Grup de Recerca: GRC-Regulació i Optimització del Creixement en Espčcies de Peixos d'Interčs en Aqüicultura