REALTIC (RECERCA EN ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGUES AMB TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I LA COMUNICACIO)
24/05/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2018+2019
Membres de l'equip 11 0 0 6 8 0 1 0 9 6 8 8 6
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Ajuts a la recerca 100000 1
Ajuts a Grups Consolidats 200100 3
Infraestructures 200000 2
Projectes de recerca estatals 501001 7
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 55361065 85
Tesis, tesines i treballs de recerca 1031862143 146
Contribucions a Congressos 241271720207 332
Publicacions en llibres 214131510382 292
Avaluaciķ Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 00020 2
Σ Factor d'Impacte ------2,206-- 2,206
Mitjana ------1,103-- 1,103
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017