Facultat de Química
26/04/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2017+2018
A la Facultat 4769 0 1 130 247 2 0 58 307 264,00 248 245 208
Al Centre 5700000 98113 0 1 270 482 62 0 120 664 577,50 489 486 407
A la Universitat 4771.029 17 118 4.132 5.773 593 147 1.160 7.673 5.572,50 4.503 4.461 3.349
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 6861020 77
Ajuts a la recerca 74026171174 805
Ajuts a Grups Consolidats 1633601290 229
Infraestructures 15611000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 631012731 96
Projectes europeus de recerca 10256930 125
Projectes de recerca estatals 578162735411 671
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 1243958853251248095 14646
Tesis, tesines i treballs de recerca 340724026421919616 4342
Contribucions a Congressos 1188165255546249239 14081
Publicacions en llibres 2494125100738111 2884
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 55049747943186 2043
Σ Factor d'Impacte 2.457,2782.369,7782.430,6072.004,552376,810 9.639,025
Mitjana 4,4684,7685,0744,6514,382 4,718
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa