Facultat de Química
26/06/2019Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2018+2019
A la Facultat 4566 0 1 133 245 2 0 39 286 248,00 247 244 205
Al Centre 5700000 93109 0 1 283 486 63 0 84 633 549,00 490 487 406
A la Universitat 480954 15 101 4.298 5.850 585 180 954 7.569 5.393,50 4.642 4.608 3.469
Inputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 7410200 77
Ajuts a la recerca 767171110128 825
Ajuts a Grups Consolidats 199013100 231
Infraestructures 15710000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 9329847110 188
Projectes europeus de recerca 10769211 126
Projectes de recerca estatals 594273572014 697
Outputs 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 13052545528505373105 15108
Tesis, tesines i treballs de recerca 365026823725319429 4631
Contribucions a Congressos 1245357048553940680 14533
Publicacions en llibres 262211291967728 3026
Avaluació Qualitativa 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 509491456332100 1888
Σ Factor d'Impacte 2.412,8852.455,1442.236,0341.610,190439,087 9.153,340
Mitjana 4,7405,0004,9044,8504,391 4,848
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2018-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2017

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa