GRUP DE RECERCA EN ENTONACIO I PARLA (GREP)
12/04/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 03 0 1 10 14 0 1 0 15 11 14 14 10
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 210000 3
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 400000 4
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 10192551 123
Tesis, tesines i treballs de recerca 141721442 179
Contribucions a Congressos 28518137200 343
Publicacions en llibres 168811180 196