Grup de Recerca: GRC-Bases Moleculars de Processos Fisiopatològics Fonamentals