Inici UB
Entorns i Materials per l'Aprenentatge

Dades Generals

Acrònim: EMA: Entorns i materials per l'aprenentatge

Adreça Professional: Passeig de la Vall d'Hebrón, 171 Migdia, 2a planta (Barcelona - 08001)

Telèfon: 934035938     Fax: 934021016

Correu-e: bgros(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Begoña Maria Gros Salvat bgros(a)ub.edu

Guillermo Bautista Perez gbautista(a)ub.edu

Anna Maria Escofet Roig annaescofet(a)ub.edu

Anna Fores Miravalles annafores(a)ub.edu

Nuria Gine Freixes nuria.gine(a)ub.edu

Marta Lopez Costa m.lopez(a)ub.edu

Artur Parcerisa Aran artur.parcerisa(a)ub.edu

Begoña Pique Simon bpique(a)ub.edu

Rosa Borras Medina rborras(a)ub.edu

Maria Victoria Morin Fraile victoriamorinf(a)ub.edu

Ingrid Noguera Fructuoso ingridnoguera(a)gmail.com

Juan Ramon Ramirez Serrano juanramon.ramirez(a)ub.edu

Línies de Recerca

Disseny d'entorns d´aprenentatge

Tecnologies i metodologies emergents per l´aprenentatge

Innovació en l'Educació superior

Aprenentatge amb estudi de casos

Innovació en l´Educació Secundària

Resum de l'activitat de Recerca

L' activitat de recerca del grup s'ubica dins l´àmbit dels estudis sobre disseny de materials i entorns per a l´aprenentatge. El grup té com a finalitat fonamental la investigació sobre els elements i les característiques que poden afavorir dissenys facilitadors dels processos d´aprenentatge. Per la rellevància dels materials i dels entorns en qualsevol procés formatiu, les recerques del GR-EMA se situen en les etapes del sistema educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària) i en l’àmbit social, cultural i comunitari en sentit ampli.

Publicacions en Revistes

Alsina, P. (2009).  El joc i l'aprenentatge de la creativitat. Papers de Joventut(109),  24-25. 

Forés,A. (2014).  Propuestas de metodologías en educación social basadas en algunos principios de la neurodidáctica. Edetania, estudios y propuestas sodio-educativas(45),  201-210.  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010729.pdf ISSN: 0214-8560

Sandín, M.P.; Bazoco, J.; Del Campo, J.; Forés, A.; Massot, M.; Sacramento, R.;Sanchez, A.  (2014).  Resiliència, immigració i èxit escolar. Temps d'Educació, 1(46),  11-31.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278165 ISSN: 0214-7351

Gros,B. (2008).  Las comunidades virtuales para la formación del profesorado. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 1(1),  1-10.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2008.1.1111 ISSN: 1886-1946

Giné, N.; Halbaut, L.; García, E.; Aróztegui, M.; Portillo, M.C. (2014).  Feedback de los docentes sobre el proceso de adquisición de competencias. Ars Pharmaceutica, 55(supl. 2),  42-42.  V Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas (EDUSFARM) 2014 (http://farmacia.ugr.es/ars/ars_web/#) ISSN: 0004-2927

Giné, N.; Martín, E.; Mentado, T.; Prats, M. (2009).  Nuevos retos para el profesorado de secundaria obligatoria: formación Permanente para la atención a la diversidad en las aulas. MAGIS. Revista Internacional de Investigación en Educación, 2(3),  67-88.  http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/download/3401/2588 ISSN: 2027-1174

Balagué, F. (2005).  Revolución Tecnológica y orientación. Butlletí educaweb. On-line(117).   ISSN: 1578-5750

Piqué Simón, Begoña (2011).  Implementació d'estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial i permanent dels mestres. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 4(1),  25-42.  http://www.raco.cat/index.php/reire/issue/view/16314 ISSN: 1886-1946

Parcerisa, A. (2003).  La fase inicial de la secuencia formativa, un momento clave para el aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(127),  6-8.   ISSN: 1131-995X

Escofet, A.; Garcia, I.; Gros, B. (2011).  Las nuevas culturas de aprendizaje y su incidencia en la educación superior. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista Mexican(51),  1177-1195.   ISSN: 1405-6666

Gros, B.  (2005).  Pantallas y juegos: de la observación de modelos a la participación. Revista de Estudios de Juventud(68),  61-72.  http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1408152728&menuId=1408152728 ISSN: 0211-4364

Graell, M.; Martínez, S.; Piqué, B.; Rajadell, N.; Vilà, R.; Aneas, A.; Noguera, E.; Gómez, J. (2015).  Co-transferència i partenariat en el marc relacionat entre les organitzacions de pràctiques i la universitat. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 8(2),  205-216.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/issue/view/1092 ISSN: 1886-1946

Casals, E.; García, Y.; Noguera, E.; Payá, M.; Tey, A. (2005).  Innovación y mejora de la docencia universitaria mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Revista Iberoamericana de Educación(36/12).  http://rieoei.org/experiencias106.htm ISSN: 1022-6508

Alsina, J. (2011).  Rechazo de la escolaridad ordinaria. Aula de Innovación Educativa(199),  72-74.  www.grao.com ISSN: 1131-995X

Alsina, P.  (2000).  Propuesta curricular de Educación Musical. Educación primaria. Eufonía. Didáctica de la música(18),  118.   ISSN: 1135-6308

Rubio, M.J.; Escofet, A. (2014).  Visiones de los estudiantes de la docencia universitaria mediada por TIC. Bit. Revista de Medios y Educación(45),  217-230.  https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/46230/102-1504-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y ISSN: 1133-8482

Novella, A.; Venceslao, M.; Forés, A. (2016).  La función docente en las prácticas externas. Un análisis de las percepciones de los agentes implicados para mejorar el modelo. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 9(2),  65-81.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.2925 ISSN: 1886-1946

Roser Boix, Pere Darder, Jordi Feu, àngels Prats, Joan Soler, M Dolors Roigé (2005).  El Grup Interuniversitari d'Escola Rural: un exemple de treball col·laboratiu. Universitas Tarraconensis(III època),  251-257.   ISSN: 0211-3368

Forés, A. (2008).  Harmonia en l'adultesa. Àmbit Maria Corral,  15-17. 

Vilà, R; Belghirane, F; Burguet, M; Escofet, A; Freixa, M; Noguera, E; Rubio, M.J; Ruiz, F; Sabariego, M; Sánchez, A. (2016).  Cap a un diàleg interreligiós als centres educatius. Perspectiva Escolar(388),  30-34.   ISSN: 0210-2331

Gros,B-Silva,B  (2007).  Teacher Training in Virtual Learning Space. He Kupu eJournal, 1(2),  28-42.  http://www.nztertiarycollege.ac.nz/HeKupu/index.php?type=issue&issue=7

Gros, B.; Adrian, M (2004).  Estudio sobre el uso de foros virtuales para favorecer las actividades colaborativas en la enseñanza superior. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 5(4).  http://www.usal.es/teoriaeducacion ISSN: 1138-9737

Marín,Imma;Forés, Anna;Hierro, Esther (2015).  Y para aprender, el cerebro se puso a jugar. Comunicación y Pedagogía,  49-54.  http://www.centrocp.com/comunicacion-y-pedagogia-281-282-gamificacion/ ISSN: 1136-7733

Gros, B. (2001).  Del software educativo a educar con software. Quaderns Digitals(24).   ISSN: 1575-9393

Ayuste, A; Aznar, P; Gros, B; Requejo, A; Rodríguez, A; Romañá, T; Trilla, J. (2005).  El conocimiento pedagógico y la perfiferia del universo educativo. Revista Portuguesa de Pedagogía , 40(1),  73-108. 

Gros, Begona; Lopez, Marta (2016).  Students as co-creators of technology-rich learning activities in higher education. International Journal Of Educational Technology In Higher Education, 13.   ISSN: 2365-9440

Balagué, F. (2004).  La parte humana del examen de Selectividad. Butlletí educaweb. On-line(84).   ISSN: 1578-5750

García, I. (2007).  Aprender colaborando mediante las TIC. Aula de Innovación Educativa(162),  51-58.   ISSN: 1131-995X

Alsina, P.  (2001).  La música en un círculo. Eufonía. Didáctica de la música(21),  116-117.   ISSN: 1135-6308

Alsina, P.  (2007).  Educación musical y competencias: referencias para su desarrollo. Eufonía. Didáctica de la música(41),  17-36.   ISSN: 1135-6308

Boix, R.; Feu, J.; Llevot, N.; Marquilles, P.; Piqué, B.; Prat, À.; Pujol, M. A.; Riera, M.; Roigé, M. D.; Soler, J. (2006).  L'ecole rurale dans Catalogne. Une vision d'ensemble dans une perspective multidisciplinaire. Annales Littéraires de l’Université de Franche-Compté

Gros, B.  (2007).  Eines per a la comunicació i la construcció col.laborativa del coneixement. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(44),  9-19.  http://www.grao.com ISSN: 1133-9845

Alsina, P.  (2004).  Educación musical para una educación de calidad. Eufonía. Didáctica de la música(30),  23-37.   ISSN: 1135-6308

Alsina, P.  (2000).  Miniatures. Eufonía. Didáctica de la música(19),  124.   ISSN: 1135-6308

López, M (2016).  Understanding practices on the network of the university students and their impact in high education. INTED 2016 Proceedings. .   ISSN: 2340-1079

Garcia, I.; Gros, B.; Escofet, A. (2012).  La influencia del género en la cultura digital del estudiantado universitario. Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social, 12(3),  95-114.  https://atheneadigital.net/article/view/v12-n3-garcia-gros-escofet ISSN: 1578-8946

Noguera,I;Gros,B (2014).  Indicadores para la construcción de prácticas colaborativas en  entornos virtuales de aprendizaje. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC, 13(1),  51-62.  http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php/relatec/article/view/1155/861 ISSN: 1695-288X

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L. (2016).  El co-disseny com a nova perspectiva d'innovació docent universitaria. Revista del CIDUI(3),  1-11.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/view/6 ISSN: 2385-6203

Alvarez, I.; Ayuste, A.; Gros, B.; Guerra, V.; Romañá, T. (2005).  Construir conocimiento con soporte tecnológico para un aprendizaje colaborativo. Revista Iberoamericana de Educación(36/1).  http://www.rieoei.org/tec_edu37.htm ISSN: 1022-6508

Gros, B. (2003).  La investigación educativa: una asignatura pendiente. Aula de Innovación Educativa, 127(5).  http://aula.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=3 (http://www.grao.com/) ISSN: 1131-995X

Gros, B.  (2007).  Digital Games in Education: The Design of Games-Based Learning Environments. Journal of Research and Practice in Information Technology, 40(1),  23-38.   ISSN: 1443-458X

Gros,B.  (2010).  The problem of analysis of the temporal dimension in e-learning research. Learning.   ISSN: 1537-2456

Piqué,B. i Rajadell, N. (2007).  La atención a la diversidad en la ESO: retos y objetivos. Aula de Innovación Educativa(167),  45-51.   ISSN: 1131-995X

Balagué, F. (2003).  Orientación y Deporte. Butlletí educaweb. On-line(70).   ISSN: 1578-5750

Ayuste, A.; Payá, M. (2004).  Mujer gitana y educación: un camino hacia los derechos humanos. Encounters on education , 5, otoño,  101-124.   ISSN: 1494-4936

Alvarez, I.; Garcia, I.; Gros, B.; Guerra, V.  (2006).  El diseño de entornos de aprendizaje colaborativo a través del programa Knowledge Forum: análisis de una experiencia. Revista de Educación(341),  441-469.  http://www.revistaeducacion.mec.es ISSN: 0034-8082

Giné, N.; Halbaut, L. (2015).  Feedback de los graduados de la UB sobre el proceso de adquisiciónde competencias. Formación y evaluación en competencias de los primeros egresados. Social and Behavioral Sciences(196),  89-95.  http://ac.els-cdn.com/S1877042815039944/1-s2.0-S1877042815039944-main.pdf?_tid=ddf5d6b0-7d72-11e5-b619-00000aacb360&acdnat=1446036980_4df5f660661eca71 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815039944) ISSN: 1877-0428

Alsina, P.  (2001).  La música, element clau per a la dinamització escolar. Guix. Elements d'Acció Educativa(278),  8-12.   ISSN: 0213-8581

Gros, B. (2002).  Coordinación del monográfico “El software educativo”. Quaderns Digitals(24).   ISSN: 1575-9393

Gros, B.; Dobson, M. (Eds) (2001).  Special Issue-Computer Supported Collaborative Learning. Computers Human Behaviour(17)-69. 

Giné Freixes, N. (2010).  Un taller como respuesta a problemas de aprendizaje. Aula de Innovación Educativa.   ISSN: 1131-995X

Thérèse Laferrière; Mireia Montane; Begona Gros; Isabel Alvarez; Merce Bernaus; Alain Breuleux; Stéphane Allaire; Christine Hamel; Mary Lamon (2010).  Partnerships for Knowledge Building: An Emerging Model. Canadian Journal of Learning and Technology, 1(36 ),  1-20. 

López, M (2016).  Perfiles de participación en la red de los estudiantes universitarios y sus repercusiones en al aprendizaje. RED. Revista de Educación a Distancia, 10(49).   ISSN: 1578-7680

Guri-Rosenblit, S.; Gros, B. (2011).  E-Learning: Confusing Terminology, research gaps and inherent challenges. The Journal of Distance Education, 25(1),  1-20.  http://www.jofde.ca/index.php/jde/article/viewArticle/729/1206 ISSN: 0830-0445

Alsina, P.  (2006).  Regulación y autorregulación en el aprendizaje de la música. Aula de Innovación Educativa(151),  56-58.   ISSN: 1131-995X

Gros, B. (2000).  Els jocs d'ordinador per a l'aprenentatge de la llengua. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, Abril-Juny,  29-39.  http://www.grao.com  ISSN: 1133-9845

Gros, B. (2004).  Aprendizaje y construcción del conocimiento en red. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 5(4).  http://www.usal.es/teoriaeducacion ISSN: 1138-9737

Balagué, F. (2007).  Recursos tecnológicos y profesorado universitario en el marco del eees. Teoría de la Educación(8).   ISSN: 1130-3743

Alsina, P.  (2001).  La peor banda del universo. Una aventura cósmica. Eufonía. Didáctica de la música(21),  124.   ISSN: 1135-6308

Gros, B.; Dobson, M. (eds) (2002).  Cooperative Learning in the Worksplace and in formal education. Computers Human Behaviour

Gros,B. (2009).  El uso de los videojuegos para la formación universitaria y corporativa. Comunicación y Pedagogía(339),  14-18.   ISSN: 1136-7733

Parcerisa, A. (2009).  Para aprender no siempre el libro de texto es la mejor opción. Revista Padres y maestros(322),  15-19.   ISSN: 0210-4679

Noguera,I-Gros,B (2009).  El rol del profesor en el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2(3),  66-82.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2009.2.3235 ISSN: 1886-1946

Gros, B. (2005).  Adolescentes y videojuegos: el juego desde el jugador. Comunicación y Pedagogía(208),  62-64.  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Silva, J.; Gros, B. (2007).  Una propuesta para el análisis de interacciones en un espa-cio virtual de aprendizaje para la formación continua de los docentes. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 8(1),  1-25.  http://www.usal.es/teoriaeducacion ISSN: 1138-9737

Ayuste, A.; Escofet, A.; Obiols, N.; Masgrau, M. (2016).  Aprendizaje-servicio y codiseño en la formación de maestros: vías de integración de las experiencias y perspectivas de los estudiantes. Bordón, 2(68),  169-183.  https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/38588 ISSN: 0210-5934

Giné-Freixes, N.; Piqué, B. (2010).  Components del procés interactiu que afavoreixen la formació de l'alumnat a l'educació secundària obligatòria. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 3(1).  http://www.raco.cat/index.php/reire/article/view/181025/233647 (http://www.raco.cat/index.php/reire/) ISSN: 1886-1946

Ayuste, A.  (2001).  L'educació Permanent: la Història d'una idea. Temps d'Educació(24),  203-217.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126218 ISSN: 0214-7351

Gros, B.  (2002).  Knowledge construction and technology. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH),  323-343.   ISSN: 1055-8896

Gros, B; Parcerisa, A; Guerra, V; Rotger, C. (2005).  Casos en la red para la formación. V Congreso Multimedia Educativo. ICE. Universidad de Barcelona,  36-49. 

Parcerisa, A. (2008).  Educación social en y con la institución escolar. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria(15),  15-27.   ISSN: 1139-1723

Gros,B (2016).  L'aprenentatge en xarxa: interpretacions i conseqüències pedagògiques. Temps d'Educació(45),  9-21.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303520 ISSN: 0214-7351

Ayuste, A.  (2001).  L'educació Permanent: un pilar de les societats actuals. Papers d'Educació d'Adults(37),  5-6. 

Balagué, F. (2004).  La inadaptación escolar y la consiguiente inadaptación socio-laboral. Butlletí educaweb. On-line(91).   ISSN: 1578-5750

Vilella, X; Gros, B (2005).  Uso y abuso de los videojuegos. Comunicación y Pedagogía(208),  49-52.  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Alsina, P.  (2004).  Conciertos didácticos desde la universidad. Eufonía. Didáctica de la música(32),  60-61.   ISSN: 1135-6308

Gros, B; Parcerisa, A.; Guerra, V.; Rotger, C. (2006).  L'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) amb suport tecnològic. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(33),  157-166.   ISSN: 1135-805X

Gros, B- Silva,J (2006).  El problema del análisis de las discusiones asincrónicas en el aprendizaje colaborativo mediado. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (16).  http://www.utpl.edu.ec/ried/ ISSN: 1138-2783

Parcerisa, A. (2014).  Sense llibres de text a classe. Dotze18(9),  40-40.   ISSN: 2014-8631

Gros, B. et al. (2000).  Jugar con el ordenador, también en la escuela. Cuadernos de Pedagogía(291),  52-54.  http://www.cuadernosdepedagogia.com ISSN: 0210-0630

Gros, B.  (2006).  Les xarxes i el desenvolupament professional dels docents. Temps d'Educació(30),  91-104.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126431 ISSN: 0214-7351

Alsina, P.  (2000).  El sastrecillo valiente. Eufonía. Didáctica de la música(19),  123.   ISSN: 1135-6308

Gros, B.  (2003).  Nuevos medios para nuevas formas de aprendizaje: el uso de los videojuegos en la enseñanza. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(3),  1-16.  reddigital.cnice.mecd.es ISSN: 1696-0823

Alsina, P.  (2003).  A propósito de la Ley de Calidad, retomando unas palabras de Antonio Gramsci. Eufonía. Didáctica de la música(28),  122-123.   ISSN: 1135-6308

Garrido, J. M.; Gros, B.; Rodríguez, J.; Silva, J.; Nervi, H.  (2008).  Más allá de laptos y pizzarras digitales: La experiencia chilena de incorporación de TIC en la Formación Inicial de Docentes. Calidad en la Educación(29),  195-209.   ISSN: 0717-4004

Gros, B; Garcia, I.; Lara,P (2009).  El desarrollo de herramientas de apoyo para el trabajo colaborativo en entornos virtuales de aprendizaje. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia , 12(2),  115-138.   ISSN: 1138-2783

Garcia, I. (2006).  Para saber más. Cuadernos de Pedagogía(363),  119-125.   ISSN: 0210-0630

Gros, B. (2001).  Instructional design for computer supported collaborative learning in primary and secondary school. Computers Human Behaviour(17),  439-451. 

Gros,B.; Bernat,A. (2008).  El aprendizaje de competencias de alfabetización digital a través de los videojuegos. Aula de Innovación Educativa(176),  12-16.  http://aula.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=3 (http://www.grao.com/) ISSN: 1131-995X

Forés, A.; Parcerisa, A.; Bustamante, J. (2014).  Las tic en el aprendizaje universitario según la edad. REIP. Revista interamericana de investigación en educación y pedagogía, 7(1).   ISSN: 1657-107X

Forés, A. (2015).  Oximorones resilientes en educación. NOUS: Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial(19),  33-40.  http://www.logoterapia.net/norma_autores.asp / http://manoblejas.eresmas.net/nous.html ISSN: 1575-488X

Alsina, P. (2010).  Entrevista a Violeta Hemsy de Gainza. Eufonía. Didáctica de la música(48),  111-121.   ISSN: 1135-6308

Gros,B (2014).  Análisis de las prestaciones de los juegos digitales para la docencia universitaria. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(79),  115-128.   ISSN: 0213-8646

Forés, Anna (2015).  Forés-Miravalles A. (2015). Reseña de: La mente en desarrollo. Cómo interactúan las relaciones y el cerebro para moldear nuestro ser. REIRE: Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 8 (2). DOI: 10.1344/ reire2015.8.282  . REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació(8-2).   ISSN: 1886-1946

Gros,B (2016).  Coordinación Monográfico: L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió. Temps d'Educació(49),  7-8.  Publicación on-line (http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsdeducacio49/default.asp?articulo=1116&modo=resumen) ISSN: 0214-7351

Parcerisa, A.  (2001).  ¿Servir al material o servirse del material?. Evaluar los materiales curriculares para mejorar su uso. KiKiriqui. Cooperación Educativa(61),  45-49.   ISSN: 1133-0589

Ayuste, A.; Trilla, J. (2005).  Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. Revista de Educación(336),  219-248.   ISSN: 0034-8082

Martínez, M.; Gros, B. (2014).  Oportunidades y desafíos en la utilización de las redes sociales para optimizar acciones de Orientación. Social and Behavioral Sciences, 139,  441-447.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046916 ISSN: 1877-0428

Gros, Begona; Suarez-Guerrero, Cristobal; Anderson, Terry (2016).  The Internet and Online Pedagogy Editorial. International Journal Of Educational Technology In Higher Education, 13,  1-2.   ISSN: 2365-9440

Silva, J.; Gros B.; Garrido J.; Rodríguez J.  (2006).  Estándares en tecnologías de la información y la comunicación para la formación inicial docente: situación actual y el caso chileno. Revista Iberoamericana de Educación, 38(3).  http://www.rieoei.org/1391.htm ISSN: 1022-6508

Gros, B. (2006).  ¿Qué deben saber el profesorado sobre TICs?. Cuadernos de Pedagogía(363),  58-65.  http://www.cuadernosdepedagogia.com ISSN: 0210-0630

Escofet, A.; Freixa, M.; Rubio, M.J.; Vilà, R. (2016).  La formació inicial dels futurs agents socioeducatius davant la diversitat interreligiosa i intercultural. Un estudi als Graus de Pedagogia, Educació Social, Educació infantil i Educació primària. Revista del CIDUI(3),  1-11.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/980 ISSN: 2385-6203

Piqué Simón,B.  (2010).  La formació inicial. Cap a un model formatiu professionalitzador. Guix. Elements d'Acció Educativa(370),  39-42.  https://www.grao.cat/es/producto/la-formacio-inicial-cap-a-un-model-formatiu-professionalitzador ISSN: 0213-8581

Alsina, P.  (2001).  Canciones de todo el mundo. Eufonía. Didáctica de la música(21),  125-126.   ISSN: 1135-6308

Alsina, P.  (2004).  Música sin palabras como expresión de los Derechos Humanos. Aula de Innovación Educativa(131),  12-16.   ISSN: 1131-995X

Parcerisa, A.  (2001).  La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Aula de Innovación Educativa(106),  79-80.   ISSN: 1131-995X

Gros, B.  (2004).  Coordinación del número monográfico 'Utilización didáctica de los videojuegos'. Comunicación y Pedagogía(199).  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Escofet,A;Garcia,I;Gros,B (2012).  Analysis of student ICT learning uses in blended and virtual universities from the perspective of the Community of Inquiry model. Learning and Digital Media.   ISSN: 2042-7530

Gros, B.; Dobson, M. (Eds) (2001).  Organisational computer supported collaborative learning: the affect of context. Computers Human Behaviour(17),  431-437. 

Garcia, Peñalvo, F; Gros, B; Prieto, M-Leighton, H. (2005).  Metodología para diseñar la adaptación de la presentación de contenidos en Sistemas Hipermedia Adaptativos basados en Estilos de Aprendizaje. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 6(2).  http://www.usal.es/teoriaeducacion ISSN: 1138-9737

Giné, N.; Parcerisa, A.; Piqué, B. (2011).  Aprender mediante el estudio de casos. Eufonía. Didáctica de la música(51),  45-51.   ISSN: 1135-6308

Gros, B.;Parcerisa,A.;-Guerra,V.;Rotger,C. (2006).  El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con soporte tecnológico. Revista de Educación Social(33),  157-166.   ISSN: 1698-9007

Ayuste, A.  (2000).  Qualitat i avaluació dels centres educatius. Papers d'Educació d'Adults(35),  45-46. 

Alsina, P.  (2000).  Tot sona!. Eufonía. Didáctica de la música(19),  123.   ISSN: 1135-6308

Gros, B.; Guerra, V.; Sánchez, J.  (2005).  The design of computer-supported collaborative learning environments in Higher Education. Encounters on education , 6(Fall 2005),  23-42.   ISSN: 1494-4936

Rodríguez Ilera, J.L.; Escofet Roig, A. (2009).  A learner-centered approach with the student as the producer of digital materials for hybrid courses. International Journal of Education and Development using ICT, 5(1),  63-77.  http://ijedict.dec.uwi.edu

Forés Miravalles, A.; Parcerisa-Aran, A. (2011).  Simposium INNED 2. Sociedades inteligentes y sociedades estúpidas, por Daniel Innerarity. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 5(2),  118-121.   ISSN: 1886-1946

Gros, B.  (2002).  Constructivismo y diseños de entornos virtuales de aprendizaje. Revista de Educación(328),  225-247.  www.revistaeducacion.mec.es ISSN: 0034-8082

Alsina, P.  (2000).  Desde el año 2099. Eufonía. Didáctica de la música(18),  115-116.   ISSN: 1135-6308

Gros, B.  (2003).  The impact of digital games in education. First Monday , 8(7).   ISSN: 1396-0466

Alsina, P.  (2002).  Das Rheingold (L’Or del Rin). Eufonía. Didáctica de la música(25),  124-125.   ISSN: 1135-6308

Gros Salvat, Begoña (2016).  The design of smart educational environments. Smart Learning Environments, 3(15),  1-11.  https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-016-0039-x ISSN: 2196-7091

Escofet, A.; Folgueiras, P.; Luna, E. y Palou, B. (2016).  Elaboración y validación de un cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21(70),  929-949.  http://comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/96 ISSN: 1405-6666

Garcia, I; Escofet, A.; Gros, B (2012).  Students' attitude towards ICT learning uses: a comparison between digital learners in blended and virtual universities. Paulsen, M.F. and Szucs, A. (Ed) Book of abstracts of the 7th EDEN Research Workshop. Learners in the driving seat. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista Mexican(51),  1177-1195.   ISSN: 1405-6666

Gros, B. (2003).  De la cibernètica clàssica a la cibercultura. Revista Catalana de Pedagogia, 2,  99-112.   ISSN: 1695-5641

Parcerisa, A. (2004).  La fase de cierre de la secuencia formativa, indispensable para el proceso de aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(136),  9-11.   ISSN: 1131-995X

Gros, B. (2000).  Del bucle a la incertesa: l'evolució de la mirada cibernética a la pedagogia. Temps d'Educació(24),  125-140.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126212 ISSN: 0214-7351

Parcerisa, A. (2010).  Polítiques docents en el context de l'EEES: oportunitats, dificultats i dilemes. Temps d'Educació(38),  11-24.   ISSN: 0214-7351

Forés, A. (2008).  Pedagogia de la resiliència. revista misión joven(377),  5-13. 

Escofet, A.; Fores, A.; Duta, N. (2011).  Conexión entre el aprendizaje informal y formal de los jóvenes de la generación digital en la universidad. ŞTEFAN CEL MARE” UNIVERSITY ANNALS, SCIENCES OF EDUCATIONS, 2011, Suceava University Publishing House,.   ISSN: 1582-1129

Gros, B. et al. (2001).  Los videojuegos. Mucho más que un entretenimiento. Comunicación y Pedagogía(172),  37-44.  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Parcerisa, A. (2006).  Materiales didácticos de los museos: un recurso para el aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(148),  23-27.   ISSN: 1131-995X

Giné Freixes, N.; Parcerisa Aran, A. (2014).  La intervención socioeducativa desde una mirada didáctica. Edetania, estudios y propuestas sodio-educativas(45),  55-72.  https://www.ucv.es/Publicaciones.aspx?IdRevista=1 ISSN: 0214-8560

Gros, B.; Adrian, M.  (2005).  The use of virtual forum to promote collaborative learning in Higher Education. Educational Technology Research and Development,  17-24.   ISSN: 1042-1629

Gómez-Serra, M.; Escofet, A.; Freixa, M. (2014).  Los equipos docentes en la educación superior ¿Utopía o realidad?. Revista Española de Pedagogía(259),  509-523.  http://revistadepedagogia.org/vol.-lxxii-2014/nº-259-septiembre-diciembre-2014/los-equipos-docentes-en-la-educacion-superior-¿utopia-o-realidad.html ISSN: 0034-9461

Gros, B. (2004).  Juegos digitales y responsabilidad mediática. Electronic Arts España

Gros, B. et al. (2000).  Coordinación del número monográfico Los videojuegos en la escuela. Cuadernos de Pedagogía(291).  http://www.cuadernosdepedagogia.com ISSN: 0210-0630

GARCIA, I. i LOMBARTE, S.  (2005).  Estudio de un caso sobre el uso de las tecnologias de la información y la comunicación para la inclusión social. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 6(2).  http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_garcia_lombarte.htm ISSN: 1138-9737

Gros, B. (2015).  La educación en la red: entre lo tecnológico y lo pedagógico. Deusto Business Review,  13-19.   ISSN: 0210-900X

Gros, B. (coord.) (2001).  New Approaches in Instructional Design. Interactive Educational Multimedia.   ISSN: 1576-4990

Alsina, P.  (2000).  L'aventura del so. Eufonía. Didáctica de la música(20),  123-124.   ISSN: 1135-6308

Alsina, P. (2008).  Música y adolescentes: ellos tienen la palabra. Eufonía. Didáctica de la música(44),  55-60.   ISSN: 1135-6308

Giné Freixes, N. (2009).  'Cómo mejorar la docencia universitaria: El punto de vista del estudiantado'. Revista Complutense de Educación, 20(1),  117-134.  http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0909120117A ISSN: 1130-2496

Gros, B. (2015).  La caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las pedagogías emergentes. Education in the Knowledge Society, 16(1),  58-68.   ISSN: 2444-8729

Gros, B.; Garcia, I.; Escofet, A. (2012).  Beyond the net generation debate: A comparison of digital learners in face-to-face and virtual universities. International Review Of Research In Open And Distance Learning, 13(4),  190-210.   ISSN: 1492-3831

Parcerisa, A. (2016).  Cano, E. (2015) Evaluación por competencias en educación superior. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 20(1),  20-22.   ISSN: 1138-414X

Parcerisa, A. (2006).  Una secuencia formativa para facilitar el proceso de aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(151),  39-41.   ISSN: 1131-995X

Alsina, P.  (2003).  Scherzando. Eufonía. Didáctica de la música(28),  124-124.   ISSN: 1135-6308

Parcerisa, A.; Basco, S.; Calafell, M.; Comas, M.; Noguera, I. (2011).  Innovació en educació. De la idea a l'acció. Procés participatiu cap a l'INNED 2. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 4(2),  82-95.   ISSN: 1886-1946

Balagué, F. (2007).  El blog en el aula: aplicación y evaluación. Comunicación y Pedagogía(223).  http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/cyp.htm ISSN: 1136-7733

Garcia, I.; Gros, B.; Noguera, I. (2010).  La relación entre las prestaciones tecnológicas y el diseño de las actividades de aprendizaje para la construcción colaborativa del conocimiento. Cultura y Educacion, 22(4),  395-417.   ISSN: 1135-6405

Piqué,B. (2007).  La atención a la diversidad:¿realidad o ficción?. Aula de Innovación Educativa(163),  29-35.   ISSN: 1131-995X

Vallès, A.; Girona, V.; Nonell, R.; Parcerisa, A.; Ortín, J.; Abadal, E.; Busquets, M.; Turull, M. (2014).  Actividades de evaluación continua: percepción de los estudiantes. Revista del CIDUI(2),  1-14.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/755 ISSN: 2385-6203

Parcerisa, A.; Forés, A.  (2003).  Didàctica i educació social: una convivència plena de possibilitats?. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(25),  70-81.   ISSN: 1135-805X

GARCIA, I.  (2005).  Políticas para la inclusión social mediante las TIC. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 6(2).  http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_garcia_iolanda.htm ISSN: 1138-9737

Gros, B; Garcia, I.; Noguera, I. (2009).  The Design of Learning Activities to Promote Collaborative Knowledge-Building. Supported Collaborative Learning.   ISSN: 1556-1607

Gros, B (2005).  Los videojuegos y el diseño de material educativo. Aula de Innovación Educativa(147),  41-43.  http://www.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Gros, B.  (2002).  Videojuegos y alfabetización digital. Enredadando (160). 

Gros, B; Grup F9 (2003).  La construcción del conocimiento a través de los juegos de simulación: una experiencia con Los Sims. Comunicación y Pedagogía, 191,  23-29.  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Alsina, P.  (2001).  El cocodrilo goloso. Eufonía. Didáctica de la música(21),  120-121.   ISSN: 1135-6308

Costa, A.; Escofet, A. (2015).  El software libre en la enseñanza obligatoria en Cataluña. Un estudio de casos. Série-Estudos(40),  57-78.  https://www.serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/841 ISSN: 2318-1982

Parcerisa, A.  (2001).  El televisor, un més de la família. Tres quarts (10),  10-12. 

Gros, B. (2004).  La construcción del conocimiento en red: limites y posibilidades. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 5(4).  http://www.usal.es/teoriaeducacion ISSN: 1138-9737

Parcerisa, A. (2009).  Els materials curriculars han de facilitar el procés d'aprenentatge. TXT(11),  12-13. 

Escofet, A.; Lopez, M.; Alvarez, G. (2014).  Una mirada crítica sobre los nativos digitales: análisis de los usos formales de TIC entre estudiantes universitarios. Revista Q: Tecnología, Comunicación, Educación, 9(17),  1-19.   ISSN: 1909-2814

Forés, A.; Sánchez, J.A.; Sancho, J.M. (2014).  Salir de la zona de confort. Dilemas y Desafíos en el EEES. Tendencias Pedagógicas(23),  205-214.  http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2014_23_15.pdf ISSN: 1133-2654

Parcerisa, A. (2015).  Prólogo. Social and Behavioral Sciences, 196,  1-2.  Publicació online (http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/196) ISSN: 1877-0428

Gros, B. et al. (2000).  Un espacio para la simbiosis. Cuadernos de Pedagogía(291),  66-69.  http://www.cuadernosdepedagogia.com ISSN: 0210-0630

Gros,B.;Garrido,J. (2008).  The Use of Videogames to Mediate Curricular Learning. DIGITEL

Ayuste, A. (2005).  Intereducación. Teoría de la Educación, 17,  49-80.  http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/download/3108/3136 ISSN: 1130-3743

Alsina, P.; Giráldez, A.  (2010).  La educación musical en Latinoamérica. Eufonía. Didáctica de la música(49),  5-5.   ISSN: 1135-6308

Gros, B. et al. (2000).  Ocho propuestas didácticas. Cuadernos de Pedagogía(291),  70-80.  http://www.cuadernosdepedagogia.com ISSN: 0210-0630

Gros,B. (2006).  Juegos digitales para comprender los sistemas complejos. Comunicación y Pedagogía(216),  47-49.  http://www.comunicacionypedagogia.com/ ISSN: 1136-7733

Lara, P.; Gros,B.; Almirall,M. (2008).  Diseño de libros para dispositivos de tinta electrónica. El Profesional de la Información, 17(4),  390-394.   ISSN: 1386-6710

Alsina, P.  (2006).  Aproximación a las estrategias de aprendizaje. Eufonía. Didáctica de la música(36),  7-19.   ISSN: 1135-6308

Camas, M.; Gros, B.  (2007).  Educant mitçancant entorns d´aprenenetatge basats en jocs. Guix. Elements d'Acció Educativa(340),  8-13.   ISSN: 0213-8581

Parcerisa, A. (2009).  Sobre el proceso de Bolonia: percepciones y algo más. Aula de Innovación Educativa(182),  5-6.   ISSN: 1131-995X

Gros, B.; Escofet, A.; Marimón-Martí, M. (2016).  Los patrones de diseño como herramientas para guiar la práctica del profesorado. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC, 15(3),  11-25.  http://relatec.unex.es/article/view/2650 ISSN: 1695-288X

Parcerisa, A. (2011).  Cambios en la organización del centro para atender mejor a la diversidad. Comentario del caso. Aula de Innovación Educativa(197),  79-79.   ISSN: 1131-995X

Piqué, B.; Forés, A. (2015).  Una invitación a narrarse para educar. Historia de vida y universidad. Tendencias Pedagógicas(25),  247-260.   ISSN: 1133-2654

Giné-Freixes, N.; Piqué, B. (2007).  Evaluación para la inclusión: siete propuestas en forma de tesis. Aula de Innovación Educativa(163-164),  7-11.   ISSN: 1131-995X

Alsina, P.  (2009).  La evaluación de la competencia cultural y artística. Aula de Innovación Educativa(183-184),  16-19.   ISSN: 1131-995X

Gros,B. (2009).  Certezas e interrogantes acerca del uso de los videojuegos para el aprendizaje. Comunicación. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, 1(7),  251-264.  http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a17_Certezas_e_interrogantes_acerca_del_uso_de%20_los_videojuegos_para_el_aprendizaje.pdf ISSN: 1695-6206

Alsina, P.  (2004).  Audiciones escolares. Eufonía. Didáctica de la música(32),  5-5.   ISSN: 1135-6308

Forés, Anna (2015).  Educació per a una cultura de pau. Temps d'Educació(48),  315-316.  file:///C:/Users/Anna%20F/Downloads/tempsDEducacio48_1085_801224_3913_.pdf / http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsdeducacio48/ ISSN: 0214-7351

Tubella, I.; Gros, B.; Mas, X.; Macau, C. (2011).  Flexible education: Analysing the changing demographic of online students at the UOC. eLearning Papers, April(24),  10-28.  www.elearningpapers.eu

Forés, Anna (2015).  Grupo trans.edu- ARTUR PARCERISA (coord.). (2014). Experiencias de evaluación continuada en la universidad. Barcelona: Octaedro. Revista de Educación(369),  185-192.  http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos369/espanol/08resenasespmaquetacion-1.pdf?documentId=0901e72b81df4302 ISSN: 0034-8082

Parcerisa, A. (2007).  Las competencias como referentes para la práctica educativa. Eufonía. Didáctica de la música(41),  6-16.   ISSN: 1135-6308

Gros,B. (2008).  Videojuegos y aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(176).  http://aula.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=3 (http://www.grao.com/) ISSN: 1131-995X

Parcerisa, A. (2015).  Afrontar el bullying de manera colectiva. Comentario. Aula de Secundaria(15),  42-42.   ISSN: 2014-8615

Parcerisa, A. (2007).  Materiales para el aprendizaje, más allá del libro de texto... y de la escuela. Aula de Innovación Educativa(165),  7-11.   ISSN: 1131-995X

Escofet, A.; Marimon, M. (2012).  Indicadores de análisis de procesos de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales de formación universitaria. Enseñanza, 30(1),  85-114.   ISSN: 0212-5374

Gros, B.; Grupo F9 (2005).  Coordinación de la sección 'Recursos didácticos: la evaluación de videojuegos. Comunicación y Pedagogía.   ISSN: 1136-7733

Stolk, D.; Alexandrian, D.; Gros, B.; Paggio, R. (2001).  Gaming and multimedia applications for enviroment crisis management training. Computers Human Behaviour(17),  627-642. 

Noguera,I;Garcia,I;Gros,B (2014).  Just4Me: pedagogical and functional design of a PLE for self-managed learning in different contexts. Cultura y Educacion, 4(26),  660-695.  http://dx.doi.org/10.1080/11356405.2014.985948 ISSN: 1135-6405

Calderón, D.; Forés, A.; Gustems, J. (2016).  Aproximación a las fortalezas de carácter en los estudiantes de Educación Social. Perfil de una muestra. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 9(2),  48-64.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.2924 ISSN: 1886-1946

Gros, B.; Silva, J.  (2005).  La formación del profesorado para su labor docente en espacios virtuales de aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación(36/1).  http://www.rieoei.org/tec_edu32.htm ISSN: 1022-6508

Hennig, C.; Escofet, A. (2015).  Construcción de conocimiento en educación virtual: Nuevos roles, nuevos cambios. RED. Revista de Educación a Distancia(45),  1-10.   ISSN: 1578-7680

Gros,B.; García,M- Guerra,V-Lara,P  (2010).  Monitorizacion de la red social en la plataforma educativa de la UOC: Sistema Xarxa-UOC. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia , 12(2),  115-138.   ISSN: 1138-2783

Barbera, E.; Gros, B.; Kirschner, P. (2014).  Paradox of time in research on educational technology. Time and Society, 23(1),  1-13.   ISSN: 0961-463X

Parcerisa, A. (2007).  Colaboración con profesionales de la educación social: ¿la respuesta adecuada a los problemas de la escuela actual?. Aula de Innovación Educativa(160),  7-11.   ISSN: 1131-995X

Parcerisa, A.  (2001).  ¿Es posible una nueva escuela? Propuesta de tres cuestiones de debate para abordar la transformación. Aula de Innovación Educativa(107),  69-74.   ISSN: 1131-995X

Gros,B.;Lara,P (2009).  Estrategies de innovación en la educación superior: el caso de la Universitat Oberta de Catalunya. Revista Iberoamericana de Educación(49),  223-245.   ISSN: 1022-6508

Gros, B.  (2007).  El aprendizaje colaborativo a través de la red. Aula de Innovación Educativa(1),  44-50.  http://aula.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=3 (http://www.grao.com/) ISSN: 1131-995X

Alsina, P.  (2001).  El sol borracho. Eufonía. Didáctica de la música(21),  125.   ISSN: 1135-6308

Parcerisa, A. (2014).  Sin libro de texto en la clase. Comemntario del caso. Aula de Secundaria(9),  40-40.   ISSN: 2014-8615

Romaña, T.; Gros, B.  (2003).  La profesión del docente universitario del siglo XXI: ¿Cambios superficiales o profundos?. Revista de Enseñanza Universitaria(21),  7-35.   ISSN: 1131-5245

Publicacions en Llibres

Gros Salvat, Begoña; Romañá, Teresa; Payá Sánchez, Montserrat; García González, Iolanda, Tey, Amèlia; Ayuste, Ana; Casals Grané, Ester; Noguera Pigem, Elena; Barceló, Marta, (2011).  Guia per a l'ús de Fòrums Electrònics amb finalitats educatives. .  Dipòsit Digital de la UB. Recerca. - N.http://hdl.handle.net/2445/17865

Hernández y Hernández, F.; Forés Miravalles, A.; Sancho Gil, J.M.; Sánchez i Valero, J.A.; Casablancas, S.; Creus, A.; Herraiz García, F.; Padró Puig, C. (2011).  Aprendre des de la indagació a la universitat (2011). En Quaderns de Docència Universitària n 19 Octaedro.ICE UB (pp. 1 - 63).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-153-4.  

Forés Miravalles Anna (2011).  Cajas de vida como propuestas metodológicas para tejer historias de vida. En  En Historias de vida en educación: biografías en contexto (2011) Hernández, Fernando; Sancho, Juana María; Rivas, José Ignacio (coordinadores) http://hdl.handle.net/2445/15323 .http://hdl.handle.net/2445/15323

Forés Miravalles, A. (2011).  Tim Guénard. Un testimoni de vida. Un inspirador de possibilitats. En Tim Guénard. Un testimoni de vida. Un inspirador de possibilitats. (pp. 1 - 24).  Editorial Claret - N. ISBN: 978-84-9846-221-0.  

Forés Miravalles, Anna; Roig, Tomás, Sònia (2011).  20 excusas para seguir conversando sobre educación socialralacionada con niñ@s, adolescentes y jóvenes. Efecto espejo de nuestro camino educativo. En 20 excusas para seguir conversando sobre educación socialralacionada con niñ@s, adolescentes y jóvenes. Efecto espejo de nuestro camino educativo. (pp. 1). ISBN: 978-99934-24-58-1.  

Tubella,I;Gros,B (2011).  Volver del revés la Universidad: acciones para el futuro próximo. .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-941-4.  

Tubella,I;Gros,B (2011).  Capgirant la Universitat: Accions per al futur proper. .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-940-7.  

Joan-Anton SÁNCHEZ (Coord.), Anna Forés MIRAVALLES, Juana SANCHO, Adriana ORNELLAS  (2010).  Colaborar entre docentes para innovar en la enseñanza. En Buenas prácticas docentes en la universidad.Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona (2010) Pagès,Teresa; Cornet,Albert; Pardo,Jordi .  Octaedro - S. ISBN: 978-84-9921-116-9.  

Piqué-Simón, B.; Comas-Arbòs, A.; Lorenzo-Ramírez, N. (2010).  Estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial de mestres d'educació infantil. En Col·lecció Biblioteca d'Infantil. (pp. 1 - 106).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-957-9.  

Aguado, G.; Escofet, A.; Rubio, Mª J (2010).  Empoderamiento, Tecnologías de la información y la comunicación y género. Una aproximación conceptual. En Angel Moreu y Enric Prats (coords). La educación revisitada Indicios de calidad: Scholarly Publishers Indicators (SPI) ICEE: General: 4.534, Posición: 52 de 272 - Education: 0.138 Posición: 41 de 94 (pp. 309 - 326).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 9788447534876.  

Gros,B (2010).  La universitat amenaçada: la innovació por marcar la diferència. En Capgirant la Universitat: accions pel futur proper (pp. 121 - 144).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-940-7.  

Alsina, P.; Boix, R.; Burset, S.; Buscà, F.; Colomina, R.M.; ; García Asensio, M.A.; Mauri, T.; Pujolà, J.T.; Sayós, R. (2010).  Las competencias transversales:cómo evaluar su aprendizaje. En Evaluación por competencias en la universidad: las competencias transversales (pp. 18 - 25).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-152-7.  http://161.116.7.34/qdu/castellano/18CUADERNO.pdf

Alsina, P.; Boix, R.; Burset, S.; Buscà, F.; Colomina, R.M.; ; García Asensio, M.A.; Mauri, T.; Pujolà, J.T.; Sayós, R. (2010).  Les competències transversals:com avaluar el seu aprenentatge. En Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals (pp. 16 - 23).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-150-3.  http://hdl.handle.net/2445/14922

Alsina, P.; De Las Cuevas, C.; Díaz, M.; Flores, S.; Galán, M.A.; Garamendi, B.; Giráldez, A.; González, I.; Murillo, A.; Nuez, C.; Ortega, M.C.; Pedrera, S. (2010).  Autoevaluarse para aprender. En Música. Investigación, innovación y buenas prácticas (pp. 157 - 177).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-013-4.  

Alberdi, A.M.; Alsina, P.; Aranguren, A.I.; Berrade, J.; Díaz, G.; Giráldez, A.; González, N.; Herrera, L.M.; Llanes, R.; Malbrán, S.; Ramírez de Loaysa, A.; Riaño, M.E. (2010).  Evaluar en Música. En Didáctica de la Música (pp. 173 - 184).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-004-2.  

Alberdi, A.M.; Alsina, P.; Aranguren, A.I.; Berrade, J.; Díaz, G.; Giráldez, A.; González, N.; Herrera, L.M.; Llanes, R.; Malbrán, S.; Ramírez de Loaysa, A.; Riaño, M.E. (2010).  Programar para enseñar musicalmente. En Didáctica de la Música (pp. 13 - 33).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-004-2.  

Alberdi, A.M.; Alsina, M.; Alsina, P.; Arriaga, C.; Flores, S.; Giráldez, A.; Ibarretxe, G.; Loizaga, M.; Ramírez de Loaysa, M. (2010).  El perfil del profesorado de Música en secundaria y bachillerato. En Música. Complementos de Formación Disciplinar (pp. 157 - 174).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-7827-994-4.  

Parcerisa, A.(coord) (2010).  Camí escolar, espai amic: Construcció d'un projecte educatiu participatiu. En Camí escolar, espai amic: Construcció d'un projecte educatiu participatiu (pp. 1 - 36).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona - N.

Parcerisa Aran, A.; Giné-Freixes, N.; Forés Miravalles, A. (2010).  La educación social. Una mirada didáctica. En La educación social. Una mirada didáctica .  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-964-7.  

Forés, A. (2010).  En el andén de los sueños: mi pie izquierdo. En capítol (pp. 208 - 216). ISBN: 978-84-613-6405-3.  

Parcerisa, A.(coord) (2010).  Ejes para la mejora docente en la Universidad. En Ejes para la mejora docente en la Universidad (pp. 1 - 179).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-123-7.  

Parcerisa, A. (2010).  Los materiales didácticos como recurso en la acción comunitaria. En Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios (pp. 15 - 29).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-930-2.  

Parcerisa, A. (2010).  Presentación. En Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios (pp. 11 - 12).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-930-2.  

Gros,B (2010).  Los videojuegos como recurso educativo, más allá de la escuela. En Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios (pp. 247 - 252).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-930-2.  

Gros, B-Barbera,E. Kirshner,P (2010) (2010).  Time factor in e-learning: impact literature review. (pp. 7 - 167).  Editorial UOC - S.

Penzo, W; Fernández, V.; Garcia, I.; Gros Salvat, B.; Pagès, T.; Roca, M.; Vallés Segalés, A.; Vendrell i Gómez,  (2010).  Guia per a l'elaboració d'activitats d'aprenentatge. En Quaderns de docència universitària .  Octaedro / ICE-UB - S.http://hdl.handle.net/2445/12072

Escofet, A.; Marimon, M. (2010).  Web 2.0 and Collaborative Learning in Higher Education. En Niki Lambropoulos; Margarida Romero (ed) Educational Social Software for Context-Aware Learning (pp. 206 - 221).  Information Science Reference (Idea Group) - N. ISBN: 978-1-60566-826-0.  

Gros, B. (2010).  Game-Based Learning: A Strategy to Integrate Digital Games in Schools. En Technology Implementation and Teacher Education: Reflective Models (pp. 1 - 14).  IGI Global http://www.igi-global.com/ - S. ISBN: 10-1615208976.  

Giné-Freixes, N.; Bustamante, J.; Cruz, L.; Martí, E.; Mentado, T.; Piqué, B.; Silva, P. (2009).  Necessitats de formació del professorat d'educació secundària obligatòria per donar resposta educativa a l'alumnat nouvingut. En Recerca i immigració II. convocatòria d'ajuts 2006 (pp. 129 - 149).  Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció social i Ciutadania - S. ISBN: 978-84-393-8166-2.  

Aguado, G.; Escofet, A.; Rubio, M.J. (2009).  Empoderamiento, T.I.C y género. Una aproximación conceptual. En Identidades femeninas en un mundo plural. (pp. 11 - 18).  ArCiBel Editores - S. ISBN: 978-84-96980-81-5.  

Mateo, J.; Escofet, A.; Martínez, F.; Ventura, J. (2009).  Naturaleza del cambio en la concepción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del EEES. Una experiencia para el análisis. En Revista Fuentes (pp. 53 - 96).  Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. - S. ISBN: 1575-7072.  www.revistafuentes.es

Mateo, J.; Escofet, A.; Martínez, F.; Ventura, J. (2009).  Guia per a l'avaluació de competències en el treball de final de grau en l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques. En Guia per a l'avaluació de competències en el treball de final de grau en l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques (pp. 1 - 80).  AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària - N.http://www.aqu.cat/doc/doc_95455311_1.pdf

Alsina, P.; Díaz, M.; Giráldez, A.; Ibarretxe, G. (2009).  10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo. En 10 Ideas clave. El aprendizaje creativo .  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-711-7.  

Forés, A. (2009).  Buenaventura Delgado Criado y Joan Bardina y Castarà. Siete nexos pedagógicos y humanos compartidos. En Doctor Buenaventura Delgado Criado. Pedagogo e historiador (pp. 79 - 91).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  tdx (http://tdx.cat/handle/10803/2928)

Forés, A.; Ligioiz, M. (2009).  Descubrir la neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida. (pp. 1 - 304).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-804-2.  

Giné, N.; Bustamante, J.; Cruz, L.; Martí, E.; Mentado, T.; Piqué, B.; Silva, P. (2009).  Necessitats de formació del professorat d'educació secundària obligatòria per donar resposta educativa a l'alumnat nouvingut. En Col·lecció 'Ciutadania i Immigració'. Secretaria per a la Immigració. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya. .  Secretaria per a la Immigració - N.

Llena, A.; Parcerisa, A.; Úcar, X. (2009).  10 ideas clave: La cción comunitaria. En 10 ideas clave: La cción comunitaria (pp. 1 - 244).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-704-9.  

Aguado, G.; Escofet, A. (2008).  Aprendizaje colaborativo semipresencial en el aula universitaria. En Actas del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria .  Sociedad Española de Pedagogía - N. ISBN: 978-84-8363-413-4.  

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Aprendizaje colaborativo en red. En Actas del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria .  Sociedad Española de Pedagogía - N. ISBN: 978-84-8363-413-4.  

Rodríguez Illera, J:L.; Escofet, A. (2008).  La enseñanza y el aprendizaje en competencias comnicativas en entornos virtuales. En Cesar Coll y Carles Monereo (ed) Psicología de la Educación Virtual (pp. 368 - 385).  Ediciones Morata - S. ISBN: 978-84-7112-519-4.  

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Aprendizaje colaborativo en red en educación superior. En Actas del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía .  Sociedad Española de Pedagogía - N. ISBN: 978-84-691-5629-2.  

Akoschky, J.; Alsina, P.; Díaz, M.; Giráldez, A.  (2008).  La música en la escuela infantil (0-6). .  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-636-3.  

Diversos Autors (2008).  Col·laboració en la redacció d'articles de la secció d'Organització d'Institucions Educatives. Núm RO: 000021966. En Enciclopedia de Pedagogia .  Institut d'Estudis Catalans - S.

Parcerisa, A. (2008).  Escola e educación social no contexto da acción comunitaria. En Educación social e Escola (pp. 9 - 15).  Nova Escola Galega - N. ISBN: 978-84-8408-479-2.  

Silva,J.; Gros,B.; Garrido,J.; Rodríguez,M. (2008).  Propuesta de estándares TIC para la formación inicial docente. En Estándares TIC para la formación inicial docente: Una propuesta en el contexto chileno (pp. 141 - 173).  UNESCO-Gobierno de Chile - N. ISBN: 978-956-292-185-5.  

Gros,B.; Garrido,J.M (2008).  Estándares TIC en la formación docente: Revisión de experiencias de orden internacional. En Estándares TIC para la formación inicial docente: Una propuesta en el contexto chileno (pp. 75 - 111).  UNESCO-Gobierno de Chile - N. ISBN: 978-956-292-185-5.  

Garrido,J.; Gros,B.; Rodríguez,J (2008).  Hacia un concepto de estándar TIC para la formación inicial de los docentes. En Estándares TIC para la formación inicial docente: Una propuesta en el contexto chileno (pp. 27 - 43).  UNESCO-Gobierno de Chile - N. ISBN: 978-956-292-185-5.  

Giráldez, A.; Delalande, F.; Díaz, G.; Díaz, M.; Malbrán, S.; Alsina, P.; Luengo, A.; Ibarretxe, G.; Romero, F.J. (2008).  La evaluación por portafolios en el aula de música. En Percepción y expresión en la cultura musical básica (pp. 45 - 60).  MEC- Instituto Superior de Formación del Profesorado - N. ISBN: 978-84-369-4571-3.  

Forés, A.; Rubio, A.; Garcia, I. (2008).  Metrodològic. Guia metodologògica del campus virtual. .  ICE Universitat de Barcelona - S.

Bach, E; Forés, A. (2008).  La asertividad: para gente extraordinaria. (pp. 1 - 271).  Plataforma Editorial - N. ISBN: 978-84-96981-11-9.  

Piqué Simón, B.; Rajadell Puiggros, N.; López Rodríguez, F.; Sellés Pons, M. Angels. (2008).  Aceptar la diferencia como base para la convivencia. Estrategias educativas en Educación Secundaria Obligatoria. En Actas del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. 'Educación, ciudaddanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación'. (pp. 139 - 139).  Sociedad Española de Pedagogía - N. ISBN: 978-84-691-5628-5.  

Piqué Simón, B.; Pujol Maura, M. A. (2008).  Cine y convivencia entre personas y culturas. Una experiencia en Educación Infatil en la Universidad de Barcelona. En Actas del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. 'Educación, ciudaddanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación'. (pp. 102 - 102).  Sociedad Española de Pedagogía - N. ISBN: 978-84-691-5628-5.  

LLena, A.; Parcerisa, A. (2008).  La acción socioeducativa en medio abierto. En La acción socioeducativa en medio abierto (pp. 1 - 185).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-622-6.  

Gros, B. (2008).  Estat actual de la recerca en educació: 2001-2006. En Ferrer,F-Albaiges,B (Directors). L´estat de l´educació a Catalunya. Anuari 2006 (pp. 109 - 148).  Fundació Jaume Bofill - N. ISBN: 978-84-8334-895-6.  

Gros, B. (2008).  Tramas, conexiones y artefactos. La producción colaboativa del conocimiento. .  Gedisa - S. ISBN: 978-84-9784-253-2.  

Gros, B. (2008).  Juegos digitales y aprendizaje: fronteras y limitaciones. En Gros, B. Videojuegos y aprendizaje (pp. 9 - 29).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-539-7.  

Gros, B.(Coord) (2008).  Videojuegos y aprendizaje. .  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-539-7.  

Area, M.; Gros, B.; Marzal, A. (2008).  Alfabetización y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Madrid: Síntesis. (pp. 82).  Editorial Síntesis (Madrid) - S. ISBN: 978-84-975659-4-3.  

Gros, B. (2008).  Tramas, conexiones y artefactos: el diseño pedagógico de entoros colaborativos con soporte tecnológico. (pp. 82).  Gedisa - S.

Balagué, F.; Zayas, F. (2007).  Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents. .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-694-9.  http://www.blocdeblocs.net/llibre-us-educatiu-dels-blogs/

Riaño, M.E.; Díaz, M.; Pérez, A.; Tafuri, J.; Odena, O.; Delalande, F.; Bautista, F.; Giráldez, A.; Ribate, M.J.; Malbrán, S.; Alsina, P.; Del Campo, P. (2007).  creatividad en la formación inicial del profesorado de educación musical. En Creatividad en Educación Musical (pp. 137 - 151).  Publicaciones de la Universidad de Cantabria - S. ISBN: 978-84-8102-457-9.  

Díaz, M.; Giráldez, A. [coords]; Alsina, P.; Aramberri, M.J.; Arnaus, A.; Aróstegui, J.L.; Arriaga, C.; Bossuat, Ch.; Del Bianco, S.; Castro, M.P.; Espinosa, S.; Fernández Ortíz, J.; González Martí, A.; Hentschke, L.; Ibarretxe, G.; Jimeno, M.M.; Loizaga, M.; López Ibor, S.; Malbrán, S.; Martínez, I.C.; Muñoz, J.R.; Oriol, N.; Subirats, M.A.; Teixeira, R.A. (2007).  Christopher Small. En Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes (pp. 243 - 248).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-519-9.  

Díaz, M.; Giráldez, A. [coords]; Alsina, P.; Aramberri, M.J.; Arnaus, A.; Aróstegui, J.L.; Arriaga, C.; Bossuat, Ch.; Del Bianco, S.; Castro, M.P.; Espinosa, S.; Fernández Ortíz, J.; González Martí, A.; Hentschke, L.; Ibarretxe, G.; Jimeno, M.M.; Loizaga, M.; López Ibor, S.; Malbrán, S.; Martínez, I.C.; Muñoz, J.R.; Oriol, N.; Subirats, M.A.; Teixeira, R.A. (2007).  Métodos de enseñanza musical. Algunos puntos de contacto. En Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes (pp. 15 - 21).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-519-9.  

Gros, B. (2007).  Educar con entornos de aprendizaje basados en videojuegos. En Sánchez Noriega, JL. Los lenguajes de las pantallas: del cine al ordenador (pp. 121 - 140).  Prometeo libros - S. ISBN: 9978-84-369-4520.  

Trilla, J. (coord.); Ayuste, A.; Aznar,P.; Gros, B.; Requejo, A.; Rodriguez, A.; Romañá, T. (2007).  El conocimiento pedagógico y la periferia del universo educativo. En Boavida, J.; García del Dujo, A. Teoria da Educacao. Contribuíos Ibericos (pp. 173 - 202).  Editorial Síntesis (Madrid) - S. ISBN: 978-989-8074-17-1.  

Gros, B. (2007).  The design of Learning Environments Using Videogames in Formal Education. En  En Chan, T. et al (2007). Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning (pp. 19 - 24).  IEEE Computer Science - N. ISBN: 0-7695-2801-5.  

Gros, B. (2007).  El diseño de entornos de aprendizaje colaborativo en la enseñanza universitaria. En Levis, D.; Cabello, R. Computadores y redes en la educación .  Prometeo libros - S. ISBN: 978-987-574-144-7.  

Parcerisa, A.; Úcar, X. (2007).  Introducción. En La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela (pp. 7 - 9).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-518-2.  

Llena, A.; Parcerisa, A.  (2007).  Presentación. En Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad (pp. 7 - 8).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-479.  

Gros, B. Barcelona: Octaedro-ICE-UB (2006).  La investigación sobre docencia universitaria: retos e iniciativas. En Martinez, M.; Carrasco, S. (Coords). Propuestas para el cambio docente en la universidad. (pp. 33 - 48).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-978-8480-63-1.  

Ayuste, A.  (2006).  Las contribuciones de Habermas y Freire a una teoría de la educación democrática centrada en la deliberación racional y el diálogo. En Ayuste, A. (coord.) Educación, ciudadanía y democracia. OCTAEDRO OEI (pp. 65 - 101).  Octaedro-OEI - S. ISBN: 84-8063-817-6.  

Ayuste, A. (coord.); Gadotti, M.; Gil, F.; Lleras, J.; Medina, A.; Reyero, D.; Torres, C.A. (2006).  Educación, ciudadanía y democracia. Colección Educación valores. OCTAEDRO OEI. En Ayuste, A. (coord.) (pp. 9 - 169).  Octaedro-OEI - S. ISBN: 84-8063-817-6.  

Parcerisa, A.  (2006).  Plan docente: planificar las asignaturas en el marco europeo de educación superior. En Propuestas para el cambio docente en la Universidad (pp. 49 - 74).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 84-8063-860-9.  

Parcerisa, A.  (2006).  La fase de cierre de la secuencia formativa, indispensable para el proceso de aprendizaje. En Evaluación como ayuda al aprendizaje (pp. 61 - 65).  Editorial Laboratorio Educativo - N. ISBN: 84-7827-450-2.  

Parcerisa, A.  (2006).  Presentación del seminario. En La formación del profesorado universitario ante los retos del futuro (pp. 11 - 12).  Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona. - S. ISBN: 84-608-0439-9.  

GARCIA, I.  (2005).  L'emergir de la cultura digital a Catalunya / El emerger de la cultura digital en Cataluña. En Entre siglos / Entre Segles. .  UNAM PRESS MEXICO - S.

FEIXA, C. i GARCIA, I.  (2005).  Segon Informe sobre l’Estat de la Infància. En Infancia y Familias: realidades y tendencias. .  Editorial Ariel - S.

Parcerisa Aran, A. (coord)  (2005).  Materiales para la docencia universitaria. Orientaciones para elaborarlos y mejorarlos. En Materiales para la docencia universitaria (pp. 1 - 135).  Octaedro - S. ISBN: 84-8063-744-7.  

Zabala, A.; Parcerisa, A.  (2005).  La innovació metodològica. En Escoltisme laic i transformació social (pp. 227 - 303).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-9766-129-X.  

Parcerisa, A.; Gros, B.; Guerra, V.; Rotger, C.  (2005).  El aprendizaje basado en casos con soporte tecnológico para la educación y el trabajo social. En I Congreso Internacional e Interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa .  Servei de publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. - S. ISBN: 84-609-5846-9.  

Gros, B. (2005).  Pedagogical criteria for teaching in virtual leraning environments. En AA.VV: Educational Virtual Spaces in Practice (pp. 49 - 62).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-2659-5.  

Martínez, B.; Fernández, A.; Gros. B.; Romañá, T. (2005).  El cambio de la cultura docente en la Universidad ante el espacio europeo de educación superior. En Esteban,V (Ed). El espacio europeo de educación superior (pp. 95 - 163).  Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 4-689-4771-7.  

Parcerisa [coord.] Alsina. A.; Comalat, M.; Félez, B.; Giné, N.; Gros, B.; Imbernón, F.; Lleixà, T.; Parcerisa, A. (2005).  Pautas y orientaciones para elaborar, seleccionar y utilizar materiales para la docencia universitaria en soporte papel y electrónico. En Materiales para la docencia universitaria. Orientaciones para elaborarlos y mejorarlos. (pp. 83 - 132).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 84-8063-744-7.  

Gros, B. (coord) (2005).  Criterios para la evaluación de la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Informe del Estudio encargado por el Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya, sobre la evaluación de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales. .  Cuadernos de Pedagogia - N.

Gros, B. (2005).  Reseña del libro de J.P. Gee (2004). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo. Granada: Aljibe. , Septiembre de 2005, pág 104. (pp. 104 - 104).  Cuadernos de Pedagogia - N. ISBN: 84-9700-168-0.  

Gros, B.; Parcerisa, A.; Guerra, V.; Rotger, C.  (2005).  Casos en la red para la formación. En V Congreso Multimedia Educativo .  ICE Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-88795-84-X.  

Gros, B.  (2005).  Pautas pedagógicas para el diseño de cursos semipresenciales. En Parcerisa, A (Coord). Materiales para la docencia universitaria. (pp. 45 - 82).  Octaedro - S. ISBN: 84-8063-691-8.  

Gros, B.; Romaña, T. (2005).  Ser professor. Paraules sobre la docència universitària. .  Octaedro - S. ISBN: 84-8063-758-7.  

Piqué, B.; Riera, M. A. (2004).  Actuaciones del Grupo Interuniversitario de Esculea Rural (GIER). En Cambiar con la sociedad, cambiar la sociedad. Actas del 8º Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. (pp. 22 - 24).  Publicaciones Universidad de Sevilla - S. ISBN: 84-472-0862-1.  

Parcerisa, A.  (2004).  Pla Docent: Planificar les assignatures en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. En Pla Docent: Planificar les assignatures en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (pp. 1 - 39).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N.

Parcerisa, A.  (2004).  Nova estructura de Pla docent a la Universitat de Barcelona. (pp. 1 - 51).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N.

Parcerisa, A.  (2004).  La fase inicial de la secuencia formativa, un momento clave para el aprendizaje. En Diversos autores: La planificación didáctica (pp. 23 - 27).  Editorial Laboratorio Educativo - N. ISBN: 84-7827-329-8.  

Gros, B. (2004).  Prólogo del libro de Sergio Ortega 'Multimedia, hipermedia y aprendizaje'. .  Ediciones Universidad de Salamanca - S. ISBN: 84-7299-616-6.  

Gros, B.; Romaña, T. (2004).  Ser Profesor. Palabras sobre la docencia universitaria. (Edición traducida, revisada y ampliada). (pp. 7 - 167).  Octaedro - S. ISBN: 84-8063-691-2.  

Gros,B (Coord) (2004).  Pantallas, juegos y educación: la alfabetización digital en la escuela. .  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1923-6.  

Aguirre, P.; Akoschky, J.; Ballesté, R.; Barrios, M. P.; Brasó, M.; Centeno, J.; Díaz, M.; Domeque, M.; García, E.; Ginestà, A.; Gutiérrez, F.; Martín, C.; Muñoz, J. R.; Oriols, J.; Suárez, J.; Vega, S. (2003).  La música, elemento clave para la dinamización escolar. En La música en la escuela: la audición (pp. 25 - 29).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-453-2592-2.  

Parcerisa, A.  (2003).  Uma proposta para informar os resultados da avaliaçao. En Diversos autors: Avaliaçao como apoio à aprendizagem (pp. 137 - 139).  Editorial Laboratorio Educativo - N. ISBN: 85-363-0224-0.  

Parcerisa, A.  (2003).  A atención a diversidade nos materiais producidos nos contextos formais e non formais. En Rodríguez, X.(coord.) Materiais curriculares e diversidade sociocultural. (pp. 13 - 20).  Noa Escola Gallega - N. ISBN: 84-89597-39-1.  

Gine, N.; Parcerisa, A (coords.).; Llena, A.; París, E.; Quinquer, D.  (2003).  Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación. .  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-298-4.  

Gros,B (2003).  El diseño de entornos virtuales para la formación. En Ariel .

Prieto,M-Gros,B-Garcia,F.J  (2003).  Modelos para la elaboración de materiales hipermedia adaptativos para el aprendizaje. En Informe Técnico. Departamento de Informática y Automática. Universidad de Salamanca (pp. 1 - 58).

Rodríguez, J.L.; Gros, B.; Quintana, J.; Rubio Hurtado, M.J.; Escofet, A. (2003).  IV Congreso Multimedia Educatiu. En ICE de la Universidad de Barcelona . ISBN: 84-88795-70-X.  

Gros, B.; Garcia, I. (2003).  Computers suported collaborative learning: lessons learned and questions to answer. En Barajas,M (Ed). Learning innovations with ICT: Socio-economic perspectives in Europe (pp. 111 - 127).  Ed. Universidad de Barcelona - S. ISBN: 84-475-2748-4.  

Gros,B.  (2003).  Sobre los valores y las nuevas tecnologías. En Esteban, F (Coord). Mi querida educación en valores. Cartas entre docentes e investigadores (pp. 35 - 47).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1748-9.  

Gros, B.; et al.  (2003).  Pantallas, juegos y educación: la alfabetización digital en la escuela. En Desclaux .

Garcia, I.; Trilla, J.  (2002).  Infància, temps lliure organitzat i participació social. En Informe 2002. La infància i les famílies als inicis del segle XXI (pp. 13 - 147).

Ayuste, A.; Elboj, C.; Flecha, R.  (2002).  Grandes acontecimientos internacionales en educación de personas adultas en la década de los noventa. En Sanz, F. (coord.).La educación de adultos entre dos siglos: historia pasada y desafíos del futuro (pp. 71 - 100).  UNED - S. ISBN: 84-362-4545-8.  

Garcia Carrasco, J.; Gros, B.; Ayuste, A.  (2002).  Sociedad-Red, aprendizaje y identidad. En Gervilla, E. (coord.). Globalización, inmigración y educación (pp. 27 - 91).  Diputación Provincial de Granada - N. ISBN: 84-7807-330-2.  

López, O.; Gros, B.  (2002).  Entornos de comunicación on-line en la enseñanza universitaria. En Conferencia Internacional sobre Educación, Formación y Nuevas Tecnologias . ISBN: 84-930206-3-x.  

Gros, B. (2002).  The Need to Integrate Information and Communication Technologies into Education: A Pedagogical Chanllenge. En P.Attewell-R.Seel: Beyond Digital Divide Ed. Russell Sage Foundation Press. .

Trilla, J.; Ayuste, A.; Romañá, T.; Salinas, H.  (2001).  Educación y calidad de vida. Las cosas,los otros y uno mismo. En Vázquez Gómez G. (Editor). Educación y calidad de vida (pp. 117 - 179).  Editorial Complutense - N. ISBN: 84-7491-647-X.  

Ayuste, A. (2001).  Evolución del concepto de educación. La educación en la sociedad actual. (pp. 2 - 26).  UB Mèdia - N.

Ayuste, A.; Martínez, M.  (2001).  Un mundo en transformación: análisis de la realidad social y cultural. (pp. 1 - 49).  UB Mèdia - N.

Gros, B.  (2001).  Entornos de comunicación on-line en la enseñanza universitaria. En Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la docencia presencial y e-learning . ISBN: 84-95219-44-1.  

Romañà, T.; Gros, B.; (2001).  Ser estudiante. Palabras sobre los aprendizajes universitarios. En Informe primera fase de investigación. .

Gros, B. (2001).  B.F.Skinner y la tecnología de la enseñanza. En El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Trilla, J. (Coord.). Ed. Graó. (pp. 229 - 248).

Rodríguez, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J.; Rubio, M.J. (2001).  III Jornadas Multimedia Educativo. (Formato electrónico: CD Rom). En Universidad de Barcelona. .

Gros, B. (coor.) (2001).  Monográfico: El software educativo. En www.quadernsdigitals.net Revista electrónica .

Gros, B. (2001).  Del software educativo a educar con software. En www.quadernsdigitals.net Revista electrónica .

Parcerisa, A.  (2000).  Sistema educativo y técnicas de estudio. En Sistema educativo y técnicas de estudio (pp. 1 - 80).  Les Heures - Universitat de Barcelona - S.

Parcerisa, A.  (2000).  Una propuesta para informar de los resultados de la evaluación. En Varios: Evaluación como ayuda al aprendizaje. (pp. 137 - 139).  Editorial Laboratorio Educativo - N. ISBN: 84-7827-234-8.  

Giné, N ; Parcerisa, A.  (2000).  Evaluación en la educación secundaria. En Evaluación en la educación secundaria (pp. 1 - 160).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-245-3.  

García, I.; Gros, B.  (2000).  The use of e-mail in the Parleunet Dynamic Web Space. En Evaluation report on the telematic environment. Deliverable 5.2 .

García, I.; Gros, B.  (2000).  Students' collaborative processes: process and product. En Report of research results on cognitive processes. Deliverable 7.1. .

García, I.; Gros, B.  (2000).  Analysis of students' communication through the Parleunet e-mail system. En Report of research results on cognitive processes. Deliverable 7.1. .

Gros, B.; et al. (2000).  GAMMA-EC: Multimedia Tool. Multimedia para la formación en la intervención en situaciones de crisis enincendios forestales y alertas químicas. En EC del programa multimedia Task Force. .

Garcia, I.; Gros, B.; (2000).  Analysis of student communication through the ParlEuNEt dynamic webspace. En Clarebout, G.-Elen, J. X-ray on the ParlEuNet Project. Report of research results of cognitive processes University of Leuven. (pp. 49 - 82).

Garcia, I.; Gros, B.; (2000).  Influence of support models on attitudes towards intercultural communication. En Clarebout, G.-Elen, J. Challenge by reality. Report of research results on the ID experiments. University of Leuven. (pp. 27 - 43).

Garcia, I.; Gros, B.; (2000).  Report Assesment. En Clarebout, G.-Elen, J. Challenge by reality. Report of research results on the ID experiments. University of Leuven. (pp. 63 - 75).

Rodríguez, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J.; Rubio, M.J. (2000).  II Jornadas Multimedia Educativo. (Formato electrónico: CD Rom). En Universidad de Barcelona. .

Gros, B. (2000).  De la cibernética clásica a la cibércultura: Herramientas conceptuales desde donde mirar un mundo cambiante. En Revista Electrónica de Teoría de la Educación http://teleeduca.usal.es/teoriaeducacion .

Gros, B. (2000).  La dimensión socioeducativa de los videojuegos. En Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa .

Gros, B. (2000).  El ordenador invisible. Hacia la integración del ordenador en la enseñanza. En Ed.Gedisa . ISBN: 84-7432-759-8.  

Ayuste, A.; Cano, E.  (1999).  Situación Actual de la Economía de la Educación. En Ventura, J. (coord.) Perspectivas económicas de la educación (pp. 31 - 49).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-065-X.  

Alsina, P.; García, C.; Juanola, R.; Mercadal, M.  (1999).  Educación Primaria: Área de Educación Artística. En Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. . ISBN: 84-453-2592-2.  

Zabala, A. (coord); Alsina, P.; Bantulà, J.; Carranza, M.; Dilmé, D.; Forrellad, M.; Gratacós, R.; Noguerol, A.; Oliver, M; Oró, I.; Pérez, P.; Ríos, J.  (1999).  Educaçao Artística: Música. En Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula (pp. 55 - 77).  Artmed Editora S/A - S. ISBN: 85-7307-430-2.  

Parcerisa, A.  (1999).  Didáctica en la educación social. En Didáctica en la educación social (pp. 1 - 152).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-207-0.  

García, I.; Gros, B.  (1999).  Video (conference) recording. En When instruments get confused…Report on the methodology used in the experimentation phase .

García, I.; Gros, B.  (1999).  Report Assessment. En When instruments get confused…Report on the methodology used in the experimentation phase .

Gou, N.; Gros, B.; Ruiz, I. (1999).  Description of emergency management organisations. En EC .

Gou, N.; Gros, B.; Ruiz, I. (1999).  Development of an education and training plan. En EC .

Gros, B. et al. (1999).  Els videojocs a les aules. En Actas de las Primeras Jornadas Multimedia Educativo. ICE de la Universidad de Barcelona. (Edición electrónica) .

García, I.; Gros, B. (1999).  Com aplicar les noves tecnologies a la comunicació multicultural i a la construcció de la ciutadania europea: una primera valoració del projecte ParlEuNet. En Actas de las Primeras Jornadas Multimedia Educativo. ICE de la Universidad de Barcelona. (Edición electrónica) .

Gros, B. (1999).  Instructional Design for III-structured problem solving in cooperative learning environments. En Instructional Design for Problem Based Learning (pp. 117 - 140).

Rodríguez, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J.; Rubio, M.J. (1999).  II Jornadas Multimedia Educativo. En Universidad de Barcelona. .

Gros, B.; Mas, G.; San José, M. (1999).  Fórum telemático de docencia universitaria: sugerencias para los foros de discusión. En www.quadernsdigitals.net Revista digital .

Rodríguez Illera, J.L.; Gros, B.; Martínez, C.; Rubio, M.J. (1999).  Un software multimedia para la prevención del Sida en adolescentes. En Multimedia Educativo 99 .

Gros, B.; et al. (1999).  Máquinas y cambios de energía con el juego 'la máquina increible'. En P.Marqués (Coord). Comunicación educativa y nuevas tecnologías Praxis (pp. 15 - 25).

Zabala, A, (coord.); Alsina, P.; Ambròs, A.; Canals, R.; Carretero, M.R.; Fuentes, M.; Guitart, R.M.; Pagès, J.; París, E.; Prats, M.A. (2011).  La competència artística i cultural. En Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a Primària (pp. 61 - 68).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-076-9.  

Alsina, P.; Giráldez, A.; Tresserras, M.; Duran, E.; Burset, S.; García, C.; Domenech, R.; Abad, J. (2012).  La Competencia cultural y artística es un puente entre la escuela y el mundo exterior. En 7 Ideas Clave. La competencia cultural y artística (pp. 15 - 35).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-473-6.  http://www.grao.com/llibres/7-ideas-clave-la-competencia-cultural-y-artistica

Parcerisa, A. (2010).  Materiales didácticos de los museos: un recurso para el aprendizaje. En Recursos y estrategias para estudiar ciencias sociales (pp. 13 - 19).  Editorial Laboratorio Educativo/Editorial Graó - S. ISBN: 978-980-251-224-9.  

Parcerisa, A.; Usurriaga, J. (2012).  Revisión de proyectos. Diseñando nuevos retos. En 7 retos para la educación social (pp. 67 - 82).  Gedisa - S. ISBN: 978-84-9784-736-0.  

Garcia, I.; Gros, B.; Noguera, I.  (2014).  Supporting learning self-regulation through a PLE: Dealing with the time management dimension. En E. Barbera, & P. Reimann (Eds.) Assessment and Evaluation of Time Factors in Online Teaching and Learning (pp. 127 - 162).  IGI Global publication - S. ISBN: 978-1-4666-4651-3.  

Marí, P. (2014).  Reportatge. Saber decir NO. Una entrevista meva dins del reportatge. En Mater purisima . ISBN: B 173571958.  www.mater-purisima.org

Garcia, I.; Barberà, E.; Gros, B.; Escofet, A.; Fuertes, M.; Noguera, I.; López, M.; Cortada, M.; Marimón, M. (2014).  Analysing and supporting the process of co-designing inquiry-based and technology-enhanced learning scenarios in higher education. En Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014. Edited by: Bayne S, Jones C, de Laat M, Ryberg T & Sinclair C. (pp. 493 - 501). ISBN: 978-1-86220-304-4.  http://www.lancaster.ac.uk/fss/organisations/netlc/past/nlc2014/abstracts/pdf/garcia.pdf

Parcerisa, A.; Giné Freixes, N. (2014).  Análisis de un caso al inicio y al final de la secuencia formativa. En Parcerisa, A. (coord.) Experiencias de evaluación continuada en la Universidad (pp. 77 - 83).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-675-1.  

Freixa Niella,M.; Gelpi Lacasa,A.; Escofet Roig,A (2014).  Calidad y pràcticum. Hacia el diseño de un sistema de calidad. En Membiela, P.; Casado N. y Cebreiros M.ª I. (Editores) Investigaciones en el contexto universitario actual.Educación Editora. (pp. 79 - 83).  Educación Editora - N. ISBN: 978-84-15524-17-5.  http://www.educacioneditora.org/educacioneditora/docs/Preview_Investigaciones_contexto_universitario_actual.pdf

Parcerisa, A.; Abadal, E.; Barón, J.; Benedí, C.; Blanché, C.; Bosch, M.; Busquets, M.; Celaya, M.L.; Crespo, B.; Figueras, E.; Giné, N.; Girona, V.; Miralpeix, I.; Muñoz, M.; Nonell, R.; Ortín, J.; Rovira, A.M.; Simón, J.; Suau, J.; Turull, M.; Vallés, A. (2014).  Experiencias de evaluación continuada en la Universidad. En Parcerisa, A. (coord.) Experiencias de evaluación continuada en la Universidad .  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-675-1.  

Borges,F; Forés,A. (2014).  Dispelling Myths for Students:Alternative ways of thinking in online education. En Myths in Education, Learning and Teaching: Policies, Practices and Principles . ISBN: 978-1-137-47697-5.  https://books.google.es/books?id=JAS4BgAAQBAJ&num=11&hl=es

Marquès, M.; Lucas, S.; Freixa, M.; Puig, J.; Martín, X.; Escofet E. (2014).  Hacia la institucionalización del Aprendizaje Servicio en la universidad. En Laura Rubio, Lidón Moliner, Andrea Francisco. Construyendo ciudadanía crítica y activa (pp. 123 - 146).  Editorial Icaria - S. ISBN: 978-84-9888-565-1.  

Durall, E.; Gros, B. (2014).  Learning Analytics as a Metacognitive Tool. En Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education (pp. 380 - 385).https://files.ifi.uzh.ch/stiller/CLOSER%202014/CSEDU/CSEDU/Information%20Technologies%20Supporting%20Learning/Short%20Papers/CSEDU_2014_152_CR.pdf

Gómez, M.; Cortés, F.; Escofet, A.; Forés, A. (2014).  Valoració d'una experiència de participació estudiantil a la universitat. Aspectes forts i febles de l'experiència dels delegats i delegades dels grups classe (2010-2014) a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. .

Noguera, I.; Usart, M.; Garcia, I.; Escofet, A.; Barberà, E. (2014).  La participación de los estudiantes en el diseño de escenarios de aprendizaje. .

Bautista, G.; Escofet, A (2015).  Competences for teaching and learning in an eLearning setting. En Badrul Kan; Mohammed Ally. The International Handbook of E-learning (pp. 171 - 180).  Routledge - S. ISBN: 978-1-138-79368-2.  

Borges, F.; Forés, A. (2015).  The role of the online learner:a competencial model for students when learning online. En Learning Volume 1: Theoretical Perspectives and Research (Google eBook) .https://books.google.es/books?id=HHzABgAAQBAJ&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Vilà, R.; Burguet, M.; Igual, M.J.; Fisas, M.; Gurrera, M.; Martinez, S.; Piqué, B.; Graell, M.; Noguera, E.; Rubio, M.J.; Aneas, M.A.; Rajadell, N.; Millan, M.D.; Duprat, M.F. (2015).  L'ocupabilitat del pedagog/a: una sinergia necessària entre les organitzacions de pràctiques i la universitat. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/62523

Giné, N.; Halbaut, L.; Portillo, M.C.; Aróztegui, M.; García-Montoya, E.; Paulina, M.  (2015).  Feedback de los graduados de la UB sobre el proceso de adquisición de competencias. Formación y evaluación en competencias de los primeros egresados. .http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/501

Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Girona, V.; Ortín, R.; Nonell, T.; Turull, M.; Vallès, A. (2015).  Components afavoridors d'una avaluació continuada coherent i sostenible. En V Congrés internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació (pp. 107 - 110).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978 84 8458 453 7.  Publiccació online (http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/UNIVESTpublicacio_corregida.pdf)

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Masgrau, M.; Comas, A.; Sansalvado, T. (2015).  Vinculant teoria i pràctica: la participació dels/les estudiants al disseny d'instruments facilitadors de construcció de coneixement pedagògic mitjançant la metodologia de co-disseny. En V Congrés Internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació. (pp. 536 - 541).  ICE- Universitat de Girona - N. ISBN: 978 84 8458 453 7.  

Giné, N. (2015).  Diez argumentos que sustentan el uso del e-portfolio para evaluar competencias. En Londoño, G. & Cano, E. (Eds.) (2015). Formación y evaluación por competencias en educación superior. (pp. 91 - 114).  Ediciones Unisalle - N. ISBN: 978-958-8844-99-2.  

Gros, B. (2015).  Integration of Digital Games in Learning and E-learning Environments: Connecting Experiences and Context. En Lowrie,T; Jorgensen,R. (Eds.). Digital Games and Mathematics Learning. Potential, Promises and Pitfall (pp. 35 - 53).  Springer Netherlands - S. ISBN: 978-94-017-9516-6.  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9517-3_3

Escofet, A.; Avilés, F.; Puig, J.M.; Rosés, S.; Rubio, L.; Tort, C. (2015).  El diari reflexiu com a eina d'avaluació en l'aprenentatge servei. .

Gomez, M.; Escofet, A.; Cortés, F. (2015).  La participació estudiantil a la universitat. Valoració de l'experiència dels delegats i delegades dels grup classe a la facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. .

Avilés, F.; Escofet, A.; Rubio, L. (2015).  Los diarios reflexivos como herramienta de evaluación en el aprendizaje servicio. .

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L. (2015).  Co-diseño de instrumentos para construir conocimiento a través del ApS en la formación de maestr@s. En Herrero, M. A. y Tapia, M. N. (Comp.) (2015). Actas de la III Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje Servicio. Buenos Aires, CLAYSS (pp. 217 - 223).  CLAYSS - N. ISBN: 978-987-23812-5-7.  http://www.clayss.org.ar/3jornada/Libro_IIIJIA-S.pdf

Conxita, A.; Ballesteros, E.; Escofet, A.; Grau, E.; Madrid, A.; Martínez, M.; Massip, A.; Morin, V.; Poblet, C.; Puig, J.M.; Rubio, L.; Sánchez, L.; Vallés, A. (2015).  El ApS en la Universitat De Barcelona a través de los trabajos de fin de grado y trabajos fin de Máster. .

Escofet, A.; Puig, J.; Rubio, L. (2015).  Hacia la institucionalización del aps en la universidad: la experiencia de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. En Herrero, M. A. y Tapia, M. N. (Comp.) (2015). Actas de la III Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje Servicio. Buenos Aires, CLAYSS (pp. 253 - 259).  CLAYSS - N. ISBN: 978-987-23812-5-7.  http://www.clayss.org.ar/3jornada/Libro_IIIJIA-S.pdf

Sabariego, M.; Vilà, R.; Cano Hila, A.B.; Cortés Izquierdo, F.; Folgueiras Bertomeu, P. (2015).  Diagnóstico participativo para el desarrollo comunitario, la cohesión social y la participación de los jóvenes en Hospitalet del Llobregat. En Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebatián (España), 24-26 de Junio de 2015 (pp. 395 - 395).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-606-6429-1.  Tamara Ramiro-Sánchez y Mª Teresa Ramiro-Sánchez (Coord.) (http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf)

Vilà Baños, R.; Burguet i Arfelis, M.; Escofet Roig, A.; Rubio Hurtado, M.J.; Sabariego Puig, M.; Noguera Pigem, E.; Sánchez Martí, A.; Belghirane, F.; Freixa Niella, M.; Ruiz, P. (2015).  Hacia el diálogo intercultural e interreligioso: necesidades normativas para una gestión de la diversidad religiosa en el espacio público. En Comunicació i ponència presentades a: REPS 2015, Desigualdad y democracia: Políticas públicas e innovación social, Barcelona, 5-6 de febrer de 2015 .  Dipòsit Digital de la UB - N.Publicació on-line (http://hdl.handle.net/2445/62687)

Vilà, R.; Sabariego, M.; Escofet, A.; Ruiz, P. (2015).  La gestión de la diversidad religiosa e intercultural en Catalunya. En Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebatián (España), 24-26 de Junio de 2015 (pp. 394 - 394).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-606-6429-1.  Tamara Ramiro-Sánchez y Mª Teresa Ramiro-Sánchez (Coord.) (http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf)

Pilar Folgueiras; Esther Luna; Mariona Graell; Berta Palou; Laura Rubio; Josep Palòs; Anna Escofet; Anna Forès (2015).  Evaluación de proyectos de aprendizaje y servicio. Estudio piloto. En Aramburuzabala, P., Opazo, H. Y García-Gutierrez, J. (Edit.). El aprendizaje Servicio en las universidades. De la iniciativa individual al apoyo institucional (pp. 461 - 468).  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - S. ISBN: 9788460828747.  

Aneas, A.; Fuertes, M.; Millán, D.; Noguera, E.; Piqué, B.; Rubio, MJ.; Vilà, R. (2015).  IV Jornades Construint el Pràcticum al grau de Pedagogia. .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.http://hdl.handle.net/2445/65185

Aneas, MA.; Duprat, MF.; Martínez, S.; Noguera, E.; Rajadell, N.; Alòs, M.; Alvárez, N.; Gurrera, M.; Lluch, M.; Jiménez, OA.; Luna, E.; Millan, MD.; Piqué, B.; Rubio, MJ. (2015).  PRAXIS: el Pràcticum al Grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/66171

Parcerisa, A.(cord.) (2015).  Casos en xarxa per la formació. .http://www.ub.edu/casosenxarxa/ca/

Gros, B.; Kinshuk; Maina, M. (2016).  The Future of Ubiquitous Learning. Learning Designs for Emerging Pedagogies. .  Springer Verlag - S. ISBN: 978-3-662-47723-6.  

Gros, B.  (2016).  The dialogue between emerging pedagogies and emerging technologies. En Learning Designs for Emerging Pedagogies. (pp. 3 - 24).  Springer Verlag - S. ISBN: 978-3-662-47723-6.  

Vilà, R.; Sabariego, M.; Escofet, A. (2016).  La diversidad religiosa e intercultural en Catalunya. Retos del diálogo interreligioso para la educación. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2015 (pp. 486 - 493). ISBN: 978-84-608-7207-8.  

Ayuste, A; Escofet, A.;Gros, B.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Masgrau, M.; Comas, A.; Sansalvador, M. T. (2016).  Instruments per a la construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d'experiències d'Aprenentatge Servei. (pp. 1 - 29).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/96173)

Gros, B. (2016).  Tecnologías digitales e innovación educativa: retos de una relación inevitable. En Mominó, J.M; Sigalés, C (Coord). El impacto de las TIC en la educación. Más allá de las promesas. (pp. 157 - 178).  UOC - N. ISBN: 978-84-9064-452-2.  

Gros, B.; Martínez, M.; Pons, E. (2016).  Les expectatives inicials respecte a la universitat. En Via Universitària. Ser estudiant universitari avui (pp. 80 - 90).  Fundació Jaume Bofill - N. ISBN: 978-84-945264-9-7.  http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/05/ViaUniversitaria_doctreball_240516.pdf#page=80

Gros, B.; Martínez, M.; Pons, E. (2016).  Valoració de l'experiència universitària. En Via Universitària:Ser estudiant universitari avui (pp. 149 - 165).  Fundació Jaume Bofill - N. ISBN: 978-84-945264-9-7.  http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/05/ViaUniversitaria_doctreball_240516.pdf#page=80

Puig, J. M.; Palos, J.; Martín, X.; Rubio, L.; Escofet, A.; Freixa, M. (2016).  Aprendizaje servicio e innovación en la universidad. En Santos Rego, M.A. (Ed.) Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e Innovación en la Universidad. Madrid: Biblioteca Nueva (pp. 155 - 178).  Biblioteca Nueva, S.L. - S. ISBN: 978-84-16647-75-0.  http://www.bibliotecanueva.es/admin/links/sociedad%20del%20conocimiento.pdf

Piqué Simón, Begoña (2016).  Dossier d'activitats per al primer dia de classe. Coneixent als alumnes i fent grup. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/100281)

Piqué Simón, Begoña (2016).  Programes per a una Educació Inclusiva. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/100282)

Piqué Simón, Begoña (2016).  Estratègies i recursos per aconseguir un canvi d'actituds vers la diversitat. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/100284)

Escofet, A.; Ruiz, A.; Novella, A.; Gómez, M. (2016).  Tejiendo la docencia desde los equipos docentes. En P. Membiela, N. Casado i M. I. Cebreiros (eds.): Nuevos escenarios en la docencia universitaria (pp. 67 - 72).  Educación Editora - N. ISBN: 978-84-15524-32-8.  

Gros, B. (2016).  Game Dimensions and Pedagogical Dimension in Serious Games. En Handbook of Research on Serious Games for Educational Applications Robert Zheng (The University of Utah, USA) and Michael K. Gardner (The University of Utah, USA) (pp. 402 - 417).  IGI Global publication - S. ISBN: 9781522505136.  

Benedito, V; Parcerisa, A. (2016).  El discurso de los expertos en docencia universitaria, la visión más crítica. En Cano, E.; Fernández, M. (coord). Evaluación por competencias: la perspectiva de las primeras promociones de graduados en el EEES (pp. 113 - 126).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-827-4.  

Giné, N.; Garcia, E.; Halbaut, L. (2016).  3. ¿Cómo contribuye la evaluación al aprendizaje y al desarrollo de competencias? Análisis del discurso estudiantil. En Evaluación por competencias: la perspectiva de las primeras promociones de graduados en el EEES. (pp. 49 - 66).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-827-4.  http://www.ub.edu/ice/publicacions/llibres/educaci%C3%B3n-universitaria

Martínez, S.; Rubio, Mª. J.; Escofet, A.; Prado, N.; Aneas, A. (2016).  Características digitales de la juventud ante las violencias de género. En Libro de Resúmenes del 'V Congreso Internacional de los Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplias. Globalización y tecnologías de vanguardia' .  UAM AZCAPOTZALCO - N.

Rubio, M.J.; Escofet, A. (2016).  Prólogo. En Aprendizaje con TIC para la inclusión digital. Las mujeres como tejedoras de las redes sociales (pp. 9 - 12).  Editorial Síntesis (Madrid) - S. ISBN: 978-84-9077-373-4.  http://www.sintesis.com/psicologia-educacion-206/aprendizaje-con-tic-para-la-inclusion-digital-ebook-2273.html

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Comas, A.; Sansalvador, M. T. (2016).  Herramientas para la construcción de conocimiento pedagógico a partir de la transferencia de experiencias de Aprendizaje Servicio. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://www.mdx.cat/handle/10503/32504

Payá, M.; Escofet, A.; Rubio, L. (2016).  Co-diseño y validación de instrumentos para construir conocimiento pedagógico a partir del análisis de experiencias de participación en proyectos de aprendizaje Servicio. En En M.A. Santos Rego; A. Sotelino; M. Lorenzo. Aprendizaje Servicio e Innovación en la Universidad. VII Congreso Nacional y II Internacional y II Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (pp. 635 - 644).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela - S. ISBN: 978-84-16533-97.  

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Comas, A.; Sansalvador, M. T. (2016).  Instruments per a la construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d'experiències d'Aprenentatge Servei. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://www.mdx.cat/handle/10503/32484

Gros, B.; García-Peñalvo, F. (2016).  Future Trends in the Design Strategies and Technological Affordances of E-Learning. En J.M. Spector et al. (eds.), Learning, Design, and Technology, (pp. 1 - 22).  Springer International Publishing AG - S.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Francisco de Assís da Costa Silva (2011).  Software libre y educación. Un estudio de casos en la enseñanza obligatoria en Cataluña. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

David Contreras (2010).  Alfabetización Digital y Formación de Competencias Ciudadanas. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Francesc Balagué (2009).  L’ús dels blogs com a suport al procés d´ensenyament i aprenentatge a l´educació superior. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jessica Paulina Goset Poblete (2009).  El diseño de casos en el aprendizaje basado en problemas: requerimientos cognitivos y afectivos mediados con tecnologia. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Javier Sánchez (2009).  Condiciones y Condicionantes para la construcción de conocimiento con soporte tecnológico en la Educación Superior. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Vania Guerra Correa (2009).  La formación de docentes de educación superior en la creación de entornos de construcción de conocimiento con soporte tecnológico. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carlos Rodríguez Garcés (2008).  La brecha digital en la escuela. Factores que inciden en el acceso a las TIC en el espacio educativo. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Guillermo Bautista (2008).  La apropiación pedagógica de las TIC en el aula de educación básica. El caso del Equip Lacenet. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Iolanda Garcia Gonzalez (2008).  Projectes Educatius Telemàtics: potencial i realitat de nous models d'aprenentatge col·laboratiu a l'ESO. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Doctorand: Guillermo Bautista Pérez (2008).  La apropiación pedagógica de las TIC en el aula de educación básica. El caso de los proyectos telemáticos de "l'Equip Lacenet". Membre com a : secretaria del tribunal. DOE. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Buil,J.A.; Esbrí,J.; Martín,P.; Martínez,U.; Sanz, (2008).  Seguiment del Pla de Formació de Zona. Procés de recerca-acció. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Manel García Cañadas (2007).  De l'escola a l'Institut. Un procés de canvi natural i lògic. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Inmaculada Barriendo  (2007).  Les TIC als centres i aules de formació de persones adultes. Una proposta d´integració curricular. Barcelona. Llicència d´estudis. Departament d´Educació de la Generalitat . Treball d'Investigació. . 

Artur Tallada Cervera (2007).  Estratègies d´inserció avançada: el currículum a través de las TIC. Barcelona. Llicència d´estudis. Departament d´Educació de la Generalitat . Treball d'Investigació. . 

Marcela Prieto (2007).  Modelos para la elaboración de materiales hipermediales adaptativos para el aprendizaje. Salamanca. Tesi Doctoral. . 

Juan Silva (2007).  Las interacciones en un entorno virtual de aprendizaje para la formación continuada de docentes de enseñanza básica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mariella Adrian (2007).  La formación de comunidades de aprendizaje en la formación contínua del profesorado. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Anna Comas Arbòs (2006).  Estratègies per a la millora de la convivència: l'establiment de vincles entre escola, família i entorn. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

David Contreras (2006).  Formación del profesorado y alfabetización digital. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sandra de Souza Melo (2006).  El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la geometría descriptiva a través del ambiente virtual de enseñanza-VIRTUS. Salamanca. Tesi Doctoral. . 

Gónzalo Villareal (2006).  El uso de las TIC como elemento de soporte en los procesos de solución de problemas en la enseñanza básica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Balagué, F. (2006).  Estratègies docents i professorat universitari. Identificació de necessitats per a la creació de materials de suport. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Inmaculada Barriendos (2006).  Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació de Persones Adultes: competències didàctico-tecnològiques del professorat. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Alejandro Sarbach Ferriol (2005).  ¿Que pasa en la clase de filosofia? Hacia una didáctica narrativa y de investigación. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Muntsa Prat Noguer (2005).  Participació ciutadana al municipi de Sant Just Desvern. Visió des de la política i proposta d'intervenció pedagògica. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alejandro Sarbach Ferriol (2005).  ¿Que pasa en la clase de filosofia? Hacia una didáctica narrativa y de investigación. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Palacios, N. (2005).  Familia y educación en valores. Barcelona. DEA. . 

Marta Capllonch (2005).  Las tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Física de Primaria: Estudio sobre sus posibilidades educativas. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Pascual Calvo, P. (2004).  Adolescència i cànnabis. Recerca en el barri de Sant Gervasi sobre el consum de cànnabis en els adolescents i proposta d'actuació. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Larena, Rosa (2004).  La educación de personas adultas y el cambio de valores en la mujer. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Luz María Zañartu (2004).  Experiencia de aprendizaje colaborativo con jóvenes desfavorecidos en Chile. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gonzalo Villareal (2004).  La resolución de problemas y el uso de las TIC: resultados de un estudio en colegios de Chile. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jessica Gosset (2004).  El aprendizaje orientado a la solución de problemas para la formación de odontologos. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

D. Contreras (2004).  Algunas propuestas a las demandas educativas de la sociedad de la información. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Juan Silva (2004).  El rol del tutor en un ambiente virtual de aprendizaje para la formación continua del docente. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Anny Castillo Rojas (2004).  Relación de los procesos básicos de pensamiento y las habilidades de pensamiento creativo. Experiencia con los profesores universitarios de Barquisimeto-Venezuela. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Vania Guerra (2004).  Orientaciones para el uso del programa Knowledge Forum como soporte para la implementación de la metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Lleras Gorriz, J. (2003).  Habilidades comunicativas e inclusión social y educativa. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Gemma Mas (2002).  Navegando entre apuntes: el diseño de los espacios virtuales para la docencia universitaria. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Carlos Bravo (2002).  Interacción y construcción del conocimiento a través de debates virtuales. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Andrea Arruga (2002).  Aprendizaje colaborativo y formación del profesorado en Brasil. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Begoña Piqué Simón (1998).  Individualització i Currículum a l'Educació Infantil. L'activitat a l'aula i l'atenció a la diversitat. Estratègies didàctiques. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Parcerisa Aran, A. (1995).  Els materials curriculars a l'ensenyament primari. Anàlisi dels materials curriculars editats en suport paper utilitzats a l'educació primària del nou sistema educatiu. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Begoña Piqué Simón (1985).  Celestin Freinet:passat, present i futur. Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Amelia Guilera Roche (2015).  El contracte pedagògic com a facilitador en els cas de les metodologies 'Cas Integrat' i 'Pla d'Acció Tutorial' en el grau d'Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu. Barcelona. Tesi Doctoral. .  https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do

Julia Roura Masmitjà (2015).  Estudi de la Implementació de l'entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge a la Formació Professional al Campus Docent Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marco Antonio Avilés Caniuñir (2015).  Saber estudiantil en torno al aprendizaje: Un análisis desde la perspectiva de los estudiantes de enseñanza media de una comuna popular de la región Metropolitana de Santiago de Chile. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marta López Costa (2015).  Perfils de participació a la xarxa dels estudiants universitaris: Pràctiques socioculturals i repercussions en l'aprenentatge. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Helena Prieto Sanz (2015).  Excelencia en la Universidad. Orientaciones para la transferibilidad de actuaciones de éxito en la Universitat d'Andorra. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Xavier Mas Garcia (2014).  La integració del usos de la tecnologia digital de les persones adultes dins la seva activitat formativa a la universitat. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jorge Corniel Corvinos (2014).  El Derecho a la alimentación. Propuestas alternativas para su desarrollo desde las intervenciones sociales. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cristina Hennig (2014).  Percepción de los profesores frente a su rol en entornos digitales de aprendizaje en algunas instituciones en Bogotá, Colombia. . Tesi Doctoral. . 

Jorge Corniel Corvinos (2014).  El Derecho a la alimentación. Situación actual y nuevas propuestas para su desarrollo. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Presentació de Comunicacions

Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Coll, G.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Vallès, A. (2011).  Buenas prácticas de la evaluación continuada en siete títulaciones universitarias. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Docencia. Vigo. 10 de junio de 2011., Vigo, ESPANYA.

Escofet, A; Balagué, F.; Forés, A.; García, I.; Gros, B.; Parcerisa, A.; Bautista, G.; Duart, J.; Marimon, M. (2011).  Nativos digitales y universidades tradicionales: análisis de las relaciones entre los usos sociales y los usos académicos de las TIC. Presentació comunicació,  Univest 11. La autogestión del aprendizaje, Girona, ESPANYA.

Parcerisa Aran, A. (2011).  Avaluació continuada, la solució però... quin era el problema?. Taula rodona,  Sisena trobada de Professorat de Ciències de la Salut, Barcelona, ESPANYA.

Gros,B (2011).  The problem of analysis of the temporal dimension in e-learning research. Presentació comunicació,  Summit Educational 2011-2021. Global challenges in distance and blended education., Sydney, AUSTRÀLIA.

Piqué Simón, B. (2010).  Proyecto Universidad - Escuela: la implementación de estrategias de práctica reflexiva en la formación inicial de maestros de educaión infantil. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Reinventar la profesión docente., Malaga, ESPANYA.

Escofet, A; Gros, B.; Duart, J.M.; Balagué, F.; Bautista, G.; Forés, A.; García, I; Marimon, M.; Parcerisa, A. (2010).  Uses of ICT among university students: an academic and social perspective of technology-mediated learning processes. Presentació comunicació,  Earli Sig 6 & 7 Conference, Ulm, ALEMANYA.

Parcerisa, A. (2010).  Les possibilitats del Camí Escolar com a Projecte Educatiu transversal i participatiu. Conferència invitada,  5es Jornades Camí Escolar, espai amic. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A., Forés, A., Laguna, D., Noguera, I., Bustamante, J. (2010).  . Participació comitè científic/organitzador,  I-INNED 2, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa Aran, A.; Giné-Freixes, N. (2010).  Casos en xarxa per a la formació. Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. LLibre d'actes / CD. ISBN: 978-84-8458-339-4, Barcelona, ESPANYA.

Giné Freixes, N. (2010).  Comitè organitzador. Participació comitè científic/organitzador,  Jornada 'Imagina't INNED 2. Innovació metodològica', Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A. (2010).  L'avaluació de la recerca en Ciències Socials. Presentació comunicació,  L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Aguado, G.; Gómez Serra, M.; Higueras, E.; Prats, E.; Rubio, M.; Torres, B. (2010).  Visions dels estudiants de la docència universitària mediada per TIC. Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. Nous espais de qualitat en l’Educació Superior. CD de Resums de les conferències i comunicacions CIDIU 2010 (ISBN 978-84-8458-324-0 i 978-84-8458-339-4), Barcelona, ESPANYA.

Subirats, M.A.; Alsina, J.; Godoy, J.C.; Jounou, M. (2009).  How Educational Law of Spain and the Educational Law of an autonomous region (Catalonia) to consider Inclusive Education. Presentació comunicació,  European Conference on Educational Research (ECER-2009)EERA Network: 20. Research in Innovative Intercultural Learning Environments, Viena, ÀUSTRIA.

Adell, Jordi; Bautista, Guillermo, Duart, Josep M.; Forès, Anna; Giné-Freixes, Núria; Gros, Begoña; Parcerisa, Artur; Rodríguez, Jesús; Simó, Núria (2009).  Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  1r Simposi d'Innovació Educativa 'Ús educatiu de materials i recursos no dissenyats per educar', Barcelona, ESPANYA.

Alsina, J. (2009).  “Competencia cultural y artística: ámbito común”. Presidència comitè científic/organitzador,  Congrés 'Códigos Artísticos y Desarrollo de la Expresión en la Competencia Cultural y Artística' (FG06) en el marc del Congrés “Competencias y Currículo. Nuevos Retos, Nuevas Respuestas” per a professorat d’Educació Secundària i mestres que imparteixen 1r cicle d’ESO. Ministerio de Educación, a través del Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado conjuntament amb la Universidad Complutense de Madrid, a través de la seva Fundación General, San Lorenzo del Escorial , ESPANYA.

Piqué Simón, B.; Pujol Maura, M.A.; Lorenzo Ramírez, N.; Rius Serra, P. (2009).  Projecte Universitat - Escoles: la implementaciód'estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial dels mestres d'educaió infantil. Presentació comunicació,  II Congrès UNIVEST'09. Claus per a la implicació dels estudiants a la Universitat., Girona, ESPANYA.

Comas Arbós, A.; Piqué Simón, B. (2009).  Conviure a l'escola per a viure al món. Presentació comunicació,  V Jornades d'Educació Emocional. La Intel·ligència emocional a les organitzacions. 26 i 27 de març de 2009., Barcelona, ESPANYA.

Piqué Simón, B (2009).  Raps i còmics a la Universitat. Presentació comunicació,  1er Simposi d'Innovació Educativa 'Ús educatiu de materials i recursos no dissenyats per educar'., Barcelona, ESPANYA.

Balagué, F.; Forés, A.; Gros, B.; Noguera, I.; Parcerisa, A. (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  INNED1. Primer simposio de innovación educativa: uso educativo de materiales no diseñados para educar, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2008).  Participació convidada al simposi. Sense especificar,  Simposi Cent anys d'escoltisme: Un moviment de formació humana i de ciutadania activa, organitzat per l'Institut d'estudis catalans. González-Agapito, J. (ed) Escoltisme, autoformació i ciutadania activa. Lleida: Pagès editors, 2009, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Usos de la web 2.0 y aprendizaje colaborativo universitario. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional sobre Usos y Buenas Prácticas con TIC: la Web 2.0. Actas en cd-rom, Málaga, ESPANYA.

Aguado, G.; Escofet, A. (2008).  Aprendizaje colaborativo semipresencial en el aula universitaria. Presentació comunicació,  V Congreso de docencia universitaria. Actas en cd-rom, Valencia, ESPANYA.

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Aprendizaje colaborativo en red. Presentació comunicació,  V Congreso de docencia universitaria. Actas en cd-rom, Valencia, ESPANYA.

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Aprendizaje colaborativo en red en educación superior. Presentació comunicació,  XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Actas en cd-rom, Zaragoza, ESPANYA.

Gros,B. (2008).  Profesores analógicos, estudiantes digitales. Taula rodona,  Bdigital Global Congress, Barcelona, ESPANYA.

Gros,B. (2008).  El profesorado en el mundo digital: retos y cambios. Taula rodona,  Congreso Internet en el Aula, Barcelona, ESPANYA.

Gros,B. (2008).  The fight against the digital divide in Spain. Taula rodona,  Catedra UNESCO de e-learning. , Barcelona, ESPANYA.

Garcia, I.; Gros, B. (2008).  Redesigning a virtual environment to support social and collaborative learning practices. Presentació comunicació,  IADIS Multiconference on Computer Science and Information Systems, Amsterdam, UNIÓ EUROPEA.

Gros,B.; Garrido,J (2008).  Finger on the screen: using a strategy videogame to mediate curricula learning. Presentació comunicació,  Second European Conference on Games Based Learning, Barcelona, ESPANYA.

Gros, B. (2008).  Redes digitales y comunidades de práctica. Ponència,  XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogia, Zaragoza, ESPANYA.

Gros, B. (2008).  Research based innovative networking in teaching and learning. Ponència,  EADTU Annual Conference, Potiers, FRANÇA.

Gros, B.; Bartolome, A. (2008).  Las TICs en la docencia univesitaria: redes y comunidades de aprendizaje. Ponència,  V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Valencia, ESPANYA.

Gros, B.; Valverde, L. (2008).  El aprendizaje inmersivo a través de los mundos virtuales: el caso de la UOC. Conferència invitada,  Congreso Mundos Virtuales-Metaversos, Ibiza, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2008).  Política y gestión docente. Ponència,  Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. GAIRÍN, J.; ANTÚNEZ, S. (2008) Organizaciones educativas al servicio de la sociedad. Madrid: Wolters Kluwer. ISBN: 974-84-7197-905-6, pp. 576-586., Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Marimon, M. (2008).  Aprendizaje colaborativo semipresencial en el aula universitaria. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional 'Nuevas bases para el diseño de los planes de estudio en el EEES y su incidencia en el sistema educativo', Madrid, ESPANYA.

Piqué, E.; Escudero, M.E.; Matulic, V.; Prat, N.; Giné Freixes, N. (2008).  Aplicació de la metodologia de la Carpeta d'Aprenentatge en la formació de Treball Social. Presentació comunicació,  5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. LLibre d'actes / CD, Barcelona, ESPANYA.

Giné Freixes, N. (2008).  Exposició dels Grups d'Investigació del DOE dels projectes de recerca. Presentació comunicació,  IV Jornada de Recerca DOE, Barcelona, ESPANYA.

Balagué, F.; Higueras, E.; Prats, E.; Espasa, A. (2008).  El blog com a eina d'autorregulació del procés d'aprenentatge. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional de Docència Universitària, Lleida, ESPANYA.

Balagué, F. (2008).  Aplicacións e experiencias educativas das redes sociais. Taula rodona,  2.0 A NOVA ÁGORA GALEGA, Ourense, ESPANYA.

Piqué Simón, B.; Rajadell Puiggros, N.; López Rodríguez, F.; Pons Sellés, M. Angels (2008).  Aceptar la diferencia como base para la convivencia. Estrategias educativas en Educación Secundaria Obligatoria. Presentació comunicació,  XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. 'Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación'. Sociedad Española de Pedagogía. Actas del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano'Educación, ciudadanía y convivencia. Sociedad Española de Pedagogía. Zaragoza. ISBN: 978-84-691-5628-5. DL: Z-3327-08, Zaragoza, ESPANYA.

Pujol Maura, M. A.; Piqué Simó, B. (2008).  Cine y convivencia entre personas y culturas, una experiencia en Educación Infantil. Presentació comunicació,  XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Sociedad Española de Pedagogía., Zaragoza, ESPANYA.

Martínez, M.; Goñi, J.M.; Alsina, P. (2008).  Competència professional d'agents educatius. Taula rodona,  4t Congrés "Educació i Entorn. Conviure-Com Viure", La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Alsina, P. (2008).  Taller: Planeación y evaluación en la educación básica. Sense especificar,  XIV Seminario Latinoamericano de Educación Musical. América Latina en busca de una Educación Integral: Música y Pedagogía, Mérida, MÈXIC.

Parcerisa, A. (2008).  Els entorns escolars com a escenaris on conflueixen l'escola i la comunitat. Taula rodona,  IV Jornades sobre educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars, Barcelona, ESPANYA.

Balagué, F. (2007).  Uso de los blogs en distintos contextos educacativos. Presentació comunicació,  II Jornadas de Edublogs, Ayerbe - Huesca, ESPANYA.

Balagué, F.; Forés, A.; Gros, B. (2007).  Ús dels blocs en educació superior. Presentació comunicació,  Jornada Espiral 2007. Aplicacions educatives de la Web 2.0: Edublogs, Bilbao, ESPANYA.

Balagué, F. (2007).  Uso de los weblogs como recurso docente en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Ponència,  IV Jornadas de Innovación y Calidad. Universidad de Deusto, Bilbao, ESPANYA.

Balagué, F. (2007).  Use of technological resources in Higher Education. Poster,  INTED2007. International Technology, Education and Development Conference, València, ESPANYA.

Guinart, M.; Mendoza, J.; Gros, B.; Lara, P.; Duart, J.M. (2007).  Acercando el e_learning a la empresa. El reto de la UOC: De un modelo 100% virtual a un modelo mixto específico para las empresas. Presentació comunicació,  Virtual Educa, Sao Paulo, BRASIL.

Gros, B.; Lara, P. (2007).  Herramientas para la gestión de los procesos colaborativos de construcción del conocimiento. Presentació comunicació,  Virtual Educa, Sao Paulo, BRASIL.

Gros, B.  (2007).  The design of Learning Environments Using Videogames in Formal Education. Presentació comunicació,  The First IEEE Internacional Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning. Gros, B (2007). “The design of Learning Environments Using Videogames in Formal Education” En Chan, T et al (2007). Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning. Los Alamitos (California): IEEE Computer Science, 19-24 (ISBN:0-7695-2801-5), Jhongli, TAIWAN.

Balagué, F.; Forés, A.; Gros, B. (2007).  Ús dels blocs en educació superior. Presentació comunicació,  Jornada Espiral 2007. Aplicacions educatives de la Web 2.0: Edublogs, Bilbao, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2007).  Evaluación de la actividad docente en la Universidad de Barcelona. Conferència invitada,  Jornada Programa Docentia. Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno de Andalucía, Antequera, ESPANYA.

GARCIA, I. (2007).  Knowledge building practices appropriation through CSCL for school change and development. Poster,  Knowledge Building Summer Institute. Building Knowledge for deep understanding. August 7-10, 2007. Institute of Knowledge Innovation and Technology (IKIT), University of Toronto. , Toronto, CANADÀ.

Parcerisa, A. (2007).  La Calidad en la gestión y en la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Taula rodona,  Implantación y evaluación de programas de calidad e innovación docente en el ámbito universitario, Donostia, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2007).  Del Proyecto institucional de Política Docente al contrato programa académico-docente con cada centro de la Universidad de Barcelona. Conferència invitada,  Implantación y evaluación de programas de calidad e innovación docente en el ámbito universitario, Donostia, ESPANYA.

Alsina, P. (2006).  Coordinació i impartició del I Encuentro de Innovación en Educación Musical. Ponència,  I Encuentro de Innovación en Educación Musical, Mogro (Cantabria), ESPANYA.

GARCIA, I; GROS; B.  (2006).  Designing collaborative learning environments with the Knowledge Forum program. Poster,  Avoiding simplicity, confronting complexity: Advances in studying and designing powerful (computer-based) learning environments. Joint EARLI SIG Meeting. K.U.Leuven; 21-23 de juny 2006, Leuven, BÈLGICA.

Gros, B. (2006).  Teachers training in collaborative learning. Taula rodona,  Cultural Diversity and Intercultural Dialogue for a Euromediterranean Education, Barcelona, ESPANYA.

Gros, B. (2006).  Gestión del conocimiento y e-learning. Taula rodona,  GESCOM 2. Workshop de gestión de contenidos. , Barcelona, ESPANYA.

Gros, B. (2006).  Tecnologies per l´aprenentatge: innovació tecnológica o canvi de model formatiu?”. Taula rodona,  Jornada sobre formació oberta i a distància a les administracions públiques a Catalunya: situació actual i reptes de futur. , Barcelona, ESPANYA.

Balagué, F (2006).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  Conferencia de apertura. Conferència invitada,  XIII Congreso Español de Análisis Transaccional, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  La mejora de la calidad docente en el contexto del espacio europeo de educación superior. Conferència invitada,  I Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  Escola e educación social no contexto de acción comunitaria. Conferència invitada,  II Xornadas A Escola, punto de encontro entre o profesorado e educadores/as sociais, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  Las consecuencias de la evaluación para el PDI: la visión institucional. Conferència invitada,  VI Foro ANECA. VI Foro ANECA: 'Consecuencias de las políticas de evaluación de la docencia y la investigación del PDI', DL: M-3451-2007, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  El profesor como tutor. Conferència invitada,  X Jornades de Docència. Medicina., Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2006).  Presentación del documento de Política Docente de la UB. Conferència invitada,  Jornada de debate sobre Política Docente organizada por la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Gros, B. (2006).  Investigación sobre implementación del Espacio Europeo de Educación Superior x. Taula rodona,  IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 5 y 6 de Junio de 2006., Alicante, ESPANYA.

GROS, B; ÁLVAREZ, I.; GARCIA, I.  (2005).  Teachers professional development: creating communities of practitioners. Presentació comunicació,  Integrating Multiple Perspectives of Effective Learning Environments. XI European Conference, EARLI. Bi-annual conference. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) / University of Cyprus., Nicosia, XIPRE.

GROS, B.; ÁLVAREZ, I.; GARCIA, I. (2005).  Avoiding the “cold feet” effect: A Different Look at Teachers’ Professional Development in Spain. Poster,  Computer Supported Collaborative Learning International Conference (CSCL-2005). The International Society of the Learning Sciences / Research Center for Science and Technology of Learning, National Central University, Taiwan, XINA.

Laudo, X.; Ruiz, D. (2005).  Práctica pedagógica y uso de Internet en Catalunya en el contexto de la Sociedad red. Presentació comunicació,  CIVE 2005. V Congreso Internacional Virtual sobre Educación. CD amb les ponències del Congrés , Barcelona, ESPANYA.

AA.VV. (2005).  L’aprenentatge col.laboratiu i la construcció del coneixement amb suport tecnològic. Presentació comunicació,  Jornades d´Innovació Docent, gener 2005. Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2005).  Miembro del comité científico. Ponència,  Ias Xornadas A Escola ¿punto de encontro entre o profesorado e educadores/as sociais?, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Álvarez, I.; Ayuste, A.; Gros, B.; Guerra, V.; Romañá, T. (2005).  La construcción del conocimiento con soporte tecnológico para un aprendizaje colaborativo. Ponència,  Congreso Internacional Virtual de Educación - Cibereduca 2005. Revista Iberoamericana de Educación: Número 36/1(ISSN: 1681-5653), Palma de Mallorca, ESPANYA.

Ayuste, A. (2005).  Municipio y educación permanente: hacia una organización en red. Presentació comunicació,  X Congreso Interuniversitario de Teoría de la Educación. Nuevos espacios, nuevos entornos de educación.. Actas del Congreso, Alicante, ESPANYA.

Begoña Piqué Simón (2005).  'Educación Inclusiva en Cataluña'. Conferència invitada,  Jornadas de Intercambio sobre Educación Inclusiva. Organización APNABI (Asociación de padres afectados de autismo y otras psicosis infantiles de Bizkaia), Bilbao, ESPANYA.

Begoña Piqué Simón (2005).  Comunicación y conferencia: 'Realidades educativas ante el reto de la escuela para todos. La educación infantil y primaria'. Presentació comunicació,  Ciclo de Conferencias Internacionales 'La Integración Educativa en España', Distrito Federal, MÈXIC.

Begoña Piqué Simón/Grupo Interuniversitario de Escuela Rural  (2005).  Immigración y Escuela Rural. Participació comitè científic/organitzador,  X Jornadas de Escuela Rural en la Formación de los Maestros en Cataluña, Seu de Urgell -Lerida-, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2005).  Escenografía y formación universitaria: objetivos, metodologías y procedimientos para el aprendizaje de los futuros escenógrafos. Taula rodona,  Jornades d'escenografia. Institut del teatre, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A.; Gros, B.; Guerra, V.; Rotger, C. (2005).  El aprendizaje basado en casos con soporte tecnológico para la educación y el trabajo social. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional e Interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa. Úcar,X.Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre participación, animnación e intervención socioeducativa.Actas. ISBN: 84-609-5846-9 , Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2005).  Miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Organizador. Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre participación, animnación e intervención socioeducativa, Bellaterra (Cerdanyola), ESPANYA.

Alvarez, I.; Ayuste, A.; Gros, B.; Guerra, V.; Payà, M.; Romañá, T.  (2005).  El aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento con apoyo tecnológico. Presentació comunicació,  I Trobada de grups d´innovació docent de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Gros, B.; Parcerisa, A.; Guerra, V.; Rotger, C.  (2005).  Casos en la red para la formación de profesionales. Presentació comunicació,  V Congreso Multimedia Educativo. Gros,B.; Parcerisa,A.; Guerra,V.; Rotger,C. (2005). “Casos en la red para la formación” V Congreso Multimedia Educativo. ICE de la Universidad de Barcelona- pp 36-49. Formato electrónico. ISBN: 84-88795-84-X, Barcelona, ESPANYA.

Alvarez, I.; Garcia, I.; Gros, B.  (2005).  Unlocking the Spanish Teachers Professional Development: helping the creation of knowledge communities. Presentació comunicació,  ED-MEDIA 2005--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia &Telecommunications, Montreal, CANADÀ.

Gros, B.  (2005).  Teachers professional development: creating communities of practicioners. Presentació comunicació,  XI European Conference, EARLI. Bi-annual conference., Nicosia , XIPRE.

Alvarez, I.; Laferrière, T.H.; Lamon, M.; Allaire, S.; Gros, B.  (2005).  Digital practica in K-12 innovative classroom settings: A time management option?. Presentació comunicació,  86th Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Montreal, CANADÀ.

GARCIA, I. i LOMBARTE, S.  (2004).  Children and new media uses for social inclusion: a case study in Barcelona. Presentació comunicació,  Actes International Conference “Digital Generations: Children, Young People and New Media”, 26-29 juliol 2004, Centre for the Study of Children, Youth and Media. Institute of Education, London, REGNE UNIT.

Ayuste, A. (2004).  Género, educación e inmigración. Taula rodona,  XXIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. Actas del Congreso, Valencia, ESPANYA.

Ayuste González, A. M.  (2004).  L'educació i l'aprenentatge permanents, avui. Ponència,  VII Fòrum Local d'Educació. Revista electrónica de la Diputació de Barcelona (http://www.deprop.net/pubforum/inici.asp), Centelles (Barcelona), ESPANYA.

Piqué Simón, B. (2004).  La integración Educativa en Cataluña. Ponència,  Curso: 'La integración Educativa en España'., Barcelona, ESPANYA.

Piqué Simón, B.; et al. (2004).  Actuaciones del Grupo Interuniversitario de Escuela Rural (GIER). Ponència,  8º Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, Sevilla, ESPANYA.

Alsina, P. (2004).  Formación inicial del profesorado en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Taula rodona,  XXVI Conferencia de la International Society of Music Education (ISME), Santa Cruz de Tenerife, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2004).  Miembro del comité organizador. Participació comitè científic/organitzador,  3r Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, Girona, ESPANYA.

Ritchie, D.; Verhagen, P.; Eastmond, N.; Gros, B.; Pedersen, S.; Steeples, C. (2004).  Trasanlantic cooperation for exchange students interns, faculty and knowledge in instructional technology. Presentació comunicació,  AECT Conference, Chicago, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Alvarez, I.; Ayuste, A.; Casals, E.; LLeras, J.; Garcia, I.; Gosset, J.; Gros, B.; Guerra, V.; Martienz, M.; Noguera, E.; Payà, M.; Tey. A. (2004).  Experiencias de aprendizaje orientado a la solución de problemas con soporte tecnológico. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. CD, Girona, ESPANYA.

Begoña Gros (2004).  Educación y tecnologías: de lo excepcional a lo cotidiano. Conferència invitada,  Edutec 2004, Barcelona, ESPANYA.

Begoña Gros (2004).  El aprendizaje colaborativo a través de la red. Conferència invitada,  I Congreso internacional de Educación Mediada por Tecnologías, Barranquilla, COLÒMBIA.

Begoña Gros (2004).  De como la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que.... cambie la escuela. Conferència invitada,  III Jornadas de Espiral: Experiencias en el uso de las TIC en la enseñanza, Barcelona, ESPANYA.

Begoña Gros (2004).  Videojuegos y alfabetización digital. Conferència invitada,  Seminario sobe Videojuegos y educación, Madrid, ESPANYA.

Begoña Gros (2004).  Indexación y evaluación de las revistas cientificas en ciencias sociales y humanidades. Ponència,  Simposium de edición de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M.; Adrian, M. (2004).  Designing a framework for the implementation of collaborative activities: a case study. Presentació comunicació,  Tel-elearning conference, San Diego, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Piqué Simón, B.; Sellés, M.A. (2003).  Crèdit 'Podem conviure millor. Presentació comunicació,  I Congrés Internacional Educació i Diversitats: Formació, Acció i Recerca., Barcelona, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M. (2003).  ---. Ponència,  AMERICAN EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION, Chicago, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Gros-Salvat, B.M. (2003).  ---. Secretaria comitè científic/organitzador,  IV Congreso Multimedia Educativo. J.L.Rodríguez- A.Escofet- Gros,B- J.Quintana- M.J.Rubio (Ed) (2003). IV Congreso Multimedia Educativo. Barcelona: ICE/Universidad de Barcelona (Formato electrónico.CD-ROM. ISBN: 84-88795-70-X)., Barcelona, ESPANYA.

Ayuste, A.; García Carrasco, J.; Gros, B. (2002).  Sociedad red, educación y identidad. Ponència,  XXI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación: Globalización, inmigración y educación. En Gervilla, E. (Coord.) Globalización, inmigración y educación. Diputación de Granada (2002), pp. 27-91., Granada, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M. (2002).  ---. Ponència,  XXI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, Granada, ESPANYA.

Gros-Salvat, B. M. (2002).  ---. Ponència,  SITE (Society for Information Technology and Teacher Education). Full paper., Nashville, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Gros-Salvat, B.M. (2002).  ---. Conferència invitada,  I Congreso de Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia Presencial y e-learning., Valencia, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M. (2002).  ---. Conferència invitada,  Workshop of Structural Learning, Instructional Systems and Intelligent Tutors., New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Gros-Salvat, B.M. (2002).  ---. Ponència,  AERA 2002., New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Romañá, T.; Gros, B.  (2002).  La universidad y la educación superior: cambios y dificultades. Presentació comunicació,  CIVE 2002 - Congreso Internacional Virtual de Educación , http:/www.cibereduca.com/cive/cive, ESPANYA.

Casals, E.; Payá, M.; Ayuste, A.; Gros, B.; Romañá, T.  (2002).  La voz de los/las estudiantes: Un instrumento para la evaluación de la docencia universitaria. Presentació comunicació,  2º Congreso Internacional: 'Docencia Universitaria e Innovación' Tarragona, 1-3 Julio 2002.. Actas del Congreso, pp. 144-145, Tarragona, ESPANYA.

Gros, B.; López, O.; Castillo, J.; González, F. (2002).  Entornos Virtuales de Comunicación on-line en la enseñanza superior. Presentació comunicació,  Conferencia Internacional sobre Educación, Formación, Nuevas Tecnologías y e-Learning Empresarial, VIRTUAL EDUCA 2002: Enfoque Iberoamerica, perspectiva global.' . Actes, CD-Rom i Web de la 'Conferencia Internacional sobre Educación, Formación, Nuevas Tecnologías y e-Learning Empresarial, VIRTUAL EDUCA 2002: Enfoque Iberoamerica, perspectiva global'. Páginas: 1-8. ISBN: 84-352-4471-0, Valencia, ESPANYA.

Gros, B.; et al. (grup F9)  (2002).  Els videojocs a l´escola. Presentació comunicació,  ESPIRAL 2002- Recursos Educatius Multimèdia, ESPANYA.

Gros, B (2002).  Constructivism and designing virtual learning environments. Presentació comunicació,  SITE (Society for Information Technology and Teacher Education), Nashville, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Gros, B (2002).  Evaluation of constructivist approaches. Presentació comunicació,  AERA 2002, New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

García, I. (2001).  Travail coopératif et NTIC en environnements ouverts de formation: Etude de cas dans trois régions de la FREREF. Presentació comunicació,  Workshop Travail coopératif et NTIC en environnements ouverts de formation. Universitat Oberta de Catalunya , Barcelona, ESPANYA.

Trilla, J.; Ayuste, A. (2001).  Aulas de ayer y de hoy. Presentació comunicació,  XX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación Conflicto, violencia y educación. Actas del seminario, Murcia, ESPANYA.

Ayuste, A.; Fisas, M.; Padrós, M.  (2001).  Clave en la calidad y evaluación de los Centros de Educación de Personas Adultas. Presentació comunicació,  VIII Congreso de Teoría de la Educación. Evaluación de políticas educativas.. Actas del Congreso, Huelva, ESPANYA.

Parcerisa, A.  (2001).  La atención a la diversidad en los materiales producidos en los contextos formales y no formales. Conferència invitada,  Materiais curriculares e diversidade sociocultural, organizado por Nova Escola Galega. . RODRÍGUEZ, X. (coord.) Materiais curriculares e diversidade sociocultural. pp: 13-20, D.L.: C-768-2003, ISBN: 84-89597-39-1, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Llena, A.; Parcerisa, A.  (2001).  Acció socioeducativa en medi obert: Recerca d'elements de qualitat (Acción socioeducativa en medio abierto: Investigación sobre elementos de calidad). Presentació comunicació,  XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de educadores sociales y III Congreso estatal del educador social . Actas del XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de educadores sociales y III Congreso estatal del educador social. ISBN 84-699-8755-0 , Barcelona, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M. (2001).  ---. Ponència,  Conference of Cognition and Instructional Technology, Seattle, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Gros-Salvat, B.M. (2001).  ---. Secretaria comitè científic/organitzador,  III Jornadas Multimedia Educativa., Barcelona, ESPANYA.

Gros-Salvat, B.M. (2001).  ---. Secretaria comitè científic/organitzador,  'Invited-SIG Instructional Design'. EARLI Conference., Fribourg, SUÏSSA.

Gros, B.; Galve, S.; López, O. (2001).  Creating virtual communities in Higher Education: The Case of the Forum forHigher Education at the University of Barcelona. Presentació comunicació,  IX European Conference. EARLI, Fribourg, SUÏSSA.

Garcia, I.; Gros, B. (2001).  Computers Supported Collaborative Learning: Lessons Learned and Questions to Answer. Presentació comunicació,  IX European Conference. EARLI, Fribourg, SUÏSSA.

Gros, B. (2001).  Evaluation of Constructivist Approaches. Presentació comunicació,  Symposium 'Advances in Instruction on Entry to the 21st Century', Seattle., ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

García, I. (2000).  La comunicación telemática en un entorno de aprendizaje colaborativo. Presentació comunicació,  II Jornadas Multimedia Educativo’00, ICE-UB , Barcelona, ESPANYA.

García, I.  (2000).  Collaborative learning in a multi-channel communication environment: The case of the ParlEuNet Project. Presentació comunicació,  IV Workshop of the EARLI SIG. Instructional Design. Instructional design for collaborative learning and training. Universitat de Barcelona , Barcelona, ESPANYA.

Trilla, J.; Ayuste, A.; Romañá, T.; Salinas, H.  (2000).  Educación y calidad de vida. Las cosas, los otros y uno mismo. Ponència,   XIX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación (Universidad Complutense) . En Vázquez, G. Educación y calidad de vida. Ed. Complutense de Madrid (2001), pp. 117-167 , San Lorenzo del Escorial , ESPANYA.

Ayuste, A.; Larena, R.; Massot, M.; Puigvert, L. (2000).  Mujer popular y educación de personas adultas. Presentació comunicació,  I Trijornadas de Educación democrática de personas adultas. Parque Científico de Barcelona, 6-8 de julio de 2000.. AAVV. 2000. I Jornadas de Investigación en educación de personas adultas, pp. 135-141. Barcelona: Editorial El Roure., Barcelona, ESPANYA.

Ayuste, A.; Gómez, J.; Oliver, R.; Valls, R. (2000).  Comunidades de aprendizaje y sociedad de la información para todos. Presentació comunicació,  Educación 2000: la Universidad en la formación del profesorado, una formación a debate, Burgos, ESPANYA.

Alsina, P. (2000).  Didàctica de la Historia de la Música. Conferència invitada,  Educación Musical: Didáctica de la Percusión y de la Historia de la Música (Centro de Profesores y de Recursos de Torrelavega y Reinosa), Torrelavega, ESPANYA.

Escofet, A.; Garcia, I.; Gros, B. (2011).  Perfiles de uso de la tecnología y patrones de aprendizaje entre los estudiantes universitarios. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Bautista, G.; Marimon, M. (2012).  Usos formales y no formales de las TIC entre los estudiantes universitarios. Presentació comunicació,  III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la Sociedad: Una visión crítica, Barcelona, ESPANYA.

Romañá, T.; Delgado, P.; Navarro, M.V.; Argilés, J.M.; Urgell, M.T.; Escofet, A. (2012).  Les intervencions dels estudiants als fòrums electrònics. Un sistema per avaluar els aprenentatges. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012). Llibre d'actes del congrés, ISBN 978-84-695-4073-2, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Freixa, M.; Gómez, M. (2012).  El treball en equips docents: possibilitats, límits i reptes. Presentació comunicació,  X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alacant, ESPANYA.

Escofet, A. (2012).  Los nativos digitales y el aprendizaje universitario: ¿mito o realidad?. Presentació comunicació,  X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alacant, ESPANYA.

Gomez, M.; Escofet, A.; Freixa, M.  (2012).  Participació, representació institucional i vida quotidiana a la universitat. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Cortés, F.; Freixa, M.; Gómez, M.; López, M.  (2012).  Equips docents: identificació de bones pràctiques. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Freixa, M.; Venceslao, M.; Vilà, R.; Escofet, A.; Aneas, A.; Novella, A.; Gelpí, A.; Rubio, M.J. (2012).  Una proposta de centres de qualitat en el marc de les pràctiques: Disseny d'un sistema de gestió del pràcticum. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Número ISBN: 978-84-695-4073-2 http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/399/393, Barcelona, ESPANYA.

Garcia, I; Escofet, A.; Gros, B (2012).  Students’ attitude towards ICT learning uses: a comparison between digital learners in blended and virtual universities. Presentació comunicació,  7th EDEN Research Workshop. Paulsen, M.F. and Szucs, A. (Ed) Book of abstracts of the 7th EDEN Research Workshop. Learners in the driving seat. University of Leuven, 22-23 October 2012, LEUVEN, BÈLGICA.

Parcerisa, A. (2011).  La perspectiva de la reforma curricular en España a partir de los acuerdos de Bolonia. Conferència invitada,  Congreso internacional de Educación: Currículum, Tlaxcala, MÈXIC.

Forés Miravalles, A.; Contreras, J.; Payà, M.; LLopart, R.; Figuera P.; Pastor, C.; Parcerisa, A.; Ayuste, A. (2011).  Escola d'hivern de doctorat 2010-11. Participació comitè científic/organitzador,  Escola d'hivern de doctorat 2010-11, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi d'Innovació Educativa INNED 2, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A.  (2011).  Relator del Seminari sobre l'experiència de l'Escola Riera de Ribes. Ponència,  II Simposi d'Innovació Educativa INNED 2, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A.  (2011).  Coordinació Taula de comunicacions. Taula rodona,  II Simposi d'Innovació Educativa INNED 2: la innovació metodològica, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2011).  Miembro de Comité Científico. Ponència,  II Simposi d'Innovació Educativa INNED 2: la innovació metodològica, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2011).  La formació del professorat en competències docents a l'EEES. Conferència invitada,  Simposi Competències docents i formació del professorat universitari. Un treball conjunt en el si de la Universitat Pública Catalana, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2012).  La formació en contextos comunitaris. Conferència invitada,  Jornada de Formació per a formadors en Aprenentatge Social, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2012).  Una mirada a l'acció socioeducativa en medi obert des d'una perspectiva de seqüència. Conferència invitada,  El procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert, Badia del Vallès, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2012).  Relator de la sessió monogràfica Conmpetències transversals. Ponència,  VII Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2012).  Avaluació del practicum per ajudar a desenvolupar competències professionals. Conferència invitada,  Jornada sobre l'Avaluació del Pràcticum: diferents perspectives, Girona, ESPANYA.

Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Coll, G.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Vallés, A. (2012).  Avaluació contínua: regulació docent i autoregulació de l'estudiant. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/138, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2012).  Membre del Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Vilà, R.; Burguet, M.; Escofet, A.; Rubio, M.J. (2015).  Hacia el diálogo intercultural e interreligioso: necesidades normativas para una gestión de la diversidad religiosa en el espacio público. Ponència,  IV Congreso REPS: Desigualdad y democracia: Políticas públicas e innovación social, Barcelona, ESPANYA.

Forés,A. (2015).  Resiliencia. Generando posibilidades entre la academia y la vida. Ponència,  Primer seminario estatal de resiliencia, Sevilla, ESPANYA.

Parcerisa, A. et al. (2015).  Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús. Presentació comunicació,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Novella, A.; Pérez, N.; Fuentes, N.; Gómez, M.; Payà, M.; Heras, P.; Ruiz, A.; Luna, E.; Llena, A.; Ambrós, A.; Boix, R.; Quiroga, V.; Cortès, F.; Escofet, A.; Forés, A. (2015).  Teixint la docència des dels equips docents. Estudi de les dimensions de qualitat. Presentació comunicació,  III jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Rubio, L.; Madrid, A.; Martínez, M. ; Vallès, A.; Massip, MªA.; Puig, J.M. ; Poblét, M.C.; Amat, C.; Ballesteros, E.; Calàbria, J.; Escofet, A.; Gallego, L. (2015).  Anàlisi, millora i promoció de l'aprenentatge servei a la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona , ESPANYA.

Viladiu, C.; Fullola, J.M.; Borrego, A.; Padrós, M.; Parcerisa, A.; Soler, M. (2015).  Producció cientifica: impacte i estratègies per als investigadors i les investigadores de la UB. Ponència,  Jornada Horitzons Científics de les Humanitats i les Ciències Socials: Impacte de la recerca i transferència de coneixement, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2015).  Jornada Horitzons Científics de les Humanitats i les Ciències Socials: Impacte de la recerca i transferència de coneixement. Participació comitè científic/organitzador,  Jornada Horitzons Científics de les Humanitats i les Ciències Socials: Impacte de la recerca i transferència de coneixement, Barcelona, ESPANYA.

Escofet, A.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Piqué, B. (2015).  La creación compartida de instrumentos de reflexión para la construcción de conocimiento: codiseño y Aps. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional e Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario.. http://hdl.handle.net/10481/46881, Granada, ESPANYA.

Escofet, A.; Ruiz, A.; Novella, A.; Gómez-Serra, M. (2015).  Tejiendo la docencia desde los equipos docentes. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de Docència Universitaria CINDU 2015: El futuro de la docencia en la universidad, Vigo, ESPANYA.

Gómez-Serra, M.; Cortés, F. ; Escofet, A. (2015).  Valoració  de l'experiència dels delegats i delegades dels grups classe a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  UNIVEST 2015. V Congrés Internacional: Els reptes de millorar l'avaluació, Girona, ESPANYA.

Ayuste, A.; Gros, B.; Payá, M.; Rubio, L. (2015).  Valoración de proyectos ApS desde sus protagonistas: Un medio para la formación inicial de maestros/as. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional y I Internacional Aprendizaje Servicio Universitario (APS-U6), Granada, ESPANYA.

Amat, C.; Ballesteros, E.; Costa, M.; Escofet, A.;Grau, E.; Goula, M.; Madrid, A.; Martínez, M.; Massip, A.; Morin, V.; Poblet, C.; Puig, J.M.; Rubio, L.; Sánchez, L.; Vallès, A. (2015).  Investigar con la sociedad y para la sociedad: TFG/TFM en clave de ApS en la Universidad de Barcelona. Poster,  VI Congreso nacional y I internacional de aprendizaje servicio universitario (APS-U6), Granada, ESPANYA.

Avilés, F.; Escofet, A.; Rubio, L.; (2015).  Los diarios reflexivos como herramienta de evaluación en el aprendizaje servicio. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional y I Internacional de aprendizaje servicio universitario (APS-U6), Granada, ESPANYA.

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Masgrau, M.; Comas, A.; Sansalvador, T. (2015).  Vinculant teoria i pràctica: la participació dels/les estudiants al disseny d'instruments facilitadors de construcció de coneixement pedagògic mitjançant la metodologia de codisseny. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació. V Congrés Internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació. Universitat de Girona. 978 84 8458 453 7, pp. 536-541, Girona, ESPANYA.

Avilés, F.; Escofet, A.; Puig, J.M.; Rosés, S.; Rubio, L.; Tort, C. (2015).  El diari reflexiu com a eina d'avaluació en l'aprenentatge servei. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació, Girona, ESPANYA.

López, M. (2015).  Perfils de participació a la xarxa dels estudiants universitaris. Presentació comunicació,  FIET, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2015).  Coordinació de l'àmbit Conclusions i línies de continuïtat sobre la promoció d'Experiències sobre aprenentatge autònom. Participació comitè científic/organitzador,  Jornada d'intercanvi d'experiències sobre la promoció de l'aprenentatge autònom, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2015).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria, Vigo, ESPANYA.

Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Turull, M.; Vallès, A. (2015).  Components afavoridors d'una avaluació continuada coherent i sostenible. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional UNIVEST'15, Girona, ESPANYA.

Mateu, R;Merino;N;Flores,R;garcía-Renedo,M;Forés A. (2015).  la construcción de la resiliencia en el contexto educativo:las comunidades escolares resilientes. Presentació comunicació,  XVI Congreso de la asociación internacional para la formación y la investigación en educación familiar (AIFREF), Bilbao, ESPANYA.

Forés, Anna (2015). 

Resiliencia y neurociencia. Ponència,  3r seminario internacional. Entrelazando resiliencia y neurociencia, Santiago de Chile, XILE.

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L.  (2015).  Co-diseño de instrumentos para construir conocimiento a través del ApS en la formación de maestr@s. Presentació comunicació,  III Jornadas de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio, Buenos Aires, ARGENTINA.

Vilà, R.; Sabariego, M.; Escofet, A.; Ruiz, F. (2015).  La gestión de la diversidad religiosa e intercultural en Catalunya. Ponència,  3rd. International congress of educational sciences and development, 24-26 de junio de 2015, San Sebastián, ESPANYA.

Parcerisa, A (2015).  La percepció de tots els agents implicats en els processos d'avaluació de competències. Taula rodona,  V Seminari de Bones Pràctiques en Avaluació per competències: la perspectiva de les primeres graduacions de graduats, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A (2015).  Seminari Casos. Conferència invitada,  Seminari de grup de treball: Casos, Barcelona, ESPANYA.

Gurrera, M.; Vilà, R.; Fisas, M.; Graell, M.; Rubio, M.J.; Igual, M.J.; Martínez, S.; Rajadell, N.; Millan, D.; Piqué, B.; Noguera, E.; Aneas, A.; Burguet, M. (2015).  L'ocupabilitat del pedagog/a: una sinèrgia necessària entre les organitzacions de pràctiques i les universitat. Presentació comunicació,  III Jornada de Investigació en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Martínez, S.; Piqué, B.; Rajadell, N. (2015).  L'elaboració d'indicadors d'avaluació: un treball compartit amb estudiants universitaris. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional UNIVEST'15. Los retos de mejorar la evaluación. Actas de congreso, Girona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2015).  Moderació de la Taula rodona Les bones pràctiques docents a debat. Presidència de sessió,  VI Jornada de Formació: Les bones pràctiques docents a debat, Barcelona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2015).  Marc conceptual: Quina cosa són les bones pràctiques docents. Presentació comunicació,  VI Jornada de Formació: Les bones pràctiques docents a debat, Barcelona, ESPANYA.

Piqué Simón, Begoña (2015).  La co-transferència, construint noves sinergies amb les organitzacions de pràctiques. Taula rodona,  IV Jornades contruyendo el Prácticum al grado de Pedagogía., Barcelona, ESPANYA.

Artur Parcerisa (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornada de tutors i tutores de centre. Pràctiques d'Educació Social., Barcelona, ESPANYA.

Artur Parcerisa (relator) (2015).  Propostes de millora de les pràctiques. Taula rodona,  Jornada de tutors i tutores de centre. Pràctiques d'Educació Social., Barcelona, ESPANYA.

Artur Parcerisa (relator) (2015).  Comunicació entre tutoria, supervisió i estudiant: millores en el model de pràctiques. Taula rodona,  Jornada de tutors i tutores de centre. Pràctiques d'Educació Social, Barcelona, ESPANYA.

Forés, Anna (2015).  Educar para la paz desde la resiliencia. Una apuesta por la vida. Ponència,  I Congreso internacional de resiliencia y paz, Bogotá, COLÒMBIA.

Anna Forés Miravalles (2015).  Seminari del grup de treball: CASOS. Participació comitè científic/organitzador,  Seminari del grup de treball: CASOS, Barcelona, ESPANYA.

Avilés, F.; Escofet, A.; Rubio, L. (2016).  El valor de la reflexión en el aprendizaje servicio. La experiencia de la Oficina de aprendizaje servicio de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. La universidad en cambio: gobernanza y renovación pedagógica, Murcia, ESPANYA.

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L. (2016).  El codisseny com a nova perspectiva d'innovació docent universitària. Una aplicació centrada en la contribució de coneixement pedagògic a partir d'experiències d'aprenentatge servei. Presentació comunicació,  Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2016. Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge, Bellaterra, ESPANYA.

Avillés, F.; Escofet, A.; Rubio, L. (2016).  La práctica reflexiva como herramienta formativa en el aprendizaje servicio. Poster,  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2016. Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge, Bellaterra, ESPANYA.

Morin, V.; Sancho, R.; Vázquez, M.; Sarriá, J.A.; Estrada, J.M; Rubio, L.; Maestre, E. (2016).  Aprendiendo a educar para la salud a través del aprendizaje servicio. Compartir ideas, la universidad va al instituto. Presentació comunicació,  Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2016. Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge, Bellaterra, ESPANYA.

Amat, C.; Arias, B.; Asensio, J. A.; Ballesteros, E.; Costa, M; Cuffí, L; Delàs, J.; de Lecuona, I.; Escofet, A.; Esparza, M.; Fatjó-Vilas, M.; Goula, M.; Grau, E.; Grasso, G.; Madrid, A.; March, M.A.; Martínez, M.; Massip, A.; Mata, P.; Mauricio, C.; Morin, V.; Playà, E.; Poblet, C.; Porquer, J. M.; Povedano, R.; Grasa, M. M.; Puig, J. M.; Ros, J.; Rubio, L.; Sánchez, D.; Vallès, A.; Vilella, A.; Martell, M.; Zafra, M. (2016).  Compartir ideas, la universidad va al instituto. Análisis de la primera edición de un proyecto de aprendizaje servicio transversal en la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge, Bellaterra, ESPANYA.

Amat, C.; Arias, B.; Asensio, J.A.; Ballesteros, E.; Costa, M; Cuffí, L; Delàs, J.; de Lecuona, I.; Escofet, A.; Fatjó-Vilas, M.; Goula, M.; Grau, E.; Grasso, G.; Madrid, A.; March, M. A.; Martínez, M.; Massip, A.; Mata, P.; Mauricio, C.;Morin, V.; Playà, E.; Poblet, C.; Porquer, J. M.; Povedano, R.; Grasa, M. M.; Puig, J. M.; Ros, J.; Rubio, L.; Sánchez, D.; Vallès, A.; Vilella, A.; Martell, M.; Zafra, M. (2016).  En la universidad (también) se aprende haciendo. Compartir ideas, la universidad va al instituto. Poster,  XVI Congreso Nacional y VII Internacional de Pedagogía. Democracia y Educación, la obra de John Dewey 100 años después, Madrid, ESPANYA.

Avilés, F.; Escofet, A.; Rubio, L.; Tort, C. (2016).  Si se aprende haciendo, ¿cómo se aprende a educar? Programa de aprendizaje servicio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional y VII Internacional de Pedagogía. Democracia y Educación, la obra de John Dewey 100 años después, Madrid, ESPANYA.

Pagès, T.; Forés, A.; Mato, M.; Jorba, H. (2016).  Aprendiendo entre todos, sistematizando buenas prácticas. Ponència,  IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (IX CIDU)., Murcia, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovacio (CIDUI), ESPANYA.

Parcerisa, A. (2016).  L'avaluació continuada a la Universitat: Funcions i possibilitats a partir de l'anàlisi d'experiències. Presidència comitè científic/organitzador,  Jornada L'avaluació continuada a la Universitat: Funcions i possibilitats a partir de l'anàlisi d'experiències, Barcelona, ESPANYA.

Forés, Anna (2016).  Interacció oresencial a l'aula. Smartboard, clikers i Apps. Ponència,  14ena Jornada de docència. Facultat de Medicina, Barcelona, ESPANYA.

Forés, Anna (2016).  Emoción en la Neuroeducación. 19 propuestas. Conferència invitada,  XII Jornades d'Educació emocional. Educació emocional i neurociència, Barcelona, ESPANYA.

Forés, Anna (2016).  Nuevas miradas neuroeducativas a la educación. Conferència invitada,  Jornada Provincial de Orientación en Educación Secundaria, Algeciras, ESPANYA.

Forés, Anna (2016).  Neuroeducación: aprendiendo con todo nuestro potencial. Conferència invitada,  IX Encuentro de orientadores psicología educativa y neuroeducación, Valladolid, ESPANYA.

Novella, A; Forés, Anna (2016).  Los equipos docentes, 6 elementos claves. Presentació comunicació,  V Jornadas sobre la relación pedagógica en la universidad: Nuevos entornos de aprendizaje, València, ESPANYA.

Forés, Anna (2016).  Neuromitos en educación. Ponència,  II Congreso Binacional de neurociencias aplicadas a la educación, y I simposio iberoamericano de neuroeducación, Concordia, ARGENTINA.

Forés, Anna (2016).  Neurodidáctica y Neuroeducación. Ponència,  II Congreso Binacional y I Simposio Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas a la Educación, Concordia, ARGENTINA.

Morin-Fraile, V.; Sancho-Agredano, R.; Galimany-Masclans, J.; Guix-Comellas, E.M.; Estrada-Masllorens, J.M.; Rubio-Serrano, L.; Escofet-Roig, A. (2016).  Aprendizaje servicio y educación para la salud. Innovación en la formación enfermera. Poster,  International Conference on Intercultural Education 'Education, Health and ICT for a Transcultural World', EDUHEM 2016, Almeria, ESPANYA.

Vila, R.; Rubio. M. J.; Escofet, A.; Sánchez, A. (2016).  Las actitudes de los futuros agentes socioeducativos ante la diversidad religiosa y cultural en la educación. Presentació comunicació,  4th International Congress of Educational Sciences and Development, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Amat, C.; Arias, B.; Asensio, J.A.; Ballesteros, E.; Costa, M; Cuffí, L; Delàs, J.; de Lecuona, I.; Escofet, A.; Fatjó-Vilas, M.; Goula, M.; Grau, E.; Grasso, G.; Madrid, A.; March, M. A.; Martínez, M.; Massip, A.; Mata, P.; Mauricio, C.;Morin, V.; Playà, E.; Poblet, C.; Porquer, J. M.; Povedano, R.; Grasa, M. M.; Puig, J. M.; Ros, J.; Rubio, L.; Sánchez, D.; Vallès, A.; Vilella, A.; Martell, M.; Zafra, M. (2016).  El projecte d'Aprenentatge-Servei 'Compartir idees: la universitat va a l'institut'. Ponència,  Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil. http://artsocialtextil.com/jornCAT, Barcelona, ESPANYA.

Morin-Fraile, V.; Sancho-Agredano, R.; Galimany-Masclans, J.; Guix-Comellas, E.M.; Estrada-Masllorens, J.M.; Rubio-Serrano, L.; Escofet-Roig, A. (2016).  Aprendizaje servicio y educación para la salud. Innovación en la formación enfermera. Poster,  International Conference on Intercultural Education 'Education, Health and ICT for a Transcultural World', EDUHEM 2016, Almeria, ESPANYA.

Vila, R.; Rubio, M.J.; Freixa, M.; Escofe, A. (2016).  Las futuras pedagogas y pedagogos ante la diversidad religiosa e intercultural. Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía, Madrid, ESPANYA.

Grau, E.; Amat,C; Arias,B.; Asensio,J.A; Ballesteros, E.; Comas, M, ;Costa, M.; Cuffí, L.; Delàs, J.; de Lecuona, I.; Escofet, A.; Fatjò-Vilas,M.; Goula,M.; Grasa, M.M; Grasso, G.; Madrid, A.; March, M.A. ; Martínez, M; Massip, À. ; Mata, P.; Mauricio, C.; Morin, V; Playà, M.E.; Poblet, C.; Porquer, J.M; Povedano, R; Puig, J.M; Ros, J.;Rubio, L.; Sánchez,D.; Sasiain, A.; Gardés, S.); Vallès, A.; Vilella, A. (2016).  Una experiencia interdisciplinar de ApS desde la Universidad de Barcelona. En: Símposio invitado 'Educación en Arte, efectos sociales'. Conferència invitada,  XIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y de la educación Superior (FECIES), Granada, ESPANYA.

Sabariego, M.; Venceslao, M.; Escofet, A.; Freixa, M. (2016).  Una aproximació a l'acció educativa amb joves per part de les entitats vinculades amb la diversitat religiosa i cultural a Catalunya. Presentació comunicació,  Congrés Internacional XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social, joventut i transformacions socials, Girona, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2016).  . Presidència comitè científic/organitzador,  IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Cerdanyola del Vallès, ESPANYA.

Parcerisa, A. (2016).  . Presidència de sessió,  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Cerdanyola del Vallès, ESPANYA.

Martínez, S.; Rubio, M.J.; Escofet, A.; Prado, N.; Aneas, A. (2016).  Características digitales de la juventud ante las violencias de género. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las Disciplinas. Globalización y Tecnologías de vanguardia., Ciudad de México, MÈXIC.

Parcerisa, A. (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Congreso Internacional e III Xornadas de Educación Social e Escola, Ourense, ESPANYA.

Vilà, R.; Beltran, O.; Burguet, M.; Escofet, A.; Freixa, M.; Noguera, E.; Rubio, M.J.; Sabariego, M.; Sanchez, A.; Belghirane, F. (2016).  La educación ante el diálogo intercultura e interreligioso. Poster,  Encuentros Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Payá, M.; Escofet, A.; Rubio, L. (2016).  Co-diseño y validación de instrumentos para construir conocimiento pedagógico a partir del análisis de experiencias de participación en proyectos de aprendizaje servicio. Presentació comunicació,  VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Novella, A.; Escofet, A.M.; Freixa, M. (2016).  Construyendo los equipos docentes en la educación superior. Proyección de diferentes perfiles de profesorado en la práctica colaborativa del enseñar-aprender. Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía, Madrid, ESPANYA.

Novella, A.; Escofet, A. ; Freixa, M. (2016).  El hacer del equipo docente: de la identidad individual a la colectiva. Presentació comunicació,  IX Congrès Internacional de docència Unviersitària i Innovació (CIDUI), Barcelona , ESPANYA.

Escofet, A. (2016).  The value of reflection in service learning. Presentació comunicació,  IARSLCE European Regional Research Conference, ITÀLIA.

Projectes de Recerca

2016 - 2022.   INDAGA'T. Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/087.  IP: Fernando Hernandez Hernandez

2016 - 2022.   INNOVA-THE. Grup d’Innovació Docent “Innova-the”.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/090.  IP: Anna Maria Escofet Roig

2016 - 2018.   Empoderamiento de ciudadanos inmigrantes mediante el diseño participativo de plataformas sociales digitales.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2015-67332-P.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2016 - 2018.   Del mestre reflexiu al mestre que investiga.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2015 ARMIF 00037.  IP: Montserrat Paya Sanchez

2016 - 2017.   Anàlisi i millora dels processos de pràctica reflexiva en els projectes d'aprenentatge servei.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE16-1623.  IP: Maria Victoria Morin Fraile

2016 - 2017.   El treball en equip interdisciplinar a la universitat a partir de l'estudi de cas: identificació de microcompetències, de facilitadors i d'obstacles pel seu desenvolupament..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE16-1624.  IP: Artur Parcerisa Aran

2016 - 2017.   Una comunidad de práctica virtual para la transferencia del conocimiento entre la universidad y las organizaciones.  ().  Fundació Hergar.  IP: M. José Rubio

2016 - 2018.   Una comunitat de pràctica virtual per afavorir la cotransferència i l'ocupabilitat.  ().  Ajuts a la recerca atorgats per l'ICE de la Universitat de Barcelona: REDICE.  IP: Ruth Vilà

2016 - 2017.   Hacia la empleabilidad y el compromiso social: Diagnóstico comprensivo del Programa de voluntariado de la UC y propuesta de diseño desde el Aprendizaje-Servicio.  ().  Universidad de Cantabria.  IP: Elena Briones

2016 - 2017.   Escola Nova XXI.  ().  Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  IP: Guillermo Bautista

2015 - 2017.   Tackle Insecurity in Marginalized Areas (MARGIN).  (HORIZON 2020. PILLAR 3-SOCIETAL CHALLENGES. SC7-SECURITY. Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens.).  Unió Europea.  Ref.: 653004.  IP: Antonio Ramon Bartolome Pina

2015 - 2020.   Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2015PID-UB/150.  IP: Laura Rubio Serrano

2015 - 2016.   Les entitats i els centres de Secundària davant la diversitat religiosa: possibilitats de confluència en processos d'Aprenentatge i Servei (ApS) pel diáleg interregiliós i intercultural.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2015RELIG00007.  IP: Ruth Vilà Baños

2014 - 2017.   Entorn i materials per l'Aprenentatge.  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR205.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2014 - 2015.   Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1478.  IP: Artur Parcerisa Aran

2014 - 2015.   Construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d'experiències d'Aprenentatge Servei en la formació inicial de mestres.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014 ARMIF 00044.  IP: Montserrat Paya Sanchez
Servei

2014 - 2015.   Gestionar la diversitat religiosa i cultural a l'educació des del diàleg intercultural i interreligiós: Les actituds dels futurs agents socioeducatius.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014RELIG00019.  IP: Ruth Vilà Baños

2014 - 2015.   Anàlisi, millora i promoció de l'aprenentatge servei a la Universitat de Barcelona.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1386.  IP: Laura Rubio Serrano

2014 - 2016.   Violencias de género 2.0.  (Projectes de la Fundació BBVA ).  Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) .  IP: Ruth Vilà Baños

2014 - 2016.   Estratègies per afavorir l'aprenentatge autònom de l'estudiant.  ().  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2014PID-UB/070.  IP: Ma. Victoria Girona Brumos

2014 - 2015.   L'ocupabilitat del pedagog/a: una sinergia necessaria entre les organitzacions de pràctiques i la universitat..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1126.  IP: Ruth Vila Baños

2014 - 2015.   Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014..  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2014 - 2016.   LA FILOSOFIA DIY (FES-HO TU MATEIX) A LA UNIVERSITAT. IMPLICACIONS PEDAGÒGIQUES I TECNOLÒGIQUES PER AFAVORIR L’APRENENTATGE AUTÒNOM I L’AVALUACIÓ FORMATIVA.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID-UB/075.  IP: Fernando Hernandez Hernandez

2014 - 2015.   Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús .  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1478.  IP: Artur Parcerisa Aran

2014 - 2015.   Teixint la docència des dels equips docents. Estudi de les dimensions de qualitat..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1566.  IP: Ana Maria Novella

2014 - ... .   El saber del estudiante universitario sobre su propio proceso de aprendizaje.  (Projecte competitiu sense programa específic).  Universidad de Guadalajara.  Ref.:  RG/ACC/540/2014;Anexo A.  IP: Mª del Rocío Carranza Alcántar; Claudia Islas Torr

2013 - 2015.   El impacto de la evaluación educativa en el desarrollo de competencias en la universidad. La perspectiva de las primeras promociones de graduados.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2012-32766.  IP: Maria Elena Cano Garcia

2012 - 2014.   BESTrailer Boost European higher education through multimedia, challengeS, Trailers for intercultural dialogues .  (Erasmus).  Cordis Europa.  Ref.: 401719.  IP: Begoña Gros Salvat

2011 - 2012.   Ajut a l'acció ARAFI-projectes: 'Resiliència i èxit escolar en l'alumnat de secundària de procedència estrangera: diagnòstic i línies d'intervenció'..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2010 ARF1 00043.  IP: Maria Paz Sandin Esteban

2011 - 2012.   Implementació d'instruments d’avaluació formativa amb noves eines tecnològiques.  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2011PID-UB/26.  IP: Bartolomé Pina, Antonio

2011 - 2011.   INNED 2. Segon simposi d'innovació docent.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Artur Parcerisa Aran

2010 - 2012.   Aules obertes a la professionalització: Anàlisi del seu impacte en la identitat i competències del formador.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: 1002-29.  IP: Begoña Pique Simon

2010 - 2010.   The Seventh Annual Conference on Open Education. OER: Impact and Sustanainability.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2010 ARCS1 00039.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2010 - 2012.   Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspectiva acadèmica y social de los procesos de aprendizaje mediados..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: EDU2009-12125.  IP: Anna Maria Escofet Roig

2010 - 2012.   Equips docents: Identificació de bones pràctiques.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: 1002-08.  IP: Anna Maria Escofet Roig

2010 - 2012.   L'avaluació formativa de competències mitjançant blocs.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE 2010 1002-04.  IP: Cano García, Elena

2009 - 2013.   Entorns i materials per l'aprenentatge.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR923.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2009 - 2010.   Projecte Universitat - Escola. La implementació d'estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial dels mestres d'educació infantil..  (Sense especificar).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2009PID-UB/26.  IP: Begoña Piqué Simón

2009 - 2010.   Lost in la Mancha: Videojuego inmersivo online para el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera..  (Avanza I+D).  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  Ref.: EDU2009.  IP: Pablo Lara

2009 - 2010.   Ajut al treball: Casos en xarxa per a la formació inicial i continua de professorat d'educació secundària. Renovació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008ARIE00033.  IP: Artur Parcerisa Aran

2009 - 2010.   Bones pràctiques d'avaluació continuada a la UB.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2009PID-UB/54.  IP: Artur Parcerisa Aran

2008 - 2009.   Componentes del proceso interactivo que favorecen la formación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE 2008.  IP: Begoña Pique Simon

2008 - 2010.   TIC i docència universitària: la perspectiva dels protagonistes..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: A0801-08.  IP: Anna Maria Escofet Roig

2008 - 2010.   Implementació d'estratègies per a la pràctica reflexiva en la formació inicial i permanent de Mestres..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: A0801-23.  IP: Begoña Pique Simon

2008 - 2008.   Aprenentatge col·laboratiu i treball per projectes mitjançant l'aula virtual.  (TEAM. Gabinet d'Avaluació e Innovació Educativa).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2007PID-UB/26.  IP: Anna Maria Escofet Roig

2007 - 2009.   Estudio sobre los usos de las tecnologías de la información y la comunicación y las posibilidades de empoderamiento en las mujeres..  (Acció Estratègica: Foment de la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes).  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .  Ref.: 159/07.  IP: Ana Maria Escofet Roig

2007 - 2008.   Detecció i anàlisis de necessitats de formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria per donar desposta educativa a l'alumnat nouvingut..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006ARAI0003.  IP: Nuria Giné Freixes

2007 - 2007.   Informe sobre l´estat de l´educació a Catalunya. Anuari 2006.  (Sense especificar).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Ferran Ferrer Julià

2006 - 2009.   La adopción de las tecnologías de la infomación y la comunicación para la construcción colaborativa del conocimiento en el ámbito escolar.  (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: SEJ2006-01727/.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2006 - 2008.   Desarrollo de pautas pedagógicas para el trabajo colaborativo con soporte tecnológico.  (Sense especificar).  Generalitat de Catalunya.  IP: Begoña Gros Salvat

2006 - 2007.   Modelo de transferencia de estándares y competencias para la formación inicial docente en TIC .  (Sense especificar).  Ministerio de Educación. Chile..  IP: Begoña Gros

2006 - 2006.   Desarrollo de herramientas TIC para la evaluación de las contribuciones de los estudiantes en foros electrónicos y wikis.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Teresa Romañá Blay

2006 - 2006.   Sol.licitud d'ajuts per a la redacció de Projectes de Centres de Recerca i Innovació d'Humanitats i Ciències Socials -CRI's 2006- .  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) .   Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005 CRIs 0006 .  IP: Begoña Gros Salvat

2005 - 2009.   Grup de recerca sobre entorns i materials per a l'aprenentatge.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00771.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2005 - 2007.   El aprendizaje colaborativo con apoyo tecnológico.  (Sense especificar).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Begoña Gros

2004 - 2007.   De los espacios de relación a las redes de inclusión: Una vía de promoción de las mujeres inmigrantes..  (Acción estratégica para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres).  Instituto de la Mujer.  Ref.: 12/04.  IP: Montserrat Paya Sanchez

2004 - 2005.   Metodologies d´aprenentatge col.laboratiu amb l´eina KFORUM.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2004 - 2005.   Acció Integrada amb la regió d´Ontario, Canadà.  (Acciones Integradas).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2004 - 2004.   Equip informàtic.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Artur Parcerisa Aran

2003 - 2005.   El desarrollo de entornos de aprendizaje orientados a la solución de problemas con soporte tecnológico.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2003 - 2005.   Promotion of Open and Distance Learning. Information and Communication Technologies in the Field of Education .  (Sense especificar).  Direcció General d’Educació i Cultura, Comissió Europea .  Ref.: 109883-CP-1-2003-1-MINERV.  IP: Asunción Llena

2003 - 2005.   Case-based e-learning for educators CABLE.  (Sócrates).  Unió Europea.  Ref.: 109883-CP1-2003-I-IT-MINE.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2003 - 2005.   PRAISE: Peer Review Network Applying Intelligence to Social Work Education.  (LEARNING: DESIGNING TOMORROW'S EDUCATION ).  Direcció General d’Educació i Cultura, Comissió Europea .  Ref.: E-LEARNING.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2003 - 2005.   El desenvolupament d'entorns d'aprenentatge orientats a la solució de problemes amb suport tecnològic.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2003MQD 00125 .  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2003 - 2003.   XXII Seminario interuniversitario de teoría de la educación: 'Otros Lenguajes en educación' .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BSO2002-11666-E.  IP: Miguel Martinez Martin

2003 - 2003.   Ajuts per a accions integrades (ACI).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2002 - 2005.   Consortium for Higher Education Exchange in Instructional and Information Technologies..  (Educational Multimedia).  Comunitat Econòmica Europea.  IP: Begoña Gros Salvat

2002 - 2005.   Red Temática. Educación y Sociedad de la Información .  (Educational Multimedia).  Agencia española de cooperación Iberoamericana .  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2002 - 2003.   Programa Nacional a3) Preparación de una propuesta en el ámbito de los Programas Marco de la Unión Europea .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BSO2002-10342-E.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2000 - 2003.   Pautas y orientaciones para elaborar, seleccionar y usar materiales curriculares, para la mejora de la docencia universitaria. (Soporte papel y dossier elctrónico). .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 10/V/FP-In/07/PARC.  IP: Artur Parcerisa Aran

2000 - 2002.   La metodología del aprendizaje basado en problemas en la enseñanza universitaria (PBL).  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2000 - 2002.   Grupo Innova: Proyecto de Innovación Docente..  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2000 - 2001.   Ser estudiante: Palabras sobre el aprendizaje universitario (I). .  (Ayudas a la Investigación).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  IP: Teresa Romañá; Begoña Gros

1996 - 1997.   Estrategies per al tractament de la diversitat a l'Etapa d'Educació Infantil..  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Begoña Pique Simon

Contractes

2016 - 2016.   Projecte de revisió i adequació pedagògica de plans docents d'accions formatives de la Diputació de Barcelona.  ().  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 8049/16.  IP: Artur Parcerisa Aran

2015 - 2016.   Contractació de serveis per a la revisió i adequació pedagògica de 10 accions formatives.  ().  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 2015/8966.  IP: Artur Parcerisa Aran

2014 - 2017.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament de recerques (Projecte: El saber del estudiante universitario sobre su propio proceso de aprendizaje).  (Sense especificar).  Universidad de Guadalajara.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2012 - 2013.   Estudi sobre com innovar en l'oferta d'activitats escolars.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: sense número.  IP: Artur Parcerisa Aran

2012 - 2013.   Estandarització de les accions formatives presencials del Pla de Formació de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 2012/8980.  IP: Artur Parcerisa Aran

2011 - 2011.   La investigación en educación en Cataluña: situación actual y retos de futuro.  (Sense especificar).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Begoña Gros

2011 - 2012.   Horizon Report Iberoamericano.  (Programa Intercampus de cooperació científica i investigació interuniversitària entre Espanya i Iberoamèrica).  NEW MEDIA CONSORTIUM.  Ref.: EDU2009.  IP: Larry Johnson;Begoña Gros

2010 - 2010.   Contract consultants ann technical specialist. Programa PARE II.  (Sense especificar).  Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura.  IP: Artur Parcerisa Aran

2010 - 2010.   Revisió pedagògica de continguts de Vida Professional.  (Sense especificar).  Invenio learn.by.doing.  Ref.: 306156.  IP: Artur Parcerisa Aran

2010 - 2010.   Elaboració de nous continguts i revisió pedagògica de continguts d'activitats que ofereix Invenio learn.by.doing a alumnat de centres d'educació primària i secundària de Catalunya.  (Sense especificar).  Invenio learn.by.doing.  Ref.: 306155.  IP: Artur Parcerisa Aran

2007 - 2008.   La investigación en educación en Cataluña: situación actual y retos de futuro.  (Sense especificar).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Begoña Gros

2007 - 2007.   Elaboració del estudi sobre la situació actual de les TIC per part de persones adultes de 4 regions d´europa (Memoria Viva) .  (Ajuts a la Recerca).  Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.  IP: Begoña Gros

2006 - 2007.   Anàlisi i innovació de les Rutes megalítiques de Gorafe (Granada).  (Sense especificar).  Playmedia Motiongraphics, S.L..  Ref.: 304081.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2007.   Elaboració d'un projecte educatiu i pla de formació per al Centre de Tractament de Residus del vallès Occidental.  (Sense especificar).  Playmedia Motiongraphics, S.L..  Ref.: 304082.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2007.   Living Memory (e-learning in adult education).  (Ajuts a la Recerca).  Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.  Ref.: Conveni 183/05 1055/06.  IP: Begoña Gros

2006 - 2007.   Ser profesor en la era digital.  (Ajuts a la Recerca).  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).  IP: Begoña Gros

2005 - 2007.   ComConeixer: Construcción colaborativa del conocimiento. .  (Sense especificar).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Begoña Gros

2005 - 2006.   Guia Metodológica para la elaboración de Planes Locales de Educación Permanente.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Ana M. Ayuste Gonzalez

2005 - 2006.   Estudio de Estándares TIC para docentes .  (Sense especificar).  Ministerio de Educación. Chile..  IP: Juan Silva

2005 - 2006.   Area educativa: videojocs i educació. Empresa Electronic Arts- España.  (Contracte de recerca).  Espanya.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2005 - 2005.   Buenas prácticas en educación de personas adultas en Catalunya.  (Sense especificar).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Ana M. Ayuste Gonzalez

2004 - 2006.   ComConeixer: construcció col.laborativa del coneixement.  (Contracte de recerca).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2004 - 2004.   Criteris per a l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials.  (Sense especificar).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Begoña Maria Gros Salvat

2003 - 2004.   Programa centroamericano de formación del personal docente de enseñanza primaria y secundaria. Plan regional de educación .  (Cooperación Iberoamericana).  Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de Asuntos Exteriores).  IP: Francisco Imbernon Muñoz

1993 - 1993.   Ley de educación de personas adultas de la Comunitat Valenciana.  (Sense especificar).  Generalitat Valenciana.  IP: Jose Ramon Flecha Garcia

Links a altres webs

Web del Grup de Recerca EMA

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/06/2020