INVESTIGACIO EN ANALISI FINANCERA I DE LA INCERTESA
14/08/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 010 0 2 4 16 0 8 0 24 15,5 18 18 13
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 100000 1
Ajuts a la recerca 700100 8
Projectes europeus de recerca 100000 1
Projectes de recerca estatals 100000 1
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 157446131 185
Tesis, tesines i treballs de recerca 5451010104 93
Contribucions a Congressos 262152813136 337
Publicacions en llibres 204711753 237
Avaluaciķ Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 11091 12
Σ Factor d'Impacte 0,4061,000--7,5202,929 11,855
Mitjana 0,4061,000--0,8362,929 0,988
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016