Grup de Recerca: GRC-Bases Moleculars de Processos Fisiopatol˛gics Fonamentals