación penal del menor. En Adolescencia: Conflicto y decisión. .  Fundación MAPFRE - S. ISBN: 9788498440911-7.  

Román, B. (2008).  Dret i Ètica. En Sobre la vida i la mort: Possibilitats i límits de la intervenció humana (pp. 21 - 52).  Fragmenta Editorial - S. ISBN: 9788492416035.  

Roman, B. (2008).  Nous valors per al segle XXI? Millor una aposta per la recreació. En Revista Valors (pp. 24 - 29).

Román, B.; Gutiérrez, A.C. (2008).  Dignidad y respeto. Un intento de fundamentación formal. En en Murillo I (coord.): Ciencia y Hombre (pp. 427 - 434).  Ediciones Diálogo filosófico - N. ISBN: 978-84-612-5928.  

Turró, S. (2009).  El sentido de la ética kantiana. En Filósofos clásicos hoy. (pp. 75 - 89).  La Busca Edicions - N. ISBN: 978-84-96987-45-6.  

Turró, S. (2009).  Fichte: lo absoluto y su manifestación en la conciencia. En Mística y filosofía (pp. 183 - 208).  CITeS - N. ISBN: 978-84-613-1220-7.  

Turró, S. (2009).  Francisco Canals. En El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX. (pp. 919 - 920).  Cátedra - S. ISBN: 978-84-376-2597-3.  

Turró, S. (2009).  Traducción y edición de: Fichte, 'Advertencias, Respuestas, Cuestiones'. En La polémica sobre el Ateísmo. Fichte y su época. (pp. 249 - 274).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-9849-785-4.  

Turró, S. (2009).  Del sentimiento religioso al absoluto en Fichte. En La polémica sobre el Ateísmo. Fichte y su época. (pp. 423 - 439).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-9849-785-4.  

Lynch, E.  (2009).  Un nombre para una época. En Enrique Díaz Álvarez y Yago Mellado (Eds.). Las secuelas del posmodernismo. (pp. 13 - 25).  Documentos CIDOB - N.

Román, B. (2009).  Anàlisi ètica i professional del dret a la vaga de les infermeres. En Anàlisi ètica i professional del dret a la vaga de les infermeres .

Roman, B. (2009).  A vueltas con la confianza: sobre coherencia e integridad. En “A vueltas con la confianza: sobre coherencia e integridad”. .

Boladeras, M. (2009).  El derecho a no sufrir. Argumentos para la legalización de la eutanasia. En El derecho a no sufrir. Argumentos para la legalización de la eutanasia. (pp. 1 - 184).  Los libros del lince - N. ISBN: 978-84-936536-6-8.  

Esquirol, J.M. (2009).  El respirar de los días. Una reflexión filosófica sobre el tiempo y la vida. .  Ediciones Paidós Ibérica - S. ISBN: 978-84-493-2228.  

Esquirol, J.M. (2009).  El respirar dels dies. Una reflexió filosòfica sobre el temps i la vida. .  Ediciones Paidós Ibérica - S. ISBN: 978-84-493-2226-6.  

Roman, B. (2010).  La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa. Por qué?. En “La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa. Por qué?”. .

Roman, B. (2010).  “Persona” en Lluís Font, P. (coord.): Repensar 8 conceptes clau de la moral. En Persona (pp. 139 - 158).  Editorial Cruïlla - N. ISBN: 978-84-661-2509-3.  

Roman, B. (2010).  L’ideal de la pluralitat religiosa en un estat laic. En VVAA: Llibertat religiosa en un estat laic (pp. 73 - 90).  Editorial Claret - N. ISBN: 978-84-9846-096-4.  

Turró, Salvi (2010).  Elementos fichteanos en la 'Fenomenología del Espíritu'. En Liberación y constitución del Espíritu. Elementos hegelianos en el pensamiento contemporáneo. (pp. 125 - 132).  Ediciones Universidad de Salamanca - S. ISBN: 978-84-7800-191-0.  

Turró, S. (2010).  Descartes. Llibertat i generositat. Textos morals. Introducció, traducció, edició i notes. (pp. 13 - 225).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-19-3.  

Boladeras, M. (editora) (2010).  ¿Qué dignidad? Filosofía, Derecho y práctica sanitaria. En ¿Qué dignidad? Filosofía, Derecho y práctica sanitaria (pp. 1 - 290).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-30-8.  

Boladeras, M. (2010).  “La dignidad humana y los primeros estadios de la vida”. En Boladeras, M. (ed.), ¿Qué dignidad? Filosofía, Derecho y práctica sanitaria. (pp. 11 - 50).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-30-8.  

Boladeras, M. (2010).  “End-of-life decisions. Spanish and European Legislation. A discussion of concepts”. En A. Santosuosso, S. Garagna, B. Bottalico, C. A. Redi (eds.), Le Scienze Biomediche e il Diritto Biomedical Sciences and the Law. (pp. 127 - 136).  Ibis, Como-Pavia - N. ISBN: 978-88-7164-324-3.  

Boladeras, M. (2010).  L’ètica del segle XXI segons Joan Fuster. En Neus Campillo (ed.), Pensar la nostra actualitat: Joan Fuster i la Filosofia. (pp. 57 - 74).  Servei de Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-7841-0.  

Turró, S. (2010).  Descartes. Libertad y generosidad. Textos morales. Introducción, traducción, edición y notas. (pp. 13 - 228).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-18-6.  

Esquirol, J.M. (2010).  O respirar dos dias. Uma reflexao filosófica sobre a experiência do tempo. (pp. 1 - 141).  Auténtica - N. ISBN: 978-84-493-2226-6.  

Esquirol, J.M. (2010).  Des d'una perspectiva filosòfica: sobre la fonamentació dels drets humans. En Religions i drets humans. Cap a una cultura de la convivència (pp. 21 - 26).  Generalitat de Catalunya. Dep. d'Interior - S.

Lynch, Enrique (2010).  Prefacio a la edición de las obras de Descartes. (pp. 4 - 12).  Ediciones El País, s.l. - N. ISBN: 8 425536 000935.  

Morey, M. (2010).  Traducción e introducción de Giorgio Colli, Cursos sobre Gorgias y Parménides, Siruela, Madrid, 2010. En 'Cursos sobre Gorgias y Parménides', de Giorgio Colli. Siruela, Madrid, 2010 .  Siruela - S.

Boladeras, M. (2011).  Reptes ètics actuals de la biomedicina. En Cristina Ribas y Mercè Piqueras (coord.), Pensament i ciència als Països Catalans. (pp. 127 - 141).  El Cep i la Nansa - N. ISBN: 978-84-92745-25-8.  

Boladeras, M. (2011).  Autonomía, principio de. En C. M. Romeo Casabona (Dir.), Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, 2 vols. (pp. 107 - 113).  Comares - S. ISBN: 978-84-9836-788-1.  

Boladeras, M. (2011).  La toma de decisiones sanitarias: el rechazo del tratamiento. En Bilbeny, N. (Coord.), Bioética, sujeto y cultura. (pp. 25 - 40).  Horsori - S. ISBN: 978-84-96108-15-8.  

Boladeras, M. (2011).  Las decisiones sobre la interrupción de la gestación y la dignidad humana. En Boladeras, M. (ed.), Bioética: la toma de decisiones. (pp. 49 - 84).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-54-4.  

Esquirol, J.M. (2011).  Metafísica de la sutura. En Homenatge a Jaume Bofill i Bofill (pp. 61 - 72).  Ediciones UB - S. ISBN: 978-84-475-3511-8.  

Tealdi, Schramm, Zorrilla, Lamas, Fuchs, Feinholz, Esquirol (2011).  Valor social y conflicto de interés en la ética de la investigación biomédica. Conclusiones del proyecto EULABOR. . ISBN: 978-84-614-6827-0.  

Esquirol, J. M.  (2011).  Los filósofos contemporáneos y la técnica. De Ortega a Sloterdijk. .  Gedisa - S. ISBN: 978-84-9784-679-0.  

Turró, S. (2011).  Fichte. De la consciència a l'absolut. En Fichte. De la consciència a l'absolut (pp. 1 - 270).  Editorial Omicron - N. ISBN: 978-84-92544-98-1.  

Román, B. (2011).  Ética y atención al paciente. En VVAA: Claves para la Atención al Usuario en los Servicios de Salud (pp. 137 - 174). ISBN: 978-84-614-5943-8.  

Román, B. (2011).  Sobre el respeto a la autonomía del paciente: la dignidad en juego. En VVAA: Bioética, sujeto y cultura (pp. 105 - 121).  Horsori - S. ISBN: 978-84-96108-15-8.  

Román, B. (2011).  El procedimiento en la toma de decisiones en conflictos éticos. En Alvarez, R y Burgos, R (coord.): Aproximación bioètica a la nutrición clínica (pp. 69 - 82).  Editorial Glosa - N. ISBN: 978-84-7429-515-3.  

Román, B. (2011).  Euthanasia: between personal Moral and civic Ethics. En The Good Death Controversy in Humans and Animals (pp. 81 - 92). ISBN: 978-953-307-260-9.  

Román, B. (2011).  Ética de la decisión para las prácticas del cuidado. En M. Boladeras (ed). Bioética: la toma de decisiones (pp. 299 - 324).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-54-4.  

Boladeras, M. (ed.) (2011).  Bioética: la toma de decisiones. En Bioética: la toma de decisiones (pp. 1 - 619).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-54-4.  

Boladeras, M. (ed.) (2011).  Prólogo. En Bioética: la toma de decisiones (pp. 11 - 16).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-54-4.  

Morey, M.  (2011).  Ficción y verdad en Michel Foucault: Notas para un itinerario. En Palabra y ficción, Literatura y pensamiento en tiempo de crisis actual. Joaquín Esteban Ortega (ed.) .  Universidad Europea Miguel de Cervantes - N.

Morey, M. (2011).  Presentación y traducción. En Filósofos sobrehumanos. Giorgio Colli. .  Siruela - S.

Morey, M. (2011).  Para leer el Antiedipo. En Félix Guattari, Los ecos del pensar. Entre filosofía, arte y clínica. Gabriela Berti (coord.). .  Hakabooks - N.

Boladeras, M. (2012).  'Autonomía y dignidad en la diversidad cultural'. En Boladeras, M. (ed.), Bioética, género y diversidad cultural (pp. 67 - 88).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-81-0.  

Boladeras, M. (Ed.) (2012).  Bioética, género y diversidad cultural. En Bioética, género y diversidad cultural (pp. 1 - 522).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-81-0.  

Begoña Román Maestre (2012).  Ética de la virtud para la bioética clínica: hábitos, excelencia y conciencia de pertenencia”. En en Beca, J.P y Astete C (coord.) Bioética clínica, Santiago de Chile (pp. 62 - 74).  Ed. Mediterraneo - N. ISBN: 978-956-220-347-0.  

Begoña Román (2012).  La ética de las organizaciones no gubernamentales por el desarrollo (ONGD) y los nuevos roles de la sociedad civil. En VVAA: Cambio social y cooperación en el siglo XXI. Intervida, Barcelona, 2012, p (pp. 33 - 44).  Intervida.org - N.

Román, B. (2012).  La ética de las instituciones sanitarias: entre la lógica asistencial y la lógica gerencial. En La ética de las instituciones sanitarias: entre la lógica asistencial y la lógica gerencial (pp. 83 - 87).  Cuadernos de la fundación Víctor Grífols - N. ISBN: 978-84-695-3129-7.  

Boladeras, M. (Ed.) (2012).  Edición. En Bioética, género y diversidad cultural (pp. 1 - 522).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-81-0.  

Boladeras, M. (Ed.) (2012).  Prólogo. En Bioética, género y diversidad cultural (pp. 11 - 18).  Proteus - S. ISBN: 978-84-15047-81-0.  

Llevadot, L.; Riba, J.  (2012).  Jocelyn Benoist: de la fenomenología a un realismo contextualista. En Filosofías postmetafísicas: 20 años de Filosofía Francesa Contemporánea. (pp. 103 - 120).  UOC - N. ISBN: 978-84-9029-165-8.  

Román, B. (2012).  A modo de conclusión: Sobre los cambios que nos debemos. En VVAA: Cambio social y cooperación en el siglo XXI (vol.2). Intervida, Barcelona, 2013, p (pp. 4 - 8).  Intervida.org - N.

Morey, M. (2012).  M. Foucault: una política de la experiencia, en J. Bermúdez, Caleidoscópico Foucault, Publicacions de la Universitat de Valéncia. En Caleidoscópico Foucault, J. Bermúdez (ed), Publicacions de la Universitat de Valéncia .  Servei de Publicacions de la Universitat de València - S.

Morey, M. (2012).  Sobre el lugar de la teoría en M. Foucault. Materiales para una reflexión. En Divisar el pensamiento de Foucault. Una propuesta para el S. XX .  Amentia - N.

Morey, M. (2012).  Le grand jeu de l'histoire (prólogo a Cal defensar la societat). En Cal defensar la societat. Michel Foucault. .  Proteus - S.

Boladeras, M. (2013).  El aborto: ¿Es bueno todo lo que es justo?. En Blasco, P. L. (ed.), La justicia entre la moral y el derecho. (pp. 143 - 163).  Trotta - S. ISBN: 978-84-9879-359-8.  

Boladeras, M. (2013).  El impacto de la tecnociencia en el mundo humano. Diálogos sobre bioética. En El impacto de la tecnociencia en el mundo humano. Diálogos sobre bioética (pp. 1 - 256).  Editorial Tecnos - S. ISBN: 9788430957453.  

Boladeras, M. (ed.) (2013).  Bioética: justicia y vulnerabilidad. En Bioética: justicia y vulnerabilidad. .  Editorial Proteus - S.

Boladeras, M. (2013).  'Vivir con justicia el proceso de morir'. En Bioética: justicia y vulnerabilidad. (pp. 211 - 232).  Editorial Proteus - S. ISBN: 978-84-15549-95-6.  

Esquirol, J. M. (2013).  Naturaleza. En Repensar ocho conceptos clave de la moral (pp. 89 - 108).  PPC - S. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Turró, S. (2013).  ¿Hay un derecho a la guerra?. En Derecho, Historia y Religión. Interpretaciones sobre la filosofía del derecho de Hegel (M. Alvarez, Mª Carmen Paredes, eds). (pp. 155 - 169).  Ediciones Universidad de Salamanca - S. ISBN: 978-84-9012-326-3.  

Turró, S. (2013).  Esperanza e historia en Kant. En 'Didaskalie akoretos'. Homenaje a Antonio Alegre. B. Berruecos, J. Lavilla, Editores (pp. 379 - 399). ISBN: 978-84-941876-6-7.  

Roman, B. (2013).  Persona. En Pere LLuís Font (coord): Repensar 8 conceptos clave de la moral (pp. 163 - 186).  Editorial PPC - N. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Roman, B. (2014).  El giro aplicado: filosofía desde la trinchera. En Huérfanos de Sofía. Elogio y defensa de la enseñanza de la filosofía (VV.AA) (pp. 137 - 151).  Fórcola Ediciones - S. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Roman, B. (2014).  Transparencia en el sistema sanitario público. En en Transperencia en el sistema sanitario público Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas (pp. 103 - 107).  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas - N. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Roman, B. (2014).  Prólogo al libro: Cuestiones éticas en la educación social (Vilar, J.). En VILAR, J: Cuestiones éticas en la educación social, UOC, Barcelona, 2013, ISBN: 978-84-694-3296-9 (pp. 1 - 5).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-694-3296-9.  

Esquirol, J.M. (2014).  Filosofía y empresa. .  Corresponsables.com - N.

Roman-Maestre, B. (2014).  Crisis i vulnerabilitat social: principis d’actuació. En En: Galcerán, M. i Vilanou, C. (Eds): Crisi, vulnerabilitat i pedagogia social. Perspectiva humanista (pp. 19 - 36).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9064-127-9.  

Royo-Bordonada, M.A.; Román-Maestre, B. (2014).  Why public health ethics?. En In Bordonada MA and Schroder P, eds. Aspher, Brussels 2014: Public health ethics. European model curriculum. Aspher, Brussels 2014 (in press) (pp. 36).  Aspher - N. ISBN: in press.  

Román, B (2014).  Persona como ser en relación. La dignidad como naturaleza intrínseca, fuente de respetao y de cuidado. En En Benito,E; Barbero,J; Dones, M (Eds.): Espiritualidad en Clinica, Una propuesta de evaluación y acompañamiento espiritual en Cuidados Paliativos. MONOGRAFÍAS SECPAL. Nº 6 Madrid, Nov. 2014 (pp. 21 - 27).  SECPAL - N. ISBN: 978-84-940224-3-2.  

Boladeras, M. (2014).  La Autonomía en las éticas aplicadas y las prácticas médicas. En Oncina, F.; Miravet, N.; Vizcaíno, H. (eds.), Conceptos nómadas: Auto-determinación. (pp. 239 - 255).  Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-9509-7.  

Boladeras, M. (2014).  Vida Artificial. En Diari Ara (pp. 08 - 08).  Edició de Premsa Periòdica Ara - N.

Román, B. (2014).  Què cal fer davant la irresponsabilitat col·lectiva en aquest moment de tant de sofriment? Qu potser sóc jo qui se n'ha de fer càrrec?. En Alegre, X; Zamora, P; Román, B: Com viure la fe en un món en canvi. VIII Congrés de 'Cristianisme al s. XXI' (pp. 61 - 74).  Editorial Círculo Rojo - S. ISBN: 978-84-9095-022-7.  

Roman, B. (2014).  Las poblaciones particularmente vulnerables a la crisis. En en VVAA: Ética, crisis y salud pública. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas (pp. 36 - 49).  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas - N. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Román, B.; De Castro, G. (2014).  La cuestión social y la realización de los derechos humanos en el siglo XXI. En En Román, B y De Castro, G (Eds): 'La era de la política más allá de los límites nacionales'(vol.3). Intervida, Barcelona, 2014, p (pp. 1 - 14).  Intervida.org - N. ISBN: 978-84-9888-633-7.  

Boladeras, M. (2015).  ¿Qué significa humanizar la asistencia sanitaria?. En Bioética del cuidar. ¿Que significa humanizar la asistencia? (pp. 45 - 56).  Editorial Tecnos - S. ISBN: 978-84-309-6692-9.  

Boladeras, M. (2015).  Prólogo. En Bioética del cuidar. ¿Que significa humanizar la asistencia? (pp. 13 - 16).  Editorial Tecnos - S. ISBN: 978-84-309-6692-9.  

Roman, B. (2015).  La responsabilidad personal y sus límites. Del empoderamiento a la culpabilización de las víctimas. En Determinantes personales y colectivos de los problemas de salud (pp. 38 - 49).  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas - N. ISBN: 978-84-288-2568-9.  

Esquirol, J. M.  (2015).  La Resistència íntima. Assaig d'una filosofia de la proximitat. .  Quaderns Crema, S.A. - S. ISBN: 978-84-7727-565-7.  

Esquirol, J.M. (2015).  Orientación filosófica e Interculturalidad. En Razones para (con)vivir (pp. 31 - 47).  Biblioteca Nueva, S.L. - S. ISBN: 978-84-16345-17-5.  

Román, Begoña (2016).  Ética de los Servicios Sociales. .  Herder - S. ISBN: 9788425437878.  

Carrasco, J; Hernández, I; Román, B; Suess A (2016).  De la priorización de las áreas de interés en la investigación y su aplicabilidad. En Ética, salud y dispendio del conocimiento (pp. 12 - 23).  Cuadernos de la fundación Víctor Grífols - N. ISBN: 978-84-608-5356-5.  

Astete, C; Román, B (2016).  Aspectos éticos del aborto (o de la interrupción voluntaria del embarazo) por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. En Figueroa García-Huidobro, Rodolfo, |Zegers Hochschild, Fernando | Salas, Sofía P.(coord) Aborto y derechos reproductivos : implicancias desde la ética, el derecho y la medicina. (pp. 315 - 332).  Ediciones Universidad Diego Portales - S. ISBN: 978-956-314-368-3.  

Román, B (2016).  La ética del discurso en la bioética. En Ferrer, J.J;. Lecaros, J:A; Molins, R (coords): Bioética: el pluralismo de la fundamentación (pp. 303 - 321).  Cátedra de Bioética de la Universidad Pontifica Comillas - S. ISBN: 978-84-8468-657-6.  

Turró, S. (2016).  Filosofia i Modernitat. La reconstrucció de l'ordre del món. En Filosofia i Modernitat. La reconstrucció de l'ordre del món. (pp. 10 - 228).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3966-6.  

Esquirol, J.M. (2012).  La tècnica, el nou món. .  La Vanguardia - N.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Clara Bargalló Jiménez (2016).  Els límits de l'autonomia. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ester Busquets Alibés (2016).  L'ètica del tenir cura en Lev Tolstoi. Una aproximació a partir del relat La mort d'Ivan Ilitx. Defensada el 27/01/2016. Ramon Llull. Tesi Doctoral. . 

FRANCISCO ESTEBAN BARA (2016).  La educación universitaria hoy: una crítica comunitarista. Defendida el 29/01/2016. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Piperberg, M. (2016).  La Persona y el debate bioético sobre el final de la vida. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Fernando Martínez Herrera (2016).  La recepción y crítica de la filosofía postkantiana en Schopenhauer. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Abel Cutillas i Alberich (2016).  L'estètica entre Kant i Nietzsche i la seva projecció en l'art del segle XX. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ramon Coletes i Caubet (2016).  La polèmica de l'ateisme de Fichte. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laia Pinyol (2015).  Las virtudes del juez. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Elisabeth Real (2015).  La desobediencia civil. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Haizea Etxeberria (2015).  Sobre incomunicación y tortura en supuestos casos de terrorismo. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Haizea Etxeberria (2015).  Sobre incomunicación y tortura en supuestos casos de terrorismo. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Gemma Serrahima (2015).  Aspectes ètics relacionats amb l'obtenció de sang i plasma: una qüestió de salut global. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Palazzi, Cristian (2015).  'La pregunta por la ética en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer'. Defendida el 06/11/2015. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Muñoz Genís, A. (2015).  Autonomia en la persona adolescent. L'espai vital de l'educació moral. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Begoña Rúa (2015).  Ricoeur. L'historicité de la liberté. Universitat de Barcelona i Fons Ricoeur (París). Tesi Doctoral. . 

Joan Guitart Llopart (2015).  Del absoluto al absoluto. Una lectura de la filosofía transcendental de J.G. Fichte. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ana Carolina Gutiérrez Xivillé (2015).  Kants ethischer Autonomiebegriff. Eine genetische Rekonstruktion von 1762 bis 1785. /El concepto ético de autonomía. Una reconstrucción genética de 1762 hasta 1785. Defendida en Philipps-UNiversität Marburg en conveni marc de cotutela el 18/05/2105. Universität Marburg (conveni internacional). Tesi Doctoral. . 

Sergio Ramos Pozón (2015).  El modelo bio-psico-social en la esquizofrenia: implicaciones filosóficas y bioéticas. Defendida el 31/10/2014. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Albert Cullell (2014).  Las voluntades de poder. Por una resistencia en F. Nietzsche. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ginebra Comellas Estibal (2014).  La necessitat de modificar el paradigma de la família actual a nivell jurídic. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pau Sitjà (2014).  L'Etern retorn del Mateix: una interpretació. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Andrea Palaudarias (2014).  La Casa como umbral de trascendencia. Interioridad y economía en Emmanuel Levinas. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Victòria Currubí (2014).  Guerra i pau a Simone Weil. . Tesi de Masters. . 

Júlia Martin i Badia (2014).  Presa de decisions del pacient menor d'edat: implicacions bioètiques. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Soto Moreno, Érika (2014).  Vocación de herencia. El concepto de hospitalidad en Jacques Derrida y Emmanuel Levinas. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Javiera Aguirre Romero (2014).  Una ética de la responsabilidad para la era mediática. Defendida el 04/02/2014. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Soledad Arnau Ripollés (2014).  Derechos sexuales. Nuevos desafíos para la 'Bioética desde la diversidad funcional'. Ramon Llull. Tesi de Masters. . 

Noelia Ruano Serrano (2013).  Ètica i tecnologia. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Joan Julibert (2013).  La doctrina de l'estado en Hegel y Fichte. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Montserrat Guillaumet Olives (2013).  L’experiència viscuda de ser cuidat en un hospital. Perspectiva des de l’immigrant extracomunitari. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Cabós Teixidó (2013).  Fenomenología del sufrimiento. Por una comprensión filosófica a partir de la obra de A. Schopenhauer. Defendida el 20/12/2013. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva Peguero (2013).  Procés participatiu per a l'elaboració del Codi ètic de l'Institut català de la Salut. Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117199/epr1de1.pdf?sequenc (validar) http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117199/epr1de1.pdf?sequence=1 )

Irving Samadhi Aguilar (2013).  La Casa, el sí mismo y el mundo. Estudio a partir de Gaston Bachelard. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antonio Márquez (2012).  Los valores de la Responsabilidad Social de la Empresa y el Liderazgo como Fuentes de Reputación Corporativa. Defendida el 26/03/2012. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Feixas i Roigé (2012).  El renovat lideratge de la política i les noves vies de participació comunutària. Un estudi crític de l'obra de M. Walzer. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ferran Caballero (2012).  Rorty y Strauss. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Leticia Berrizbeitia (2012).  La Ética de Levinas como lectura cinematográfica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Manuel Carmona (2012).  Lyotard. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Oriol Cuscó (2012).  La cuestión del nihilismo en F. Nietzsche y la literatura de F. Dostoievski. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sergi Avilés (2012).  Doctrina de la Ciencia y Cristianismo de 1798 a 1813. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Vanesa Cervera Soriano (2011).  Eugenèsia i principis bioètics. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Toni Muñoz Genís (2011).  Aspectes ètics en la presa de decisions sanitàries: la persona adolescent (el menor madur). Barcelona. Tesi de Masters. . 

Miguel Gomes Ruano (2011).  Pensamiento y acción en Hanna Arendt. UB. Tesi de Masters. . 

Alejandro Mumbrú Mora (2011).  El problema de la sensibilización del ámbito de la moralidat en Kant. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Magnet Colomer (2010).  ¿Ética discursiva o ética del reconocimiento? Una aproximación comparativa a los modelos éticos de la segunda y la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jorge Eliécer Martínez Posada  (2010).  La producción biopolítica de la subjetividad: Un análisis de la educación superior en Colombia. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Adriadna Alda (2010).  La intersubjetividad en Kant. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Diego Osete (2010).  Teoría y sociología del conocimiento: fundamentos epistemológicos de la acción comunicativa en Habermas. UB. Tesi de Masters. . 

Begoña Rúa (2010).  La identidad personal. Un análisis de la obra de Paul Ricoeur: Sí mismo como otro. . Tesi de Masters. . 

Nicolás García Mills (2010).  El problema del comienzo en Hegel: Fenomenología o Lógica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jordi Inglada (2010).  Veritat, matematisme i espiritualitat a Spinoza. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

MAJÓ i ROVIRA, Carme (2009).  Limitació de l´ esforç terapèutic: anàlisi de la situació actual. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pau Alsina González (2009).  Arte y vida: sistemas emergentes en las prácticas vinculadas a las tecnociencias. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Silvia Agulló (2009).  La coherencia ética en la gestión de los recursos humanos: un factor clave para la forja del ethos corporativo. Ramon Llull. Tesi Doctoral. . 

Issac Rubió (2009).  La visió de la tècnica en l'obra 'El treballador' d'Ersnt Jünger. UB. Treball d'Investigació. . 

Marina Llobera (2009).  Teoría y práctica en la política de Fouché. UB. Treball d'Investigació. . 

Edgar Gili (2009).  Arte y Talento. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Josefina Goberna Tricas (2009).  Dones i procreació (Ètica de les pràctiques sanitàries i la relació assistèncial en embaràs i naixement). Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/TDX-0614110-090718

Gonzalo Sebastián Aguirre (2008).  Memoria y gobierno, entre autonomía y heteronomía: historia y ontología de un olvido. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Liliana Guzmán (2008).  Poema en diálogo: Experiencia y formación en textos de Platón y Borges. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Gustavo Hernando Chamorro (2008).  Incidencia de la poiesis en el modelo educativo actual: el mito de la fabricación. UAB. Treball d'Investigació. . 

David Castaneda (2008).  Melodies d'un Nadal tècnic. UB. Treball d'Investigació. . 

Abel Ceña Delgado (2008).  Discusión en torno a la teoría política de J. Rawls. UB. Treball d'Investigació. . 

Xavier Comas (2008).  El subjecte descentrat: subjectivitat i llibertat en Lévinas. UB. Treball d'Investigació. . 

Josep Mª Martí Vallverdú  (2008).  Gènesi de la intersubjectivitat en la filosofia de Fichte. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Octavi Comeron Graupera (2007).  La Fábrica Transparente: Arte y trabajo en la época postmoderna. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Daniel Galland (2007).  ONG’s, entre el descrédito y la confianza. Reflexiones sobre las dimensiones de legitimidad del tercer sector. UB. Treball d'Investigació. . 

Javiera Aguirre (2007).  Reflexión crítica sobre la legitimidad del ejercicio profesional periodístico. UB. Treball d'Investigació. . 

Samadhi Aguilar (2007).  El concepto de casa en Gaston Bachelard. UB. Treball d'Investigació. . 

Antonio Gutiérrez Vara (2007).  Lo literario en Roman Ingarden. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Mª Pilar Guzmán Urrea (2007).  Análisis de las reformas sanitarias a la luz de los principios bioéticos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rosa Mª Sala (2007).  Política informada. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alejandro Mumbrú (2007).  El problema de la 'sensibilización' en la filosofía transcendental de Kant. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Pamparacuatro, J. (2007).  La teoría del lenguaje en Port-Royal. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Santiago Espinosa (2006).  Schopenhauer. Arte y música en la metafísica de la voluntad. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Gonzalo Torné de la Guardia (2006).  La tragedia en la cosmovisión clásica. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Consuelo BOFILL GARCÍA-AMORENA (2006).  De lo pictórico a lo fotográfico. El caso Richter. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Abel Cutillas (2006).  La relació entre veritat i art en Kant i Fichte. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Socorro Giménez (2005).  El cine y la realidad. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Jaume Urgell (2005).  El precio de Proust. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Salvador Ribas Ribas (2005).  Los discursos procedimental y aretaico de la bioética y su perspectiva desde los comités de ética asistencial.Defendida el 10/05/2005. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Canadell Prat, Àngels (2005).  La noció de temps en Raimon Panikkar. Un diàleg amb el budisme. Barcelona. Tesi Doctoral. .  tdx.cat

David Cifuentes (2005).  Hombre, mundo y destino en el pensamiento mítico. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ramon Palol Curto (2004).  En el cor del ser: vida, veritat i amor La filosofia auroral de María Zambrano. Ramon Llull. Tesi Doctoral. . 

Carmen Danés Ribas (2004).  Luz y penumbra en María Zambrano. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Helena Gefaell Alsina (2003).  El concepte d'existència a Karl Jaspers. UB. Treball d'Investigació. . 

Sergi Pascual (2003).  Lectura del Zaratustra de Nietzsche. UB. Treball d'Investigació. . 

Antonio Pujol (2003).  En torno al realismo en la representación artística. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Raimundo Ayuso (2003).  La forma ensayística en la obra de Michel de Montaigne. Universidad de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Elisenda Julibert González (2003).  Ironía y finitud. Universidad autónoma de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

María Susana Paponi (2003).  M. Foucault. Una lectura de su pregunta por los procesos de subjetivación. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Salvador Martí Recasens (2003).  Filosofia i religió en Fichte. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Francisco de la Torre (2002).  La terminología latina en H. Arendt. UB. Treball d'Investigació. . 

José Ezcurdia Corona (2002).  Tiempo y amor en la filosofía de Bergson. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antonio Castilla Cerezo (2002).  Apología del fracaso (Una visión esquizoanalítica de la cultura de masas). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ramón Alcoberro Pericay (2002).  Sujeto e Ilustración. Diderot y la construcción del sujeto moral. [Ha estat Premi Carreras Artau de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans del 2003.]. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Georgina Mercader Bausa (2002).  Una discussió entre la filosofia kantiana i el misticisme. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ramon Sánchez Ramon (2002).  Las razones de un fracaso. Lectura de las 'Regulae'. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

David Picó Sentelles (2001).  Nietzsche y la música. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

José Luis Puertas Manzano (2001).  La evolución de la obra y el pensamiento de F. Nietzsche: Proyecto utópico, ascetismo y simbolismo en la configuración del discurso nietzscheano. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Miguel Schafzetszy Steiner (2000).  Ética, sufrimiento y procreación: Posibilidad de una ética naturalista del deber. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

Col·laboració amb la Fundació Winterthur.

Col·laboració amb l'Institut de Tecnoètica de la Fundació Epson Ibèrica.

(2002-2006). B. Román, Col·laboració amb la SEVP - Asociación española de veterinarios especialistas en pequeños animales. Desenvolupament de projectes relacionats amb dilemes ètics amb animals, com l'eutanàsia, la creació de codis ètics etc.

(2003-2006). B. Román, Desenvolupament d'un Codi ètic per la Policia de Catalunya per la EPCA - Escola de Policia de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

(2004-2005). B. Román, Desevenvolupament d'un codi ètic pel Departament de Promoció turística i Qualitat de vida. Ajuntament de Barcelona

(2005-2006). B. Román, Col·laboració amb la Organització mundial del Turisme (OMT) pel desenvolupament d'indicadors de qualitat pel codi mundial del turisme.

(2006-2008). M. Boladoras, Assessorament en temas de bioètica y humanitats mèdiques per la Fundació Medicina y Humanidades Médicas (Barcelona) (FMH) i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (BOGI).

(2002-2006). B. Román, Assessorament en qüestions relacionades amb l'ètica i els jocs d'atzar per a la Fundació Castell de Peralada.

Formació per a Empreses

(2006) B. Román, Institució Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu, Formació en ètica de l'empresa com a col·laborador extern.

(2004). B. Román, Institució Hospitalària Sant Joan de Déu, formació i assesoria en polítiques ètiques com a col·laborador extern.

(2011). B. Román, Institut Català de la Salut, formació sobre bioètica com a col·laborador extern.

(2011). B. Román, Departament de benestar social i família (Generalitat de Catalunya). Formació i Asesoria per la creació de grups de reflexió ètica en els Serveis Socials.

Contactes de Recerca

Amb el 'Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique' (CRIB) de la Université Libre de Bruxelles i el seu co-director, Prof. Gilbert Hottois, el qual va participar en el I Congrés Internacional 'Tecnología, Ética y Futuro', organitzat en col.laboració per aquest Grup de Recerca

Amb el 'Centre for Philosophy, Technology and Society' de la University of Aberdeen, i el seu 'Senior Research Fellow', prof. Gordon Graham, el qual va participar en el I Congrés Internacional 'Tecnología, Ética y Futuro', organitzat en col.laboració per aquest Grup de Recerca

Presentació de Comunicacions

Roman, B. (1995).  Fundamentación trascendental de los Derechos Humanos. Presentació comunicació,  XV Jornadas de Filosofía Jurídica y Social, Getafe (Madrid), ESPANYA.

De La Torre Francia, F. (2000).  «Pensar lo que hacemos»: Hannah Arendt y Hans Jonas ante la tecnología. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional 'Tecnología, ética y futuro', organizado por el Institut de Tecnoètica., Barcelona, ESPANYA.

De La Torre Francia, F. (1999).  El cuidado del alma en la civilización tecnológica. El sentido de la filo- sofía en el pensamiento de Jan Patocka. Presentació comunicació,  'Las fronteras de la filosofía de cara al siglo XXI', organizado por la re-vista Diálogo Filosófico y la Univ. Pont. de Salamanca. Actas mismo título.. pp: 265-273, Salamanca, ESPANYA.

Anglés, M. (2000).  'Seny' y sentido común en la filosofía catalana. Presentació comunicació,  Seminario de Filosofía Hispánica. Universidad de Salamanca.. Actas del Seminario de Filosofía Hispánica, Salamanca, ESPANYA.

Lynch, E.  (2000).  La dificultad de ser nihilista. Presentació comunicació,  Simposio 'Nietzsche y el pensamiento actual', 2000, Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2000).  ¿Es espacio el ciberespacio?. Conferència invitada,  I Congreso Internacional: Tecnología, ética y futuro (Institut de Tecnoètica; Universitat de Barcelona; Residència d'Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya), Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2000).  Comité Organizador. Participació comitè científic/organitzador,  I Congreso Internacional: Tecnología, ética y futuro. , Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2000).  La experiencia del espacio y del tiempo en el mundo de la tecnología. Conferència invitada,  Primer Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, México DF, MÈXIC.

Josep Maria Esquirol Calaf (2000).  Immigració i valors. Conferència invitada,  Polítiques d'Immigració a Europa, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2000).  Calidad de vida y principios bioéticos. Conferència invitada,  VI Seminario Internacional. Bioética y calidad de vida. Universidad El Bosque, Santafé de Bogotá., Santafé de Bogotá, COLÒMBIA.

Morey M. (2000).  Conjetura sobre las categorías nietzscheanas. Ponència,  Nietzsche im zeitgenössischen Denken. Internationales Symposium. Goethe Institut. , ESPANYA.

Morey M. (2000).  Sobre M. Zambrano: Tragedia, historia, y libertad. Taula rodona,  Círculo de Bellas Artes Sobre M. Zambrano, ESPANYA.

Anglés, M. (2001).  Competing concepts of common sense with reference to Reid, Buffier and their followers. Presentació comunicació,  The Scottish Enlightenment in its European Context, B.S.H.P., University of Glasgow, Glasgow, REGNE UNIT.

Josep Maria Esquirol Calaf (2001).  Mounier en diàleg amb els nous corrents filosòfics. Conferència invitada,  Emmanuel Mounier i el Personalisme, Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2001).  Sobre la idea de la paz perpetua. Conferència invitada,  III Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2001).  Canvis i reptes d'una societat multicultural. Conferència invitada,  VII Jornades Socioculturals, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2001).  Aplicaciones tecnológicas y principios bioéticos. Conferència invitada,  Jornadas de Filosofia: La articulación tecnológica. Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha, Albacete, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2001).  La confidencialitat i el SIDA. Ponència,  III Jornades d'ONG VIH/SIDA de Catalunya. , Granollers, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2001).  Programas de detección precoz del cáncer de mama. Aspectos éticos. Ponència,  Segundo Congreso de detección precoz del cáncer de mama. Servicio Andaluz de Salud, Hospital Costa del Sol, Ayuntamiento de Marbella (Concejalía de la Mujer), Marbella, ESPANYA.

Anglés, M.  (2002).  El sentido común balmesiano en relación con santo Tomás de Aquino. Ponència,  Congreso de la Sección Española de la SITA en Barcelona . Actas del Congreso de la SITAE, Vol.II, pp.171-181, Barcelona, 12-14 de septiembre, ESPANYA.

Anglés, M.  (2002).  La filosofía en Cataluña: La Delegación en Barcelona del Instituto 'Luis Vives' de Filosofía del CSIC. Presentació comunicació,  La Filosofía Hispánica en nuestro tiempo (1940-2000) . Actas del Seminario de Filosofía Hispánica, Salamanca, 23-27 de septiembre, ESPANYA.

Anglés, M.  (2002).  La noción de conocimiento en el giro aplicado. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Tecnoética . pp: 361-367, D.L.: B-37759-2003, ISBN: 84-475-2759-X, Barcelona 14-15 de noviembre, ESPANYA.

Anglés, M.  (2002).  La noción de 'seny' según Ferrater Mora. Presentació comunicació,  Symposium Internacional: La filosofía de Ferrater Mora. pendent, Col.lecció Càtedra Ferrater Mora, Girona, 21-22 de noviembre, ESPANYA.

Anglés, M.; Clará, A.; Ysa, A.; Román, B.; Vidal-Barraquer, F.  (2002).  The vascular surgeon facing clinical ethical dilemmas (The Vascu-Ethics Study): Are self-interest attitudes related to professional seniority?. Presentació comunicació,  17th Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery.. European Journal of vascular & Endovascular Surgery, Dublin, 4-11 de setembre, IRLANDA.

Anglès, M. (2002).  La noción de benevolencia en Robert Spaemann. Presentació comunicació,  Christian Humanism in the Third Milennium. Actes del Congrés i publicació electrònica, Roma, 21-25 de setembre, ITÀLIA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2002).  Filosofia i violència. Conferència invitada,  VII Setmana de Teologia. 'La violència als inicis del segle XXI' , Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2002).  Tecnificación social, valores éticos y existencia humana. Conferència invitada,  XXIX Reunión de la Asociación Interdisciplinar José Acosta. 'Las nuevas tecnologías y el futuro del hombre' , Madrid, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2002).  El debat sobre la modernitat. Modernitat i postmodernitat. La modernitat inacabada. Taula rodona,  VIII Congrés de pensament. 'Balanç del segle XX, perspectives del segle XXI' , València, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2002).  La persona: horizonte de la globalización. Conferència invitada,  II Congreso Mundial sobre globalización y desarrollo rural , Laguardia, ESPANYA.

Turró, S. (2002).  Notas para una fundamentación filosófica de la solidaridad. Taula rodona,  VII Jornadas de Filosofía de Comillas: 'Pensar la solidaridad'. AA.VV., Pensar la solidaridad, Universidad Ponfiticia de Comillas, Madrid, 2004, pp. 491-5000., Madrid, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2002).  Bioética: definiciones, prácticas y supuestos antropológicos. Conferència invitada,  V Congreso Internacional de Antropología Filosófica. Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Morey M. (2002).  M.Zambrano, lectora de Nietzsche. Ponència,  Conferencia magistral. Univ. Degli Studi di Parma. , Parma, ITÀLIA.

Morey M. (2002).  El problema de la discursivización de la sexualidad en M.Foucault. Taula rodona,  Instituto Francés de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Josep Maria Esquirol Calaf (2003).  La filosofía política de Kant: La paz perpetua y Europa. Taula rodona,  Eurocongrés 2000, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2003).  Gestió integrada de la RSC: Governs i ciutadania corporativa. Conferència invitada,  Sostenibilitat, responsabilitat social i economia, Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2003).  De Kant a Heidegger: la recepció del cristianisme en la filosofia moderna. Conferència invitada,  Symposium Internacional Càtedra Ferrater Mora: 'L'obra d'Eusebi Colomer'. AA.VV., L'obra d'Eusebi Colomer, Girona, Documenta Universitaria, 2007, 157-179., Girona, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2003).  Papers:'Remarks on science and law'. Ponència,  First Meating European Network for Life Sciences, Health and the Courts (ENLSC)., Pavia, ITÀLIA.

Román, B. (2003).  La corrosión del carácter: las condiciones de posibilidad de la ética empresarial. Presentació comunicació,  XII semana nacional de ética y filosofía política. Recerca, num. 4, p.137-151, Castellón, ESPANYA.

Román, B. (2003).  Kant i la pau perpétua. Presentació comunicació,  Eurocongrés 2000, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2004).  La relazione tra cristianesimo e filosofia come essenza europea. Ponència,  Convegno internazionale di studi Le radici cristiane dell'Europa, Treviso, ITÀLIA.

Anglés, M.  (2004).  La interpretació de Turró de la criteriologia de Balmes. Presentació comunicació,  Symposium Càtedra Ferrater Mora. Ramon Turró, científic i pensador.. pendent, Malgrat de Mar, ESPANYA.

Anglés, M.  (2004).  La filosofía científica de R. Turró. Presentació comunicació,  La Filosofía Hispánica. . Actas del Seminario de Filosofía de Salamanca, Salamanca, 23-27 de septiembre, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2004).  Ethical and legal problems of data storage and banking of biological samples'. Ponència,  The social and cultural implications of genetics and the legal regulation. A dialogue East-Western-South Europe on hot science-law topics. European Network for Life Sciences, Health and the Courts (ENLSC)., Pavia, ITÀLIA.

Esquirol, J.M. (2004).  Què és l'home?. Ponència,  II Jornada de filosofia i biologia. Institut d'Estudis Calatans, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2004).  Ethics and Work in the Age of Internet. Ponència,  EU-ASIA Conference & Workshop on E-enabling SMEs for Global Competitiveness, New Delhi, ÍNDIA.

Esquirol, J.M. (2004).  El respeto o la mirada ética. Ponència,  III Encuentro de Economía Ética (Universidad de Nebrija), Madrid, ESPANYA.

Morey M. (2004).  Michel Foucault como filósofo de la cultura. Ponència,  Coloquio Internacional Michel Foucault., Ciudad de México, MÈXIC.

Morey M. (2004).  Reflexiones en torno a Michel Foucault. Taula rodona,  UNAM. Ciudad de México, ESPANYA.

Morey M. (2004).  Los sueños del visionario. Ponència,  Filosofía y locura. 41 Congreso de Filósofos Jóvenes , ESPANYA.

Morey M. (2004).  Conjeturas sobre la meditación. Ponència,  Congreso Internacional del Centenario de María Zambrano, Vélez-Málaga, ESPANYA.

Morey M. (2004).  Hacia un saber sobre el alma. Ponència,  IX Seminari Internacional M. Zambrano, Barcelona, ESPANYA.

Morey M. (2004).  Pensar el lenguaje, repensar a Saussure. Taula rodona,  Mesa redonda de presentación de Escritos sobre lingüística general de Ferdinand de Saussure, ed. Gedisa, Barcelona 2004., Barcelona, ITÀLIA.

Román, B. (2004).  Por qué Kant no pudo ser un utilitarista. Presentació comunicació,  Simposio Internacional sobre I. Kant. A.M. Romanillos (ed): Kant: razón y experiencia, Salamanca, ESPANYA.

Román, B. (2004).  Por una excelencia profesional: el código ético de los veterinarios. Ponència,  38 congreso Nacional de veterinarios especialistas en pequeños animales (AVEPA). Por una excelencia profesional. Compromiso ético de AVEPA, Sevilla, ESPANYA.

Román, B. (2004).  Eutanasia animal: un acto clínico complejo. Ponència,  39 congreso Nacional de veterinarios expecialistas en pequeños animales, Madrid, ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2004).  Esperanza e historia en Kant. Conferència invitada,  Intereses y límites de la razón, Madrid, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2005).  Commentaire critique sur le quatrième ébouche d'une déclaration relative à des normes universelles en matière de bioétique du Comité International de Bioéthique, UNESCO. Taula rodona,  'Bioéthique et Droit International. Contribution à l'élaboration d'une Declaration Internationale sur la Bioéthique', París, FRANÇA.

Esquirol, J.M. (2005).  Introducción a la ética del respeto. Ponència,  Hacia la sociedad de la imaginación: innovaciones e invenciones, Cáceres, ESPANYA.

Roman Maestre, B. (2005).  Ètica de i en les organitzacions. Ponència,  Jornadas sobre ètica i dret en psiquiatria, Esplugues de LLobregat, ESPANYA.

Román, B.; Palazzi, C. (2005).  Ètica aplicada: recreación moral y tradición. Presentació comunicació,  International Conference: Law and Liberty: ethics and Politics for the XXI century; Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2005).  Ètica, empreses i joves: reflexions des de l’ètica. Ponència,  I Congrés sobre connexions i desconnexions dels adolescents i joves. Connexions i desconnexions dels adolescents i joves, Esplugues de LLobregat, ESPANYA.

Román, B. (2005).  El problema del mal y la paz perpetua en I. Kant. Presentació comunicació,  XIII Semana Nacional de ética y filosofía Política, Sevilla, ESPANYA.

Román, B. (2005).  Ètica i qualitat en organitzacions sanitàries. Conferència invitada,  VII Jornada de la societat catalana de Qualitat assistencial, Tarragona , ESPANYA.

Román, B. (2005).  Ètica a les organitzacions sanitàries. Conferència invitada,  Jornada científica de l’Institut oncològic de Catalunya, Bellvitge, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, M.  (2005).  'Ética y biopolítica'. Ponència,  Jornadas sobre Ética Aplicada, Ethos Ramon Llull, Barcelona.. Libro: Hacia una sociedad responsable: reflexiones desde las éticas aplicadas, Prohom Edicions, Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Román, B.  (2006).  ¿Se puede educar sólo con mínimos morales? Etica de mínimos versus mínima educación. Ponència,  VIII Simposi Fundació Claret, ESPANYA.

Román, B. (2006).  Professionals excel·lents, professionals esgotats. Ponència,  Jornades de Salut. Día mundial de la Salut, Castellbisbal, ESPANYA.

Anglès, M.  (2006).  Los estudios de filosofía y género en Barcelona. Presentació comunicació,  XV S. de Hª de la Filosofía española e iberoamericana, Universidad de Salamanca 12-15 setiembre de 2006, Salamanca, ESPANYA.

Anglès, M.  (2006).  Unselfing and Altruism in Iris Murdoch (Seeing versus Listening). Presentació comunicació,  Morality and the Novel (The Third International I.Murdoch Conference) 15-16 September, Faculty of Arts , Kingston University (London), Kingston (London), REGNE UNIT.

Anglès, M.  (2006).  Dificultats en l'estudi de la filosofia catalana. Presentació comunicació,  II Jornada Científica de Filosofia Catalana a l'IEC: Filosofia Catalana: Qüestions d'Arxiu,Qüestions de Mètode, 20-11-2006. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2006).  L'element estétic en la transformació del projecte transcendental: Fichte. Ponència,  Jornades sobre Fonamentació i Facticitat en l'Idealisme alemany i la Fenomenologia. AA.VV., Fonamentació i facticitat en l'idealisme alemany i la fenomenologia, Barcelona, IEC, 2006, pp. 25-36., Barcelona., ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2006).  Vida i filosofia en Fichte. Presentació comunicació,  II Jornades lleidetanes de Filosofia Moderna: Vida i Pensament. Convivium. Revista de Filosofía, Facultat Filosofia UB, 2009, nº 22, pp. 67-80., Lleida, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2006).  Significado y filosofía del concepto de precaución. Conferència invitada,  IV Encuentro de Economía Ética (segunda parte), Madrid, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2006).  Perspectiva filosòfica sobre el mal. Ponència,  El Mal - Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2006).  La discusión entre A. Kojève y L. Strauss. Ponència,  El rerefons filosòfic del conservadorisme i del neoconservadorisme (Universitat de Girona), Girona, ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2006).  Elementos fichteanos en la 'Fenomenología del Espíritu'. Ponència,  III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Hegelianos: 'Liberación y constitución del espíritu'. AA.VV., Liberación y constitución del Espíritu. Elementos hegelianos en el pensamiento contemporáneo, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, pp. 125-132., Salamanca, ESPANYA.

Mauri,M. Anglès, M, Vilafranca, I. (2006).  L'ètica a través de la literatura i de l'Art. Presentació comunicació,  4º Congreso Internacional de Docencia universitaria e Innovación docente. Sanz, S:Actas del 4º congreso de Docencia Universitaria e innovación docente. Barcelona: PUB, 2006, Barcelona, ESPANYA.

Morey, M. (2006).  '¿Son los derechos humanos universales?. Taula rodona,  VII Congreso Internacional de Antropología Filosófica., Sevilla, ESPANYA.

Boladeras Cucurella, Margarita  (2007).  'Sobre redistribució i reconeixement. El reconeixement de drets col·lectius'. Presentació comunicació,  I Congrés Català de Filosofia, Societat Catalana de Filosofia, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2007).  Réception de 'La paix pérpetuelle' chez Fichte. Ponència,  Colloque International 'Fichte et la politique'. AA.VV., Fichte et la politique, Polimetrica, Milano, 2008, pp. 195-210., Madrid, ESPANYA.

Anglès, M.  (2007).  L’altruisme en l’obra filosòfica d’Iris Murdoch. Presentació comunicació,  I Congrés de Filosofia Catalana a l'IEC: 20-11-2006. Institut d'Estudis Catalans, 21-23 de març de 2007, Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M.  (2007).  Origen y sentido de la tesis sobre la existencia de una tradición filosófica catalana. Conferència invitada,  Jornadas de Filosofía Hispánica, 11 - 13 abril de 2007, Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M. (2007).  L'altruisme a l'obra d'Iris Murdoch. Presentació comunicació,  I Congrés Català de Filosofia a L'Institut d'Estudis Catalans, 21-23 de març de 2007. pendent, Barcelona, ESPANYA.

Morey, M. (2007).  María Zambrano: Sobre algunas correspondencias parisinas. Ponència,  XI Seminario Internacional María Zambrano, BARCELONA, ESPANYA.

Morey, M. (2007).  Nietzsche, ¿educador do século XXI?. Conferència invitada,  V Encontros Galegos de Filosofía, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Lynch, E. (2007).  La felicidad de las mónadas. Conferència invitada,  Coloquio "ONTOLOGÍA DE LA DISTANCIA", Fundación Telefonica, Madrid, ESPANYA.

Lynch, E. (2007).  Comunicación y conexión. Conferència invitada,  El espacio y la política, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Valparaíso, XILE.

Román, B. (2007).  Dignidad y respeto. Un intento de fundamentación formal. Ponència,  VI Jornadas de Diálogo Filosófico., Salamanca, ESPANYA.

Román, B. (2007).  Valors morals en la societat contemporània. Ponència,  Jornada de l’Hospital Universitari de Bellvitge., ESPANYA.

Román, B. (2007).  Ètica i praxis psiquiàtrica. Ponència,  Jornada de cloenda de la Societat catalana de Psiquiatria i salut mental., Tossa de Mar, ESPANYA.

Román, B. (2007).  La nova legislació sobre Dependència des del punt de vista dels diferents agents socials. Ponència,  Jornades Tècniques. Fira Gent Gran., BARCELONA, ESPANYA.

Román, B. (2007).  El principi de justícia en l’àmbit de la salut. Ponència,  XI Jornada de l’Escola Universitària de Ciències de la salut de Manresa., Manresa, ESPANYA.

Román, B. (2007).  La fundamentación kantiana del deber de vivir y el principio autonomía: reflexiones para la bioética. Ponència,  XV semana nacional de Ética y Filosofía Política Publicació: Universidad de La Laguna. , Madrid, ESPANYA.

Román, B. (2007).  La importancia de la sociedad civil: fundamentación y expectativas. Ponència,  II Jornadas sobre “Educación cívica y democracia. Educación, Medios de comunicación y Civismo”., Zaragoza, ESPANYA.

Anglés, M. (2008).  La valoración de Balmes en la obra de Menéndez Pelayo. Conferència invitada,  Congreso Menéndez Pelayo "Historia de las Ideas Estéticas" 31 marzo-3 abril. pendent, Santander, ESPANYA.

Turró Tomás, S. (2008).  Del sentimiento religioso al absoluto en Fichte. Ponència,  I Encuentro de la Red Ibérica de Estudios Fichteanos: 'Fichte y la disputa del ateismo'. AA.VV., La polémica del ateismo. Fichte y su época, Madrid, Dykinson, 2009, op. 423-439., Madrid, ESPANYA.

Román, B. (2008).  Reconsiderando los derechos y su fundamentación. Ponència,  V Jornadas de Filosofia Política., BARCELONA, ESPANYA.

Román, B. (2008).  Presencia de la ética en la práctica clínica. Ponència,  IV Jornadas nacionales de Comités de ética asistencial., Valencia, ESPANYA.

Román, B. (2008).  Avançant cap referències comuns: el menor madur, la confidencialitat i l’ètica. Ponència,  1ª Jornada tècnica del Programa Salut i Escola., ESPANYA.

Román, B.; et al. (2008).  A proposal to assist governance and citizens in the transit for a sustainable future: three basic responsibilities of the University. Ponència,  5th EMSU Conference, Environmental Management for Sustainable Universities (Congrés internacional)., ESPANYA.

Turró, S. (2008).  Fichte: lo absoluto y su manifestación en la conciencia. Conferència invitada,  I Congreso Internacional. Mística y pensamiento contemporáneo. AA.VV., Mística y Filosofía, Avila, CITeS, 2009, pp. 183-208., Avila, ESPANYA.

Josep M. Esquirol (2008).  L'esperit europeu: entre l'evasió i la resistència. Ponència,  Les religions a Europa davant el segle XXI, Barcelona, ESPANYA.

Morey, M. (2009).  'F.Nietzsche y la filología del futuro'. Ponència,  Jornadas Internacionales de Filosofia Friederich Nietzsche, Universidad Autónoma Barcelona , ESPANYA.

Morey, M. (2009).  “Michel Foucault: tres miradas sobre el poder”. Ponència,  El espacio de lo político: miradas desde la filosofía, Zaragoza, ESPANYA.

Morey, M. (2009).  'La sexualidad en Foucault y en el Psicoanálisis'. Ponència,  Espai Freud , Barcelona , ESPANYA.

Morey, M. (2009).  'True in all possible worlds…?'. Ponència,  Universals Humans , CCCB, Barcelona , ESPANYA.

Morey, M. (2009).  'El moment de la sensació vertadera'. Ponència,  L’experiència del temps, UB, Barcelona , ESPANYA.

Lynch, E. (2009).  Sobre el alma y el cuerpo en el Zaratustra de Nietzsche: una especualción. Conferència invitada,  Jornadas Nietzsche, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2009).  Cuestiones éticas en la información sanitaria. Ponència,  V Congreso Nacional de responsables de comunicación de Colegios de Médicos. , ESPANYA.

Román, B. (2009).  Bioética y salud mental. Ponència,  XXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Neurología., ESPANYA.

Román, B. (2009).  Autonomía del usuario versus preferentismo del cliente. Ponència,  Congreso Nacional de la Sociedad Española de usuarios de la Sanidad., Mallorca, ESPANYA.

Román, B. (2009).  Consideraciones éticas sobre información sanitaria. Ponència,  V Congreso Nacional de responsables de comunicación de Colegios de Médicos., Mallorca, ESPANYA.

Román, B. (2009).  Consideraciones éticas para las intervenciones en salud mental en conetxtos interculturales. Ponència,  II Simposio internacional en Salud mental y Procesos Migratorios., BARCELONA, ESPANYA.

Boladeras, M. (2009).  'End-of-Life decisions. Spanish and European Legislation. A discussion of concepts'. Conferència invitada,  Science biomediche e diritto: un dialogo tra discipline, culture e lingue, Centro di Ricerca Interdipartimentale (ECLSC) - Università di Pavia, Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo.. Santosuosso, A. y otros (ed.), Science biomediche e diritto, Como (Italia): Ibis., Pavia, ITÀLIA.

Boladeras, M.  (2009).  'La dignidad humana y los primeros estadios de la vida”. Conferència invitada,  Jornada sobre 'Dignidad humana y ética de las prácticas sanitarias', Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M.  (2009).  'Dret a rebutjar un tractament mèdic'. Ponència,  III Jornades Dret a Morir Dignament, 5 y 6 de novembre 2009., Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J. M. (2009).  Técnica, cosmopoiesis y finitud. Conferència invitada,  1er Coloquio Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, Puebla, MÈXIC.

Anglés, M. (2010).  Claude Buffier, Thomas Reid, and other minds. Presentació comunicació,  Thomas Reid from his time to ours, Aberdeen / Glasgow, REGNE UNIT.

Begoña Román (2010).  Human Rights and ‘ageism’: dignity at stake. Ponència,  European Conference on Dignity for the Frail Old., Bergen, NORUEGA.

Román, B. (2010).  Consentimiento informado: bases filosóficas y antropológicas. Ponència,  IV Seminario Internacional de Bioética. Facultad de Medicina, Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo (Chile), Santiago de Chile, XILE.

Román, B. (2010).  La competencia del ‘compromiso ètico’ en los estatutos de las universidads catalanas. Ponència,  VI congrès internacional de docència universitària i innovació., BARCELONA, DIVERSOS PAÏSOS.

Román, B. (2010).  Història i desenvolupament dels drets humans: universalisme o culturalisme. Ponència,  XXV edició del curs d’estiu Universitat internacional de la Pau., DIVERSOS PAÏSOS.

Román, B. (2010).  La dimensión política de la sociedad civil: reflexiones desde la Filosofía práctica. Ponència,  Seminario de cultura contemporánea de Castellón., ESPANYA.

Román, B. (2010).  Els joves en la soceitat actual. Ponència,  XXII Simposi de la societat catalana de Contracepció., ESPANYA.

Román, B. (2010).  La intimitat. Ponència,  V Jornada Comitès d’ètica assistencial de Catalunya., BADALONA, ESPANYA.

Román, B. (2010).  La dignitat: persones grans fràgils. Ponència,  Jornada Internacional: Aspectes culturals en l’Atenció al final de la vida., ESPANYA.

Román, B. (2010).  Etica profesional i organitzacional en inferemeria i salut mental. Ponència,  I congrés català i IV Jornada catalana d’infermeria i salut mental., Sant Boi de Llobregat, ESPANYA.

Boladeras, M. (2010).  “La interrupción de la gestación y la dignidad humana”. Conferència invitada,  Congreso Internacional sobre 'La toma de decisiones en el ámbito bioético', Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J. M. (2010).  El papel del individuo en una comunidad en crisis. Conferència invitada,  Persona i comunitat. V Jornades lleidetanes de Filosofia Moderna, Lleida, ESPANYA.

Anglès, M. (2010).  Face and portrait in 'the sandcastle'. Presentació comunicació,  Fifth International Iris Murdoch Conference :Iris Murdoch on the Margins. Kingston University. 9-11 de setiembre de 2010.. pendent, Kingston upon Thames, REGNE UNIT.

Anglès, M. (2010).  La noción de diálogo en jaume bofill. Presentació comunicació,  V Jornada Científica de Filosofia Catalana, 2/12/2010 , Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M. (2010).  Verdad y certeza en jaime balmes. Conferència invitada,  Balmes, filósofo. Celebración del centenario., Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M.  (2010).  “Las decisiones sobre la interrupción de la gestación y el principio de dignidad humana”. Conferència invitada,  CONGRESO INTERNACIONAL 'La toma de decisiones en el ámbito bioético' 8 y 9 de noviembre 2010 . Bioética: la toma de decisiones Editorial Proteus, Cànovas, 2011., Barcelona, ESPANYA.

Begoña Román (2010).  Human Rights and ‘ageism’: dignity at stake. Ponència,  European Conference on Dignity for the Frail Old., Bergen, NORUEGA.

Román, B. (2010).  La toma de decisiones en las prácticas del cuidado. Conferència invitada,  I Congreso Internacional de Bioètica. Grupo de Investigación en Bioètica. Departament Filosofia teorètica i pràctica (UB) , Bercelona, ESPANYA.

Román, B. (2010).  Treball en equip: ètica i estètica?. Conferència invitada,  II Congres de l’àmbit d’atenció primària de Barcelona , Bercelona, ESPANYA.

Román, B. (2010).  Aspecte controvertits de la preservació: preservació de la fertilitat social. Conferència invitada,   Jornada sobre Criopreservació en reproducció humana assistida, Bercelona, ESPANYA.

Turró, S. (2010).  ¿Cómo ha de iniciarse la Doctrina de la Ciencia?. Ponència,  II Jornadas de la Red Ibérica de Estudios Fichteanos: 'Fichte y la Doctrina de la Ciencia Nova Methodo'. Revista Edonxa. Series Filosóficas, 2012, vol. 30, pp. 31-48., Madrid, ESPANYA.

Turró, S. (2010).  ¿Hay un derecho a la guerra?. Conferència invitada,  IV Congreso Internacional Sociedad de Estudios sobre Hegel. Derecho, historia y religión.. AA.VV., Derecho, Historia y Religión. Interpretaciones sobre la filosofía del derecho de Hegel, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, pp. 155-169., Salamanca, 22-24.9.2010, ESPANYA.

Boladeras, M.  (2010).  Presidència comitè organitzador. Presidència comitè científic/organitzador,  CONGRESO INTERNACIONAL 'La toma de decisiones en el ámbito bioético' 8 y 9 de noviembre 2010 . Bioética: la toma de decisiones Editorial Proteus, Cànovas, 2011., Barcelona, ESPANYA.

Morey M. (2010).  El legado de Giorgio Colli. Ponència,  XVIII Congrés de la Societat de Filosofia del País Valencià, València, ESPANYA.

Morey M. (2010).  Las políticas de la experiencia en Michel Foucault. Ponència,  Congrés Internacional de Filosofía: Michel Foucault pensador polièdric, Valencia, ESPANYA.

Anglès, M. (2011).  La noción de criterio (vital y filosòfica) en balmes. Presentació comunicació,  II Jornada Científica de Filosofia Hispànica, 25 de enero de 2011, Institut d'Estudis Catalans., Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M. (2011).  Criteri i veritat en jaume balmes. Conferència invitada,  Jaume Balmes: un bicentenari oblidat?. prevista, Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M. (2011).  Jaume balmes, en el segon centenari del seu naixement. Taula rodona,  III Jornada científica del Seminari de Filosofia Llatinoamericana de la Societat Catalana de Filosofia “La filosofia dels exiliats i la consolidació del pensament hispanoamericà” “Jaume Balmes, en el segon centenari del seu naixement”., Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M.; Gallego, J.; Rodón, R.; Vilanou, C. (2011).  Valoració de les aportacions balmesianes. Taula rodona,   Bicentenari de Jaume Balmes : Jornada de debat històric., Barcelona, ESPANYA.

Anglès, M. (2011).  Jaume bofill, catedràtic de metafísica de la universitat de barcelona. Presidència de sessió,  Homenatge amb motiu del centenri del naixement del filòsof jaume Bofill i Bofill.. web Fundació Jaume Bofill, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M.  (2011).  'Autonomía y dignidad en la diversidad cultural'. Conferència invitada,  II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA - 'Ética de la diversidad: Género y Cultura', 24, 25 y 26 de octubre de 2011 , Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2011).  La donación de órganos: aspectos éticos y antropológicos. Ponència,  IV Seminario Internacional de Bioética. Facultad de Medicina, Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo (Chile), Santiago de Chile, XILE.

Román, B. (2011).  Bioética y nutrición clínica. Conferència invitada,  XXVI Congreso nacional de Nutrición clínica. Sociedad española de nutrición parenteral y enteral. “El procedimiento en la toma de decisiones en conflictos éticos” en Alvarez, R y Burgos, R (coord.): Aproximación bioètica a la nutrición clínica Páginas (inicial-final): 69-82 Editorial: Glosa ISBN: 978-84-7429-515-3 Año: 2011 , Girona, ESPANYA.

Román, B. (2011).  Ética en y de las organizaciones: experiencias y expectativas buenas y malas. Conferència invitada,  I Congreso nacional de Filosofía Práctica o Aplicada , Bercelona, ESPANYA.

Román, B. (2011).  Los valores del trecer sector en una sociedad en continua transformación. Conferència invitada,  III Congres del Tercer Sector, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M.  (2011).  Presidència comitè organitzador. Presidència comitè científic/organitzador,  II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA - 'Ética de la diversidad: Género y Cultura', 24, 25 y 26 de octubre de 2011 , Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2012).  'Fenomenología del Espíritu' e interculturalidad. Ponència,  II Col·loqui macrofilosòfic: Teoria y praxi del gir cultural., Barcelona, 26/11 i 3/12 del 2012, ESPANYA.

Boladeras, M. (2012).  Dignidad y autonomía en el proceso de morir. Conferència invitada,  VII Simposio 'La razón jurídica': La vida y la muerte Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos, Centro de Ciencias Humanas y Sociales CSIC, Madrid, ESPANYA.

Román, B. (2012).  Etica y adolescencia. Conferència invitada,  V simposio internacional de Bioética: Universidad del Desarrollo, Santiado de Chile, XILE.

Román, B. (2012).  Etica y Vacunas. Conferència invitada,  VI simposio Asociación española de Vacunología, MAdrid, ESPANYA.

Román, B. (2012).  El salt qualitatiu de la democràcia. Conferència invitada,  Edificar la pau al s. XXI, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2012).  Per a la humanització de la medicina: les cures pa·liatives com a model. Conferència invitada,  III Jornades d'estratègia balear en cures pal·liatives, Msllorca, ESPANYA.

Román, B. (2012).  Ètica de les organitzacions sanitàries. Conferència invitada,  V Jornadas associativa de La Unió: assosciació d'entitats sanitàries i socials, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2012).  Ètica i emprenedoria. Conferència invitada,  II congrés català de l'Associació catalana de filosofia pràctica, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2012).  El pacient com agent actiu de salut. Conferència invitada,  Congrés de salut metal de la societat catalana de medicina familiar i comunitària, Lleida, ESPANYA.

Román, B. (2012).  Bioètica: experiències en formació integral. Conferència invitada,  III Jornades formació intergral en salut, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M. (2012).  'Vivir con justicia el proceso de morir'. Ponència,  III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA: Justicia y Vulnerabilidad 29 y 30 de octubre de 2012. Bioética: Justicia y Vulnerabilidad. Cànoves: Proteus, 2013., Barcelona, ESPANYA.

Esteban, F.; Román, B. (2012).  Aporías de la formación ética en la unversidad de hoy. Presentació comunicació,  VII CIDUI, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2013).  La vulnerabilidad como condición de lo humano. Conferència invitada,  III Congreso Internacional de Bioética , Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2013).  La Doctrina de la ciencia de 1805: Lección 19. Ponència,  III Jornades de la Xarxa Ibèrica d'Estudis Fichtians. 'La doctrina de la ciència de 1805'., Barcelona, 9 de maig., ESPANYA.

Román, B. (2013).  Sobre perdón y reconciliación: reflexiones desde la ética. Conferència invitada,  Jornadas de la sociedad española de Psicoanálisis, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Liderazgo enfermero: a propósito de una utopía. Conferència invitada,  V jornadas de la asociación española de enfermeria en Cuidados paliativos, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Reflexiones éticas al final de la vida. Conferència invitada,  II jornadas bioéticas de la Societat catalana de medicina familiar i comunitària, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  El respeto al paciente: refleixones bioética. Conferència invitada,  II jornadas bioéticas de la Sociedad valenciana de medicina familiar y comunitaria, Valencia, ESPANYA.

Román, B. (2013).  El respecte a la gent gran: ética professional i organitzativa. Conferència invitada,  Jornada sobre gent gran de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  L'ètica de les institucions i els professionals en un context de crisi. Conferència invitada,  V Congrès Català de Salut mental, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  L'ètica i les vacunes. Conferència invitada,  XV Jornada de vacunes a Girona, Girona, ESPANYA.

Turró, S. (2013).  Qué tipo de entidades son necesarias para hacer del mundo un mundo (A propósito de 'Enciclopedia' # 50). Conferència invitada,  V Congreso Internacional Sociedad Española Estudios Hegelianos: 'Hegel y Spinoza'.. Studia Hegeliana, 2015, nº 1, pp. 155-181., Salamanca, 16.11.2013, ESPANYA.

Anglès, M. (2013).  Philosophie, Phénoménologie et science. Presidència de sessió,  Barcelone pense-t-elle en français?La lisibilité de la Philosophie française contemporaine: le moment d'un choix, l'instant d'un repère, Paris, FRANÇA.

Esquirol, J. M. (2013).  El sentido filosófico del cuidar. Conferència invitada,  IV Congreso Internacional de Bioética, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J. M.  (2013).  La mirada atenta. Conferència invitada,  Congreso nacional de auxiliares de enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Ética y vacunas. Conferència invitada,  XIV Jornadas sobre Vacunas en Atención primaria , Valencia, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Ética y cuidados paliativos. Conferència invitada,  III Jornadas Autonómicas de la Asociación de profesionales de cuidados paliativos y de atención al paciente en fase terminal de Extremadura, Cáceres, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Ètica i desigualtats en salut. Conferència invitada,  XXIV congrés de la CAMFIC, Lleida, ESPANYA.

Román, B. (2013).  Finitud de la vida. Sentido de la muerte. Conferència invitada,  V Seminario internacional de Bioética. Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo., Santiago de Chile, XILE.

Román, B. (2013).  El liderazgo enfermero en la sociedad: a propósito de una utopía. Conferència invitada,  V Jornadas de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos, 11 y 12 abril. Rol. Revista española de enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2013).  L'ètica de les professions i organitzacions en un context de crisi. Conferència invitada,  5è congrès català en Salut mental, Barcelona, ESPANYA.

Román, B (2013).  Ética y vacunas: reflexiones desde la ética. Conferència invitada,  III Jornadas Vacunas para todos, Torremolinos, ESPANYA.

Boladeras, M. (2013).  'La Autonomía en las éticas aplicadas y las prácticas médicas'. Conferència invitada,  Jornadas sobre 'Conceptos nómadas: autodeterminación', Universidad de Valencia, 14-16 octubre 2013, Valencia, ESPANYA.

Boladeras, M. (2013).  'Què vol dir humanitzar l'assistència sanitària?'. Conferència invitada,  II Jornades de Bioètica: 'El dret a decidir... sobre la pròpia vida', Hospital de Mollet, 14 de nov. 2013., Mollet del Vallès, ESPANYA.

Boladeras, M. (2013).  'La necesidad de reconocimiento y justicia para el desarrollo humano'. Conferència invitada,  I Congreso Internacional de Combate à Pobreza, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasel - 20-22 nov. 2013, Belo Horizonte, BRASIL.

E.Lynch (2013).  La libertad segunda. Ponència,  Jornadas de filosofía: Sobre la libertad, Barcelona, ESPANYA.

E.Lynch (2013).  La libertad segunda. Ponència,  Jornadas de filosofía: Sobre la libertad, Barcelona, ESPANYA.

Román, B (2013).  Ètica: desigualtats en salut. Conferència invitada,  XXIV Congrés d'atenció primària de la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària, Lleida, ESPANYA.

Román, B (2013).  Las poblaciones especialment vulnerables a las crisis. Conferència invitada,  Seminario Ética, crisis y salud pública. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, barcelona, ESPANYA.

Román, B (2013).  Autonomía: un conpeto complejo. Conferència invitada,  Jornada NAcional de la Fundación NEXE. Fundación Nexe, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2013).  Filosofía del cuidado y de la enfermería. Conferència invitada,  Congreso Nacional de Auxiliares de Enfermería, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2013).  El sentit de la política: consciència, resistència i entropia. Conferència invitada,  Comunicació Política i Social, ESPANYA.

Anglès, M. (2013).  Jocelyn Benoist: Philosophie, Phénoménologie et science. Conferència invitada,  Barcelone pense-t-elle en français?La lisibilité de la Philosophie française contemporaine: le moment d'un choix, l'instant d'un repère, Paris, FRANÇA.

Turró, S. (2014).  Lectura kantiana del Génesis como texto teológico-político. Conferència invitada,  II Congreso de estudios kantianos en lengua española. 'Kant y las realidades que habitamos'. AA.VV., Kant en nuestro tiempo. Las realidades en que habitamos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 355-373., Madrid, 23-28.6.2014, ESPANYA.

Josep M. Esquirol  (2014).  Filosofia de l'experiència del temps. Conferència invitada,  Mirades de la ciència sobre el temps, Barcelona, ESPANYA.

Román, B (2014).  la gestión de la complejidad en las organizaciones. Taula rodona,  XXII Congreso anual EBEN-ESPAÑA, Barcelona, ESPANYA.

Román, B (2014).  Gestió de conflictes. Taula rodona,  I Congrés d'equips d'atenció Primària i XII Congrés de l'AIFICC, Barcelona, ESPANYA.

Román, B (2014).  Sostenir o sostenir-se: una mirada plural en un context de crisi. Conferència invitada,  I Jornada programa suport a l'atenció primària en salut mental al Vallés occidental, Castellar del Vallés, ESPANYA.

Román, B (2014).  Coincidències i divergències: integrant mirades. Conferència invitada,  VIII Congrés de Salut Mental i Atenció Primària, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2014).  Vulnerabilidad y finitud: fundamentos filosóficos del cuidar. Conferència invitada,  VI Seminario internacional de Bioética. Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo., Santiago de Chile, XILE.

Begoña Román (2014).  Poner límites: lo que no podemos y lo que nos debemos los unos a los otros. Conferència invitada,  II Jornada Estatal de intervención social en salud materno infantil, Barcelona, ESPANYA.

Begoña Román (2014).  La desprescripción: reflexiones desde la ética. Conferència invitada,  XVII Jornadas anuales de Farmacia Clínica, Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2014).  Sobre la guerra veritable. Ponència,  Col·loquis de Vic, XIX: 'La guerra'. Col·loquis de Vic, vol. XIX, 2015, pp. 87-90., Vic, 2-3 octubre 2014, ESPANYA.

Román, B. (2014).  Calidad de vida: reflexiones bioéticas. Presidència comitè científic/organitzador,  V CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA: FILOSOFÍA Y SALUD MENTAL. http://aporia.cat/wp-content/uploads/2017/02/V-Congreso-Internacional-de-Bio%C3%A9tica_9-ilovepdf-compressed.pdf, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2014).  La integridad física: la visión de los otros. Taula rodona,  X Congreso Nacional de Cuidados Paliativos, MADRID, ESPANYA.

Román, B. (2014).  Experiències en salut mental: reflexions des de l'ètica. Conferència invitada,  V Congrés català de salut mental de la infància i l'adolescència, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2014).  Mentoría social: sobre víncunlos e identidades. Conferència invitada,  European social Mentors Meeting, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2014).  L'ètica d'invertir en infància. Conferència invitada,  18 jornadas de Fedaia, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2014).  Serveis Socials: ideologia y utopia. Conferència invitada,  I Congrés de Serveis Socials Bàsics, Barcelona, ESPANYA.

Esquirol, J.M. (2014).  Filosofía como psicoterapia. Conferència invitada,  V Congreso Internacional de Bioética: Filosofía y Salud Mental, ESPANYA.

Boladeras, M. (2014).  Maternidad responsable: autonomía personal y reconocimiento de deberes. Conferència invitada,  I Congreso Internacional 'Género, Ética y Cuidado', Barcelona, ESPANYA.

Anglès, Misericòrdia (2014).  Francesc Mirabent i l'escola escocesa. Presentació comunicació,  Symposium Catedra Ferrater Mora: L'obra de Francesc Mirabent, Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2015).  Panorama de la filosofia contemporània. Conferència invitada,  X Jornades lleidatanes de filosofia moderna., Lleida, ESPANYA.

Román, B. (2015).  La atención integrada en cuidados paliativos. Presidència de sessió,  IX Congrés de la Societat catalano-balear de Cures Pal·liatives, Girona, 14 de març, ESPANYA.

Román, Begoña (2015).  Diagnòstic i ètica en Salut mental. Conferència invitada,  Jornadas de la Asociación española de neuropsiquiatría, Barcelona, ESPANYA.

Boladeras, M. (2015).  Tecnociència i transformació social. Reptes ètics del món tecnocientífic. Presentació comunicació,  III Congrés Català de Filosofia. Passat i Present, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Román, B. (2015).  Enfermedad mental: evolución de las respuestas sociales. Visión actual. Conferència invitada,  III Jornada de rehabilitación psicosocial: Estigma y enfermedad mental, Gandía, ESPANYA.

Román, B. (2015).  El menor maduro: reflexiones bioéticas. Conferència invitada,  VII Seminario internacional de Bioética. Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo., Santiago de Chile, XILE.

Román, B.; Terribas, N. (2015).  Conclusiones al Seminario de la Fundación Víctor Grífols: Discapacidad, nuevos enfoques y retos èticos a la luz de la Covención de la ONU. Participació comitè científic/organitzador,   Seminario de la Fundación Víctor Grífols: Discapacidad, nuevos enfoques y retos èticos a la luz de la Covención de la ONU. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, ESPANYA.

Román, B. (2015).  Ètica en el treball amb persones amb conductes d'acumulació patològiques. Conferència invitada,  II Jornada del Projecte Trànsit: La intervenció en persones amb conductes d'acumulació patològiques en el marc dels Serveis Socials Bàsics. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Turró, S. (2015).  La imagen en la 'Staatslehre' de 1813. Ponència,  IX Kongress der Internationaler Fichte-Gesellschaft: 'Fichte und die Zeit der Bilder', Madrid, ESPANYA.

M.Mauri; M. Anglès (2015).  Poesia i filosofia a l'obra de Montserrat Abelló. Presentació comunicació,  IV Congrés Català de Filosofia, Vilafranca del Penedés, ESPANYA.

Turró, S. (2015).  Spinozisme i acosmisme de Wolff a Hegel. Ponència,  IV Congrés Català de Filosofia, Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

S. García; A. Jaume; J.LL. Llinàs; F.Torres; S. Turró  (2015).  Descartes al segle XXI. Taula rodona,  IV Congrés Català de Filosofia, Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

S. Turró (2015).  Modernidad y crítica: Kant. Conferència invitada,  Jornadas sobre 'Los fines de la Modernidad', Madrid, Universidad Complutense, ESPANYA.

Román, B (2015).  Dilemas éticos en la práctica asistencial. Taula rodona,  XX Congreso nacional de la Sociedad española de farmacéuticos de atención primaria, que se celebró en Santiago de Compostela el pasado mes de octubre, Santiago de Compostela , ESPANYA.

Román, B (2015).  Modelos de rehabilitación: principios acciones y evaluación. Conferència invitada,  V Congreso de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial, Valencia, 1-3 de octubre, ESPANYA.

Anglès, Misericòrdia (2015).  William Hamilton en la filosofia de F.X. LLorens i Barba. Conferència invitada,  Symposium Internacional Catedra Ferrater Mora: Pensament i llegat de F.X. Llorens i Barba., ESPANYA.

Román, B (2015).  El principio de autonomia en la atención de salud mental: dónde estan los límites. Conferència invitada,  Jornada de ética del hospital de Martorell., Martorell, 19.06, ESPANYA.

Román, B (2015).  Dilemas èticos con personas con transtorno de acumulación patológicos. Conferència invitada,  Jornada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona 19.06, ESPANYA.

Román, B (2015).  Desestigmatización del enfermo mental. Hospital de Gandia. Conferència invitada,  Jornadas de Salud mental de Gandía., Gandía, 26.06, ESPANYA.

Begoña Román Maestre (2015).  Diagnóstico, diversidad y disfuncionalidad. Conferència invitada,  VI congreso Internacional de Bioética, Barcelona, ESPANYA.

Begoña Román Maestre (2015).  Ética y atención centrada en la personal. Conferència invitada,  Jornada de la Fundació Alzheimer de Catalunya., Barcelona,21.01.15, ESPANYA.

Román, B (2015).  Coordinació, anticipació i personalització. Conferència invitada,  Jornada de Bioètica de la Fac. de Medicina de la U. de Lleida. Reptes ètics i oportunitats professionals en l'àmbit social i sanitari., Lleida, 27 de gener de 2015, ESPANYA.

Román, B (2015).  Consideraciones èticas sobre la innovación social. Barcelona. Conferència invitada,  Jornada del Consorci d'acció social de Catalunya., Barcelona, 13. de febrer, ESPANYA.

Román, B (2016).  Los derechos de las personas con discapacidad: la convención y la observación general de la ONU. Conferència invitada,  Jornada CAMPUS ARNAU DE L'ESCALA, EN BARCELONA, 1.12, ESPANYA.

Román, B (2016).  Ètica de l'atenció a la psicosi en la nostra societat. Conferència invitada,  V Jornadas tècniques internacionals Baetulae. Atenció Integral a la psicosi; factors de risc i exclussió social., Badalona, 15 i 16 d'abril, ESPANYA.

Begoña Román Maestre (2016).  Ética y espiritualidad también en pediatría. Conferència invitada,  Jornada Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, Barcelona, ESPANYA.

Begoña Román Maestre (2016).  El desencís del professionals sanitari. Conferència invitada,  XXIII Congrés nacional català d'urgències i emergències mèdiques, Mataró, ESPANYA.

Román, B (2016).  Ética y arte en centros penitenciarios. Conferència invitada,  Jornada de Monitores artísticos de Centros penitenciarios, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1998 - 1999.   La condición humana en la era de la técnica.  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Enciclopèdia Catalana, S.A.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

1999 - 2002.   Prolegómenos para una ética de la sociedad tecnológica.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB98-1194.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2000 - ... .   Atorgament de subvencions per a l'organització d'accions mobilitzadores dels grups de recerca de Catalunya (congressos, simposis, cursos i cicles de conferències). ARCS. (DOGC 27-10-2000).  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2000 - 2000.   Incorporació al projecte PB1998-1194 (BOE 11.7.2000).  (Ajuts a la Recerca).  Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2000 - 2002.   Ètica, tecnologia i societat.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1999SGR00423.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2002 - ... .   Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores, congressos, simposis d'especial rellevància, així com altres actuacions de divulgació i especialització (2002ARCS00194).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2002 - 2003.   II Congrés Internacional de Tecnoètica.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2002ARCS00194.  IP: Esquirol, J.M.

2002 - 2005.   EDG-22089 EUROCITIZEN N/27922/0 An interactive, agent-based on-line edutainment environment to promote European intercultural education and cooperation among citizens of Europe.  (To stimulate the development of a european multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging...).  Unió Europea.  Ref.: EDG-22089 EUROCITIZEN .  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2002 - 2005.   Eurocitizen (An interactive agent based on line edutainment environment to promote European eduaction and cooperation among citizen of Europe.  (Ajuts a la Recerca).  Comunitat Econòmica Europea.  Ref.: 27922EDC-22089.  IP: Josep Mª Esquirol

2003 - 2005.   ASI/B7-301/97/0126-68 EDECAD - Education and E-Commerce Task Force for Asia - EU Small Firm Development..  (Cooperació Internacional).  Unió Europea.  Ref.: ASI/B7-301/97/0126-68 .  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2003 - 2006.   Fundamentación y Facticidad.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: BFF2003-01102.  IP: Salvio Turro Tomas

2005 - 2006.   Red Nacional de Ética Aplicada.  (Acciones Integradas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2004-21556-E.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2005 - 2008.   Latin American and European Systems of Ethics Regulation of Biomedical Research - EULABOR .  (SandS. VIè Programa Marc. Science and society).  Unió Europea.  Ref.: PCN-517861.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2005 - 2008.   Red Nacional de Ética Aplicada.  (Programa Nacional de humanidades).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: HUM2004-21556-E.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2005 - 2009.   Êtica de la ciència i la tecnologia (ECT).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00293.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2006 - 2006.   Ètica i Literatura en Iris Murdoch.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Humanitats, Universitat de Barcelona.  IP: Margarita Mauri

2006 - 2007.   InfoÉtica.  (Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: CCT2005-06-00342.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2007 - 2008.   Ajuts al congrés: 'III International Conference on Technoethics'.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007/ARCS1/00012.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2007 - 2009.   Razón práctica y ciencias sociales en la Ilustración escocesa: antecedentes y repercusiones.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-07605.  IP: Ana Marta González González

2008 - 2010.   Ethicsweb. Inter-connected European information and documentation suystem for ethics and science: European Ethics Documentation Centre.  (ESPON 2013 Programme (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion).).  Unió Europea.  Ref.: 217817.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2008 - 2010.   Estudi i anàlisi de la competència transversal comuna 'Compromís ètic'.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: A0801-17.  IP: M. Margarita Mauri Alvarez

2008 - 2010.   María Zambrano i el pensament contemporani.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Laura Llevadot Pascual

2009 - 2009.   Simposio: La experiencia del tiempo..  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: FFI2008-00920-E/FILO.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2009 - 2011.   Dignidad humana, los estadios de la vida y el respeto a la diferencia.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2008-05473/FISO.  IP: Margarita Boladeras Cucurella

2009 - 2011.   Precaución, responsabilidad y respeto: estudio comparativo.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: FFI2008-04703/FISO.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2009 - 2013.   Grup consolitat: Eídos. Hemenéutica, platonisme i modernitat..  (ALTRES).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009 SGR 447.  IP: Josep Monserrat Molas

2009 - 2013.   Ètica i filosofia contemporània.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR373.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2009 - 2013.   Grup de recerca consolidat en Ètica i Filosofia Contemporània.  (Ajuts a la Recerca).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2009SGR373.  IP: Josep M. Esquirol Calaf

2010 - 2011.   Les competències ètiques a la Universitat de Barcelona. Una proposta docent per al seu treball amb els estudiants a través del ficcionalisme.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE-10.  IP: Margarita Mauri Álvarez

2010 - 2011.   Propostes innovadores per al foment, aprenentatge i avaluació de la competència comuna “compromís ètic”.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2010PID-UB/34.  IP: Isábel Vilafranca Manguán

2011 - ... .   María Zambrano y el pensamiento contemporáneo .  (Ajuts a la Recerca).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  IP: Carmen Gloria Revilla Guzmán

2011 - 2013.   Congreso Internacional de Bioética en Barcelona.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2011-15193-E.  IP: Margarita Boladeras Cucurella

2011 - 2014.   Ciència, Tecnologia i Ètica.  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Catalans.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2012 - 2012.   El progreso científico-técnico y la protección de los derechos ciudadanos.  (Sabáticos).  Ministerio de Educación .  Ref.: PR2011-0079.  IP: Margarita Boladeras Cucurella

2014 - 2015.   Projecte de col·laboració del Grup Aporia i Institut docent i de Recerca Pere Claver.  ().   Institut docent i de recerca San Pere Claver.  IP: J.M. Esquirol

2014 - 2015.   V Congreso Internacional de Bioética.  ().  Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona..  IP: Begoña Román

2014 - 2015.   IV Congreso Internacional de Bioética. Sibvención de la Comisió de Recerca de la Facultad de filosofia.  (Programa Nacional de humanidades).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2014 - 2016.   Grup de Recerca en Filosofia contemporània, Etica i Política (Aporia)..  (ALTRES).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014 SGR 965.  IP: Josep Mª Esquirol Calaf

2014 - 2017.   Aporia: Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Ètica i Política.  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR965.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2014 - 2016.   Criteris ètics en la recerca social Projecte de col·laboració de UB (grup APORIA), Institut Arnau de l'Escala (UdGirona) i Institut Borja de Bioètica (URL) .  ().  American Meteorological Society.  IP: J.M. Esquirol

2015 - 2015.   Les virtuts morals i les virtuts teològiques com elements configuradors de l'herència cultural europea: un enfocament ètic, polític, literari i artístic./VMT.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Comunitat Europea Projecte H2020 (Horizon 2020).  IP: Margarita Mauri Alvarez

2015 - 2016.   VI Congreso Internacional de Bioética.  ().  Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona..  IP: Begoña Román_J.M. Esquirol. APORIA

2015 - 2018.   Projecte de col·laboració de UB (grup APORIA) i Institut docent i de Recerca Pere Claver.  ().   Institut docent i de recerca San Pere Claver.  Ref.: 092415.  IP: J.M. Esquirol

Contractes

2001 - 2005.   Ètica, tecnologia i societat .  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2001SGR00019.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2011 - 2012.   Conveni de col·laboració per a la realització de l'estudi sobre 'Ciència, Tecnologia i Ètica'.  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Catalans.  Ref.: PIN2012-S03-AMAT01.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2011 - 2013.   Pròrroga al conveni de col·laboració per a la realització de l'estudi sobre 'Ciència, Tecnologia i Ètica'.  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Catalans.  Ref.: PIN2013-S03-AMAT02.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2013 - 2014.   Segona pròrroga al conveni de col·laboració per a la realització de l'estudi sobre 'Ciència, Tecnologia i Ètica'.  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Catalans.  Ref.: PIN2014-S03-AMAT03.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2014 - 2015.   Guia dels aspectes ètics i jurídics a tenir en compte en les recerques de les ciències humanes i socials - Fase I.  ().  Institut Borja de Bioètica .   Fundació Campus Arnau d'Escala.  IP: Begoña Román, Josep Maria Esquirol

2014 - 2015.   Ajut de recerca al grup Aporia.  ().  Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona..  Ref.: 2014SGR965.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2014 - 2015.   Conveni entre el Campus Arnau de l'Escala, l'Institut Borja de Bioètica i el grup Aporia.  ().  Fundació Campus Arnau d'Escala.  Ref.: 2014SGR965.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf

2015 - 2018.   Conveni de col·laboració per a projectes de recerca i organització conjunta d'activitats, relacionats amb la salut mental.  (Sense especificar).  Fundació Hospital Sant Pere Claver (FHSPC) .   Universitat de Barcelona .  Ref.: 45d.  IP: Josep Maria Esquirol Calaf; Begoña Roman Maestre

Institucions i empreses amb què col·labora

Fundación Hospitalària Sant Pere Claver.

Campus Arnau d'Escala.

Institut Borja de Bioètica.

Fundació Vidal i Barraquer.

Hospital Sant Joan de Déu.

Observacions

El grup treballa en projectes de recerca finançats per l'Estat espanyol i per la Generalitat de Catalunya. Té demanats, també, projectes finançats per la Unió Europea. Col.labora amb empreses de diversos sectors productiustant en projectes de recerca com en programes de formació i assessorament.

Links a altres webs

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021