POCIO (ART, POESIA I EDUCACIO)
12/04/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 30 0 1 11 15 0 0 1 16 11,5 16 16 11
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 1200010 13
Ajuts a Grups Consolidats 410000 5
Infraestructures 100000 1
Projectes europeus de recerca 010100 2
Projectes de recerca estatals 700010 8
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 19541115102 237
Tesis, tesines i treballs de recerca 82102720 103
Contribucions a Congressos 358424235262 505
Publicacions en llibres 5352926352512 662