Grup de Recerca: GRC-Microbiologia d'Aigües Relacionada amb la Salut (mars)