Inici UB
Grup de Recerca Consolidat Anàlisis Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)

Dades Generals

Adreça Professional: Baldiri i Reixac, s/n (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934409200     Fax: 934498510

Correu-e: jaume.font(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Geografia econòmica / Cartografia geogràfica / Geografia regional

Paraules Clau: Demografía / Geografía del turismo / Ordenación del territorio / Cartografía temática / geografia rural

Àmbit temàtic:

Equip Investigador

Jaume Font Garolera jaume.font(a)ub.edu

Dolores Sánchez Aguilera dsanchez_aguilera(a)ub.edu

Francisco M. Lopez Palomeque lopez.palomeque(a)ub.edu

Berezi Ane Elorrieta Sanz berezielorrieta(a)gmail.com

Arlinda Garcia Coll arlindagarcia(a)ub.edu

Xavier Font Urgell xfontu(a)ub.edu

Josep Coma Guitart josepcoma(a)ub.edu

Joan Romero Torres joantorres(a)outlook.es

Línies de Recerca

Ordenació del Territori

Anàlisi demogràfica

Desenvolupament regional i local

Geografia portuària

Anàlisi d'àrees marginals

Infraestructura de transports i comunicació

Cartografia temàtica

Geografia de l´agricultura

Geografia del turisme

Resum de l'activitat de Recerca

El Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional porta a terme, habitualment, les seves tasques de recerca en el camp científic de l'Anàlisi Geogràfica Regional a diverses escales i desenvolupant diferents línies específiques d'acord amb l'especialització dels investigadors i dels objectius prioritaris dels projectes en curs. Els estudis del Grup tenen com a objecte d'atenció preferent la política regional i la ordenaicó del territori. L'àmbit territorial de la recerca és, en primera instància, Catalunya (tant a escala general com comarcal i municipal) tot i que sovint s'amplia al conjunt de l'Estat. Els continguts dels estudis són els propis de l'anàlisi i diagnosi territorial, es a dir, l'aprofitament dels recursos naturals, l'estructura demogràfica i d'assentaments humans, l'anàlisi dels sectors productius, de les infraestructures de comunicació i transport i de l'organització del territori, entre altres aspectes. L'interès aplicat de la recerca resideix en al resolució de problemes concrets de la política regional i ordenació del territori: reequilibri territorial, millora de la qualitat de vida, gestió responsable dels recursos naturals, millora de les xarxes d'infraestructures de comunicació i transport, entre altres. Bona part dels estudis del Grup tenen un enfocament interdisciplinar i la metodologia i els resultats de la recerca es difonen tant en àmbits locals com en fòrums internacionals.

Publicacions en Revistes

Sánchez Aguilera, D. (1998).  Las transformaciones del sistema urbano andaluz en la segunda mitad del siglo XIX. Cuadernos Geográficos(28),  7-25.   ISSN: 0210-5462

Font Garolera, Jaume (1993).  La formació històrica de la xarxa de carreteres a Catalunya (1761-1935). Estudi General(13),  127-152.   ISSN: 0211-6030

López Palomeque, F. (1994).  Actividad turística y espacio geográfico en el umbral del siglo XXI. Papers de Turisme. Institut Turístic Valencià(14-15),  37-51.   ISSN: 0214-8021

Burgueño, Jesús; Font Garolera, Jaume. (1988).  El paper i les característiques de les activitats agràries al Cabrerès. Un assaig metodològic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia(13-14),  85-99.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156530 ISSN: 1133-2190

García Coll, A.; Sánchez Aguilera, D. (1996).  Un dret o un privilegi? Els serveis a la tercera edat a la Barcelona dels noranta. Treballs de la Societat Catalana de Geografia(41),  37-60.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/157064 ISSN: 1133-2190

García Coll, A.; Sánchez Aguilera, D. (1997).  Tamaño demográfico municipal y población: reflexiones a partir del censo de 1991. Estudios Geográficos(229),  593-623.   ISSN: 0014-1496

Tort, J. (1991).  La normalització dels noms dels municipis i de les entitats submunicipals a Catalunya (1982-1990). Algunes notes. Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLVI,  65-72.   ISSN: 0213-4098

López Palomeque, F. (1996).  Turismo de invierno y estaciones de esquí en el Pirineo Catalán. Cuadernos de Investigación Geográfica(15),  19-39.   ISSN: 0211-6820

Font Garolera, Jaume (1994).  Diagnosi comarcal i territorial: els Programes d'Actuació Comarcal (PAC) en el marc de les transformacions econòmiques i territorials recents. Quadern(16),  37-49.   ISSN: 2013-4452

Gómez-Martín, M.B.  (1999).  La Relación Clima-Turismo: Consideraciones básicas en los fundamentos teóricos y prácticos. Investigaciones Geográficas , 21(21),  21-34.   ISSN: 0213-4691

Font, J.; Majoral, R. (2000).  Los espacios naturales de protección especial en Catalunya. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles(Especial),  113-142.   ISSN: 0212-9426

López Palomeque, F. (1985).  La planificación urbana en una comarca turística. El caso de la Vall d'Aran. Ilerda(46),  165-186.   ISSN: 0212-565X

Font, J.; Majoral, R. (1999).  'The Road Network of the Catalan Pyrenees: Development and Current State'. Traffic-Traffico, 11(2-3),  61-74. 

Sánchez Aguilera, D. (1996).  Las diferencias territoriales de la mortalidad en Andalucía a fines del siglo XIX. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XIV(3).   ISSN: 0213-1145

Tort, J.; Nogueira, G. (1987).  Espai urbà i diferenciació social: estudi de la mobilitat obligada diària per raons de treball a la ciutat de Terrassa. Treballs de la Societat Catalana de Geografia(12),  77-92.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156519 ISSN: 1133-2190

Font Garolera, Jaume (1990).  El procés d'implantació territorial del ferrocarril a Catalunya: la formació de les xarxes de les companyies del «Norte» i M.Z.A. Treballs de la Societat Catalana de Geografia(24),  49-63.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156701 ISSN: 1133-2190

López Palomeque, F. (1993).  Modalidades turísticas y tipologías de espacios turísticos. Papers de Turisme. Institut Turístic Valencià(11),  49-64.   ISSN: 0214-8021

Font Garolera, Jaume; (1993).  Sobre la desforestació del Pirineu Català, el segle XVIII, i les seves conseqüències mediambientals. Notes de Geografia Física(20-21),  71-78. 

Majoral, R.; López Palomeque, F. (1983).  The incidence of tourism in the evolution of mountain settlements. The caseof the Vall d'Aran, in the Pyrenees. Nordia, 17(1),  61-68. 

Font Garolera, Jaume; (1991).  L'evolució del trànsit a les rutes d'accés al Pirineu afectades per l'eix del Llobregat i el Túnel del Cadí. Espais. Revista del departament de política territorial i obres públiques(28),  50-55.   ISSN: 0213-5639

Castejón, R.; Font, J.; López Palomeque, F.; Majoral, R.; Sanchez, D. (1996).  España: entre el norte y el sur. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles(21-22),  7-25.   ISSN: 0212-9426

López Palomeque, F. (1985).  La Regió de Lleida a tall d'exemple: una aproximació a les seves característiques socioeconòmiques i territorials. Arrel(11),  15-24. 

López Palomeque, F. (1986).  Le Tourisme à la Catalogne. Treballs de la Societat Catalana de Geografia,  153-168.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/165220 ISSN: 1133-2190

Font, J.; Majoral, R. (1999).  Posibilidades de adaptación de los ferrocarriles Maglev a la Península Ibérica. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 27,  81-99.   ISSN: 0212-9426

Font Garolera, Jaume; (1989).  Consideracions sobre un projecte viari present: L'Eix Transversal de Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia(18),  53-77.  https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156603 ISSN: 1133-2190

Font Garolera, Jaume; Llobet, Salvador. (1989).  El valor geogràfic dels viatges de F. de Zamora per Catalunya. Mapes dels itineraris i de les principals observacions. Revista de Geografia. Universitat de Barcelona, XXII(Enero-Diciembre),  49-59.   ISSN: 0048-7708

López Palomeque, F.; Felip, R. A. (1992).  Pueblos abandonados en el Pirineo catalán: problemas actuales y perspectivas futuras. El Campo. Boletín de Información Agraria(123),  55-60.   ISSN: 0212-2146

López Palomeque, F. (1984).  El Estado como agente de la producción de espacios turísticos. El caso del Valle de Aran. Revista de Geografia. Universitat de Barcelona(1-2),  77-93.   ISSN: 0048-7708

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Rosa Maria Fraguell (1993).  Turisme residencial i territori: les segones residències a les comarques gironines. Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Francisco García Pascual (1995).  Ganadería, agroindustria y territorio. Desarrollo de la ganadería industrial en Cataluña en el siglo XX. Lleida. Tesi Doctoral. . 

Projectes de Recerca

1994 - 1994.   La enseñanza de la geografía en la Universidad.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Francisco Lopez Palomeque

1989 - 1990.   Atlas temàtic de les terres de Lleida.  (Ayudas a la Investigación).  Diputació Provincial de Lleida.  IP: Francisco Lopez Palomeque

1989 - 1991.   Geografía de la Montaña: Análisis del proceso de marginación y revalorización del Pirineo Catalán (de la depresión económica y social a la Ordenación Territorial).  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB88-0202.  IP: Roser Majoral Moline
económica

1994 - 1996.   Capitalización de la agricultura familiar en las comarcas de Lleida. Crecimiento económico y desarrollo agrario.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Lleida.  IP: Francisco Lopez Palomeque

1991 - 1992.   Estudi sòcio-econòmic de l'Eix Transversal de Catalunya.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  IP: F. Mirelles i Mira

1993 - 1993.   La repercussiió del Projecte de Pla Territorial General de Catalunya a la comarca d'Osona.  (Ajuts a la Recerca).  Consell Comarcal de la Noguera.  IP: Jaime Font Garolera

1994 - 1997.   Regadíos en el Sertao brasileño. La presa de Sobradinho y el Plan de Desarrollo del San Francisco Medio.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB93-0773.  IP: Jose Luis Luzon Benedicto

1996 - 1999.   Delimitación y análisis de las áreas marginales en Cataluña.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB95-0905.  IP: Roser Majoral Moline

1986 - ... .   Detección y análisis de la toponimia de los núcleos de población de los municipios de Cataluña.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Juan Tort Donada

1993 - 1994.   Estudio geográfico de las áreas marginales catalanas. Identificación, causas, políticas y estrategias..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB92-0536-C02-01.  IP: Roser Majoral Moline

1996 - 1998.   ADVICE.  (Living, environment and climate. ENVIRONMENT.).  Unió Europea.  Ref.: ENV4-CT95-0129.  IP: Fco. Javier Martin Vide

1997 - 1999.   Anàlisi territorial i desenvolupament regional.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1997SGR00331.  IP: Roser Majoral Moline

2000 - 2002.   Areas marginales en Cataluña. Dinámica territorial.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB98-1224.  IP: Roser Majoral Moline

2000 - 2002.   Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1999SGR00009.  IP: Roser Majoral Moline

1997 - 1998.   Making agriculture sustainable: the role of farmers and institutional strategies.  (Living, environment and climate. ENVIRONMENT.).  Unió Europea.  Ref.: ENV4-CT97-0443.  IP: Juan Isart

Contractes

1981 - 1981.   La ordenación rural de la Vall d'Aran.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya.  IP: Roser Majoral y F. López Palomeque

1988 - 1990.   Estudio de la revitalización de pueblos abandonados de montaña. Alta Ribagorça, Pallars i Alta Noguera.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  IP: Francisco M. Lopez Palomeque

1987 - 1988.   L'excursionisme de travessa a les comarques de muntanya (Estudio de las posibilidades turísticas del senderismo).  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  IP: J.Font Garolera y J. Lloret

1989 - 1990.   Pla d'Actuació Comarcal, la Noguera.  (Ajuts a la Recerca).  Consell Comarcal de la Noguera.  IP: Roma Pujadas Rubies

1995 - 1996.   Pla estratègic de Navegació turística del Riu Ebre.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  IP: Francisco M. Lopez Palomeque

1996 - 1997.   Pla estratègic del Pirineu: Prospectiva i derctrius a mig termini per a lescomarques de muntanya de Catalunya.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  IP: Francisco M. Lopez Palomeque

Links a altres webs

AIVP Asociation International Villes et Ports

Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 11/04/2019