CONSERVACIO-RESTAURACIO DEL PATRIMONI
26/11/2020Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualitzaciķ currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2019+2020
Membres de l'equip 11 0 0 8 10 0 0 0 10 8 10 10 8
Inputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Accions especials 200000 2
Ajuts a la recerca 200010 3
Ajuts a Grups Consolidats 201000 3
Infraestructures 400000 4
Projectes europeus de recerca 100000 1
Projectes de recerca estatals 300000 3
Outputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Publicacions en revistes 4874403 66
Tesis, tesines i treballs de recerca 4275530 62
Contribucions a Congressos 113171570 143
Publicacions en llibres 12415771 145
Avaluaciķ Qualitativa 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Publicacions en Revistes JCR 32303 11
Σ Factor d'Impacte 5,0815,19115,297--5,706 31,275
Mitjana 1,6942,5955,099--1,902 2,843
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2020 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019