GRUP DE RECERCA DE FORMACIO RECEPTORA I ANALISI DE COMPETENCIES (FRAC)
20/09/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 01 0 2 6 9 0 0 0 9 7 9 9 7
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Ajuts a Grups Consolidats 010000 1
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 948101126 131
Tesis, tesines i treballs de recerca 2212400 29
Contribucions a Congressos 184322123182 280
Publicacions en llibres 21619332784 307
Avaluaciķ Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 00010 1
Σ Factor d'Impacte ------0,695-- 0,695
Mitjana ------0,695-- 0,695
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016