Facultat de Química
14/08/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2017+2018
A la Facultat 4769 0 1 132 249 2 0 50 301 258,50 251 248 216
Al Centre 5700000 98113 0 1 273 485 59 0 105 649 563,50 497 494 425
A la Universitat 4771.028 17 115 4.126 5.765 581 147 975 7.468 5.463,50 4.610 4.573 3.514
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 6861020 77
Ajuts a la recerca 74026171176 807
Ajuts a Grups Consolidats 1633601290 229
Infraestructures 15611000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 631012731 96
Projectes europeus de recerca 10256930 125
Projectes de recerca estatals 578162735511 672
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 12440586539520484166 14735
Tesis, tesines i treballs de recerca 340724126422220459 4397
Contribucions a Congressos 11798640553461492131 14075
Publicacions en llibres 249212598747927 2895
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 550503487436152 2128
Σ Factor d'Impacte 2.450,0272.365,1822.401,3872.036,864622,555 9.876,015
Mitjana 4,4554,7024,9314,6724,096 4,641
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa