POCIO (ART, POESIA I EDUCACIO)
18/10/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2017+2018
Membres de l'equip 12 0 2 11 16 0 0 1 17 13,5 16 16 13
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 1002000 12
Ajuts a Grups Consolidats 320010 6
Infraestructures 100000 1
Projectes europeus de recerca 000010 1
Projectes de recerca estatals 420200 8
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 16511221934 224
Tesis, tesines i treballs de recerca 110222424190 199
Contribucions a Congressos 2914838414716 481
Publicacions en llibres 5244637584118 724
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 10100 2
Σ Factor d'Impacte ----1,063---- 1,063
Mitjana ----1,063---- 0,531
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016