POCIO (ART, POESIA I EDUCACIO)
05/07/2022Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2021+2022
Membres de l'equip 30 0 1 12 16 0 0 0 16 13 16 16 10
Inputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 1200101 14
Ajuts a Grups Consolidats 500000 5
Infraestructures 100000 1
Projectes europeus de recerca 101000 2
Projectes de recerca estatals 700110 9
Outputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Publicacions en revistes 20011151183 248
Tesis doctorals 2404162 37
Contribucions a Congressos 3974134275413 566
Altres Publicacions 565253423336 686