GRUP DE BIOQUIMICA INTEGRATIVA
17/04/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 81 0 0 17 26 0 3 6 35 29 27 27 20
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 500000 5
Ajuts a la recerca 6400320 69
Ajuts a Grups Consolidats 710000 8
Infraestructures 100000 1
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 600000 6
Projectes europeus de recerca 1000111 13
Projectes de recerca estatals 4003110 45
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 10034329373310 1155
Tesis, tesines i treballs de recerca 325202818102 403
Contribucions a Congressos 1444595460207 1644
Publicacions en llibres 32948650 352