BIOLOGIA EVOLUTIVA DELS PRIMATS
17/04/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 12 0 0 4 7 0 1 2 10 7 9 9 5
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 2500000 25
Ajuts a Grups Consolidats 710000 8
Infraestructures 100000 1
Projectes de recerca estatals 2200000 22
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 6451914961 694
Tesis, tesines i treballs de recerca 10847641 130
Contribucions a Congressos 94222212100 988
Publicacions en llibres 32441510 335