Facultat de Química
22/09/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2018+2019
A la Facultat 5161 0 1 128 241 2 0 45 288 252,50 240 237 199
Al Centre 5700000 101104 0 1 254 460 64 0 92 616 547,00 468 465 391
A la Universitat 536903 15 100 4.039 5.595 572 176 926 7.269 5.288,00 4.519 4.484 3.429
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 7410200 77
Ajuts a la recerca 767171110129 826
Ajuts a Grups Consolidats 199013100 231
Infraestructures 15710000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 9629847110 191
Projectes europeus de recerca 10769211 126
Projectes de recerca estatals 594273572117 701
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 13051548526503372137 15137
Tesis, tesines i treballs de recerca 365526923825519652 4665
Contribucions a Congressos 12458570485541411168 14633
Publicacions en llibres 262411291967935 3037
Avaluació Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 512489454330129 1914
Σ Factor d'Impacte 2.423,0752.447,5222.219,0611.589,587586,270 9.265,515
Mitjana 4,7335,0054,8884,8174,545 4,841
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa