Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
06/07/2020Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2019+2020
Al Departament 1321 1 5 41 81 0 0 8 89 74,00 61 60 50
Al Centre 6500000 50112 8 32 410 612 17 0 55 9 521,00 436 433 322
A la Universitat 605801 12 93 4.460 5.971 565 177 877 151 5.439,00 4.698 4.666 3.392
Inputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Accions especials 1901000 20
Ajuts a la recerca 7512340 85
Ajuts a Grups Consolidats 2003000 23
Infraestructures 1400000 14
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 300000 3
Projectes europeus de recerca 1730010 21
Projectes de recerca estatals 6481540 82
Outputs 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Publicacions en revistes 116210087887442 1553
Tesis, tesines i treballs de recerca 267353843297 419
Contribucions a Congressos 19221451561561309 2518
Publicacions en llibres 19921101651118115 2474
Avaluació Qualitativa 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Publicacions en Revistes JCR 5550584634 243
Σ Factor d'Impacte 93,65391,941133,49994,46081,623 495,176
Mitjana 1,7031,8392,3022,0532,401 2,038
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2019-2020 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2018