Facultat de Química
19/06/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2017+2018
A la Facultat 4769 0 1 131 248 2 0 44 294 254,00 249 246 212
Al Centre 5700000 98113 0 1 266 478 62 0 100 640 558,00 487 484 413
A la Universitat 4771.030 17 117 4.136 5.777 596 147 1.069 7.589 5.501,50 4.509 4.467 3.390
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 6861020 77
Ajuts a la recerca 74026171174 805
Ajuts a Grups Consolidats 1633601290 229
Infraestructures 15611000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 631012731 96
Projectes europeus de recerca 10256931 126
Projectes de recerca estatals 578162735411 671
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 12438586529508446118 14625
Tesis, tesines i treballs de recerca 340624026322019720 4346
Contribucions a Congressos 1187365355946349860 14106
Publicacions en llibres 249412598748016 2887
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 548494475400106 2023
Σ Factor d'Impacte 2.446,4652.337,8452.375,0541.859,535438,235 9.457,134
Mitjana 4,4644,7325,0004,6494,134 4,675
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa