Grup de Recerca: GRC-Fisiologia de les Plantes en Relació amb l'Ambient