Grup de Recerca: GRC-Regulació i Optimització del Creixement en Espècies de Peixos d'Interès en Aqüicultura