GREAL-PLURAL GRUP RECERCA ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGUES I PLURILINGUISME I APRENENTATGE DE LLENGUES
20/09/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 02 0 1 7 10 0 10 1 21 7,5 12 12 9
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Ajuts a la recerca 400000 4
Ajuts a Grups Consolidats 110000 2
Projectes europeus de recerca 100000 1
Projectes de recerca estatals 310201 7
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 13510181564 188
Tesis, tesines i treballs de recerca 5825350 73
Contribucions a Congressos 19318221382 256
Publicacions en llibres 1521271204 187
Avaluaciķ Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 00001 1
Σ Factor d'Impacte --------0,256 0,256
Mitjana --------0,256 0,256
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016