Departament de Bioquímica i Fisiologia
26/02/2021Personal DocentAltresTotalEDPNivell d'actualització currículum
CU TU CEU TEU CON Total PDI PAS Inv. Inv. Ext. Bec. C.V. GREC curricul@ Act.2020+2021
Al Departament 116 0 0 35 52 0 0 8 60 49,00 49 49 39
Al Centre 5900000 5954 0 0 248 361 29 0 44 9 340,00 320 320 208
A la Universitat 582744 11 84 4.635 6.056 547 174 823 151 5.474,50 4.737 4.707 3.218
Inputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 600000 6
Ajuts a la recerca 5600300 59
Ajuts a Grups Consolidats 2430000 27
Infraestructures 1500000 15
Patents, Programari i Bases de dades (institució) 911000 11
Projectes europeus de recerca 401001 6
Projectes de recerca estatals 10357450 124
Outputs 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 1433838390843 1776
Tesis, tesines i treballs de recerca 586515646161 756
Contribucions a Congressos 2559137129148325 3010
Publicacions en llibres 824813346150 999
Avaluació Qualitativa 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Publicacions en Revistes JCR 667681772 302
Σ Factor d'Impacte 318,133295,371380,484356,285-- 1.350,273
Mitjana 4,8203,8864,6974,627-- 4,471
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019