Facultat de Química
17/02/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2018+2019
A la Facultat 4567 0 1 127 240 2 0 41 283 245,00 243 240 200
Al Centre 5700000 93110 0 1 273 477 60 0 90 627 544,50 483 480 390
A la Universitat 470961 15 102 4.253 5.803 564 180 1.025 7.572 5.395,00 4.586 4.551 3.259
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 7410200 77
Ajuts a la recerca 76717116104 815
Ajuts a Grups Consolidats 199012900 229
Infraestructures 15710000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 732384750 156
Projectes europeus de recerca 10769202 126
Projectes de recerca estatals 59427357170 680
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 1304854252348932645 14973
Tesis, tesines i treballs de recerca 36722682272391337 4546
Contribucions a Congressos 124495564685073119 14300
Publicacions en llibres 262110575815113 2946
Avaluació Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 50548744129145 1769
Σ Factor d'Impacte 2.368,7412.402,8082.151,4961.331,628207,611 8.462,284
Mitjana 4,6914,9344,8794,5764,614 4,784
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa