POCIO (ART, POESIA I EDUCACIO)
17/01/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2020+2021
Membres de l'equip 31 0 2 10 16 0 0 1 17 13 17 17 12
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 1200000 12
Ajuts a Grups Consolidats 510000 6
Infraestructures 100000 1
Projectes europeus de recerca 010100 2
Projectes de recerca estatals 800010 9
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 219361371 249
Tesis, tesines i treballs de recerca 179192620 208
Contribucions a Congressos 419493432110 545
Publicacions en llibres 663402737170 784
Avaluació Qualitativa 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Publicacions en Revistes JCR 00100 1
Σ Factor d'Impacte ----0,727---- 0,727
Mitjana ----0,727---- 0,727
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019