Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
28/09/2020Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2019+2020
Al Departament 1321 1 5 44 84 0 0 7 91 74,50 61 60 50
Al Centre 6500000 50111 8 32 419 620 17 0 51 9 524,50 436 433 326
A la Universitat 608792 12 91 4.507 6.010 567 177 667 143 5.363,50 4.693 4.662 3.441
Inputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Accions especials 1901000 20
Ajuts a la recerca 7512340 85
Ajuts a Grups Consolidats 2003000 23
Infraestructures 1400000 14
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 300000 3
Projectes europeus de recerca 1730010 21
Projectes de recerca estatals 6481542 84
Outputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Publicacions en revistes 116210087887347 1557
Tesis, tesines i treballs de recerca 2673538432915 427
Contribucions a Congressos 192214515615613012 2521
Publicacions en llibres 19911081631088026 2476
Avaluació Qualitativa 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Publicacions en Revistes JCR 5550584538 246
Σ Factor d'Impacte 93,65391,941133,49992,93793,133 505,163
Mitjana 1,7031,8392,3022,0652,451 2,054
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2019-2020 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2018