Inici UB
Ciència, Filosofia i Teologia

Dades Generals

Acrònim: Ciència, Filosofia i Teologia

Adreça Professional: C/ Montalegre, 6 (despatx 4073) (Barcelona - 08001)

Telèfon: 934037826     Fax: 934037833

Correu-e: romerobaro(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Metafísica, ontologia / Filosofia de la natura / Teologia natural

Paraules Clau: Epistemología / Metafísica / Filosofia de la Naturalesa / Teología / Cosmología

Àmbit temàtic: Filosofia

Equip Investigador

Jose Maria Romero Baro romerobaro(a)ub.edu

Jose Luis Arce Carrascoso jlarce(a)trivium.gh.ub.es

Eudaldo Forment Giralt eforment(a)ub.edu

Antoni Prevosti Monclús aprevostim(a)ub.edu

Ignacio Guiu Andreu iguiu(a)ub.edu

Montserrat Noguera Algue montserratnogueralgue(a)ub.edu

Manuel Garcia Doncel

Miquel Lladó Serrano miq.llado(a)ati.es

Ricard Casadesús Castro ricard.casadesus(a)gmail.com

Línies de Recerca

Filosofia de la Naturalesa i Ciències de la Naturalesa.

Principis filosòfics de la Ciència.

El problema del subjecte i del seu accés al món.

Complementarietat entre Ciència i Metafísica.

Ciència, raó i fe.

Religió, cultura i teologia.

Resum de l'activitat de Recerca

El grup ha desenvolupat la seva recerca en les fronteres de la Filosofia amb la Ciència i amb la Teologia, tractant els conceptes bàsics de la Física (matèria, espai i temps), els supòsits epistemològics del positivisme que intenten excloure la Ciència de la Filosofia, els principis metafísics inherents a tota Ciència, les relacions complementàries entre fe i raó, així com les respostes de la Teologia a les preguntes per una cosmovisió coherent de l’home en la seva relació amb el món que l’envolta. En aquesta línia, el grup vol continuar fomentant el diàleg entre la Ciència i la Teologia a través de la Filosofia.

Publicacions en Revistes

Casadesús, R. (2008).  És possible el diàleg entre la teologia i la ciència, avui?. Teòfil(22),  7-9. 

Romero, J.M. (1990).  El concepto de verdad en la física moderna. Diálogo Filosófico(18),  335-344.   ISSN: 0213-1196

Forment, E. (1990).  Metafísica y ciencia en Karl Popper. Verbo, 29(283-284),  549-592. 

Prevosti i Monclús, A. (2003).  Sensación y conocimiento en Aristóteles. Mente y cerebro(2),  96-96.   ISSN: 1695-0887

Romero, J.M. (1992).  Julio Palacios ante la nueva física. Notícies per a Químics, XXIV(347),  6-8.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1990).  Conocimiento humano e imagen de la naturaleza. Convivium. Revista de Filosofía, Ser.II(1),  161-165.   ISSN: 0010-8235

Forment, E. (1993).  Bioética y Metafísica. Espíritu, LXII(108),  133-150.   ISSN: 0014-0716

Romero, J.M. (1993).  El concepte de substància en la química actual. Notícies per a Químics(349),  15-18.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1994).  Acerca de la experiencia de Kantor. Notícies per a Químics(358),  7-9.   ISSN: 1577-4600

Arce, J.L. (2004).  La paradoja del tiempo como libertad. Logos. Anales del seminario de metafísica, XXXVII,  289-315.   ISSN: 1575-6866

Romero, J.M. (1991).  Entorn al concepte de naturalesa. Notícies per a Químics, XXIII(338),  14-15.   ISSN: 1577-4600

Forment, E. (1996).  La naturaleza de las cosas y la Filosofía. Verbo(349-350),  943-986. 

Romero, J.M. (1992).  René Thom en la crítica de las ciencias. Notícies per a Químics, XXIV(340),  26-28.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1991).  Entorn a la figura d'Enrico Fermi. Notícies per a Químics, XXIII(333),  13-16.   ISSN: 1577-4600

Prevosti Monclús, A. (2000).  Sobre la fundamentación de la definición aristotélica del tiempo en la del movimiento. Convivium. Revista de Filosofía(13),  13-30.   ISSN: 0010-8235

Guiu, I. (2007).  La lectura de Parménides en la Física de Aristóteles. Ágora. Papeles de Filosofía, 26(1),  27-53.   ISSN: 0211-6642

Forment, E. (1997).  Como acceder a la Verdad: Ciencia - Naturaleza - Conciencia. Espíritu, XLV(115),  33-59.   ISSN: 0014-0716

Romero, J.M. (1995).  La Física de Newton en la Metafísica de Kant. Aquinas(3),  553-573.   ISSN: 0003-7362

Forment, E. (1990).  La civilización tecnológica como problema de Heidegger. Espíritu, 39(101-102),  41-58.   ISSN: 0014-0716

Arce, J.L. (1996).  Ontología y conocimiento en M. Merleau-Ponty. Convivium. Revista de Filosofía(9),  92-116.   ISSN: 0010-8235

Romero, J.M. (1990).  Ciencia y filosofía en el pensador uruguayo Carlos Vaz Ferreira. Cuadernos Americanos, IV(22),  9-18.   ISSN: 0185-156X

Romero, J.M. (1994).  Elementos para una crítica del positivismo científico. Convivium. Revista de Filosofía, 1(6),  15-28.   ISSN: 0010-8235

Romero Baró, J. M. (2008).  God's Mark on Nature. A Trinitarian Approach. European Journal Of Science And Theology, 4(1),  27-42.   ISSN: 1841-0464

Romero, J.M. (1990).  Principis filosòfics a la física de Newton. Notícies per a Químics, XXII(323),  43-45.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1992).  Reflexions sobre la mecànica quàntica. Notícies per a Químics, XXIV(343),  15-17.   ISSN: 1577-4600

Guiu, I (1995).  Los principios metafísicos de la naturaleza. Convivium. Revista de Filosofía, 8,  98-109.   ISSN: 0010-8235

Casadesús, R. (2013).  La investigació transdisciplinar des de les ciències a la teologia: de la limitació a la fecunditat. Revista Catalana de Teologia, 39(2),  893-911.   ISSN: 0210-5551

Romero, J.M. (1992).  The epistemology of the uruguayan philosopher Carlos Vaz Ferreira. Dialogue and Humanism, II(1),  79-86. 

Romero, J.M. (1990).  Líneas de pensamiento positivista y antipositivista en América. Analogía, IV(1),  169-176. 

Romero, J.M. (1993).  Entrevista con René Thom. Notícies per a Químics(355),  7-9.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1990).  El Món i l'home segons René Descartes. Notícies per a Químics, XXII(324),  7-10.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1991).  La Ciència i la Tècnica segons la filosofia alemanya

Notícies per a Químics, XXIII(336),  6-8.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (2014).  Entender y demostrar en Aristóteles y santo Tomás de Aquino. Espíritu, LXIII(148),  283-300.   ISSN: 0014-0716

Romero, J.M. (1991).  L'origen de la vida. Notícies per a Químics, XXIII(331),  21-24.   ISSN: 1577-4600

Arce, J.L.  (2002).  Alegato a favor de la subjetividad. CESEC. Buenos Aires. , 1(1),  143-160. 

Forment, E. (2005).  Patrimonio filosófico de Europa. Espíritu, 54(131),  75-87.   ISSN: 0014-0716

Casadesús, R. (2013).  Bases filosóficas de la teoría de la evolución. Pensamiento. Revista Investigación e Información Filosófica, 69(261),  701-733.   ISSN: 0031-4749

Romero, J.M. (1990).  Ciència i Filosofia. Notícies per a Químics, XXII(322),  25-26.   ISSN: 1577-4600

Arce, J.L.  (2006).  El arduo camino de la subjetividad. Convivium. Revista de Filosofía, 19,  145-163.   ISSN: 0010-8235

Romero, J.M. (1991).  El positivisme, entre la ciència i la filosofia. Notícies per a Químics, XXIII(334),  18-21.   ISSN: 1577-4600

Arce, J.L. (2001).  M.Merleau Ponty: el hombre como unidad ontológica proyectiva. Convivium. Revista de Filosofía, 2ª Serie(14),  144-168.   ISSN: 0010-8235

Forment, E. (1998).  La fe en auxilio de la Filosofía. La encíclica 'Fides et ratio' de Juan Pablo II. Verbo, XLVII(369-370 ),  757-816. 

Casadesús, R. (2007).  Història de la filosofia i de les ciències a l'al-Andalus. Comprendre. Revista catalana de Filosofia, IX(1-2),  213-219.   ISSN: 1139-9759

Romero, J.M. (1991).  Ciència i fe. Notícies per a Químics, XXIII(332),  16-19.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1991).  El concepto de ciencia en Kant y en Heidegger. Anales del Seminario de Metafísica(25),  243-251. 

Romero Baró, J. M. (2005).  Para una fundamentación de la Metafísica como ciencia. Convivium. Revista de Filosofía(18),  245-251.   ISSN: 0010-8235

Forment, E. (1990).  La técnica en Heidegger. Revista de Filosofía, 23(69),  382-408.   ISSN: 0034-8244

Romero, J.M. (1990).  El materialisme filosòfic. Notícies per a Químics, XXII(325),  25-29.   ISSN: 1577-4600

Romero, J.M. (1991).  Química i naturalesa. Notícies per a Químics, XXIII(330),  26-28.   ISSN: 1577-4600

Publicacions en Llibres

Guy, A.; Heredia, A.; Romero, J.M.; López, F.; Fornet, R.; Forment, E. (1987).  El pensamiento filosófico en la obra de Carlos vaz Ferreira. En Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones al panorama actual. (pp. 61 - 99).  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), S.A. - S.

Romero, J.M. (1989).  El Positivismo y su valoración en América. En Promociones Publicaciones Universitarias (pp. 1 - 229).

Romero, J.M. (1993).  Ciencia y Filosofía en Carlos Vaz Ferreira. En Promociones Publicaciones Universitarias .

Romero, J.M. (1998).  Carlos Vaz Ferreira (1872-1958). (pp. 1 - 94).  Ediciones del Orto - S.

Romero, J.M. (1998).  Prólogo: Epistemología. En Ramón de Lucas Ortueta. Epistemología (Mira Ed.) (pp. 11 - 13).

Petit Sullá, J. M.; Romero Baró, J M. (Editores) (2004).  La síntesis de santo Tomás de Aquino. En Actas del Congreso de la SITAE Barcelona.2 volúmenes, 748 páginas. .  Publicacions i edicions - N.

Doncel, M.G.; Romero Baró, J.M. (Editores).  (2008).  Actualitat de Teilhard de Chardin. (pp. 1 - 186).  Editorial Cruïlla - N. ISBN: 978-84-661-2027-2.  

Arce, J.L. (1988).  Hombre, conocimiento y sociedad. (pp. 270).

Arce, J.L. (1999).  Teoría del conocimiento: Sujeto, lenguaje, mundo. En Ed. Síntesis (pp. 1 - 271).

Arce, J.L. (1996).  De la razón pura a la razón interesada. En Publicacions de la Universitat de Barcelona (pp. 1 - 155).

Arce-Carrascoso, J.L. (2000).  Justificación. En Compendio de Epistemología. J. Muñoz y J. Velarde. Edit. Trotta. (pp. 375 - 378).

Forment, E.; et al. (1990).  Profesar la fe en un mundo secularizado. En CETE (pp. 361 - 372).

Forment, E. (1984).  Introduccón a la Metafísica. En Publicaciones de la Universidad de Barcelona (pp. 1 - 202).

Forment, E. (1986).  El problema de Dios en la metafísica. En Promociones Publicaciones Universtarias (pp. 402).

Forment, E. (1987).  Dios y el hombre. En Editorial Casals (pp. 1 - 133).

Forment, E. (1988).  El problema de Dios en la metafísica. En Promociones Publicaciones Universitarias (pp. 1 - 402).

Forment, E. (1988).  Filosofía del ser. En Promociones Publicaciones Universitarias (pp. 1 - 215).

Forment, E.; et al. (1989).  El concepto de persona. En Ediciones Rialp (pp. 55 - 95).

Forment, E.; et al. (1991).  El hombre: inmanencia y trascendencia. En EUNSA (pp. 623 - 645).

Forment, E.; et al. (1991).  El ateismo actual y la trascendencia divina. En Pontificia Universidad Catalólica de Ecuador (pp. 117 - 132).

Forment, E. (1992).  Lecciones de Metafísica. En Ediciones Rialps (pp. 374).

Forment, E.; et al. (1995).  Formación general del universitario. En La educación personalizada en la Universidad, Rialp (pp. 9 - 34).

Forment, E.; et al. (1997).  Il linguaggio della trancendeza. En Identita Catolica (pp. 1 - 100).

Forment, E., et al. (1993).  El hombre, su valor en Max Scheler. En Promociones Publicaciones Universitarias (pp. 1 - 394).

Forment, E.; et al. (1997).  El realismo metafísico. En Ediciones Encuentro (pp. 1 - 200). ISBN: 84-7490-460-9.  

Forment, E. (1998).  El pensamiento de Santo tomás de Aquino para el hombre de hoy. .  EDICEP - N. ISBN: 84-7050-396-0.  

Forment, E. (2002).  Crisis y retorno de la Metafísica. En JUAN A. GARCÍA GONZÁLEZ y TOMÁS MELENDO GRANADOS (Eds.) Actualidad de la Metafísica (pp. 67 - 91).  Contrastes - N. ISBN: 1136-9922.  

Forment, E. (2003).  La filosofía de Santo Tomás de Aquino. (pp. 1 - 364).  EDICEP - N. ISBN: 84-7050-711-7 .  

Prevosti Monclús, A.  (1984).  La Física d'Aristòtil. Una ciència filosòfica de la natura. (pp. 1 - 410).  Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. - S. ISBN: 84.86130.41.7.  

Prevosti Monclús, A.  (1985).  La teoría del infinito de Aristóteles. (pp. 1 - 128).  Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. - S. ISBN: 84-86130-71-9.  

Prevosti, Antoni (1987).  Ciència i transcendència. (pp. 1 - 150).  Casals - N. ISBN: 84-218-0888-5.  

Petit Sullá, J.M.; Prevosti Monclús, A. (1992).  Filosofía de la naturaleza. Su configuración a través de sus textos. (pp. 1 - 343).  Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. - S. ISBN: 84-7665-952-0.  

Petit Sullá, J.M.; Prevosti Monclús, A. (2000).  Filosofía de la naturaleza. Su configuración a través de sus textos. 2ª Ed. (pp. 1 - 370).  Cooperativa Universitària Sant Jordi - N. ISBN: 84-477-0719-9.  

Prevosti i Monclús, A.  (2004).  Natura i filosofia. En La natura. Col·loquis de Vic VIII. A cura de J. Monserrat Molas i I. Roviró Alemany. (pp. 25 - 43).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-95091-73-9.  

Petit Sullá, J.M.; Prevosti Monclús, A. (2004).  Filosofía de la naturaleza. Su configuración a través de sus textos. 3ª Ed. (pp. 1 - 377).  Scire - N. ISBN: 84-933925-9-6.  

Lobato, A.; Clavell, L.; Mondin, B.; Elders, L.; Ols, D.; Guiu, I.; etc (1995).  Naturaleza y ser. En Sanctus Thomas de Aquino. Doctor Hodiernae Humanitatis. (pp. 255 - 264).  Libreria Editrice Vaticana - S.

Lobato, A.; Mondin, B.; Seidl, H.; Forment, E.; Lorenz, D.; Torralba, F.; Ols, D.; Rivetti-Barbò, F.; Viotto, P.; Tomar Romero, F.; De Margerie, B.; Guiu, I. (1994).  Elementi per una restaurazione della metafisica. En La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano (pp. 303 - 316). ISBN: 88-7094-183-3.  

Guiu, I (1992).  Sobre el alma humana. .  Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. - S. ISBN: 84-7665-933-4.  

Casasdesús, Ricard (2012).  Prólogo. En Creación y conservación en santo Tomás de Aquino. Dos conceptos fundamentales para entender la creación divina. (pp. 7 - 10).  Editorial Académica Española, LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG - S. ISBN: 978-3-659-02373-6.  

Romero, J.M. (2014).  Pròleg: La ciencia ¿puede explicar desde cuándo y por qué existe el universo?. En Ignacio Mª Azcoaga Bengoechea: La ciencia ¿puede explicar desde cuándo y por qué existe el universo? (pp. 13 - 16).  EDICEP - N. ISBN: 978-84-9925-147-9.  

Romero Baró, José María. (2011).  La huella de Dios en la naturaleza. Una aproximación trinitaria. En Romero Moñivas, Jesús (Editor): De las ciencias a la teología. Ensayos interdisciplinares en homenaje a Manuel García Doncel. (pp. 295 - 314).  Editorial Verbo Divino - S. ISBN: 978-84-9945-191-6.  

Romero Baró, J.M.; Doncel, M.G (Editores).  (2008).  Ciencias y teología en la dinámica de las culturas. ¿Corrientes de sabiduría? Actas del 10º Congreso Europeo de Ciencias y Teología. (pp. 1 - 243).  European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT) - Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona (STICB) - N. ISBN: 978-84-612-7324-9.  

Romero Baró, J.M. (2008).  El orden del amor en las ciencias de la naturaleza. En ROMERO BARÓ, José M. - GARCÍA DONCEL, Manuel (Editores). Ciencias y teología en la dinámica de las culturas. ¿Corrientes de sabiduría?, ESSSAT - STICB. (pp. 127 - 133).  European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT) - Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona (STICB) - N. ISBN: 978-84-612-7324-9.  

Romero Baró, J. M. (Coordinador).  (2005).  Homenaje a Alain Guy, 308 páginas. .  Publicacions i edicions - N.

Romero Baró, J. M.  (2005).  Henri Bergson, Jacques Chevalier y Alain Guy. En Homenaje a Alain Guy (pp. 243 - 255).  Publicacions i edicions - N.

Romero Baró, José M. (1995).  Por una nueva Filosofía de la Ciencia. En MURILLO, Ildefonso (Editor). La filosofía ante la encrucijada de la nueva Europa. (pp. 401 - 408).  Ediciones Diálogo filosófico - N.

Romero Baró, José M. (2004).  Modo, especie y orden en la naturaleza. En PETIT, J.M. - ROMERO, J.M. (Editores). La síntesis de santo Tomás de Aquino. Actas del Congreso de la SITAE Barcelona, 2 volúmenes, 748 páginas. (pp. 617 - 623).  Publicacions i edicions - N.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

José María Romero Baro (1989).  Filosofía y Ciencia en Carlos Vaz Ferreira. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Teodoro García Galindo (2005).  La teoria del conocimiento de J.Habermas: (El basamento epistemológico de la teoria crítica habermasiana). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Amelia Ramirez (2008).  El lenguaje en el pensamaiento de Hobbes. La palabra y las dimensiones de la subjetividad humana individual y social. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Fernando Melero Fernández (1991).  Fundamentación metafísica de la religiosidad humana. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Juan García del Muro (1992).  Ser y conocer. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eudaldo Forment Giralt (1976).  Metafísica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Magdalena Bosch (1996).  Para una metafísica de la intencionalidad. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Salvador Antuñano (2000).  G.K.C., o la llave de la realidad perdida. Estudio sistemático sobre la fundamentación metafísica de las ideas de Gilberto Keith Chesterton en su diálogo con la modernidad. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Alejandro Verdés Ribas (2000).  Consciencia i fonament. Estudi del coneixement de l'anima segons Sant Tomás. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Vicente Lozano  (2004).  La noción aristotélica de Filosofía Primera. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antoni Prevosti i Monclús (1975).  El problema del infinito en la Física de Aristóteles. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Antoni Prevosti i Monclús (1983).  La Física d'Aristòtil en tant que 'ciència' de la naturalesa. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Remei Torrents Alberich (1988).  Aportaciones de la filosofía griega hasta Aristóteles al concepto de tiempo. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Magdalena Bosch (1994).  Variaciones en los conceptos de inteligencia y mente relacionados con la inteligencia artificial. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Miquel Puig i Raüll (2002).  La definición requerida en Gamma 1012a21-24. El principio de no contradicción de Aristóteles como problema filosófico de alcance teológico. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Guiu, I. (1991).  Metafísica tomista del alma humana. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ignacio Guiu Andreu (1991).  Metafísica del Alma humana. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Puigdoménech López (2001).  Genealogía y esperanza en la filosofía de la existencia de Ingmar Bergman. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Martín-Andrés Curiel López-Cepero (2010).  La fertilidad de la imagen en Maurice Merleu-Ponty. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

Romero, J.M. (1992).  El fundamento ético de la ciencia. Presentació comunicació,  Sociedad internacional Tomás de Aquino. pp: 365-370, Roma, ITÀLIA.

Romero, J.M. (1994).  René Thom et la critique des sciences. Presentació comunicació,  XXIIIè Congrés de l'Association des Societés de Philosophie en Langue Française (ASPLF).. Actes du XXIIè Congrés de l'Association des Societés de Philosophie en Langue Française (ASPLF)., Hammamet, TUNÍSIA.

Romero, J.M. (1995).  Por una nueva filosofía de la ciencia. Presentació comunicació,  I Jornadas de Diálogo Filosófico. pp: 401-408, Madrid, ESPANYA.

Romero Baró, J. M.  (2002).  Modo, especie y orden en la naturaleza. Presentació comunicació,  La síntesis de santo Tomás de Aquino (Barcelona, 12-14 de septiembre). PETIT, J.M. - ROMERO, J.M. (Eds.) Actas del Congreso de la SITAE Barcelona, Vol.II, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004, pp. 617-627., Barcelona, ESPANYA.

Romero Baró, J. M.  (2003).  El orden del amor en las ciencias de la naturaleza. Presentació comunicació,  Jornadas de Ciencia y Religión (25-27 de septiembre), Madrid, ESPANYA.

Romero Baró, J. M.  (2004).  El orden del amor en las ciencias de la Naturaleza. Presentació comunicació,  X Congreso Europeo de Ciencias y Teología. European Society for the Study of Science and Theology (Barcelona, 2-5 de abril de 2004), Barcelona, ESPANYA.

Romero Baró, J.M.  (2005).  God's Mark on Nature. A Trinitary Approach. Presentació comunicació,  Science and Religion: Global Perspectives. Metanexus Sixth Annual Conference (June 4-8, 2005). Revista European Journal for Science and Religion, 4 (2008), 27-42. www.metanexus.net/conference2005/papers.asp, Philadelphia, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Romero, J.M. (2012).  Razón e inteligencia en la filosofía de Arturo Ardao. Conferència invitada,  IV Jornada Científica del Seminari de Filosofia Llatinoamericana: 'Menéndez Pelayo: Catalunya i Iberoamèrica', Barcelona, 20 de gener de 2012, ESPANYA.

Romero, J.M. (2008).  Una perspectiva de la obra de Vaz desde España. Conferència invitada,  Vaz Ferrira, a 50 años de sus reflexiones. Perspectivas Filosóficas sobre su obra. Montevideo, Uruguay, 25 de septiembre a 2 de octubre de 2008., Montevideo, Uruguay, URUGUAI.

Eudaldo Forment Giralt (1995).  Conferencia invitada. Ponència,  Convegno di studio. Il linguaggio della trascendenza, Roma, ITÀLIA.

Eudaldo Forment Giralt (1996).  Conferencia invitada. Ponència,  XXI Semana Tomista. La creación, Buenos Aires, ARGENTINA.

Prevosti, A. (1997).  Tiempo y alma desde Aristóteles y Santo Tomás. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de la SITA. Actas del IV Congreso Internacional de la SITA, Cajasur Publicaciones, Córdoba, 1999, vol. IV, pp. 1865-1868, Barcelona, ESPANYA.

Antoni Prevosti Monclús (1989).  Naturaleza y finalidad en la perspectiva evolucionista. Conferència invitada,  Jornadas 'Penseurs français aujourd'hui', Madrid y Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Prevosti-Monclús, A. (2002).  El concepto de naturaleza en Aristóteles y en algunos pensadores chinos del período clásico. Ponència,  I Encuentro Nacional de Filosofía Comparada , Madrid/Toledo, ESPANYA.

Prevosti i Monclús, A. (2003).  Natura i filosofia. Conferència invitada,  Col·loquis de Vic, VIII: La natura.. La natura. Col·loquis de Vic VIII. A cura de J. Monserrat Molas i I. Roviró Alemany, Publicacions UB, 2004, pp. 25-43., Vic, ESPANYA.

Guiu, I (1997).  La muerte de Dios. Presentació comunicació,  El problema del hombre y el misterio de Jesucristo, IV Congreso Internacional SITA, 24-27.09.1997. Actas del IV Congreso Internacional de la SITA, vol. III, Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, Cordoba 1999, pp. 1303-1331., Barcelona, ESPANYA.

Guiu, I (1992).  Filosofia de la naturaleza y metafísica. Presentació comunicació,  Physica. Naturphilosophie. Cosmologia. Nuovi Approcci. Colloquio Internazionale sulla Filosofia della Natura. 8-10.01.1992, Roma, ITÀLIA.

Guiu, I (1990).  Metafísica del alma humana. Presentació comunicació,  IX Congressus Thomisticus Internationalis. 24-29.09.1990. Antropologia Tomista, Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale, Libreria Editrice Vaticana 1991, pp. 51-64., Roma, ITÀLIA.

Guiu, I (1990).  ¿Puede la razón demostrar la inmortalidad del alma?. Presentació comunicació,  Los límites de la Razón en el Pensamiento Medieval, I Congreso Nacional de Filosofía Medieval. 12-14.12.1990. Los Límites de la Razón en el Pensamiento Medieval, Actas del I Congreso Nacional de Filosofía Medieval, Ibercaja, Zaragoza 1992, pp. 357-371., Zaragoza, ESPANYA.

Guiu, I (2002).  Pensar el hombre. Perspectivas antropológicas del siglo XX. Presentació comunicació,  La síntesis de Santo Tomás de Aquino, Congreso de la SITAE. 12-14.09.2002 . La síntesis de santo Tomás de Aquino, Actas del Congreso de la SITAE Barcelona, vol. 1, Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona, pp. 205-222., Barcelona, ESPANYA.

Guiu, I (2002).  Modernidad y ateísmo. Conferència invitada,  Jornadas sobre Religión y Filosofía en la Historia del Pensamiento, Facultat de Filosofia UB, Barcelona, ESPANYA.

Guiu, I (2006).  El itinerario metafísico de Santo Tomás. Presentació comunicació,  III Congresso Mondiale di Metafisica, Fondazione Idente, 6-9 julio, Roma, ITÀLIA.

Guiu, I. (2007).  La identidad entre conocimiento y ser. Comentario al fr. 3 de Parménides. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de la Sociedad Académica de Filosofía. La filosofía y los retos de la complejidad. 8-10. II. 2007, Murcia, ESPANYA.

Romero, J.M (2015).  Pensar y conocer a Dios en el siglo XXI. Sense especificar,  X Jornadas de Diálogo Filosófico, Salamanca, ESPANYA.

Links a altres webs

www.sticb.org

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021