GRUP DE RECERCA EN ENTONACIO I PARLA (GREP)
20/09/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 03 0 1 14 18 0 3 0 21 11,5 16 16 8
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 110010 3
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 310000 4
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 80157580 115
Tesis, tesines i treballs de recerca 792981371 137
Contribucions a Congressos 217292324176 316
Publicacions en llibres 1411811461 181
Avaluaciķ Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 21110 5
Σ Factor d'Impacte 1,0250,1790,4290,378-- 2,011
Mitjana 0,5120,1790,4290,378-- 0,402
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016