Facultat de Química
09/12/2022Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2021+2022
A la Facultat 6240 0 0 160 262 1 0 52 315 285,00 255 251 224
Al Centre 5700000 12867 0 0 359 554 41 0 108 703 609,50 543 539 476
A la Universitat 571665 7 64 5.064 6.371 549 1 618 7.539 5.251,00 5.086 5.062 3.929
Inputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Accions especials 9302221 100
Ajuts a la recerca 9071222341524 1014
Ajuts a Grups Consolidats 24300100 244
Infraestructures 16003410 168
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 18916473216 264
Projectes europeus de recerca 15028937 179
Projectes de recerca estatals 7042630222730 839
Outputs 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Publicacions en revistes 15486488486490473243 17666
Tesis doctorals 14374444313014 1600
Contribucions a Congressos 14883550602195340331 16901
Altres Publicacions 297510092758728 3357

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa