Inici UB
Grup de Recerca Infermeria i Societat (GRIS)

Dades Generals

Acrònim: Grup de Recerca Infermeria i Societat (GRIS)

Adreça Professional: Campus Bellvitge Escola d'infermeria (L'hospitalet de llobregat - 08907)

Telèfon: 934024242     Fax:

Correu-e: rocar(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Salut pública / Família, parentesc

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Salut Pública

Equip Investigador

Montserrat Roca Roger (Plantilla o Contractat) - rocar(a)ub.edu

Jordi Galimany Masclans (Plantilla o Contractat) - jordigalimany(a)ub.edu

Ma. Lourdes Garcia Viñets (Plantilla o Contractat) - lourdesgarcia(a)ub.edu

Maria Rosa Girbau Garcia (Plantilla o Contractat) - rgirbau(a)ub.edu

Bruna Mola Sanna (Plantilla o Contractat) - brunamolasanna(a)ub.edu

Maria Pilar Torres Egea (Plantilla o Contractat) - mptorres(a)ub.edu

Inmaculada Ubeda Bonet (Plantilla o Contractat) - iubeda(a)ub.edu

Montserrat Puig Llobet (Plantilla o Contractat) - monpuigllob(a)ub.edu

Eva Maria Garrido Aguilar (Plantilla o Contractat) - evagarrido(a)ub.edu

Anna Marta Falcó Pegueroles (Plantilla o Contractat) - annafalco(a)ub.edu

Maria Carmen Moreno Arroyo (Plantilla o Contractat) - carmenmoreno(a)ub.edu

Maria Montserrat Sola Pola (Plantilla o Contractat) - montsesolap(a)ub.edu

Josefina Goberna Tricas (Plantilla o Contractat) - jgoberna(a)ub.edu

Línies de Recerca

Atenció  a la família i grups humans

Atenció a les persones dependents

Salut i diversitat cultural

Organització de serveis assistencials

Salut i medi ambient

Prevenció de la malaltia i promoció de la salut

Envelliment, malaltia i dependència

Processos clínics

Aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació

Educació per a la salut de individuos i families

Educació per a la salut de individus i famílies

Resum de l'activitat de Recerca

Validación de un cuestionario para evaluar la calidad de vida de los cuidadores informales de personas dependientes . FIS. 1997.

Elaboració d'un video sobre l'atenció d'infermeria en el domicili. Projectes de recerca per a grups precompetitius. 1998.

Calidad de vida de los cuidadores informales de enfermos de SIDA. FIPSE. 2001.

Stepping Stones.  SOCR - Sócrates. 2003.

Estrategias para promover la calidad de vida y características de las cuidadoras familiares de personas dependientes en la ciudad de David (Panamá) . AECI. 2005.

Les infermeres i l'atenció a la diversitat cultural. Projectes de recerca per a grups precompetitius. 2005.

Capacitat predictiva de sobrecàrrega en els cuidadors familiars del qüesionari ICUB97. Ajuts a la Recerca. 2006.

Versió reduïda del qüestionari ICUB97 sobre la qualitat de vida dels cuidadors familiars de persones dependents. Ajuts a la Recerca. 2007.

Com viuen els néts la malaltia d'Alzheimer del seu avi/a. Estudi qualitatiu a l'Atenció Primària de Salut.

Automedicació i jovent: l' ús de fàrmacs i teràpies complementàries entre els estudiants universitaris.Projectes de recerca per a grups precompetitius. 2011

Publicacions en Revistes

Ubeda, I. (1995).  Atención a la familia. ¿Utopía o realidad?. ROL. Revista Española de Enfermería(203-204),  75-78.   ISSN: 0210-5020

Roca, M.; Úbeda, I.; García, L.; Fuentelsaz, C.; Verdura, T. (1999).  ¿Se cuida a la familia de los enfermos crónicos?. ROL. Revista Española de Enfermería, 22(1),  75-78.   ISSN: 0210-5020

Úbeda, I.; Roca, M.; García, L. (2000).  Enfermería de atención primaria: un análisis crítico. Enfermería Clínica, 9(5),  226-231.   ISSN: 1130-8621

Roca, M.; Úbeda, I.; García, L.; Fuentelsaz, C.; Verdura, T. (1999).  ¿Se cuida a la familia de los enfermos crónicos?. ROL. Revista Española de Enfermería, 22(1),  75-78.   ISSN: 0210-5020

Roca, M.; Úbeda, I.  (1999).  México: la salud es un derecho de todos. ROL. Revista Española de Enfermería, 22(1),  44-45.   ISSN: 0210-5020

Fuentelsaz, C.; Úbeda, I.; Roca, M.; Faura, T.; Salas, A.M.; Buisac, D.; Lopez, C.; Lacarcel, M. (2006).  Características y calidad de vida de los cuidadores informales de enfermos de SIDA. Enfermería Clínica, 16(3),  137-143.   ISSN: 1130-8621

Úbeda, I.; Roca, M.; García, L. (1998).  Presente y futuro de los cuidados informales. Enfermería Clínica, 8(3),  116-121.   ISSN: 1130-8621

García, L.; Úbeda, I.; Roca, M.; Fuentelsaz, C. (1999).  Sintomas o problemas de salud percibidos por las enfermeras de Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Llegando al 2000(3),  22-27. 

Roca, M.; Úbeda, I.; Fuentealsaz, C.; Lopez, R.; Pont, A.; Garcia, L.; Pedreny, R. (2000).  Impacto del hecho de cuidar en la salud de los cuidadores familiares. Atención Primaria, 26(4),  217-223.   ISSN: 0212-6567

Úbeda, I.; Roca, M.; García, L. (1999).  Reflexiones sobre la enfermeria comunitaria. Llegando al 2000, 3(7),  8-12. 

Fuentelsaz, C.; Roca, M.; Úbeda, I.; García, L.; Pont, A.; López, M.R..; Pedreny, R.; et al. (2008).  Validation of a questionnaire to evaluate the quality of life of non professional caregivers of dependent persons. Journal of Advanced Nursing, 33(4),  548-554.   ISSN: 0309-2402

Roca M.; Úbeda I. (2003).  La familia, cuidadora informal del enfermo neurológico. Neurología, 2(3),  44-45.   ISSN: 0213-4853

Úbeda, I.; Roca, M. (2008).  Los cuidados familiares y las políticas públicas. Nursing, 26(9),  56-59.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Horna, P.; Lezcano I.; Roca, M.; Úbeda, I.; Durary, L.; Tem, M.; Sanjur, B.; Novel, G.  (2008).  Calidad de vida de los cuidadores familiares de personas dependientes del programa de atención domiciliaria integral de la policlínica gustavo A. Ross. Llegando al 2000(30),  17-25. 

Úbeda, I.; Roca, M.  (2008).  ¿Cómo repercute el cuidar en los cuidadores de personas dependientes?. Nursing, 26(10),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Girbau Garcia, M.R.; Galimany, J.; Salas, C.; Roigé, A.; Torrens, LL. (2006).  Gestion de residuos sanitarios ¿Conocemos lo que saben y lo que piensan los profesionales de salud?. Nursing, 24(6),  58-63.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Girbau Garcia M.R.; Galimany, J.; Torrens, L.L.; Roigé, A.; SALAS, C. (2006).  Gestion de residuos sanitarios y (2) ¿Qué facilita y/o dificulta la correcta gestión?. Nursing, 24(7),  60-65.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2007).  verifique sus conocimientos sobre: las Exploraciones Complementarias. Nursing, 25(4),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany J, Girbau Mª R, Salas C, Roigé A. (2007).  gestión de Residuos Sanitarios en el siglo xxi en la atención primaria. Nursing, 25(6),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2007).  verifique sus conocimientos sobre: las Exploraciones Complementarias (2). Nursing, 25(5),  58-63.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2007).  verifique sus conocimientos sobre: las Exploraciones Complementarias 3. Nursing, 25(10),  60-63.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany J, Girbau Mª R, Salas C, Roigé A. (2007).  gestión de Residuos Sanitarios en el siglo xxi en la atención primaria. Nursing, 25(6),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2008).  verifique sus Conocimientos sobre Radioprotección. Nursing, 26(1),  60-63.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2008).  Verifique sus conocimientos sobre radiología del abdomen(1). Nursing, 26(4),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J.; Tenas, L.; Pernas, J.C. (2008).  experiencia de implantación del programa de Garantía de Calidad en radiodiagnóstico. TODO HOSPITAL, 27(246),  275-277. 

Galimany, J. (2008).  Verifique sus conocimientos sobre radiología del abdomen(2). Nursing, 26(5),  62-66.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany J, Pernas JC, Miret J, Herraiz L.  (2008).  Educación sanitaria al paciente sometido a pruebas diagnósticas osteoarticulares. Metas de Enfermería, 11(10),  22-26.  http://www.enfermeria21.com/publicaciones/metas ISSN: 1138-7262

Galimany, J. (2008).  verifique sus conocimientos sobre el diagnóstico por la imagen de la Patología Mamaria. Nursing, 26(10),  58-61.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2009).  verifique sus conocimientos sobre Radiografía de Tórax (1). Nursing, 27(1),  52-57.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Galimany, J. (2009).  verifique sus conocimientos sobre Radiografía de Tórax (2). Nursing, 27(2),  56-61.  http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20-1764 ISSN: 0212-5382

Fuentelsaz, C.; Roca, M.; Úbeda, I.; García, L.; Pont, A.; López, M.R..; Pedreny, R.; et al. (2008).  Validation of a questionnaire to evaluate the quality of life of non professional caregivers of dependent persons. Journal of Advanced Nursing, 33(4),  548-554.   ISSN: 0309-2402

Ubeda, I.; Vallès, A.; Sentis, J.; García, L.; Roca, M. (2009).  Calidad de vida de los cuidadores familiares de personas dependientes: validación de la versión reducida de un cuestionario para su evaluación. Avances en Medición, 7(1),  77-90.   ISSN: 1692-0023

Galimany J.; Garrido E.; Roca, M.; Girbau M.R. (2012).  Enfermería y nuevas tecnologías. Historia clínica electrónica. ROL. Revista Española de Enfermería, 35(9),  42-45.   ISSN: 0210-5020

Publicacions en Llibres

Pujol, G.; Ubeda, I. (1993).  La comunidad y la salud comunitaria. En Enfermería Comunitaria III; Caja, C.; López, RM..1ª y 2ª edición Ed. Masson (pp. 77 - 85).

Ubeda, I.; Pujol, G. (1993).  La familia como unidad de atención en salud comunitaria. En Enfermería Comunitaria III; Caja, C.; López, RM.1ª y 2ª edición. Ed. Masson (pp. 87 - 93).

Pujol, G.; Ubeda, I. (1993).  El proceso de atención de enfermería dirigido a la familia y a la comunidad. En Enfermería Comunitaria III; Caja, C.; López, RM.1ª y 2ª edición. Ed. Masson (pp. 95 - 108).

Ubeda, I.; Pujol, G. (1993).  La Enfermería Comunitaria. En Enfermería Comunitaria III; Caja, C.; López, RM.1ª y 2ª edición. Ed. Masson (pp. 65 - 75).

Girbau, M. R. (coordinación ); Ubeda, I. (colaborador)  (2000).  Enfermería de Salud Pública. En 700 Preguntas y respuestas en enfermería comunitaria (pp. 49 - 157).  MASON - N. ISBN: 84-458-1018-9 .  

Caja, C.; Escudero, B.; Galindo, A.; Garcia, L.; et al. (2000).  Enfermeria de Salud Publica. En en Girbau, MR. 700 pregunta y respuestas en enfermeria comunitaria. (pp. 49 - 157).  Masson - S.

Salas, C.; García, L.; Caja, C. (1993).  Sistemas de Salud en el mundo. En En Caja, C. Enfermería Comunitaria III. (pp. 3 - 9).  Masson - S.

Roca M, Ubeda I  (2000).  Atención domiciliaria. En Enfermería Comunitaria 3 (Sanchez A, Aparicio V, Germán C, MazarrasaL, Merelles A, Sanchez A). Ed. McGraw-Hill (pp. 195 - 211). ISBN: 84-486-0285-4.  

Ubeda, I.; Pujol, G.; Roca, M.  (2003).  La enfermera comunitaria. En Enfermería comunitària 3 (pp. 13 - 22).  MASON - N. ISBN: 84-458-1359-5.  

Roca, M.; Caja, C.; Ubeda, I.  (2005).  Elementos conceptuales para la práctica de la enfermera comunitaria. En Elementos conceptuales para la práctica de la enfermera comunitaria (pp. 1 - 224).  Monsa-Prayma - N. ISBN: 84-96096-87-4.  

Ubeda, I.; Caja, C.; Roca, M.  (2005).  Instrumentos para la práctica profesional de la enfermera comunitaria. En Instrumentos para la práctica profesional de la enfermera comunitaria (pp. 1 - 256).  Monsa-Prayma - N. ISBN: 84-96096-89-0.  

Caja C, Roca M, Ubeda I (2005).  La enfermera comunitaria. En Elementos conceptuales para la práctica de la enfermera comunitaria (pp. 87 - 114).  Monsa-Prayma - N. ISBN: 84-96096-88-2.  

Granollers, S.; Megido, M. J.; Roca, M. (2005).  La prevención en la atención comunitaria. En Elementos conceptuales para la práctica de la enfermera comunitaria (pp. 167 - 179).  Monsa-Prayma - N. ISBN: 8496097-87-4.  

Girbau Garcia, M.R. (Coordinadora i autora) Caja, C.; Garcia, L.; Salas, C.; Escuerdo, B.; Torrens, M.LL.; Pulpon, A.; Roca, R.  (2002).  Enfermaria de salud publica y comunitaria I. En MASSON. Serie Manuals d'Infermeria (pp. 1 - 293). ISBN: 84-458-1204-1.  

Úbeda Bonet, I.; Roca Roger, M.  (2008).  http://www.ub.edu/cinemaisalut/. En pàgina web .

Salas, K.; Girbau, M.R.; Galimany, J.  (2007).  BASES DE DEMOGRAFIA SANITARIA. En GUIA.PUBLICACIONS UB. (pp. 1 - 86).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 9788447531547.  

Salas, K.; Girbau, M.R.; Galimany, J.  (2007).  Bases de Demografia Sanitària. .  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3154-7.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Ma. Lourdes Garcia Viñets (2000).  Educación y salud: una aproximación crítica a las políticas de salud escolar en Cataluña (1975-1995). Universitat Rovira y Virgili (Tarragona). Tesi Doctoral. . 

Montserrat Roca Roger (2008).  Un altre viatge a Ítaca. La gestió de la pluridiscapacitat a la família. Rovira i Virgili. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

Girbau Garcia, M.R.; Galimany, J.; Salas Miravitlles, K.; Roigé Botet, A.; Torrens, M.  (2004).  COMUNICACIÓN: Gestió dels Residus Sanitaris: ¿Què opinen els profesionals de la salut?. Presentació comunicació,  17 CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA. llibre d'actes del congrés, BARCELONA , ESPANYA.

Girbau Garcia, M.R.; Salas Miravitlles, K.; Galimany, J.; Roigé Botet, A.  (2005).  Gestió dels residus sanitaris en el segle XXI a l'Atenció Primària. Presentació comunicació,  7è CONGRÉS D'INFERMERIA CATALANA 'La presència de enfermería en el siglo XXI. Llibre d'actes del Congres, TARRAGONA, ESPANYA.

Galimany, G. (2007).  El Abanico Diagnóstico en Radiología de la Patología Osteo Articular. Presentació comunicació,  23 Jornadas de Enfermería en Traumatología y Cirugía Ortopédica, Barcelona, ESPANYA.

Galimany, G. (2007).  Radioprotección en las Áreas Quirúrgicas. Presentació comunicació,  8 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana , València, ESPANYA.

Pulpon, A.; Pedreny, R.; Icart, M.T.; Galimany, J.; Roca, M.; Ubeda, I. (2006).  Relato de una Experiencia Formativa para Tutores de Enfermeria. Poster,  IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona , ESPANYA.

Galimany, G. (2008).  Carrera Profesional: Majorar la Organización para Aumentar la Satisfacción. Presentació comunicació,  19 Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermería Enfermeras Gestoras , Valladolid , ESPANYA.

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 27/04/2023