Facultat de Química
24/01/2018Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2017+2018
A la Facultat 4871 0 1 129 249 2 0 47 298 246,00 250 247 200
Al Centre 5700000 99115 0 1 269 484 64 0 106 654 531,00 493 490 388
A la Universitat 4791.037 17 124 4.044 5.701 585 145 1.087 7.518 5.185,50 4.452 4.409 3.066
Inputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 6861020 77
Ajuts a la recerca 74026171163 803
Ajuts a Grups Consolidats 163360100 200
Infraestructures 15611000 158
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 611012731 94
Projectes europeus de recerca 10256930 125
Projectes de recerca estatals 57815263536 663
Outputs 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 1244058953351240825 14507
Tesis, tesines i treballs de recerca 34072362501981152 4208
Contribucions a Congressos 118336465514303602 13822
Publicacions en llibres 24781189559464 2800
Avaluació Qualitativa 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 55049848237124 1925
Σ Factor d'Impacte 2.461,3682.340,8402.427,5721.751,107109,697 9.090,584
Mitjana 4,4754,7005,0364,7204,571 4,722
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016

Xarxa de Grups

Xarxa de grups formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques dels investigadors de la facultat
Aplicació completa