Facultat de Química
20/04/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2018+2019
A la Facultat 4566 0 1 130 242 2 0 50 294 250,50 241 238 199
Al Centre 5700000 92109 0 1 277 479 66 0 99 644 554,50 487 484 396
A la Universitat 468958 15 101 4.300 5.844 577 180 1.020 7.621 5.430,50 4.614 4.579 3.405
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 7410200 77
Ajuts a la recerca 741171110119 799
Ajuts a Grups Consolidats 197013100 229
Infraestructures 15710000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 9129847110 186
Projectes europeus de recerca 10769212 127
Projectes de recerca estatals 59427357201 684
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 1303554752650436576 15053
Tesis, tesines i treballs de recerca 367727124125318622 4650
Contribucions a Congressos 1245457648353439323 14463
Publicacions en llibres 262211091967723 3019
Avaluació Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 50949045432471 1848
Σ Factor d'Impacte 2.391,1262.416,1582.226,9771.537,667318,869 8.890,797
Mitjana 4,6984,9314,9054,7464,491 4,811
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa