POCIO (ART, POESIA I EDUCACIO)
17/01/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. CUDG curricul@ Act.2018+2019
Membres de l'equip 12 0 2 11 16 0 0 1 17 13,5 16 16 11
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 800000 8
Ajuts a la recerca 1020000 12
Ajuts a Grups Consolidats 500100 6
Infraestructures 100000 1
Projectes europeus de recerca 000100 1
Projectes de recerca estatals 602000 8
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 1762219350 225
Tesis, tesines i treballs de recerca 13224241900 199
Contribucions a Congressos 339384147201 486
Publicacions en llibres 570375840220 727
Avaluació Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 01000 1
Σ Factor d'Impacte --1,063------ 1,063
Mitjana --1,063------ 1,063
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017