GRUP DE RECERCA EN ENTONACIO I PARLA (GREP)
05/07/2022Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2021+2022
Membres de l'equip 03 0 1 10 14 0 1 0 15 11 14 14 10
Inputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 300000 3
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 400000 4
Outputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Publicacions en revistes 11025522 126
Tesis doctorals 2701220 32
Contribucions a Congressos 29914721245 370
Altres Publicacions 178111875 210