GRUP DE RECERCA EN ENTONACIO I PARLA (GREP)
17/01/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 03 0 1 10 14 0 1 0 15 10,5 14 14 10
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 210000 3
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 400000 4
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 10292550 123
Tesis, tesines i treballs de recerca 141721441 178
Contribucions a Congressos 28518137150 338
Publicacions en llibres 168811060 193
Avaluaciķ Qualitativa 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Publicacions en Revistes JCR 10210 4
Σ Factor d'Impacte 0,644--1,3700,303-- 2,317
Mitjana 0,644--0,6850,303-- 0,579
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019