Facultat de Química
18/10/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2017+2018
A la Facultat 4769 0 1 120 237 2 0 46 285 250,00 244 241 217
Al Centre 5700000 98113 0 1 253 465 59 0 96 620 547,00 483 480 424
A la Universitat 4771.024 17 113 3.967 5.603 580 146 1.028 7.357 5.403,00 4.577 4.542 3.554
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 6861020 77
Ajuts a la recerca 74026171176 807
Ajuts a Grups Consolidats 1633601290 229
Infraestructures 15611000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 631012732 97
Projectes europeus de recerca 10256920 124
Projectes de recerca estatals 578162735812 676
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 12443586541521486218 14795
Tesis, tesines i treballs de recerca 342124126722421486 4453
Contribucions a Congressos 11798641554461496209 14159
Publicacions en llibres 249212698757935 2905
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 550505487438196 2176
Σ Factor d'Impacte 2.451,5682.370,8162.401,3872.044,185896,877 10.164,833
Mitjana 4,4574,6954,9314,6674,576 4,671
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa