Inici UB
PROMETHEUS21: Tecnografia i Política de Ciència, Tecnologia i Cultura

Dades Generals

Adreça Professional: Montalegre, nº6 (Barcelona - 08001)

Telèfon: 934037984     Fax: 934037980

Correu-e: mmedina(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.ub.edu/prometheus21

Codis Unesco: Ciència política / Filosofia de la ciència / Política científica i tecnològica

Paraules Clau: Política científica / Participación política / sociedad de la información / Sociedad del conocimiento / Tecnociencia

Àmbit temàtic: Filosofia

Equip Investigador

Manuel Medina Gomez mmedina(a)ub.edu

Cesar Ivan Lopez Herrera

Andoni Alonso Puelles andoniap(a)unex.es

Jordi Barrat Esteve jordi.barrat(a)urv.cat

Luis Casas Luengo

Isabel Chacon Chacon

Florentino Martorana

Esteve Rius Ayuso esteverius(a)ub.edu

Línies de Recerca

Tecnografía y política de ciencia, tecnología y cultura

Ciencia, tecnología y política en la sociedad de la información

Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y política científica

Resum de l'activitat de Recerca

Prometheus 21 és un grup d'investigació de la Universitat de Barcelona en el camp dels estudis de tecnografía i política de ciència, tecnologia i cultura. El seu programa d'investigació i formació té per objecte l'estudi dels sistemes científics i tecnològics com sistemes culturals i de la dinàmica dels processos d'innovació i desenvolupament tecnocientífic així com la investigació i la implementació de models de valoració i intervenció adequats en relació amb els impactes i conseqüències d'aquests processos en les actuals societats de la informació i el coneixement En aquest context, es vol potenciar la col·laboració interdisciplinària i el desenvolupament d'activitats i projectes d'investigació, formació, transferència i implementació de resultats en la direcció dels estudis de ciència, tecnologia i cultura entorn a dues línies principals: 1) Els impactes i els reptes de les innovacions científiques i tecnològiques i la seva influència en la transformació i la complexitat de les societats actuals i en la configuració de les polítiques del desenvolupament tecnocientífic. 2) La implantació de les ciències i les tecnologies digitals en el camp de les institucions polítiques, administratives i socials juntament amb les noves perspectives per a la gobernanza i la participació democràtica en l'anomenada e-society.

Publicacions en Revistes

Reniu-Vilamala, J.M.; Castellnou, E. (2005).  La fi d'un cicle? La participació electoral a Osona, 2003-2004. Ausa, XXI(154),  539-549.  https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16533 ISSN: 0210-5853

Reniu Vilamala, J. M. (2005).  El estado de la cuestión: retos, amenazas y oportunidades en la implementación de sistemas de votación electrónica. Escrutinio. Revista de análisis, debate y difusión electoral.(1-2),  11-20. 

Medina, M. (1989).  Mito de la teoría y filosofía de la tecnología. Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura(94-95).   ISSN: 0211-5611

Medina, M. (1995).  Tecnología y filosofía: más allá de los prejuicios epistemológicos y humanistas. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política(12).   ISSN: 1130-2097

Reniu-Vilamala, J.M.  (2003).  El impacto de la red sobre los procesos de gobernabilidad democrática. Revista Mexicana de Estudios Electorales(2),  185-201. 

Medina, M. (1998).  Ciencia, tecnologia y cultura.Bases para un desarrollo compatible. Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades(40). 

Reniu-Vilamala, J.M.  (2002).  Las reticencias de los actores políticos al uso de la red. Diversa. Revista de cultura democrática(9),  117-133. 

Reniu Vilamala, J.M.  (2002).  Las formas alternativas a la participación electoral convencional. Diversa. Revista de cultura democrática(5),  81-89. 

Medina, M. (1995).  Tecnografía de la Ciencia. Historia Critica(10).   ISSN: 0121-1617

Reniu, Josep M.; Bergman, Torbjörn  (2003).  Estrategias, objetivos y toma de decisiones de los partidos políticos españoles en la formación de gobiernos estatales. Política y Sociedad, 40(2),  59-72.   ISSN: 1130-8001

Reniu-Vilamala, J.M.  (1996).  A vueltas con la racionalidad. Cuadernos del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales(1),  91-98. 

Medina, M. (1993).  Constructivist Program of Integrated Assesment of Science and Technology. Human and Social Sciences, 1(1). 

Reniu i Vilamala, Josep María  (2001).  ¿Merece la pena coligarse? La formación de gobiernos minoritarios en España, 1977-1996. Revista Española de Ciencia Politica, 3(5),  111-142.   ISSN: 1575-6548

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Toma de decisiones en los partidos políticos. Diversa. Revista de cultura democrática(4). 

Reniu-Vilamala, J.M.  (2005).  Algunos problemas metodológicos en el estudio de los procesos de transición política. ciencia política. Revista del Colegio de Veracruz(7),  85-92. 

Santamaria-Ossorio, J.; Reniu-Vilamala, J.M.; Cobos-Sampedro, V.  (1995).  Los debates sobre el procedimiento electoral uniforme y las características diferenciales de las elecciones europeas. Revista de Estudios Politicos(90),  11-43.   ISSN: 0048-7694

Medina, M. (1988).  La técnica de los conceptos científicos. Arbor(509).   ISSN: 0210-1963

Reniu Vilamala, J.M.  (2006).  Algunas reflexiones sobre la utilización de sistemas de voto electrónico. Visión Democrática, 3(6),  20-21. 

Medina, M. (1999).  Ciencia, tecnología y cultura. Ludus vitalis, VI(11).   ISSN: 1133-5165

Matas Dalmases, Jordi; Reniu Vilamala, Josep Ma. (2003).  La política de las coaliciones en Cataluña. Revista Española de Ciencia Politica(9),  83-112.   ISSN: 1575-6548

Reniu i Vilamala, Josep M. (2003).  Cap a una tipologia dels governs autonòmics a Espanya, 1980-2003. Revista Catalana de Dret Públic(30),  27-54.  http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2007-04-04.3441543725/Cap_a_una_tipologia_dels_governs_autonomics_a_Espanya__1980_2003/ca/at ISSN: 1885-5709

Medina, M.; Sanmartín, J. (1989).  A New Role for Philosophy and Technology Studies in Spain. Technology and Society, 11(4). 

Publicacions en Llibres

Medina, M. (2004).  Tecnociencia y cultura. Concepciones, impactos y retos. En Castrodeza, C., El impacto social de la cultura científica. .  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - S.

Medina, M. (2003).  Tecnociencia, retos, modelos. En Bermudo, J. M.(Coord.) Pluralismo filosófico y pluralismo político. .  Horsori - S.

Medina, M. (2002).  La cultura de la ciencia y la tecnología. En M.J. Santos y C. Bueno (eds.) Una mirada antropológica a las nuevas tecnologías. .  Anthropos - S.

Medina, M. (2001).  Ciencia y tecnología como sistemas culturales. En J.A. López Cerezo y J.M. Sánchez Ron (eds.):Ciencia, tecnología,sociedad y cultura en el cambio de siglo. . .  Biblioteca Nueva, S.L. - S.

Medina, M. (2000).  Técnica. En J. Muñoz y J. Velarde (eds.), Compendio de epistemología. .  Trotta - S.

Medina, M.; Kwiatkowska, T. (2000).  Ciencia, Tecnología / Naturaleza, Cultura en el siglo XXI. .  Anthropos - S.

Medina, M. (2000).  Ciencia-tecnología-cultura del siglo XX al XXI. En Medina, M. y Kwiatkowska, T. (eds.), Ciencia, Tecnología /Naturaleza, Cultura en el siglo XXI. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1997).  Ciencia, tecnología y cultura. En Martínez Contreras, J. et al. (eds.), Tecnología, desarrollo económico y sustentabilidad. .  CEFPSULT - N.

Medina, M. (1997).  Sostingut? Sostenible? Compatible! Bases per a un desenvolupament compatible de ciència, tecnologia i cultura. En VV.AA., Sostenible? Tecnologia, desenvolupament sostenible i desequilibris. .  Icaria editorial - S.

Medina, M. (1996).  The Philosophy of Technology Assessment. En Munévar, G. (ed.): Spanish Studies in the Philosophy of Science. .  Kluver Academic Publisher - S.

Medina, M. (1996).  De la práctica de los indicadores de la ciencia y la tecnología a la configuración del desarrollo tecnocientífico. En Polanco, X.; Vinck, D.; Medina, M. et al., Hacia la construcción de un observatorio de la ciencia y la tecnología. Colciencias. .  Colciencias - N.

Medina, M. (1995).  La construcció de la tecnociència. En Riera, S. (ed): Elements de història de la tecnologia. .  Associació d'Enginyers industrials de Catalunya - N.

Medina, M. (1994).  Estudios de ciencia y tecnología para la evaluación de tecnologías y la política científica. En Sanmartín, J.y Hronzky, I.(eds.), Superando fronteras. Estudios europeos deCiencia-Tecnología-Sociedad y Evaluación de Tecnologías. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1993).  Philosophy, Technology and Society. En Mitcham, C. (ed.), Philosophy of Tecnology in Spanish Speaking Countries. .  Kluwer Academic Publishers - S.

Sanmartín, J.; Medina, M.; et al. (1992).  Estudios sobre sociedad y tecnología. .  Anthropos - S.

Cutcliffe, St.; Goldman, St.; Medina, M.; Sanmartín, J. (1992).  New Worlds, New Techologies, New Issues. .  Associated University Press/Lehigh University Press. - S.

Medina, M. (1992).  Nuevas tecnologías, evaluación de la innovación tecnológica y gestión de riesgos. En Sanmartín, J.; Medina, M. et al. (eds.), Estudios sobre Sociedad y Tecnología. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1992).  Integración de estudios interdisciplinares en diseños curriculares. En Sanmartín, J.; Medina, M. et al. (eds.), Estudios sobre sociedad y tecnología. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1992).  The Culture of Risk: New Technologies and Old Worlds. En Cutcliffe, St.; Goldman, St.; Medina, M. et al.: New Worlds, New Technologies, New Issues. .  Lehigh University Press - N.

Medina, M. (1991).  Tecnology and Scientific Concepts. En Durbin, P.(ed., Europe, America and Technology: Philosophical Perspectives. .  Kluver Academic Publisher - S.

Medina, M. y Sanmartín, J. (1990).  Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estudios interdisciplinares en la universidad, la educación y la gestión pública. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1990).  La filosofía de la tecnocracia. En Medina, M.; Sanmartín, J. (eds.), Ciencia, Tecnología y Sociedad. .  Anthropos - S.

Medina, M.y Sanmartín, J. (1990).  El programa Tecnología, Ciencia, Naturaleza y Sociedad. En Medina, M. y Sanmartín, J. (eds.), Ciencia, Tecnología y Sociedad. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1990).  Filosofía versus técnica. En Mitcham, C,y Peña, M. (eds.): El nuevo mundo de la filosofía y la tecnología. .  STS Press - N.

Medina, M. (1989).  Tecnología, Ciencia, Naturaleza y Sociedad. Antología de autores y textos. .  Anthropos - S.

Medina, M. (1986).  Noves Tecnologies. Riscs i alternatives. .  Fundació Jaume Bofill - Edicions de la Magrana - N.

Medina, M. (1985).  De la techne a la tecnología. .  Tirant lo blanc - S.

Medina, M. (1979).  Grundlagen einer konstruktiven Wahrscheinlichkeitstheorie. En Lorenz, K. (ed), Konstruktionen versus Positionen. .  Walter de Gruyter - S.

Medina, M. (1973).  Lógica de la preferencia y economía normativa. En VV.AA., Filosofía y Ciencia en el pensamiento español contemporáneo (1960-1970). .  Editorial Tecnos - S.

Medina, M. (1973).  Ansätze einer normativen Spieltheorie. En Kambartel, F.; Mitelstrass, J.: Zum normativen Fundament der Wissenchaft. .  Athäneum Verlag - N.

Reniu i Vilamala, J.M. ; Barrat i Esteve, Jordi; Castellà-Roca, Jordi; Domingo-Ferrer, Josep (2006).  Internet Voting. En Encyclopedia of Digital Government (pp. 1125 - 1129).  IDEA GROUP PUBLISHING - N. ISBN: 1-59140-789-3.  

Reniu i Vilamala, J.M. ; Magre i Ferran, Jaume (2005).  Ciència Política i de l'Administració. En Reports de la recerca a Catalunya, 1986-2002. (pp. 1335 - 1349).  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 84-7283-810-2.  

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Apuntes para el análisis sociopolítico del voto electrónico. En Memoria del Simposio acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano. (pp. 33 - 55).  Instituto Electoral del Distrito Federal - N. ISBN: 970-786-003-0.  

Reniu-Vilamala, J.M.; (2004).  Los partidos políticos ante los retos del siglo XXI. En Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI. (pp. 9 - 21).  Instituto de Investigaciones legislativas, Guanajuato (México) - N. ISBN: 970-9784-00-5.  

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Avanzando en la participación ciudadana a través del voto electrónico. Informe sociológico de la Consulta Ciudadana 'Hortaleza 2004'. .  Ayuntamiento de Madrid - N. ISBN: 84-689-3105-5.  

Reniu Vilamala, J.M.; Barrat Esteve, J.  (2004).  Ciudadanos, voto electrónico y toma de decisiones: MadridParticipa. En II Votobit proceedings & 2003-2004 eVoting Reports .  Observatorio del Voto Electrónico - N. ISBN: 84-933321-5-1.  

Matas, J.; Reniu, J. M.; Terra, A.  (2005).  Els partits i la participació. En Font, Joan (coordinador). La política i la participació: polítics, partits i eleccions. (pp. 85 - 173).  Editorial Mediterrània - N. ISBN: 84-8334-714-8.  

Reniu Vilamala, J.M. (2004).  Prólogo: Acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. En Blanco González, R.O.: Acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas (pp. 13 - 19).  Instituto de Administración Pública (IAP) - S. ISBN: 970-93995-0-0.  

Reniu Vilamala, J.M.; Barrat Esteve, J.  (2004).  Legal and social issues in electronic voting. Report on the catalan essays during the elections of november, 2003. En Julian Padget; Ricardo Neira & Juan Luis Díaz de León (Eds.): E-Government and E-Democracy: Progress and Challenges (pp. 129 - 137).  Instituto Politécnico Nacional (IPN) - N. ISBN: 970-36-0152-9.  

Reniu-Vilamala, J.M.; (2004).  Informe sobre la implantación del sistema DEMOTEK a las elecciones a Rector de la UPV/EHU. .

Reniu-Vilamala, J.M.; Barrat-Esteve, J. (2004).  Informe de las experiencias de voto electrónico empleadas en las elecciones catalanas de noviembre 2003. Versió 2.0.3. .

Reniu Vilamala, J.M.; Castellnou Alberch, E.; González Tornes, M.  (2002).  La política a Osona. El comportament polític i electoral dels osonencs, 1977-2000. .  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-9766-000-5.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2002).  La formación de gobiernos minoritarios en España, 1977-1996. .  Centro de Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI - S. ISBN: 84-7476-332-0.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Volatilidad (Indices de). En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Transfuguismo. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Procedimiento Electoral Uniforme. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Fragmentación (Indice de). En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Coaliciones políticas. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Coaliciones parlamentarias. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Coaliciones gubernamentales. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu Vilamala, J.M.  (2001).  Abstencionismo. En Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-social - Aproximación crítica . ISBN: 84-7658-967-3.  

Reniu i Vilamala, J.M.  (1995).  Datos electorales. España 1977-1994. En Paloma Román (Ed.): Sistema Político Español. (pp. 240 - 247).  Mc Graw Hill - S. ISBN: 84-481-1970-5.  

Reniu Vilamala, J.M.; Cabrera García, J.L. (1994).  Bibliografía de autores en Ciencia Política: España (1960-1990). En Ramón Cotarelo (Ed.): Ciencia Política y de la Administración. Las ciencias sociales en España. Historia inmediata, crítica y perspectivas. (pp. 215 - 343).  Editorial Complutense - N. ISBN: 84-7491-488-4.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Eduardo Aibar Puentes (1992).  La imagen del conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial y los sistemas expertos. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Luis Fernández Vázquez (1996).  La tecnocientificación del trabajo. De la historia y teorías de la organización científica del trabajo a la evaluación de la tecnociencia industrial. Universidad de Valencia. Tesi Doctoral. . 

Alfredo Sáinez Araiza (2004).  De la democracia representativa a la democracia directa. Universidad de Guanajuato. Treball d'Investigació. . 

Francisco Javier Luna López (2004).  El presidencialismo latinoamericano: diseño constitucional y operación política. Argentina, Brasil y México. Universidad de Guanajuato. Treball d'Investigació. . 

Contactes de Recerca

Dr. Steven H. Cutcliffe, Lehigh University, EEUU.

Dr. George-Luis Baron, CNRS Paris V.

Dr. Sigrid Schmitz, University of Freiburg.

Dr. Martin Owen, Future Lab, UK.

Dr. Rossella Magli, Camporosso, Bélgica.

Dr. Katerina Kikis-Papadakis, Foundation for Research and Technology-Hellas.

Dr. Maciej Piotrowski, University of Information Technology and Management, Poland.

Presentació de Comunicacions

Medina, M. (2006).  . Conferència invitada,  La sociedad de la información:seguridad, libertad, democracia II, UPM., Madrid, ESPANYA.

Medina, M. (2005).  . Conferència invitada,  La sociedad de la información:seguridad, libertad, democracia I, UPM., Madrid, ESPANYA.

Medina, M. (2004).  . Conferència invitada,  V Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Toluca, MÈXIC.

Medina, M. (1999).  . Ponència,  Ciencia, tecnología, sociedad y cultura en el fin de siglo., Valencia, ESPANYA.

Medina, M. (1997).  . Ponència,  Taller Internacional de Ciencias Sociales, Universidad de Cienfuegos, CUBA.

Medina, M. (1997).  . Ponència,  III Trobades de recerca, ciència i tecnologia a ambdós costats del Pirineu., Andorra, ANDORRA.

Medina, M. (1996).  . Ponència,  Tecnología, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Puebla, MÈXIC.

Medina, M. (1995).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional sobre Tecnología, Desarrollo Sostenible y Desequilibrios, Terrassa, ESPANYA.

Medina, M. (1995).  . Ponència,  II Coloquio de Ciencia, Tecnología y Cultura: Ciencia y Representación, Bogotá, COLÒMBIA.

Medina, M. (1992).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Jornadas Internacionales sobre Estudios de la Ciencia y la Tecnología en la Investigación y la Educación, Barcelona, ESPANYA.

Medina, M. (1999).  Hipertexto 'Ciencia - Tecnología - Filosofía - Sociedad'. Presentació comunicació,  I Jornades Multimedia Educatiu. Universidad de Barcelona., Barcelona., ESPANYA.

Medina, M.  (1991).  Ponente invitado. Ponència,  Seminario Internacional sobre Investigación Tecnológica y Formación Ingenieril Interdisciplinares, Wintergarden bei Karlsruhe, ALEMANYA.

Medina, M. (1989).  . Ponència,  Congreso Internacional sobre Tecnología y Democracia, Burdeos, FRANÇA.

Medina, M. (1989).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional sobre Nuevos Mundos, Nuevas Tecnologías, Nuevas Perspectivas, Valencia, ESPANYA.

Medina, M. (1989).  . Ponència,  Jornadas sobre Nuevas Tecnologías y Sociedad, Barcelona, ESPANYA.

Medina, M. (1989).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornadas Internacionales sobre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Gestión Pública, Valencia, ESPANYA.

Medina, M. (1988).  . Ponència,  Congreso Interamericano sobre Filosofía de la Tecnología, Mayagüez, PUERTO RICO.

Medina, M. (1988).  . Ponència,  Simposio Iberoamericano sobre Filosofía de la Tecnología, Buitrago, ESPANYA.

Medina, M. (1987).  . Ponència,  Simposio sobre Filosofía de la Tecnología, Madrid, ESPANYA.

Medina, M. (1985).  . Taula rodona,  Simposio Internacional sobre Genética y Conducta, Valencia, ESPANYA.

Medina, M. (1985).  . Conferència invitada,  I Jornadas de Filosofía de la Ciencia, Valencia, ESPANYA.

Medina, M.  (1984).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Jornadas sobre Ciencia, Tecnología y Control Social, Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Reniu, J. (2006).  El pacto, la negociación y el acuerdo como herramientas políticas: coaliciones políticas y gobernabilidad. Conferència invitada,  I Foro Internacional México escenarios presentes y futuros., Cuernavaca, MÈXIC.

Reniu,J. (2005).  Aspectos sociopolíticos del voto electrónico. Conferència invitada,  I Simposio sobre Voto electrónico., México DF, MÈXIC.

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  El estado de la cuestión: retos, amenazas y oportunidades en la implementación de sistemas de votación electrónica. Presidència de sessió,  XVII Congreso Nacional y I Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Querétaro, MÈXIC.

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Democracia y participación electrónicas. Ponència,  II Congreso Derecho-TICs, Valencia, ESPANYA.

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Els reptes socials de la participació electrònica. Ponència,  II Jornades de Signatura Electrònica, Barcelona, ESPANYA.

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Una aproximació a la valoració ciutadana dels sistemes de vot electrònic. Ponència,  Internet Global Congress, Barcelona, ESPANYA.

Reniu Vilamala, J.M. (2005).  Multilevel government formation. An assessment on Spanish regional democracy. Presentació comunicació,  Joint Sessions ECPR, Granada, ESPANYA.

Reniu Vilamala, J.M.; Calvet Crespo, J. (2004).  Parliaments and governments in subnational Spain, 1980-2003. Ponència,  VI Workshop of Parliamentarians and Parliamentary Scholars, Wroxton, ANGLATERRA.

Reniu Vilamala, J.M.  (2004).  Apuntes para el análisis sociopolítico del voto electrónico. Conferència invitada,  Simposio acerca de Urnas Electrónicas para la emisión del voto ciudadano., México D.F., MÈXIC.

Reniu Vilamala, J.M.  (2002).  Políticas públicas y poderes regionales. Ponència,  I Coloquio Internacional de Verano Veracruz 2002 'Política y Globalización' , Xalapa, MÈXIC.

Reniu Vilamala, J.M.  (1999).  El consens com a instrument polític per al desenvolupament humà. Les transicions a la democràcia a Espanya i Amèrica Llatina. Ponència,  I Congrés Desenvolupament Humà , Vic, ESPANYA.

Reniu-Vilamala, J.M.  (2003).  Los gobiernos autonómicos en España (1980-2003): una tipología. Ponència,  VI Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración , Barcelona, ESPANYA.

Reniu Vilamala, J.M.  (2002).  What are they looking for? Why spanish political parties do not coalesce at national level (1977-1996). Presentació comunicació,  30th Joint sessions of the European Consortium for Political Research (ECPR) , Turín, ITÀLIA.

Reniu Vilamala, J.M.; Torbjörn Bergman (2001).  Who will pay the bill? Costs and benefits of forming government in Spain, 1977-2000. Presentació comunicació,  V Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, La Laguna, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1997 - 1999.   Hipertexto 'Ciencia-Tecnología-Filosofía-Sociedad'..  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Manuel Medina

1992 - 1993.   La investigación y la educación interdisciplinarias y su relevancia para el desarrollo y la gestión de la innovación tecnológica.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  IP: Manuel Medina

1998 - 2001.   K.A.L. (Kosmoi, Arkhai, Logoí): II. Pragmática y técnica de la Filosofía..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB97-0963.  IP: Miguel Candel Sanmartin

1998 - 2000.   Ëtica, conservación y restauración ecológica..  (Plan General de Investigación Universitaria).  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT).  Ref.: 28524-4.  IP: Teresa Kwiatkowska

1991 - 1994.   Teaching Social Assessment of Science and Technology.  (Ayudas a la Investigación).  Unió Europea.  IP: Inre Hronzsky

1991 - 1994.   Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Manuel Medina

1991 - 1994.   Integración de las nuevas tecnologías en proyectos curriculares.  (Ayudas a la Investigación).  Diputación Foral de Navarra.  IP: Nicanor Ursua

1988 - 1991.   Evaluación integrada de tecnologías.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  IP: José Sanmartín

1987 - 1988.   Supuestos conceptuales e implicaciones éticas de la tecnología.  (Ayudas a la Investigación).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  IP: Miguel Ángel Quintanilla

1986 - 1987.   Evaluación de nuevas tecnologías.  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Manuel Medina

2004 - 2006.   «El voto electrónico en España: retos, oportunidades y amenazas para un proceso de renovación democrática» .  (Sense especificar).  Junta de Castilla y León.  Ref.: LEO26A05.  IP: Jordi Barrat i Esteve

2004 - 2006.   «El voto electrónico en España: retos, oportunidades y amenazas para un proceso de renovación democrática» .  (Sense especificar).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: SEJ2004-03844JURI.  IP: Jordi Barrat i Esteve

Contractes

2006 - 2006.   «Estudio sociológico de la percepción de los votantes respecto de la utilización de la Urna Electrónica diseñada por el IEPCC en el proceso electoral seguido en el ITESM de Monterrey, Nuevo León, México» .  (Sense especificar).  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila - México (IEPCC).  Ref.: 303630.  IP: Jose Maria Reniu Vilamala

2004 - 2004.   Análisis sociológico y jurídico de la Consulta Ciudadana 'MadridParticipa' .  (Sense especificar).  Ayuntamiento de Madrid .  IP: Josep Mª Reniu Vilamala - Jordi Barrat Esteve

2003 - 2003.   Report de la Ciència Política a Catalunya, 1997-2002. .  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Catalans.  IP: Jaume Magre Ferran - Josep Mª Reniu Vilamala

2003 - 2003.   Partits polítics i participació..  (Sense especificar).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Jordi Matas Dalmases - Josep Mª Reniu Vilamala

Links a altres webs

Grup de Recerca Prometheus21

Master en Coneixement, Ciència i Ciutadania a la Societat de la Informació

Observatorio del voto electrónico

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021