RECERCA EN ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGUES AMB TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I LA COMUNICACIO (REALTIC)
15/08/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 11 0 0 4 6 0 2 0 8 4,5 6 6 4
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Ajuts a la recerca 100000 1
Ajuts a Grups Consolidats 110010 3
Infraestructures 200000 2
Projectes de recerca estatals 410100 6
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 4332542 59
Tesis, tesines i treballs de recerca 91918610 125
Contribucions a Congressos 191182515156 270
Publicacions en llibres 163711971 198
Avaluaciķ Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 00002 2
Σ Factor d'Impacte --------2,333 2,333
Mitjana --------1,167 1,167
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016