GRUP DE RECERCA EN ENTONACIO I PARLA (GREP)
21/02/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2018+2019
Membres de l'equip 03 0 1 10 14 0 1 0 15 9,5 13 13 7
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 200100 3
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 400000 4
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 9165711 111
Tesis, tesines i treballs de recerca 106914752 143
Contribucions a Congressos 233222518120 310
Publicacions en llibres 157103620 178
Avaluaciķ Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 11101 4
Σ Factor d'Impacte 0,1790,4290,644--0,719 1,971
Mitjana 0,1790,4290,644--0,719 0,493
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017