REALTIC (RECERCA EN ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGUES AMB TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I LA COMUNICACIO)
17/01/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 11 0 0 6 8 0 1 0 9 6 8 8 5
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Ajuts a la recerca 100000 1
Ajuts a Grups Consolidats 210000 3
Infraestructures 200000 2
Projectes de recerca estatals 600100 7
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 6310710170 107
Tesis, tesines i treballs de recerca 1262142050 167
Contribucions a Congressos 285202121152 364
Publicacions en llibres 241134016200 330
Avaluaciķ Qualitativa 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Publicacions en Revistes JCR 02020 4
Σ Factor d'Impacte --1,361--1,979-- 3,340
Mitjana --0,680--0,990-- 0,835
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019