Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
05/12/2020Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2019+2020
Al Departament 1321 1 5 39 79 0 0 7 86 72,00 59 58 51
Al Centre 6500000 49107 8 31 412 607 16 0 58 8 519,50 438 435 344
A la Universitat 576759 12 84 4.568 5.999 561 177 781 149 5.411,00 4.681 4.650 3.597
Inputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Accions especials 1901000 20
Ajuts a la recerca 7512341 86
Ajuts a Grups Consolidats 2003000 23
Infraestructures 1400000 14
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 300000 3
Projectes europeus de recerca 1730011 22
Projectes de recerca estatals 6481542 84
Outputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Publicacions en revistes 115710088877354 1559
Tesis, tesines i treballs de recerca 2673538432918 430
Contribucions a Congressos 192214515615613214 2525
Publicacions en llibres 19771081631088032 2468
Avaluació Qualitativa 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Publicacions en Revistes JCR 5550574541 248
Σ Factor d'Impacte 93,65391,941132,37499,633102,876 520,477
Mitjana 1,7031,8392,3222,2142,509 2,099
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2020 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019