Grup de Recerca: GRC-Regulació i Optimització del Creixement en Espčcies de Peixos d'Interčs en Aqüicultura
Extern (1)
Azizi Verki, Sheida